Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás TÁMOP-3.2.2. Megújuló pedagógia: hálózati együttműködés Észak- Magyarországon.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás TÁMOP-3.2.2. Megújuló pedagógia: hálózati együttműködés Észak- Magyarországon."— Előadás másolata:

1 Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás TÁMOP-3.2.2. Megújuló pedagógia: hálózati együttműködés Észak- Magyarországon

2 Feladatok, tevékenységek

3 Megújuló pedagógia: hálózati együttműködés Észak- Magyarországon  Információ- és adatgyűjtés, adatbázisok létrehozása  Információgyűjtés és információ- átadás

4 Interaktív honlap működtetése 1. Külső dinamikus internetoldal (bárki számára hozzáférhető oldalak) Célcsoport: Régió közoktatási intézményei Cél: A projekttel kapcsolatos nyilvános információk megjelenítése (hírek, adatbázisok, stb.) Honlapon megjelenő szolgáltatások: Hírek, aktuális információk, képgyűjtemények, stb. Interaktív funkciók: fórumok, levelező lista, stb. Help-desk – Internetes ügyfélszolgálat Projekttel kapcsolatos egyéb információk Adatbázisok

5 Interaktív honlap működtetése 2. Extranet dinamikus oldalak a közreműködők részére (Zártkörű, jelszóval védett információk) Célcsoportok: referencia intézmények, más együttműködők Cél: A projektben tevékenységeket végző külső partnerek közötti információáramlás biztosítása Honlapon megjelenő szolgáltatások:  Hírek, aktuális információk, fórumok, stb.  Belső adatbázisok,dokumentumok, ütemtervek stb. 3. Belső intranet oldal a konzorciumi tagok részére (Zártkörű, jelszóval védett információk) Célcsoport: Konzorciumi tagok Cél: Információ megosztás a konzorciumi tagok között

6 Referencia intézmények feladatai 1. A pályázat keretében a minősítési eljáráson részt vesz. A TÁMOP 3.prioritásban eredményes pályázattal rendelkező intézmények részére a következő szolgáltatásokat / szolgáltatások valamelyikét nyújtjuk: 1. a kompetencia alapú oktatással vagy az SNI vagy HH_s vagy HHH_s tanulók oktatásával kapcsolatos tapasztalataikat, jó gyakorlataikat számukra átadják az alábbi területek valamelyikén:  Módszertan  Tanügyigazgatás  Mérés-értékelési rendszer  Minőségfejlesztés  Pályaválasztás, pályaorientáció  Egyéb: pl. tanulmányi verseny, módszertani gyűjtemény stb.

7 Referencia intézmények feladatai 2. 3. bemutató tanítások megtartása, szervezése 4. kiegészítő mentorálás a választott területen: pl.: felkészülés egy tanórára – a tananyag elrendezése, választott módszerek, értékelés formái; egyéni megkeresésé alapján óralátogatás, elemzés stb. 5. Hospitálások biztosítása 6. közös óvodai, iskolai projektek kezdeményezése, készítése, megvalósítása a kistérségben 7. közös kidolgozó, fejlesztő munkában való részvétel (tanmenet, éves terv, óravázlatok, projektek, mérőeszközök – tanulói értékelési rendszer, önértékelés, tanári önértékelés; kompetenciaterületre, tantárgyra, nevelési területre, pedagógus teljesítményértékelés, szervezetre vonatkozó értékelés stb.) – adott ill. választott kompetencia területre ill. területen

8 Megújuló pedagógia: hálózati együttműködés Észak- Magyarországon 8. a pályázó által a pályázathoz szervesen kapcsolódó regionális, megyei, kistérségi, helyi konferenciák, szakmai értekezletek, továbbképzések lebonyolításában bekapcsolódás (helyszínbiztosítással, szakmai segítségnyújtással) 9. Intézményi szolgáltatási kínálat kialakítása, továbbítása a szolgáltatói pont ill. projektiroda felé 10. A szolgáltatási kínálat folyamatos áttekintése, frissítése 11. Információszolgáltatás a projektiroda felé 12. Információszolgáltatás az innovatív intézmények felé a szolgáltatói pontok és a projektiroda adatbázisa alapján (szolgáltatási kínálat és a pályázatokkal kapcsolatosan) 13. A pályázathoz kapcsolódó dokumentáció elkészítését adatokkal segíti

9 Megújuló pedagógia: hálózati együttműködés Észak- Magyarországon Szolgáltatói pontok feladatai

10 Feladatok A referenciaintézményi feladatokon túl 1. Együttműködés a 3.2.2 a RHK-tal  Kapcsolattartás a 3.2.2 a RHK vezetőjével, kijelölt munkatársával  Szakmai együttműködés kistérség specialitásainak meghatározása – javaslatok kidolgozása  Részvétel a RHK rendezvényein, tájékoztatóin, konzultációin  Szolgáltatási kínálat közvetítése (adatbázisok, honlap)  Szolgáltatási kínálat bővítésének támogatása  TÁMOP 3.2.2 program népszerűsítése  Pályázathoz kapcsolódó dokumentáció előkészítésében való részvétel

11 Feladatok 2. 2. Hálózati pont szerepre való felkészülés  Részvétel a RHK felkészítésein (2 napos bentlakásos tréningek) együttműködés, kapcsolatépítés, problémamegoldás témakörben (október)  Szolgáltatói attitűd fejlesztése Tájékoztató fórum – felkészítő, egyeztető megbeszélés (szeptember – október) Műhelyfoglalkozások – 4 alkalommal a 20 hónap alatt

12 Feladatok 3. 3. Kapcsolat a referencia intézményekkel  A referencia intézmények referencia területeinek megismerése  Jó gyakorlat feltárása (adatbázisok)  Jó gyakorlat leírásának támogatása  Jó gyakorlat közvetítése a RHK felé

