Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Tervezéstől az önértékelésig" folyamat-tanácsadói közreműködéssel

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Tervezéstől az önértékelésig" folyamat-tanácsadói közreműködéssel"— Előadás másolata:

1 „Tervezéstől az önértékelésig" folyamat-tanácsadói közreműködéssel
Bedőné Fatér Tímea

2 IPR indítása HHH tanulók beazonosítása, hiányzó nyilatkozatok pótlása
Humán erőforrás Szakmai munka tervezése Bemeneti méréseket követő esetmegbeszélés szervezése, vezetése Egyéni fejlesztési tervek készítése, mentorálás Szülőkkel való kapcsolatfelvétel segítése Év eleji szülői értekezlet Programismertetés Statisztika – HH és HHH tanulókról Másolatok a jegyzőtől Fejlesztő munka, tanári együttműködéssel

3 A pályázathoz kapcsolódó egyéb feladatok
Vállalások, és azok teljesítése (6.sz. melléklet, idén önkorrekció) Költségek tervezése, modellezés Együttműködés az OOIH-val és a Szolgáltatóval Intézményi önértékelés készítése (június 30.) Pénzügyi elszámolás készítése (június 30.)

4 I. Integrációs stratégia - tervezés
Helyzetelemzés (az önértékelés táblái alapján) Cél - és feladatrendszer meghatározása Éves munkaterv összeállítása

5 II. Az iskolába való bekerülés előkészítése
Heterogén osztályok kialakítása 11/1994 (VI. 8.) MKM 39/D és 39/E §. Óvoda-iskola átmenet segítése

6 III. Együttműködések – partnerségi kapcsolatok kiépítése
Szülői házzal Gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal Szakmai és szakszolgálatokkal Középfokú oktatási intézményekkel Kisebbségi önkormányzattal Civil szervezetekkel

7 IV. A tanítást-tanulást segítő eszközrendszer elemei
Első évben kötelező minimum egy programelem az egyes pontokon belül A program alkalmazásával a vállalások száma évente folyamatosan növelhető

8 Kulcskompetenciákat fejlesztő programok és programelemek
Az önálló tanulást segítő fejlesztés a tanulási és magatartási zavarok kialakulását megelőző programok az önálló tanulási képességet kialakító programok a tanulók önálló - életkornak megfelelő - kreatív tevékenységére épülő foglalkozások tanulási motivációt erősítő és fenntartó tevékenységek Eszközjellegű kompetenciák fejlesztése tantárgyi képességfejlesztő programok kommunikációs képességeket fejlesztő programok komplex művészeti programok Szociális kompetenciák fejlesztése közösségfejlesztő, közösségépítő programok mentálhigiénés programok előítéletek kezelését szolgáló programok

9 Integrációt segítő tanórán kívüli programok, szabadidős tevékenységek
patrónusi, mentori, vagy tutori rendszer működtetése együttműködés civil (pl. tanodai) programmal művészeti körök

10 Az integrációt elősegítő módszertani elemek
egyéni haladási ütemet segítő differenciált tanulásszervezés kooperatív tanulásszervezés projektmódszer drámapedagógia

11 Műhelymunka – a tanári együttműködés formái
értékelő esetmegbeszélések problémamegoldó fórumok hospitálásra épülő együttműködés

12 Háromhavonta kötelező kompetencia alapú értékelési rendszer eszközei
a szöveges értékelés – árnyalt értékelés, egyéni fejlődési napló

13 Multikulturális tartalmak
multikulturális tartalmak megjelenítése a különböző tantárgyakban multikulturális tartalmak projektekben feldolgozva

14 A továbbhaladás feltételeinek biztosítása
pályaorientáció továbbtanulásra felkészítő program

15 A jövő: hálózati tanulás…
Regionális szakmai műhelyek Kistérségi tematikus szakmai műhelyek Hospitációk Jó gyakorlatok megismerése Pályázati támogatással megvalósíthatók!!!

16 V. Elvárható eredmények - az ellenőrzés szempontjai
A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya az oktatási-nevelési intézményben megfelel a jogszabályban előírtaknak. Az intézmény képes a különböző háttérrel és különböző területeken eltérő fejlettséggel rendelkező gyerekek fogadására, és együttnevelésére. Multikulturális tartalmak beépülnek a helyi tantervbe. Az intézmény párbeszédet alakít ki minden szülővel. Az intézményben létezik tanári együttműködésre épülő értékelési rendszer.

17 V. Elvárható eredmények - az ellenőrzés szempontjai
Nő az évfolyamvesztés nélkül továbbhaladó halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma. Csökken az intézményben az iskolarendszerű oktatásból kikerülők száma. Csökken az iskolai hiányzások óraszáma. Csökken a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók körében a magántanulók száma. Nő az érettségit adó intézményekben továbbtanuló halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma. Az adott intézményben az országos kompetenciamérések eredményei az országos átlagot meghaladó mértékben javulnak.

18 VI. Intézményi önértékelés
Tagintézményenként – ahogy a támogatás jött Módszertani képzéseken való részvétel Tanórán kívüli programokon résztvevők száma Lemorzsolódást jelző mutatók - hiányzások, évismétlők, magántanulók Továbbtanulási mutatók Szervezett szülői kapcsolattartás, résztvevők száma Szaktanári ellátottság Pedagógiai szakszolgáltatások igénybevétele Minden elemhez a kapcsolódó dokumentáció

19 Pénzügyi elszámoláshoz
Megbízási szerződések Árajánlatok, megrendelők Teljesítésigazolások Kifizetési pénztárbizonylatok Számlák Bankszámlakivonatok (utalások) 1 – 4.sz. mellékletek Fenntartó küldi (OKMT-nek elektronikusan és postán) Június 30-ig Monitoring esetén adatszolgáltatási kötelezettség

20

21

22 A folyamat-tanácsadó …
Követi a jogszabályoknak való megfelelést, dokumentumok átdolgozását Segíti a nyilvántartások vezetését Segíti az egyéni fejlesztési napló vezetését, ellenőrzi a tevékenységek dokumentálását Felügyeli az IPR menedzsment és az intézményi teamek működését Követi a 3 havonta kötelező kompetencia alapú értékelés dokumentumait Regisztrálja az IPR elemek megvalósulását Elemzi vállalások teljesíthetőségét Javaslatot tesz a támogatás felhasználás módjára Segíti az önértékelés szakszerű elkészítését!

23 És amikor felkel a nap… „Valahol Afrikában minden reggel felkel egy gazella. Tudja, hogy gyorsabban kell lennie a leggyorsabb oroszlánnál, különben vége. Valahol Afrikában minden nap felkel egy oroszlán. Tudja, hogy gyorsabbnak kell lennie a leglassúbb gazellánál, különben éhen hal. Mindegy, mi vagy: oroszlán vagy gazella. Fuss, amint felkel a Nap!” (Afrikai tanmese)

24 www.zalai-iskola.hu bftimi@enternet.hu
Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "„Tervezéstől az önértékelésig" folyamat-tanácsadói közreműködéssel"

Hasonló előadás


Google Hirdetések