Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A mondat szintagmatikus szerkezete Összeállította: Dóber Valéria.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A mondat szintagmatikus szerkezete Összeállította: Dóber Valéria."— Előadás másolata:

1 A mondat szintagmatikus szerkezete Összeállította: Dóber Valéria

2 A szintagma fogalma • A szavaknál nagyobb, a mondatnál kisebb egységei nyelvünknek a szintagmák, szószerkezetek • Mindig két alapszófajú szó (főnév, melléknév, számnév, igenév) kapcsolata • A szószerkezet szavai között valamilyen nyelvtani kapcsolat van, amelyet különféle nyelvi eszközökkel (ragokkal, névutókkal, jelekkel, kötőszavakkal,szórenddel, intonációs eszközökkel) fejezünk ki

3 A szintagma fajtái • Nyelvtani viszony alapján 3-féle típus: • 1. Hozzárendelő szószerkezet • 2. Alárendelő szószerkezet • 3. Mellérendelő szószerkezet

4 Hozzárendelő szószerkezet = predikatív szószerkezet • Két tagja az alany és állítmány • Egyenrangú főmondatrészek • Példa: • a lányok futnak • Az állítmány lehet: 1. igei, 2.névszói, 3.névszói - igei • Az alany lehet: 1. határozott, 2. határozatlan (valaki, többes szám 3. személyű igealak) • 3. általános (ember, minden, mindenki, bárki, az ige E/2, T/ 1,2,3, személyű alakjai)

5 Példamondatok • Igei állítmány • Névszói állítmány • Névszói- igei áll. • Határozott alany • Határozatlan alany • Általános alany • Nem használ a szó • Nehéz a vizsga • A szó fegyver legyen • A barátom okos • Valaki lát. Kopognak. • Az ember mindig tanul. Mindenki rohan.

6 Az alárendelő szószerkezet • Alaptagból (fölérendelt tag) és bővítményből (meghatározó tag) épül fel • A bővítmény alá van rendelve az alaptagnak • Elnevezése: a meghatározó tagról • Az alaptag és a bővítmény közötti viszony alapján az alárendelő szószerkezet fajtái a következők:

7 Az alárendelő szószerkezet fajtái • 1. alanyos szószerkezet • a fiú említette (szó); Az anya mondotta (szavak); • 2. tárgyas szószerkezet • kenyeret süt; tévét néz; falat fest; • 3. határozós szószerkezet • játszik a tollal; fut a ház mellett; • 4. jelzős szószerkezet • jó film; apám hite; sok üzenet;

8 Példák az alárendelő szószerkezetre • Nagyon harsány • / fok- mérték határozós szószerkezet/ alaptag: harsány / meghatározó tag / nagyon • Három betű • / Mennyiségjelzős alárendelő szószerkezet /alaptag: betű / meghatározó tag / három

9 A mellérendelő szószerkezet • Tagjai között valamilyen logikai viszony van, gyakran felsorolások tagjai • E szerint lehet: kapcsolatos (se vége, se hossza) ellentétes (jó, de hangos), választó (most vagy soha), magyarázó (eredményes, ugyanis kitartó), következtető (szorgalmas, ezért sikeres) • Tagjai egyenrangúak, egy harmadik mondatrészt bővítenek azonos módon

10 Egy példamondat elemzése • Két sündisznó aprózza óvatos lépéseit az erdőben. • sündisznó – aprózza • hozzárendelő szószerkezet • Lépéseit – aprózza • tárgyas alárendelő szintagma • Az erdőben – aprózza • helyhatározós alárendelő szintagma • Óvatos – lépéseit • minőségjelzős alárendelő szintagma • Két sündisznó • mennyiségjelzős alárendelő szintagma


Letölteni ppt "A mondat szintagmatikus szerkezete Összeállította: Dóber Valéria."

Hasonló előadás


Google Hirdetések