Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

PEDAGÓGUS ELŐMENETELI RENDSZER Szakál Ferenc Pál EMMI Köznevelés-fejlesztési Főosztály.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "PEDAGÓGUS ELŐMENETELI RENDSZER Szakál Ferenc Pál EMMI Köznevelés-fejlesztési Főosztály."— Előadás másolata:

1 PEDAGÓGUS ELŐMENETELI RENDSZER Szakál Ferenc Pál EMMI Köznevelés-fejlesztési Főosztály

2 Jogszabályi háttér Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 64-65. §. A törvény „kerettörvény”, a részletszabályokról a 326/2013. Korm. Rendelet (Kr.) szól. A törvény 95. § (3) értelmében a pedagógus előmeneteli rendszer 2013. szeptember 1-én lépett hatályba. Az előmeneteli rendszer vonatkozik a nevelési-oktatási intézményekben, pedagógiai szakszolgálati intézményekben, a pedagógiai-szakmai szolgáltató intézményekben és a gyermekvédelmi intézményekben pedagógus vagy pedagógiai előadó, pedagógiai szakértő munkakörben foglalkoztatottakra.

3 Az előmeneteli rendszer fokozatai Kötelező fokozatok: 1. szakasz: Gyakornok (2-4 év) 2. szakasz: Pedagógus I.(6-9 év) 3. szakasz: Pedagógus II. (min. 6 év) ---------------------------------------------------------- Nem kötelező fokozatok: 4. szakasz: Mesterpedagógus (feltétele: 14 év gyakorlat, szakvizsga, 2. minősítés) 4. v. 5. szakasz Kutatótanár (feltétele: PhD, 14 év gyakorlat, 2. minősítés)

4 A minősítő bizottság tagjai [Kr. 7.§] Elnökként a megyei kormányhivatal által delegált, felkészített, Mesterpedagógus fokozatba sorolt, névjegyzéken szereplő szakértő * A pedagógust alkalmazó köznevelési intézmény vezetője vagy az általa megbízott pedagógus-szakvizsgával rendelkező magasabb vezetői, vezetői megbízással rendelkező alkalmazott, az intézményvezető minősítési eljárása esetében a fenntartó képviselője A kormányhivatal által delegált, felkészített, névjegyzék szereplő szakértő, vagy pedagógusképző felsőoktatási intézmény oktatója/gyakorlóiskolájának, gyakorlóóvodájának, gyakorlókollégiumának legalább Pedagógus II. fokozatba sorolt, felkészített alkalmazottja* (Gyakornok vizsgája esetében mindenképpen az utóbbi.) A tanár minősítési eljárása esetén a minősítő bizottság egyik tagjának szakképzettsége azonos kell, hogy legyen az értékelt pedagógusnak a minősítés tanévében legnagyobb óraszámban tanított tantárgynak megfelelő szakképzettségével * (A 2015. december 31-éig Pedagógus I. vagy Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógus is részt vehet az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben és pedagógus minősítésben, amennyiben 15 év szakmai gyakorlattal, szakvizsgával rendelkezik és elvégezte a szükséges továbbképzést)

5 Ki lehet szakértő? (Nkt. és Kr. alapján) Felsőfokú végzettséggel és pedagógus szakképzettséggel; pedagógus- vagy oktatói munkakörben szerzett tíz év szakmai gyakorlattal; továbbá pedagógus-szakvizsgával rendelkezik, valamint akit pedagógus-munkakörben foglalkoztatnak, vagy a pedagógus-munkakörre szóló jogviszonya, munkaviszonya megszűnése óta tíz évnél kevesebb idő telt el, vagy Rendelkezik a hivatal engedélyével Elvégezte az OH által alapított 60 órás (30+30) továbbképzést

6 A minősítési eljárás [Kr. 3.§ (8)] A minősítő bizottság áttekinti és értékeli a pedagógus által feltöltött portfóliót, az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részeit, valamint az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során a látogatott foglalkozásokra vonatkozó megállapításokat és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelését, ennek során az 1. mellékletben foglaltak szerint kiemelten figyelembe veszi a 8. § (3) bekezdésében meghatározott pedagóguskompetenciákat és tevékenységeket, értékeli a meglátogatott foglalkozást és a portfólióvédést, valamint elkészíti az összegző értékelést, amelyet feltölt az OH által kialakított és üzemeltetett informatikai támogató rendszerbe.

7 A portfólió A portfólió egy olyan dokumentumgyűjtemény, amely alapján végigkísérhető a pedagógus kompetenciák fejlődése, a pedagógus szakmai útja, tevékenysége, nehézségei és sikerei egyrészt a tények tükrében, másrészt magának a pedagógusnak a reflexiói, értelmezése alapján. A portfólió tartalmi elemei: a szakmai önéletrajz, a nevelő-oktató munka dokumentumai, különösen legalább tíz tanóra, foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óraterve, a pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása, dokumentumait, önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatását, dokumentumai, a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása, a szakmai életút értékelése. A portfólió részletes követelményeit, a tartalmi elemekhez elvárt dokumentumok listáját az OH dolgozza ki, és teszi közzé az OH honlapján. A pedagógusértékelési eszközöket az OH dolgozza ki, és a miniszter hagyja jóvá.

