Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Területi együttműködés, hálózati tanulás Megújuló pedagógia: hálózati együttműködés Észak- Magyarországon.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Területi együttműködés, hálózati tanulás Megújuló pedagógia: hálózati együttműködés Észak- Magyarországon."— Előadás másolata:

1 Területi együttműködés, hálózati tanulás Megújuló pedagógia: hálózati együttműködés Észak- Magyarországon

2 A projekt célja Közoktatási intézmények hálózati típusú regionális, térségi szintű együttműködésének kialakítása, fejlesztési szolgáltatások nyújtására  a közoktatási intézményekben az egész életen át tartó tanulást megalapozó kulcsképességek fejlesztését célzó kompetencia alapú oktatásra való átállás  jól működő jó gyakorlatok, fejlesztési programok adaptációja  pedagógiai fejlesztési folyamatok beindítása  modern pedagógiai módszertan alkalmazása  a minőségi oktatás segítése Szaktanácsadói rendszer működtetése Mentori hálózat működtetése

3 Célok  Az esélyegyenlőség biztosítása, esélynövelés intézményi integráció szakmai biztosítása speciális képzési formák beindítása (ped. fejlesztési folyamatok, jó gyakorlatok)  a pedagógiai kultúra megújítása rugalmas képzési kínálat biztosítása  a területi különbségek kiegyenlítése, az optimális területi lefedettség biztosításával koordinatív intézményi hálózat kiépítése, működtetése a szolgáltatások optimális területi lefedettségének biztosítása

4 Célcsoportok Közvetlen:  Az Észak-Magyarország Régióban referenciaintézmények pedagógusai  Fenntartók Közvetett:  Diákok  Az Észak-Magyarország Régióban TÁMOP 3. prioritásában pályázattal rendelkező intézmények pedagógusai  Szülők

5 Feladatok, tevékenységek

6 Információgyűjtés és információ-átadás a következő területekről  a kompetenciafejlesztő oktatási programok, értékelő eszközök igénybevételével kapcsolatban  hazai és külföldi jó gyakorlat regionális hálózaton belüli átvételéhez  pedagógiai innovációt támogató továbbképzésekről  az országos adatbázisokban szereplő szolgáltatókról  Szolgáltatói kosár szolgáltatásainak megvalósulásáról  horizontális tanulást segítő kapcsolatok formái, intézményi működésük  a nyomon követés során tapasztalt problémákról  a TÁMOP 3.1.1 konstrukció igényei szerint: kompetenciaalapú oktatás elterjedéséről, tantárgytömbösített oktatás terjedéséről, projektmódszer alkalmazásáról, beavatkozási igényekről

7 Információ- és adatgyűjtés, adatbázisok létrehozása Adatbázisok:  referencia intézmények – „szolgáltatási kínálatuk”  kistérségi szolgáltatói pontok  innovatív intézmények  egyéb kapcsolódó UMFT pályázatban résztvevő intézmények adatbázisa  „Jó gyakorlatok” adatbázis  tanácsadói listák  közoktatási fejlesztések feltérképezése a régióban  közoktatási fejlesztési kapacitásigények feltérképezése, listája  beavatkozási igények feltérképezése  szolgáltatói adatbázis  kapacitási igény felmérése a TÁMOP 3.1.1 konstrukció igényei szerint

8 Interaktív honlap működtetése 1. Külső dinamikus internetoldal (bárki számára hozzáférhető oldalak) Célcsoport: Régió közoktatási intézményei Cél: A projekttel kapcsolatos nyilvános információk megjelenítése (hírek, adatbázisok, stb.) Honlapon megjelenő szolgáltatások:  Hírek, aktuális információk, képgyűjtemények, stb.  Interaktív funkciók: fórumok, levelező lista, stb.  Help-desk – Internetes ügyfélszolgálat  Projekttel kapcsolatos egyéb információk  Adatbázisok

9 Interaktív honlap működtetése 2. Extranet dinamikus oldalak a közreműködők részére (Zártkörű, jelszóval védett információk) Célcsoportok: referencia intézmények, más együttműködők Cél: A projektben tevékenységeket végző külső partnerek közötti információáramlás biztosítása Honlapon megjelenő szolgáltatások:  Hírek, aktuális információk, fórumok, stb.  Belső adatbázisok,dokumentumok, ütemtervek stb. 3. Belső intranet oldal a konzorciumi tagok részére (Zártkörű, jelszóval védett információk) Célcsoport: Konzorciumi tagok Cél: Információ megosztás a konzorciumi tagok között

