Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás TÁMOP-3.2.2/08/A/2 Megújuló pedagógia: hálózati együttműködés Észak-Magyarországon.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás TÁMOP-3.2.2/08/A/2 Megújuló pedagógia: hálózati együttműködés Észak-Magyarországon."— Előadás másolata:

1 Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás TÁMOP-3.2.2/08/A/2 Megújuló pedagógia: hálózati együttműködés Észak-Magyarországon

2 Hálózati tanulás előzményei  Belső Gondozói Rendszer  MAG program  Térségi Iskola- és Óvodafejlesztő Központ  A kompetencia-alapú oktatás elterjesztése  Régió és Kistérségek a Pedagógiai Szolgáltatásban

3 A konzorcium tagjai  Heves Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakmai és Közművelődési Szolgáltató Intézménye - konzorciumvezető  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet  Diósgyőri Gimnázium és Városi Pedagógiai Intézet

4 HEVES MPI KONZORCIUMVEZETŐ MISKOLC VPI KONZORCIUM TAGJA EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK KONZORCIUM BORSOD MPI KONZORCIUM TAGJA PROJEKTIRODA 10 fő HÁLÓZATI PONTOK KISTÉRSÉGENKÉNT / 28 / REFERENCIA INTÉZMÉNYEK REFERENCIA INTÉZMÉNYEK ( 67 ) Döntés- előkészítő biz Konzorciumi tanács 3 fő

5 Döntés-előkészítő, javaslatevő testület A tagjai:  Az Oktatási Hivatal OKÉV regionális igazgatósága, regionális közoktatási egyeztető fórumának delegáltja  Az Országos Oktatási Integrációs Hálózat regionális képviselője  A Regionális Fejlesztési Tanács, illetve Ügynökség képviselője  Három megye közoktatási közalapítványának kuratóriumi elnökei  Állandó meghívottként jelen van a TÁMOP 3.1.1 kiemelt projekt regionális koordinátora, illetve a tárca közoktatási szakterületének képviselője is.

6 Partnereink:  Főiskola (EKF Eger)  Pedagógiai Intézetek  Egyéb pedagógiai szakmai szolgáltatók  Megyei Szakszolgálati Központ  Alapítványok  Civil egyesület

7 A projekt célja Közoktatási intézmények hálózati típusú regionális, térségi szintű együttműködésének kialakítása, fejlesztési szolgáltatások nyújtására  a közoktatási intézményekben az egész életen át tartó tanulást megalapozó kulcsképességek fejlesztését célzó kompetencia alapú oktatásra való átállás  jól működő jó gyakorlatok, fejlesztési programok adaptációja  pedagógiai fejlesztési folyamatok beindítása  modern pedagógiai módszertan alkalmazása  a minőségi oktatás segítése Szaktanácsadói rendszer működtetése Mentori hálózat működtetése

8 Célok  Az esélyegyenlőség biztosítása, esélynövelés  A pedagógiai kultúra megújítása  A szolgáltatások optimális területi lefedettségének biztosítása

9 Célcsoportok Közvetlen:  Az Észak-Magyarország Régióban referenciaintézmények pedagógusai  Fenntartók Közvetett:  Diákok  Az Észak-Magyarország Régióban TÁMOP 3. prioritásában pályázattal rendelkező intézmények pedagógusai  Szülők

10 Feladatok, tevékenységek

11 Információ- és adatgyűjtés, adatbázisok létrehozása Adatbázisok:  referencia intézmények – „szolgáltatási kínálatuk”  kistérségi szolgáltatói pontok  innovatív intézmények  egyéb kapcsolódó UMFT pályázatban résztvevő intézmények adatbázisa  „Jó gyakorlatok” adatbázis  tanácsadói listák  közoktatási fejlesztések feltérképezése a régióban  közoktatási fejlesztési kapacitásigények feltérképezése, listája  beavatkozási igények feltérképezése  szolgáltatói adatbázis  kapacitási igény felmérése a TÁMOP 3.1.1 konstrukció igényei szerint

12 Interaktív honlap működtetése 1. Külső dinamikus internetoldal (bárki számára hozzáférhető oldalak) Célcsoport: Régió közoktatási intézményei Cél: A projekttel kapcsolatos nyilvános információk megjelenítése (hírek, adatbázisok, stb.) Honlapon megjelenő szolgáltatások:  Hírek, aktuális információk, képgyűjtemények, stb.  Interaktív funkciók: fórumok, levelező lista, stb.  Help-desk – Internetes ügyfélszolgálat  Projekttel kapcsolatos egyéb információk  Adatbázisok

13 Interaktív honlap működtetése 2. Extranet dinamikus oldalak a közreműködők részére (Zártkörű, jelszóval védett információk) Célcsoportok: referencia intézmények, más együttműködők Cél: A projektben tevékenységeket végző külső partnerek közötti információáramlás biztosítása Honlapon megjelenő szolgáltatások:  Hírek, aktuális információk, fórumok, stb.  Belső adatbázisok,dokumentumok, ütemtervek stb. 3. Belső intranet oldal a konzorciumi tagok részére (Zártkörű, jelszóval védett információk) Célcsoport: Konzorciumi tagok Cél: Információ megosztás a konzorciumi tagok között