13 Feladatok 4. 4. Szervezés  A RHK kistérségi és régiós rendezvényei szervezésének segítése (a pályázó által a pályázathoz szervesen kapcsolódó regionális, megyei, kistérségi, helyi konferenciák, szakmai értekezletek, továbbképzések lebonyolításában részt vesznek -helyszínbiztosítással, szakmai segítségnyújtással, szervezéssel)  a pályázat lebonyolítása során vállalják a Társadalmi Megújulás Operatív program „Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás” elnevezésű program népszerűsítését, a helyi médiumokban történő nyilvánosságra hozatalát, valamint amennyiben saját sajtóorgánummal rendelkezik intézményük, abban rendszeresen közzé teszi a pályázathoz kapcsolódó aktualitásokat

14 Feladatok 5. 5. Információgyűjtés, információ szolgáltatás: A projektiroda adatbázisának kialakításában, folyamatos frissítésében való részvétel  Kistérségi szinten: (a kistérségben működő referencia intézmények szolgáltatásait összegyűjti, továbbítja a projektiroda felé)  Adatbázis karbantartása, frissítése  Információszolgáltatás az innovatív ill. referencia intézmények felé az adatbázis alapján (szolgáltatási kínálat alapján és a pályázatokkal kapcsolatosan) - Információszolgáltatás a kistérség felé  Információszolgáltatás a hálózati koordinátor, projektiroda felé

15 Megújuló pedagógia: hálózati együttműködés Észak- Magyarországon Egyéb pályázati feladatok, tevékenységek

16 Fejlesztő műhelyek  kompetencia területek bevezetése  módszertan segítése  integráció segítése  kompetencia mérés eredményeinek feldolgozása, értékelése, fejlesztési tervek készítése  egyenlőtlenségek csökkentésének lehetőségei  mérés-értékelés

17 Bemutató műhelyek (jó gyakorlat) működtetése A pedagógiai jó gyakorlat bemutatása a következő témákban:  kompetencia alapú programcsomagok bevezetése, működtetése  eredményes módszerek  Integráció  esélyek egyenlő biztosítása  mérés-értékelés  pedagógiai jó gyakorlat filmes megjelenítése

18 Tájékoztató fórumok szervezése, lebonyolítása Fenntartók tájékoztatása, kistérségi közoktatási referensek, intézményvezetők tájékoztatása:  iroda szolgáltatásai  pályázati lehetőségekről  hatósági ellenőrzések  esélyegyenlőség biztosításának kötelezettségei és lehetőségei  aktuális információk átadása

19 Egyeztető fórum, információs napok  Egyenlőtlenségek, esélyegyenlőség, együttnevelésre irányuló tevékenységek  Tanügyigazgatás, feladatellátás értékelése (kistérségi értékelési rendszer kialakításának segítése)  Kompetenciamérés eredményei, hatásai a tanítási-tanulási folyamatra  Információs napok intézményvezetőknek  Konzultáció szervezése intézményvezetők részére: implementáció, aktualitások

20 Egyéb műhelyek, kiadványok  Szolgáltatói pontok koordinátorai részére  Tanácsadóknak  Mentoroknak  Szociális és állampolgári körben  Pályázatírás, pályázati tájékoztató  Módszertani kiadvány 2 db  Jó gyakorlat – filmkészítés  Portfolió film készítése  Tanulmány készítése: A hálózati tanulás címmel

21 Konferenciák szervezése  Projektindító – szeptember 3.  Projektzáró ( 2 napos)  Szakmai  Vezetői

22 A civil szervezetek bevonása a regionális szolgáltatói hálózatba  Közoktatási intézmények, fenntartók képviselői számára műhelyfoglalkozások: -a civil szervezetek és a közoktatási intézmények közösségi kapcsolatai -aktív állampolgárság  Internetes információs, adat- és tanácsadó tartalom építése és működtetése  Digitális tudástartalom bővítése a szociális és állampolgári kompetencia tárgykörében

23 Minőségellenőrzés, minőségfejlesztés  Együttműködés a központi projekt által kidolgozandó minőségfejlesztési eszközrendszer alkalmazásában ill. a regionális szintű minőségellenőrzési rendszerben való együttműködés.

24 Projektértékelés támogatása, elégedettségmérés  A projekt szolgáltatásaiban résztvevők munkájának minőségértékelése  Projektiroda és projektmunkatársak munkájának elégedettségmérése  Továbbképzések elégedettségmérése  Projekt időközi és záró elégedettségi vizsgálata

25 Kutatások  A régió esélyegyenlőségi helyzetének elemzése, fejlesztések megfogalmazása  Nevelési oktatási intézmények kapcsolati hálójának felmérése, nem oktatási intézményekkel, szervezetekkel való kapcsolattartásuk jellemzőinek feltárása.  Kompetenciamérés és a DIFER mérés eredményeinek hasznosulása a gyakorlatban az információ áramlás a fenntartó és az intézmények között a mérési eredmények hasznosításában

26 Megújuló pedagógia: hálózati együttműködés Észak- Magyarországon „Annak, ha egy ember nem tart lépést társaival, az lehet az oka, hogy más ritmust hall. Hagyni kell, hadd lépjen arra a zenére, amit ő hall, bármilyen lassú és távoli a dallam.” ☺

27 Megújuló pedagógia: hálózati együttműködés Észak- Magyarországon Köszönöm a figyelmet! Kaló Anikó kaloani@gmail.com


Letölteni ppt "Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás TÁMOP-3.2.2. Megújuló pedagógia: hálózati együttműködés Észak- Magyarországon."

Hasonló előadás


Google Hirdetések