Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A mondat.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A mondat."— Előadás másolata:

1 A mondat

2 A meghatározás nehézségei
Mi a mondat? Önálló és lezárt közlés: Szóban: a mondatfonetikai eszközök (pl. hangsúly, hanglejtés, hangmagasság, beszédtempó, szünet) Írásban: nagybetű, mondatvégi írásjelek Kisebb nyelvi egységekből épül fel (azaz meg van szerkesztve), és nagyobb nyelvi egységeket épít fel (vagyis be van szerkesztve).

3 Deme László A mondat a beszédnek elemi, láncszemnyi egysége. Mondat minden olyan nyelvi eszközökből álló megnyilatkozás vagy megnyilatkozásrész, amely a beszédfolyamatot, illetőleg a beszélő és a hallgató közötti kommunikációs kapcsolatot egy kerek kifejező, tájékoztató és/vagy felhívó mozzanattal építi tovább.

4 Nyelv és beszéd kapcsolata
Deme: a mondat már nem a nyelvnek, hanem a beszédnek az egysége A nyelv és a beszéd szorosan összetartozó fogalmak, egyszerre alakultak ki Nyelv: Eszközkészlet, a nyelvi jelek és szabályok összessége. Szabályai szerint alkotjuk a szöveget. Nem függ az adott kommunikációs helyzettől. Részei: fonémák, morfémák, lexémák, szintagmák, mondatok. Beszéd: A nyelvi eszközkészlet működtetése, alkalmazása. Egyéni jelenség, egyén alkotja.

5 Mindkettő emberhez kötődő, tőle függő jelenség
Nyelv Beszéd Mindkettő emberhez kötődő, tőle függő jelenség Független az egyéntől, társadalmi jelenség, egy nemzet kollektív alkotása. Függ az egyéntől. A beszéd alapja. A nyelv alkalmazása. A társadalom által kialakított, hagyományok szerint rögzített (nyelvi) eszközök rendszere. Fizikai valóság: hangadással (írással) jár. Eszközkészlet: jelek, szabályok Eszközhasználat A beszédtevékenységet szolgálja, olyan rendszer, melynek elemei keresztül-kasul kapcsolódnak egymáshoz. Célja az üzenetközvetítés, a kommunikáció: tényezői a beszélő, a hallgató és az üzenet; alapvető funkciói a kifejezés, a befolyásolás és a tájékoztatás, kiegészítő funkciói a kapcsolattartó, értelmező és esztétikai funkció. Passzív. Aktív.

6 Emberi beszéd – állati kommunikáció
másodlagos, közvetett, túlnyomóan gondolati alapon való, az egyedi helyzetekben egyedi reagálást tesznek lehetővé elsődleges, közvetlen, komplex (összetett) reagálás az adott helyzetekre cél dominál ok

7 A beszéd funkciói Kifejező funkció – érzelemvilág, lelkiállapot közlése (FELKIÁLTÓ MONDAT) Felhívó funkció – óhaj, felszólítás, felkiáltás, parancs, tiltás, kérés (ÓHAJTÓ, FELSZÓLÍTÓ MONDAT) Tájékoztató funkció – közlés a hallgatónak (KIJELENTŐ, KÉRDŐ MONDAT)

8 Emberi beszéd A három alapvető beszédfunkció minden megnyilatkozásban jelen van, jóllehet nem azonos mértékben. Az indulatszók olyan összetett (komplex) és primitív beszédegységek, melyekben a meghatározó funkció mellett a másik kettő is megjelenik: a „Jaj!” például kifejez, de emellett tájékoztat és cselekvésre is sürget. A beszédnek azt az alapegységét, amely a hármas funkciót hordozza, jelzésnek nevezzük. A beszédbeli jelzést mondatnak nevezzük.

9 A mondatok osztályozása
A beszélő szándéka szerint Szerkezetük szerint Logikai minőség szerint

10 1. A beszélő szándéka és a mondatban megjelenő tartalom alapján
Mondatfajta Kommunikációs funkció Írásjel kijelentő tájékoztatás . kérdő tájékoztatás (kiegészítést vagy megerősítést vár) ? felszólító felhívó ! felkiáltó kifejező óhajtó kifejező (felhívó is)

11 mondat 2. Szerkezetük szerint egyszerű tagolatlan tagolt tő teljes
hiányos bővített összetett alárendelő mellérendelő

12 Egyszerű mondat – egy predikatív (A – Á) szerkezet;
Összetett mondat – több predikatív szerkezet. Az egyszerű mondat lehet: tagolt – van benne állítmány (Pl.: Ülünk.) tagolatlan – nincs benne állítmány, és a mondat nem is igényel állítmánnyal való kiegészítést (Pl.: Szia!) A tagolt mondat tovább bontható: tőmondat (csak predikatív szerkezet van benne) bővített (az állítmánynak és/vagy az alanynak vannak bővítményei). Az összetett mondatok mellérendelő – ha a tagmondatok között csak tartalmi, logikai viszony van, alárendelő – ha a tagmondatok között grammatikai viszony van

13 3. Logikai minőség szerint
Állító mondat (Szeretek olvasni.) Tagadó mondat – ha a mondat egészére vonatkozik a tagadás (Nem szeretek olvasni.) DE! Kata nem a piros kabátját vette fel. – tagadó Kata a nem piros kabátját vette fel. – állító mondat (a tagadószó nem az egész jelzős szerkezetet tagadja, hanem csak a jelzőt)

14 Szintagmák

15

16 "A nyomorúságában lázadozó ember éhségét csillapítani loppal elejtette a futkosó vagy röpdöső vadat."

17

18

19

20

21


Letölteni ppt "A mondat."

Hasonló előadás


Google Hirdetések