14 Referencia intézmények feladatai 1.  A pályázat keretében a minősítési eljáráson részt vesz.  A TÁMOP 3.prioritásban eredményes pályázattal rendelkező intézmények részére a következő szolgáltatásokat / szolgáltatások valamelyikét nyújtjuk: - a kompetencia alapú oktatással kapcsolatos tapasztalataikat, jó gyakorlataikat számukra átadjuk. - bemutató tanítások megtartása, szervezése - kiegészítő mentorálás a választott területen

15 Referencia intézmények feladatai 2.  közös óvodai, iskolai projektek kezdeményezése, készítése, megvalósítása a kistérségben  közös kidolgozó, fejlesztő munkában való részvétel (tanmenet, éves terv, óravázlatok, projektek stb.) – választott területen  a pályázó által a pályázathoz szervesen kapcsolódó regionális, megyei, kistérségi, helyi konferenciák, szakmai értekezletek, továbbképzések lebonyolításában bekapcsolódás (helyszínbiztosítással, szakmai segítségnyújtással)

16 Fejlesztő műhelyek  kompetencia területek bevezetése  módszertan segítése  integráció segítése  kompetencia mérés eredményeinek feldolgozása, értékelése, fejlesztési tervek készítése  egyenlőtlenségek csökkentésének lehetőségei  mérés-értékelés

17 Bemutató műhelyek (jó gyakorlat) működtetése A pedagógiai jó gyakorlat bemutatása a következő témákban:  kompetencia alapú programcsomagok bevezetése, működtetése  eredményes módszerek  integráció  esélyek egyenlő biztosítása  mérés-értékelés  pedagógiai jó gyakorlat filmes megjelenítése

18 Tájékoztató fórumok szervezése, lebonyolítása Fenntartók tájékoztatása, kistérségi közoktatási referensek, intézményvezetők tájékoztatása:  iroda szolgáltatásai  pályázati lehetőségekről  hatósági ellenőrzések  esélyegyenlőség biztosításának kötelezettségei és lehetőségei  aktuális információk átadása

19 Egyeztető fórum, információs napok  Egyenlőtlenségek, esélyegyenlőség, együttnevelésre irányuló tevékenységek  Tanügyigazgatás, feladatellátás értékelése (kistérségi értékelési rendszer kialakításának segítése)  Kompetenciamérés eredményei, hatásai a tanítási-tanulási folyamatra  Információs napok intézményvezetőknek  Konzultáció szervezése intézményvezetők részére: implementáció, aktualitások

20 Egyéb műhelyek, kiadványok  Hálózati koordinátorok részére  Tanácsadóknak  Mentoroknak  Szociális és állampolgári körben  Pályázatírás, pályázati tájékoztató  Módszertani kiadvány 2 db  Jó gyakorlat – filmkészítés  Portfolió film készítése  Tanulmány készítése: A hálózati tanulás címmel

21 Konferenciák szervezése  Projektindító – szeptember 3.  Projektzáró ( 2 napos)  Szakmai  Vezetői

22 A civil szervezetek bevonása a regionális szolgáltatói hálózatba  Közoktatási intézmények, fenntartók képviselői számára műhelyfoglalkozások: - a civil szervezetek és a közoktatási intézmények közösségi kapcsolatai -aktív állampolgárság  Internetes információs, adat- és tanácsadó tartalom építése és működtetése  Digitális tudástartalom bővítése a szociális és állampolgári kompetencia tárgykörében

23 Minőségellenőrzés, minőségfejlesztés  Együttműködés a központi projekt által kidolgozandó minőségfejlesztési eszközrendszer alkalmazásában ill. a regionális szintű minőségellenőrzési rendszerben való együttműködés.

24 Projektértékelés támogatása, elégedettségmérés •A projekt szolgáltatásaiban résztvevők munkájának minőségértékelése •Projektiroda és projektmunkatársak munkájának elégedettségmérése •Továbbképzések elégedettségmérése •Projekt időközi és záró elégedettségi vizsgálata

25 Kutatások  A régió esélyegyenlőségi helyzetének elemzése, fejlesztések megfogalmazása  Nevelési oktatási intézmények kapcsolati hálójának felmérése, nem oktatási intézményekkel, szervezetekkel való kapcsolattartásuk jellemzőinek feltárása.  Kompetenciamérés és a DIFER mérés eredményeinek hasznosulása a gyakorlatban az információ áramlás a fenntartó és az intézmények között a mérési eredmények hasznosításában

26 „Annak, ha egy ember nem tart lépést társaival, az lehet az oka, hogy más ritmust hall. Hagyni kell, hadd lépjen arra a zenére, amit ő hall, bármilyen lassú és távoli a dallam.” ☺

27 Köszönöm a figyelmet! Székely Józsefné Magyary Nóra nora@heves-ped.sulinet.hu


Letölteni ppt "Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás TÁMOP-3.2.2/08/A/2 Megújuló pedagógia: hálózati együttműködés Észak-Magyarországon."

Hasonló előadás


Google Hirdetések