Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szakál Ferenc Pál EMMI Köznevelés-fejlesztési Főosztály

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szakál Ferenc Pál EMMI Köznevelés-fejlesztési Főosztály"— Előadás másolata:

1 Szakál Ferenc Pál EMMI Köznevelés-fejlesztési Főosztály
Pedagógus előmeneteli rendszer

2 Jogszabályi háttér Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (Nkt.) §. A törvény „kerettörvény”, a részletszabályokról a 326/2013. Korm. Rendelet (Kr.) szól. A törvény 95. § (3) értelmében a pedagógus előmeneteli rendszer szeptember 1-én lépett hatályba. Az előmeneteli rendszer vonatkozik a nevelési-oktatási intézményekben, pedagógiai szakszolgálati intézményekben, a pedagógiai-szakmai szolgáltató intézményekben és a gyermekvédelmi intézményekben pedagógus vagy pedagógiai előadó, pedagógiai szakértő munkakörben foglalkoztatottakra.

3 Az előmeneteli rendszer fokozatai
Kötelező fokozatok: 1. szakasz: Gyakornok (2-4 év) 2. szakasz: Pedagógus I.(6-9 év) 3. szakasz: Pedagógus II. (min. 6 év) Nem kötelező fokozatok: 4. szakasz: Mesterpedagógus (feltétele: 14 év gyakorlat, szakvizsga, 2. minősítés) 4. v. 5. szakasz Kutatótanár (feltétele: PhD, 14 év gyakorlat, 2. minősítés)

4 A minősítő bizottság tagjai [Kr. 7.§]
Elnökként a megyei kormányhivatal által delegált, felkészített, Mesterpedagógus fokozatba sorolt, névjegyzéken szereplő szakértő * A pedagógust alkalmazó köznevelési intézmény vezetője vagy az általa megbízott pedagógus-szakvizsgával rendelkező magasabb vezetői, vezetői megbízással rendelkező alkalmazott, az intézményvezető minősítési eljárása esetében a fenntartó képviselője A kormányhivatal által delegált, felkészített, névjegyzék szereplő szakértő, vagy pedagógusképző felsőoktatási intézmény oktatója/gyakorlóiskolájának, gyakorlóóvodájának, gyakorlókollégiumának legalább Pedagógus II. fokozatba sorolt, felkészített alkalmazottja* (Gyakornok vizsgája esetében mindenképpen az utóbbi.) A tanár minősítési eljárása esetén a minősítő bizottság egyik tagjának szakképzettsége azonos kell, hogy legyen az értékelt pedagógusnak a minősítés tanévében legnagyobb óraszámban tanított tantárgynak megfelelő szakképzettségével * (A december 31-éig Pedagógus I. vagy Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógus is részt vehet az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben és pedagógus minősítésben, amennyiben 15 év szakmai gyakorlattal, szakvizsgával rendelkezik és elvégezte a szükséges továbbképzést)

5 Ki lehet szakértő? (Nkt. és Kr. alapján)
Felsőfokú végzettséggel és pedagógus szakképzettséggel; pedagógus- vagy oktatói munkakörben szerzett tíz év szakmai gyakorlattal; továbbá pedagógus-szakvizsgával rendelkezik, valamint akit pedagógus-munkakörben foglalkoztatnak, vagy a pedagógus-munkakörre szóló jogviszonya, munkaviszonya megszűnése óta tíz évnél kevesebb idő telt el, vagy Rendelkezik a hivatal engedélyével Elvégezte az OH által alapított 60 órás (30+30) továbbképzést

6 A minősítési eljárás [Kr. 3.§ (8)]
A minősítő bizottság áttekinti és értékeli a pedagógus által feltöltött portfóliót, az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részeit, valamint az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során a látogatott foglalkozásokra vonatkozó megállapításokat és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelését, ennek során az 1. mellékletben foglaltak szerint kiemelten figyelembe veszi a 8. § (3) bekezdésében meghatározott pedagóguskompetenciákat és tevékenységeket, értékeli a meglátogatott foglalkozást és a portfólióvédést, valamint elkészíti az összegző értékelést, amelyet feltölt az OH által kialakított és üzemeltetett informatikai támogató rendszerbe.

7 A portfólió A portfólió egy olyan dokumentumgyűjtemény, amely alapján végigkísérhető a pedagógus kompetenciák fejlődése, a pedagógus szakmai útja, tevékenysége, nehézségei és sikerei egyrészt a tények tükrében, másrészt magának a pedagógusnak a reflexiói, értelmezése alapján. A portfólió tartalmi elemei: a szakmai önéletrajz, a nevelő-oktató munka dokumentumai, különösen legalább tíz tanóra, foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óraterve, a pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása, dokumentumait, önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatását, dokumentumai, a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása, a szakmai életút értékelése. A portfólió részletes követelményeit, a tartalmi elemekhez elvárt dokumentumok listáját az OH dolgozza ki, és teszi közzé az OH honlapján. A pedagógusértékelési eszközöket az OH dolgozza ki, és a miniszter hagyja jóvá.

