Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

STÍLUSRÉTEGEK. STÍLUSRÉTEGEK - A SZÖVEGEK STÍLUSHATÁSA ALAPJÁN - 1) társalgási stílus 2) hivatalos stílus 3) publicisztikai stílus 4) tudományos stílus.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "STÍLUSRÉTEGEK. STÍLUSRÉTEGEK - A SZÖVEGEK STÍLUSHATÁSA ALAPJÁN - 1) társalgási stílus 2) hivatalos stílus 3) publicisztikai stílus 4) tudományos stílus."— Előadás másolata:

1 STÍLUSRÉTEGEK

2 STÍLUSRÉTEGEK - A SZÖVEGEK STÍLUSHATÁSA ALAPJÁN - 1) társalgási stílus 2) hivatalos stílus 3) publicisztikai stílus 4) tudományos stílus 5) előadói (szónoki) stílus 6) szépirodalmi stílus

3 MINDEN STÍLUSRÉTEGNEK VAN: Szóbeli változataÍrott változata Legalább 3 stílusszintje igényes közepesen igényes igénytelen

4 TÁRSALGÁSI STÍLUS

5 A "társalgás" kifejezés hétköznapi nyelvi kapcsolatokra utal:  egyszerű, közvetlen beszélgetésre  odavetett félmondatokra  mindennapi leveleinkre  céduláinkra  üzeneteinkre

6 A megnyilatkozás általános jellemzői:  A közvetlenség  A célszerűség  Gazdaságos szóhasználat és mondatszerkesztés  A beszédpartnerek közös előismerete (kevés szóból is megértik egymást, hiányos mondatok) T ÁRSALGÁSI STÍLUS

7 Tartalmi jellemzői  Az érzelmi töltésű nyelvi elemeket  bizalmas, durva, tréfás kifejezések  indulatszók  felkiáltó és kérdő mondatok  divatszavak  töltelékszavak  frázisok  közhelyek T ÁRSALGÁSI STÍLUS

8 HIVATALOS STÍLUS

9 Előfordulási területei:  a jogszabályok (törvények, utasítások, rendeletek stb.),  a hivatalos érintkezés, ügyintézés (a közélet)

10 Olvassuk  a törvények  rendeletek  értesítések  felszólítások stb. Megírjuk  a kérvényt  a kérelmet  a beadványt  az önéletrajzot  a jegyzőkönyvet  a meghívót  a végrendeletet stb. H IVATALOS STÍLUS

11 Szerződéseket kötünk. H IVATALOS STÍLUS

12 Életünk folyamán nem kerülhetjük meg a hivatalos nyelvhasználatot. H IVATALOS STÍLUS

13 A hivatalos nyelvet többnyire írásban használjuk a szakszerűség, a biztonság, a félreérthetetlenség érdekében. H IVATALOS STÍLUS

14 Jellemzői:  a félreérthetetlen pontosság,  a tömörség,  a szakszerűség  precíz szóhasználat  szakszavak (felhatalmazás alapján, intézkedéseket foganatosít, elrendel, kimutatást készít stb.) H IVATALOS STÍLUS

15 "A baj akkor kezdődik, amikor … már a mindennapi beszédnek nemcsak pongyolaságait, egyéni jellegzetességeit kerüli a hivatalos nyelv, hanem igyekszik a mindenki által használt és azonos módon értett köznyelvi szavakat, is valamilyen hivataloskodó formulával felcserélni." LŐRINCZE LAJOS

16 PUBLICISZTIKAI STÍLUS

17 Az egyik leggazdagabb nyelvváltozat. Előfordulási területei:  az újságok  a rádió  a televízió  a képújság  a reklám  az Internet

18 A jó újságíró a szépirodalmi nyelvet bátran ötvözi az éppen aktuális témának megfelelő legkülönfélébb nyelvváltozatokkal. P UBLICISZTIKAI STÍLUS

19 A sajtónyelv stilisztikai sajátosságait még nehezebb felsorolni, ha figyelembe vesszük az elektronikus sajtó különféle műfajait is! Más a stílusa:  a vezércikk írójának,  a tévé-show műsorvezetőjének,  a tudományos ismeretterjesztő rádió- előadás bemondójának stb. P UBLICISZTIKAI STÍLUS

20 Jellemzői:  az újító szándék  közérthetőségre törekszik  nem követelménye a túlzott precizitás  alkalmazza:  az érzelmi és hangulati elemeket  a szóképeket  alakzatokat  különféle neologizmusokat is alkot P UBLICISZTIKAI STÍLUS

21 A sajtónyelv nagy hatással van a tömegek nyelvhasználatára!

22 TUDOMÁNYOS STÍLUS

23 A tudományok nyelvhasználata.

24 Jellemzői:  a tárgyszerűség  pontosság  logikus szerkesztés  semleges szóhasználat  gyakoriak benne az ismétlések,  az idegen szakkifejezések T UDOMÁNYOS STÍLUS

25

26 Szóbeli változata oldottabb, mint a tanulmányok, monográfiák szövegezése. T UDOMÁNYOS STÍLUS

27 E LŐADÓI ( SZÓNOKI ) STÍLUS

28  A nyilvános szóbeli megnyilatkozások nyelvhasználata.  A meggyőzés műfaja.  Közéleti témákról szól.

29 A SZÓNOK  Felkészülés után szabadon adja elő mondanivalóját.  Közönségével állandó kapcsolatban áll.  Képes rögtönözni a hallgatóság reakcióinak megfelelően.  Nemcsak az értelemre, hanem az érzelmekre is hat. E LŐADÓI ( SZÓNOKI ) STÍLUS

30 Az előadó/szónok előkészületei :  anyaggyűjtés,  rendszerezés,  a hallgatóság lélektani megfigyelése,  a hatáskeltő eszközök kiválasztása,  a hangzás,  a gesztusok, összhangjának  az arcjáték, megkomponálása  az öltözék E LŐADÓI ( SZÓNOKI ) STÍLUS

31 Nyelvezete:  szemléletes,  képszerű, szóhasználat  élénk,  változatos mondatszerkesztés (felkiáltások, kérdések, ellentétes mellérendelő összetett mondatok ) E LŐADÓI ( SZÓNOKI ) STÍLUS

32 Cicero A szónoklat szerkezete:  a bevezetés (a közönség megnyerése)  az elbeszélés (a téma kifejtése)  az érvelés (bizonyítás, cáfolat)  a befejezés E LŐADÓI ( SZÓNOKI ) STÍLUS

33 S ZÉPIRODALMI STÍLUS  A szépirodalom nyelvhasználatában figyelhető meg.  Változatos stílusréteg.  Az író szándékainak megfelelően bármely nyelvváltozat jellemzői előfordulhatnak benne.

34 K ÖSZÖNÖM A FIGYELMET !


Letölteni ppt "STÍLUSRÉTEGEK. STÍLUSRÉTEGEK - A SZÖVEGEK STÍLUSHATÁSA ALAPJÁN - 1) társalgási stílus 2) hivatalos stílus 3) publicisztikai stílus 4) tudományos stílus."

Hasonló előadás


Google Hirdetések