10 Referencia intézmények feladatai 1.  A pályázat keretében a minősítési eljáráson részt vesz, és a pályázati kiírásban megfogalmazott referenciaintézményi feladatokat a pályázat két évében ellátja.  A TÁMOP 3.prioritásban eredményes pályázattal rendelkező intézmények részére a következő szolgáltatásokat / szolgáltatások valamelyikét nyújtjuk: - a kompetencia alapú oktatással kapcsolatos tapasztalataikat, jó gyakorlataikat számukra átadjuk. - bemutató tanítások megtartása, szervezése - kiegészítő mentorálás a választott területen

11 Referencia intézmények feladatai 2. - közös óvodai, iskolai projektek kezdeményezése, készítése, megvalósítása a kistérségben - közös kidolgozó, fejlesztő munkában való részvétel (tanmenet, éves terv, óravázlatok, projektek stb.) – választott területen - a pályázó által a pályázathoz szervesen kapcsolódó regionális, megyei, kistérségi, helyi konferenciák, szakmai értekezletek, továbbképzések lebonyolításában bekapcsolódás (helyszínbiztosítással, szakmai segítségnyújtással)

12 Fejlesztő műhelyek  kompetencia területek bevezetése  módszertan segítése  integráció segítése  kompetencia mérés eredményeinek feldolgozása, értékelése, fejlesztési tervek készítése  egyenlőtlenségek csökkentésének lehetőségei  mérés-értékelés

13 Bemutató műhelyek (jó gyakorlat) működtetése A pedagógiai jó gyakorlat bemutatása a következő témákban:  kompetencia alapú programcsomagok bevezetése, működtetése  eredményes módszerek  integráció  esélyek egyenlő biztosítása  mérés-értékelés  pedagógiai jó gyakorlat filmes megjelenítése

14 Tájékoztató fórumok szervezése, lebonyolítása Fenntartók tájékoztatása, kistérségi közoktatási referensek, intézményvezetők tájékoztatása:  iroda szolgáltatásai  pályázati lehetőségekről  hatósági ellenőrzések  esélyegyenlőség biztosításának kötelezettségei és lehetőségei  aktuális információk átadása

15 Egyeztető fórum, információs napok  Egyenlőtlenségek, esélyegyenlőség, együttnevelésre irányuló tevékenységek  Tanügyigazgatás, feladatellátás értékelése (kistérségi értékelési rendszer kialakításának segítése)  Kompetenciamérés eredményei, hatásai a tanítási- tanulási folyamatra  Információs napok intézményvezetőknek  Konzultáció szervezése intézményvezetők részére: implementáció, aktualitások

16 Egyéb műhelyek, kiadványok  Hálózati koordinátorok részére  Tanácsadóknak  Mentoroknak  Szociális és állampolgári körben  Pályázatírás, pályázati tájékoztató  Módszertani kiadvány 2 db  Jó gyakorlat – filmkészítés  Portfolió film készítése  Tanulmány készítése: A hálózati tanulás címmel

17 Konferenciák szervezése  Projektindító – szeptember 3.  Projektzáró ( 2 napos)  Szakmai  Vezetői

18 A civil szervezetek bevonása a regionális szolgáltatói hálózatba  Közoktatási intézmények, fenntartók képviselői számára műhelyfoglalkozások: - a civil szervezetek és a közoktatási intézmények közösségi kapcsolatai -aktív állampolgárság  Internetes információs, adat- és tanácsadó tartalom építése és működtetése  Digitális tudástartalom bővítése a szociális és állampolgári kompetencia tárgykörében

19 Minőségellenőrzés, minőségfejlesztés  Együttműködés a központi projekt által kidolgozandó minőségfejlesztési eszközrendszer alkalmazásában ill. a regionális szintű minőségellenőrzési rendszerben való együttműködés.

20 Projektértékelés támogatása, elégedettségmérés •A projekt szolgáltatásaiban résztvevők munkájának minőségértékelése •Projektiroda és projektmunkatársak munkájának elégedettségmérése •Továbbképzések elégedettségmérése •Projekt időközi és záró elégedettségi vizsgálata

21 Kutatások  A régió esélyegyenlőségi helyzetének elemzése, fejlesztések megfogalmazása  Nevelési oktatási intézmények kapcsolati hálójának felmérése, nem oktatási intézményekkel, szervezetekkel való kapcsolattartásuk jellemzőinek feltárása.  Kompetenciamérés és a DIFER mérés eredményeinek hasznosulása a gyakorlatban az információ áramlás a fenntartó és az intézmények között a mérési eredmények hasznosításában

22 Partnereink:  Főiskola (EKF Eger)  Pedagógiai Intézetek  Egyéb pedagógiai szakmai szolgáltatók  Megyei Szakszolgálati Központ  Alapítványok  Civil egyesület

23 Kistérségi, térségi lefedettség: Referencia intézmények ( 67 ) Területi lefedettség: minden kistérségben 1-3 intézmény Szakmai lefedettség: minden kompetencia terület, ill. saját innováció (pl. Jena-plan pedaggia, nem szakrendszerű oktatás módszertana, IPR működtetése stb.) Hálózati pontok ( 28 ) – teljes lefedettség

24 HEVES MPI KONZORCIUMVEZETŐ MISKOLC VPI KONZORCIUM TAGJA EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK ( 13 KONZORCIUM BORSOD MPI KONZORCIUM TAGJA PROJEKTIRODA 10 fő HÁLÓZATI PONTOK KISTÉRSÉGENKÉNT / 28 / REFERENCIA INTÉZMÉNYEK REFERENCIA INTÉZMÉNYEK ( 67 ) Döntés- előkészítő biz 6 fő Konzorciumi tanács 3 fő

25 KONZORCIUMI TANÁCS Pedagógiai intézmények vezetői POJEKTMENEDZSMENT projektmenedzser, szakmai vezető, pénzügyi vezető, projektasszisztens, irodavezető PROJEKTIRODA  Pedagógiai szakmai, módszertani munkatársak 5 fő  Digitális szakmai, módszertani munkatársak 2 fő  Gazdasági ügyintéző munkatársak 3 fő

26 Döntés-előkészítő, javaslatevő testület Célja:  A projektmenedzsment tevékenységét segíti javaslattétellel, tanácsadással. Segíti:  A regionális beágyazódást  Területi fejlesztési programokkal való harmonizációt  Szakmai fejlesztő munka minőségének és átláthatóságának biztosítását Biztosítja a visszacsatolási rendszer működését.

27 Döntés-előkészítő, javaslatevő testület A tagjai:  Az Oktatási Hivatal OKÉV regionális igazgatósága, regionális közoktatási egyeztető fórumának delegáltja – Ragályiné Hajdú Zsuzsanna  Az Országos Oktatási Integrációs Hálózat regionális képviselője – Káló Károly  A Regionális Fejlesztési Tanács, illetve Ügynökség képviselője – Sós Tamás  Három megye közoktatási közalapítványának kuratóriumi elnökei – Dr.Horváth Tamás, Gál János, Bratinkáné Magyar Éva  Állandó meghívottként jelen van a TÁMOP 3.1.1 kiemelt projekt regionális koordinátora, illetve a tárca közoktatási szakterületének képviselője is.

28 Mit várunk, mit nyújtunk?  Adatbázisok egyeztetése  Referencia intézményi minősítési rendszerének közös kidolgozása  Képzések a ref. intézményeknek – mikor, kik, hogyan?  Működtetése hogyan ekkora csúszással?  Mentorok – összefogásuk hogyan, milyen formában? Mi hogyan tudnánk bekapcsolódni pl: régiós műhelyek szervezése?  Együttműködés a központi projekt által kidolgozandó minőségfejlesztési eszközrendszer alkalmazásában ill. a regionális szintű minőségellenőrzési rendszerben.  Információ szolgáltatás: - régiós irodák felé- információs napok legalább negyedévente - közös információs napok szervezése az intézményeknek - legalább negyedévente

29 „Annak, ha egy ember nem tart lépést társaival, az lehet az oka, hogy más ritmust hall. Hagyni kell, hadd lépjen arra a zenére, amit ő hall, bármilyen lassú és távoli a dallam.” ☺

30 Köszönöm a figyelmet! Kaló Anikó Pedagógiai és Közművelődési Intézmény Eger kaloani@gmail.com


Letölteni ppt "Területi együttműködés, hálózati tanulás Megújuló pedagógia: hálózati együttműködés Észak- Magyarországon."

Hasonló előadás


Google Hirdetések