8 Megfelelt vagy… (Kr. alapján)
A minősítés eredménye lehet: Megfelelt/Újabb minősítés szükséges Újabb minősítés után: Megfelelt/Nem felelt meg Nem kötelező minősítésnél: Mesterpedagógus fokozatba lép/Pedagógus II. fokozatban marad A magasabb fokozat eléréséhez szükséges szint: Pedagógus I. – 60% Pedagógus II. – 75% Mesterpedagógus és Kutatótanár – 85% A portfólió értékelése és védése 50%, az óra, foglalkozás értékelése 20%, a többi a maradék 30%

9 Átmeneti szabályok [Kr. 36§ (1)-(6)]
A gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára vonatkozó rendelkezéseket a rendelet hatálybalépését követően létesített foglalkoztatási jogviszonyok esetében kell alkalmazni. A korábban létesített közalkalmazotti jogviszonyok esetében a Kjt.-nek és a 138/1992. Korm. rendeletnek (Kjt. vhr.) a gyakornokra és a gyakornoki időre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy amennyiben a közalkalmazott a Kjt. és a Kjt. vhr. gyakornokra és gyakornoki időre vonatkozó rendelkezései alapján „megfelelt” minősítést kap, a Pedagógus I. fokozatba kell besorolni. Az Mt. hatálya alá tartozó pedagógust két év szakmai gyakorlat megszerzése után a Pedagógus I. fokozatba kell besorolni.

10 Átmeneti szabályok [Kr. 36§ (1)-(6)]
A szeptember 1-jén Pedagógus I. fokozatba besorolt, több mint nyolc év szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus minősítési eljárása során szeptember 1. és június 30. között a 3. § (1) bekezdésében meghatározott, a minősítési eljárásra történő jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat időtartamára vonatkozó szabályt nem kell alkalmazni. A szeptember 1-jén Pedagógus I. fokozatba besorolt, több mint nyolc év szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus először 2014-ben kezdeményezheti a minősítési eljárást.

11 Átmeneti szabályok [Kr. 36§ (1)-(6)]
A pedagógus-szakvizsgával és tizennégy év szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus április 30-áig kérelmezheti a Pedagógus II. fokozatba január 1-jével történő besorolását. A kérelem alapján a besorolás további feltétele, hogy a pedagógus április 30-áig feltöltse portfólióját a miniszter által kijelölt, az OH által kialakított és üzemeltetett informatikai támogató rendszerbe. A január 1-jén ideiglenesen Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógus legkésőbb december 31-éig minősítési eljárásban köteles részt venni. Ha erre a megjelölt időpontig nem kerül sor, a Pedagógus II. fokozatba való ideiglenes besorolását elveszti, és január 1-jétől újra Pedagógus I. fokozatba kell besorolni.

12 Átmeneti szabályok [Kr. 36§ (1)-(6)]
A miniszter pályázati felhívást tesz közzé a Mesterpedagógus fokozatba történő besorolás céljából. A pályázaton az a pedagógus vehet részt, aki a) rendelkezik legalább tizenöt év szakmai gyakorlattal és pedagógus-szakvizsgával, b) szerepel az Országos szakértői névjegyzéken, vagy az Országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzéken vagy a szaktanácsadói névjegyzéken, c) vállalja, hogy részt vesz az OH által szervezett szakértői vagy az OFI által szervezett szaktanácsadói továbbképzésen, valamint d) vállalja, hogy külön díjazás nélkül, költségtérítés terhére (alkalmanként Ft) részt vesz a szakértői, szaktanácsadói feladatok ellátásában. Ebben az esetben neveléssel-oktatással lekötött munkaideje nem lehet több 18 óránál (óvodapedagógus 25), és egy napot szabadon kell hagyni számára a feladatok elvégzésére. Évente legfeljebb 25 alkalommal „vethető be”. Amennyiben ezeknek a feladatoknak nem tesz eleget, Mesterpedagógus besorolását azonnali hatállyal vissza kell vonni.

13 ferenc.pal.szakal@emmi.gov.hu cxc@emmi.gov.hu
Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Szakál Ferenc Pál EMMI Köznevelés-fejlesztési Főosztály"

Hasonló előadás


Google Hirdetések