Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Összeállította: Dóber Valéria

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Összeállította: Dóber Valéria"— Előadás másolata:

1 Összeállította: Dóber Valéria
A szövegtípusok Összeállította: Dóber Valéria

2 A szövegtípusokról A sikeres kommunikáció feltétele: felismerjük milyen szövegtípus illik leginkább a kommunikációhoz Minden szöveg jellemezhető aszerint, hogy hányab vesznek részt a kommunikációban, milyen a beszélő partnerek viszonya; eszerint beszélhetünk 1. Dialogikus (társalgás, riport, vita stb.) 2. Monologikus (előadás, levél, hozzászólás) A dialógus, a párbeszéd legfontosabb jellemzője a szerepváltás

3 Szövegtípusok a kommunikáció funkciója szerint
1. Elbeszélő szöveg célja a tájékoztatás, egy eseménysor elbeszélése; időbeliségre épül, fontos az elbeszélői nézőpont 2. Leíró szöveg általában térbeliségre épül; haladhatunk a részektől az egész vagy az egésztől a részletek bemutatásáig/közelitől a távoli felé vagy fordítva 3. Érvelő szöveg célja a meggyőzés és a tájékoztatás, fontos az ok-okozati kapcsolat, a logikai rend a bizonyításhoz

4 Szóban vagy írásban 1. Mind szóban, mind írásban sokféle szöveget fogalmazunk Élőszóban: lazább mondatkapcsolat, szabálytalanabb szövegszerkesztés, kevésbé igényes mondatok; gyakoribb ismétlések, visszautalások; azonnal figyelembe vehetők a hallgatók reakciói; fontos üzenetük van a metakommunikációs jeleknek

5 Szóban vagy írásban 2. Írott szöveg: átgondolt,tudatosabb felépítés; igényesebb, választékosabb mondatfűzés; fontos hatása lehet a szövegképnek, betűformáknak, tagolásnak; maradandóbb, forma

6 Szövegtípusok a kommunikációs színterek szerint
Mindegyik lehet írott vagy szóbeli: 1. Magánéleti (vicc, levél, sms, blog) 2. Közéleti (felszólalás, nyílt levél) 3. Hivatalos (kérvény, önéletrajz, rendelet) 4. Egyházi (prédikáció, zsoltár, ima) 5. Tudományos (előadás, értekezés) 6. Sajtóban megjelenő (hirdetés, riport) 7. Szépirodalmi (regény, óda)

7 Néhány szövegtípus 1. Névjegy 2. Önéletrajz 3. Hivatalos levél
4. Kérvény 5. Pályázat 6. Meghatalmazás

8 Önéletrajz Célja: bemutatkozás, iskolai felvételi, új munkahely megpályázása, pályázati anyag melléklete Típusai: 1. Hagyományos 2. Modern típusú (amerikai)

9 Hagyományos önéletrajz
Összefüggő mondatokból álló egységes írásmű Elemei: személyi adatok, iskolai végzettségek, szakvégzettségek, munkahelyek, beosztások, eredmények, nyelvismeret, szakmai munkásság, érdeklődés, szabadidős tevékenység, annak a célnak a kiemelése, amiért készült Az előbbiek sorrendje egyénileg változtatható

10 Modern típusú önéletrajz
Tagolt, vázlatszerű elrendezés, rövidség, áttekinthetőség Fő célja: az adatok tényszerű, vázlatos közlése Felépítése: lap elején jobb oldalt fejléc az életrajzíró adataival (név, elérhetőségek), alá egymás alatt pontokban foglaljuk össze a következőket: szakismeret, gyakorlat, képzettség, munkahelyek, nyelvismeret, referenciaszemélyek (akik információt tudnak adni az önéletrajz írójának szakmai hozzáértéséről; személyes rész (nem kötelező) a végén az aláírásunkkal zárjuk le


Letölteni ppt "Összeállította: Dóber Valéria"

Hasonló előadás


Google Hirdetések