8 Megfelelt vagy… (Kr. alapján) A minősítés eredménye lehet: - Megfelelt/Újabb minősítés szükséges Újabb minősítés után: - Megfelelt/Nem felelt meg Nem kötelező minősítésnél: - Mesterpedagógus fokozatba lép/Pedagógus II. fokozatban marad A magasabb fokozat eléréséhez szükséges szint: Pedagógus I. – 60% Pedagógus II. – 75% Mesterpedagógus és Kutatótanár – 85% A portfólió értékelése és védése 50%, az óra, foglalkozás értékelése 20%, a többi a maradék 30%

9 Átmeneti szabályok [Kr. 36§ (1)-(6)] A gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára vonatkozó rendelkezéseket a rendelet hatálybalépését követően létesített foglalkoztatási jogviszonyok esetében kell alkalmazni. A korábban létesített közalkalmazotti jogviszonyok esetében a Kjt.-nek és a 138/1992. Korm. rendeletnek (Kjt. vhr.) a gyakornokra és a gyakornoki időre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy amennyiben a közalkalmazott a Kjt. és a Kjt. vhr. gyakornokra és gyakornoki időre vonatkozó rendelkezései alapján „megfelelt” minősítést kap, a Pedagógus I. fokozatba kell besorolni. Az Mt. hatálya alá tartozó pedagógust két év szakmai gyakorlat megszerzése után a Pedagógus I. fokozatba kell besorolni.

10 Átmeneti szabályok [Kr. 36§ (1)-(6)] A 2013. szeptember 1-jén Pedagógus I. fokozatba besorolt, több mint nyolc év szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus minősítési eljárása során 2013. szeptember 1. és 2018. június 30. között a 3. § (1) bekezdésében meghatározott, a minősítési eljárásra történő jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat időtartamára vonatkozó szabályt nem kell alkalmazni. A 2013. szeptember 1-jén Pedagógus I. fokozatba besorolt, több mint nyolc év szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus először 2014-ben kezdeményezheti a minősítési eljárást.

11 Átmeneti szabályok [Kr. 36§ (1)-(6)] A pedagógus-szakvizsgával és tizennégy év szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus 2014. április 30-áig kérelmezheti a Pedagógus II. fokozatba 2015. január 1-jével történő besorolását. A kérelem alapján a besorolás további feltétele, hogy a pedagógus 2014. április 30-áig feltöltse portfólióját a miniszter által kijelölt, az OH által kialakított és üzemeltetett informatikai támogató rendszerbe. A 2015. január 1-jén ideiglenesen Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógus legkésőbb 2018. december 31-éig minősítési eljárásban köteles részt venni. Ha erre a megjelölt időpontig nem kerül sor, a Pedagógus II. fokozatba való ideiglenes besorolását elveszti, és 2019. január 1-jétől újra Pedagógus I. fokozatba kell besorolni.

12 Átmeneti szabályok [Kr. 36§ (1)-(6)] A miniszter pályázati felhívást tesz közzé a Mesterpedagógus fokozatba történő besorolás céljából. A pályázaton az a pedagógus vehet részt, aki  a) rendelkezik legalább tizenöt év szakmai gyakorlattal és pedagógus-szakvizsgával,  b) szerepel az Országos szakértői névjegyzéken, vagy az Országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzéken vagy a szaktanácsadói névjegyzéken,  c) vállalja, hogy részt vesz az OH által szervezett szakértői vagy az OFI által szervezett szaktanácsadói továbbképzésen, valamint  d) vállalja, hogy külön díjazás nélkül, költségtérítés terhére (alkalmanként 10000 Ft) részt vesz a szakértői, szaktanácsadói feladatok ellátásában. Ebben az esetben neveléssel-oktatással lekötött munkaideje nem lehet több 18 óránál (óvodapedagógus 25), és egy napot szabadon kell hagyni számára a feladatok elvégzésére. Évente legfeljebb 25 alkalommal „vethető be”. Amennyiben ezeknek a feladatoknak nem tesz eleget, Mesterpedagógus besorolását azonnali hatállyal vissza kell vonni.

13 Köszönöm a figyelmet! ferenc.pal.szakal@emmi.gov.hu cxc@emmi.gov.hu


Letölteni ppt "PEDAGÓGUS ELŐMENETELI RENDSZER Szakál Ferenc Pál EMMI Köznevelés-fejlesztési Főosztály."

Hasonló előadás


Google Hirdetések