Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A mondat. A meghatározás nehézségei •Mi a mondat? •Önálló és lezárt közlés: ▫Szóban: a mondatfonetikai eszközök (pl. hangsúly, hanglejtés, hangmagasság,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A mondat. A meghatározás nehézségei •Mi a mondat? •Önálló és lezárt közlés: ▫Szóban: a mondatfonetikai eszközök (pl. hangsúly, hanglejtés, hangmagasság,"— Előadás másolata:

1 A mondat

2 A meghatározás nehézségei •Mi a mondat? •Önálló és lezárt közlés: ▫Szóban: a mondatfonetikai eszközök (pl. hangsúly, hanglejtés, hangmagasság, beszédtempó, szünet) ▫Írásban: nagybetű, mondatvégi írásjelek •Kisebb nyelvi egységekből épül fel (azaz meg van szerkesztve), és nagyobb nyelvi egységeket épít fel (vagyis be van szerkesztve).

3 Deme László A mondat a beszédnek elemi, láncszemnyi egysége. Mondat minden olyan nyelvi eszközökből álló megnyilatkozás vagy megnyilatkozásrész, amely a beszédfolyamatot, illetőleg a beszélő és a hallgató közötti kommunikációs kapcsolatot egy kerek kifejező, tájékoztató és/vagy felhívó mozzanattal építi tovább.

4 Nyelv és beszéd kapcsolata Deme: a mondat már nem a nyelvnek, hanem a beszédnek az egysége •A nyelv és a beszéd szorosan összetartozó fogalmak, egyszerre alakultak ki •Nyelv: ▫Eszközkészlet, a nyelvi jelek és szabályok összessége. ▫Szabályai szerint alkotjuk a szöveget. ▫Nem függ az adott kommunikációs helyzettől. ▫Részei: fonémák, morfémák, lexémák, szintagmák, mondatok. •Beszéd: ▫A nyelvi eszközkészlet működtetése, alkalmazása. ▫Egyéni jelenség, egyén alkotja.

5 NyelvBeszéd Mindkettő emberhez kötődő, tőle függő jelenség Független az egyéntől, társadalmi jelenség, egy nemzet kollektív alkotása. Függ az egyéntől. A beszéd alapja.A nyelv alkalmazása. A társadalom által kialakított, hagyományok szerint rögzített (nyelvi) eszközök rendszere. Fizikai valóság: hangadással (írással) jár. Eszközkészlet: jelek, szabályokEszközhasználat A beszédtevékenységet szolgálja, olyan rendszer, melynek elemei keresztül-kasul kapcsolódnak egymáshoz. Célja az üzenetközvetítés, a kommunikáció:  tényezői a beszélő, a hallgató és az üzenet;  alapvető funkciói a kifejezés, a befolyásolás és a tájékoztatás,  kiegészítő funkciói a kapcsolattartó, értelmező és esztétikai funkció. Passzív.Aktív.

6 Emberi beszéd – állati kommunikáció Emberi beszédÁllati kommunikáció másodlagos, közvetett, túlnyomóan gondolati alapon való, az egyedi helyzetekben egyedi reagálást tesznek lehetővé elsődleges, közvetlen, komplex (összetett) reagálás az adott helyzetekre cél dominálok

7 A beszéd funkciói •Kifejező funkció – érzelemvilág, lelkiállapot közlése (FELKIÁLTÓ MONDAT) •Felhívó funkció – óhaj, felszólítás, felkiáltás, parancs, tiltás, kérés (ÓHAJTÓ, FELSZÓLÍTÓ MONDAT) •Tájékoztató funkció – közlés a hallgatónak (KIJELENTŐ, KÉRDŐ MONDAT)

8 Emberi beszéd •A három alapvető beszédfunkció minden megnyilatkozásban jelen van, jóllehet nem azonos mértékben. •Az indulatszók olyan összetett (komplex) és primitív beszédegységek, melyekben a meghatározó funkció mellett a másik kettő is megjelenik: a „Jaj!” például kifejez, de emellett tájékoztat és cselekvésre is sürget. •A beszédnek azt az alapegységét, amely a hármas funkciót hordozza, jelzésnek nevezzük. •A beszédbeli jelzést mondatnak nevezzük.

9 1.A beszélő szándéka szerint 2.Szerkezetük szerint 3.Logikai minőség szerint

10 1. A beszélő szándéka és a mondatban megjelenő tartalom alapján MondatfajtaKommunikációs funkcióÍrásjel kijelentőtájékoztatás. kérdőtájékoztatás (kiegészítést vagy megerősítést vár) ? felszólítófelhívó! felkiáltókifejező! óhajtókifejező (felhívó is)!

11 2. Szerkezetük szerint mondat egyszerű tagolatlan tagolt tő teljes hiányos bővített teljes hiányosösszetett alárendelő mellérendelő

12 •Egyszerű mondat – egy predikatív (A – Á) szerkezet; •Összetett mondat – több predikatív szerkezet. •Az egyszerű mondat lehet: ▫tagolt – van benne állítmány (Pl.: Ülünk.) ▫tagolatlan – nincs benne állítmány, és a mondat nem is igényel állítmánnyal való kiegészítést (Pl.: Szia!) •A tagolt mondat tovább bontható: ▫tőmondat (csak predikatív szerkezet van benne) ▫bővített (az állítmánynak és/vagy az alanynak vannak bővítményei). •Az összetett mondatok ▫mellérendelő – ha a tagmondatok között csak tartalmi, logikai viszony van, ▫alárendelő – ha a tagmondatok között grammatikai viszony van

13 3. Logikai minőség szerint •Állító mondat (Szeretek olvasni.) •Tagadó mondat – ha a mondat egészére vonatkozik a tagadás (Nem szeretek olvasni.) DE! Kata nem a piros kabátját vette fel. – tagadó Kata a nem piros kabátját vette fel. – állító mondat (a tagadószó nem az egész jelzős szerkezetet tagadja, hanem csak a jelzőt)

14 Szintagmák

15

16 •"A nyomorúságában lázadozó ember éhségét csillapítani loppal elejtette a futkosó vagy röpdöső vadat."

17

18

19

20

21


Letölteni ppt "A mondat. A meghatározás nehézségei •Mi a mondat? •Önálló és lezárt közlés: ▫Szóban: a mondatfonetikai eszközök (pl. hangsúly, hanglejtés, hangmagasság,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések