Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A kommunikáció Verbális kommunikáció Beszéd és írás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A kommunikáció Verbális kommunikáció Beszéd és írás."— Előadás másolata:

1 A kommunikáció Verbális kommunikáció Beszéd és írás

2  A nyelv, mint tudjuk – társadalmi, történeti emlék. A beszéd kialakulása megelőzte az írás kialakulását. Ez utóbbi létrehozásának oka nyilvánvalóan az lehetett, hogy rögzítse, pontosan felidézhetővé tegye a beszédet.

3 Beszéd és írás  E két forma (beszéd és írás) összehasonlításához Deme László gondolatait hívjuk segítségül:  „Az írás, a rögzítés csökkenti ugyan a személyiséget, de jelentős mértékben növeli a maradandóságot.”

4 Beszéd és írás  „Aki beszél, valójában fogalmazva gondolkodik.”  „Aki ír, az inkább gondolkodva fogalmaz.”  Jellemző különbség, hogy az írás olvasható, ellenőrizhető, korrigálható.  Az írás másik fontos sajátossága, hogy gondolataink kifejtésében nagyfokú pontosságra, egyfajta logikai szál következetes végigvitelére sarkall.

5 Írás  Az írás kitüntetett jelentőségét az adja, hogy „távhatúsává” teszi a beszédet, azaz térbeli és időbeli különbségeket áthidalja. Ugyanakkor jelentős hátránya, hogy a közlés elveszti személyességét.  (Nem véletlen, hogy a „nagy szerelmek” záróakkordjául a kötelékből szabadulni kívánó fél írásban hozza tudomására kedvesének szakítási szándékát.)

6 Írás  Mi az írás a grafológia szempontjából?  „Papírra rögzített mozgás, kifejező mozgás éppúgy, mint az arcmimika vagy a gesztikuláció, csak ezeknél bonyolultabb. Nincs két egyforma írás, mert minden ember mozgása egyéni és így az írása is az.”

7 Írás  Illyés Gyula: „…Szépen az ír és beszél, akinek sikerül még bonyolult gondolatait is egyszerűen és világosan előadni….a jó magyar írás és beszéd tanítását voltaképpen a helyes gondolkodás tanításával kell kezdeni. Ki gondolkodik helyesen? Aki az igazat keresi…”

8 Írás  Mindennapi írásműveink:  Levél, fax, e-mail  Feljegyzés  Jegyzőkönyv  Emlékeztető  Megállapodások, szerződések

9 Írás  A levélnek van:  célja, funkciója  tárgya (közlés lényegére utaló egymondatos információ)  stílusa (rövid, tömör, logikusan felépített, átgondolt, jól tagolt, világos, egyértelmű)  hangvétele (udvarias és tárgyszerű)  szerkezete (fejrész, szövegrész, aláírórész)

10 Írás  Fejrész:  A feladó adatainak közlése (megnevezés, cím, postacím, telefon)  Utasítás az irat kezelésére (bizalmas, titkos)  Az irat kezelését megkönnyítő információk (dátum, iktatószám, hivatkozási szám, ügyintéző megnevezése)  Címzés (dr. Szakonyi Lajos tanszékvezető úrnak, PTE PMMK, Műszaki Informatika Tanszék)

11 Írás  Szövegrész:  A tárgy megjelölése  Megszólítás (a címzett vezetéknevét vagy beosztását, rangját nevezzük meg)  Bevezetés (a levelünk célját és - ha van – előzményét rögzíti röviden, tömören)  Tárgyalás (lényegi mondanivalót hordozza)  Befejezés (rövid összefoglalás és utalás arra, ha választ várunk vissza, udvarias fordulatok és búcsúszó)  Aláírórész (a leghitelesebb a kézzel aláírt levél)


Letölteni ppt "A kommunikáció Verbális kommunikáció Beszéd és írás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések