Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A hivatalos levél tartalma és formája

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A hivatalos levél tartalma és formája"— Előadás másolata:

1 A hivatalos levél tartalma és formája
Dashdf fhfh! Agdjagjdkagjk dag sh dgfsda hl D fshfh Fg flfjg

2 A levél stílusa többirányú igazodást is elvár írójától.
Figyelembe kell vegye a: levél tárgyát, a levél írásának célját és azt, hogy ki a címzett a címzett és a levélíró közötti kapcsolat, a kapcsolat jellege meghatározza a hangnemet. bárki a címzett, kötelező az udvarias forma.

3 Követelmények: Legyen világos, egyértelmű a fogalmazás,
könnyen áttekinthető kerülje a levél írója a bonyolult, többszörösen összetett körmondatokat természetesen derüljön ki belőle, mi a levél célja, mit vár el, mit ajánl a levél írója. Jelezheti, hogy választ is vár arra.

4 Formai követelményei:
1. levélpapír, A/4 méretű famentes levélpapír, céges fejléc logo, embléma, cég pontos név és cím, levelezési cím, postafiók, netes elérhetőség, telefon és fax boríték: igényes, céges, zárt vagy ablakos

5 A levél részei és kivitelezése:
Arial vagy Times New Roman 12-es betűtípus, tömbforma: magyar szabvány szerint, első oldal céges a többi pedig egyszerűsített cégnyomatos papír, levél minden sora a levél margójánál kezdődik, 1-1,5 sortáv A tömbforma jellemzőbb az üzleti életben.

6 A levél részei és kivitelezése:
francia forma: egyéni ízlés szerint, bal margó min 2 cm, dátum levél alján , elköszönés és aláírás jobb oldalon, akár 2-es sortáv, .

7 A hivatalos levél formája
Céges papír Küldő (név, cím, tel/fax) Címzett Hivatkozási szám Ügyintéző (aki az üggyel foglalkozik, telrfon/faxszáma) Tárgy Megszólítás (ezt helyettesítheti a T. cím) Az üzenet szövege Keltezés (város megjelöléssel) Elköszönés Aláírás Mellékletek

8

9 Fogalmazási és stílus követelmények:
– röviden fogalmazni – személy szóljon személyhez – az ÖN szó negatív összefüggésben ne szerepeljen – általában ÉN helyett MI – mindig udvariasan – nyelvhelyesség kötelező – magyar és idegen nyelvű szakkifejezéseket rugalmasan alkalmazzuk – egy gondolat – egy bekezdés – fő gondolatok bekezdések elején szerepeljenek – pozitív kifejezéseket – passzív mondatrészek kerülése – fölösleges szavak kerülése – rövid mondatok – hibás szókapcsolatok kerülése – címzés lényegretörő, megszólítás udvarias legyen

10 Gyakori hibák: a címzéstévesztés, pl. azért mert a cím megváltozott, de a változást nem vezették át a címjegyzékbe a vállalatnál a címzett nevének, beosztásának helytelen írása (pl. keresztnév elírások nem ritkák, illik az aktuális beosztást ismerni, az Úr, Asszony nagybetűvel írandó, így pl.: Igen tisztelt Vezérigazgató Asszony !

11 Gyakori hibák: ritkán, de előfordul, hogy helyesírási hiba található a levélben, a nyelvhelyességi hibák gyakoribbak; (sohase feledjük, a levél hibájáért is az aláíró felel!) vigyázni kell, a számítógép nem tud helyesen elválasztani; előfordul, hogy nem a jelzett melléklet kerül becsatolásra, vagy egyáltalán hiányzik;

12 Az írásos kommunikáció leggyakoribb formái a vállalatnál:
Értesítés: valakit (személy, szervezet) tájékoztatunk valamilyen megtörtént, vagy bekövetkező eseményről. Ilyen levelet ír a biztosítótársaság, amikor például közli, hogy helyszíni szemlét tart a káreseménnyel kapcsolatban a vállalatnál.

13 Felszólítás: Ha a megrendelő az átvett áru ellenértékét nem fizette ki határidőre, felszólító levelet kap. Az udvarias figyelmeztetés, felszólítás a kötelezettség teljesítésére. Itt szankciók is megjelenhetnek.

14 Kifogásolás: Előfordul, hogy a megrendelt áru, hibásan (gyártási hiba, vagy sérülés), vagy nem a kívánt mennyiségben (pl. hiányosan), összetételben érkezik. Ez esetben kifogással él a megrendelő. Engedélyező: Az engedélyezések számos fajtája létezik. Engedélyt kaphat valamilyen körülményre tekintettel a munkavállaló, a szervezeti egység, de kiadható engedély más vállalatok számára is. Gyakori, hogy a munkavállaló fordul kéréssel munkáltatójához.

15 Igazolás: Gyakori levélforma az igazolás. Itt pontosan rögzíteni kell: kinek, milyen célból állították ki. Egyértelművé kell tenni a kívülálló, a körülményeket nem ismerő számára is az állítást, az esemény megtörténtét, a viszony meglétét, azt a tényt, amiről az igazolás szól. Fontos az illetékesség.

16 A meghatalmazás tartalmazza a
A meghatalmazás mind a hivatali, mind a magánéletben alkalmazott irat. A meghatalmazás az üzleti életben feljogosít valakit képviseletre, adott ügyben eljárjon, jogokat, kötelezettségeket vállaljon. A meghatalmazás tartalmazza a meghatalmazott nevét, a meghatalmazás tárgyát, a jogosultságot, a meghatalmazás érvényességi idejét, a kiállítás dátumát, a meghatalmazó és A meghatalmazott adatait.

17 Fellebbezés: Fellebbezést akkor ír a szervezet (vagy magánszemély), ha a határozat megváltoztatása megítélése szerint indokolt. A határozat megváltoztatását akkor lehet kémi, ha az indokokkal alátámasztható. Fontos a fellebbezés tárgyilagos, higgadt, meggondolt hangneme, bizonyító ereje az érvelés módja. A szélsőséges hangnem kerülendő.

18 Bejelentés: a valamely szerv részére fontos lehet bizonyos információk, birtoklása, tények ismerete, az bejelentés formájában juttatható számára. Természetesen a bejelentés szóban is történhet. Ha szükségesnek látszik a bejelentés tényének tárgyszerű bizonyítása a későbbiekben, úgy a szóbeli bejelentéssel egy időben írásban is átadható a bejelentés tárgyát rögzítő irat.

19 Panasztevő levél: A bejelentéssel rokon, annak sajátos formája, a panaszos levél. Itt is fontos a tárgyszerűség és a bizonyító erő. Fontos, hogy a panaszt tevő rögzítse azokat a körülményeket, amely alapján a panasz tárgya kivizsgálható lesz. A névtelen levelekkel nem foglalkoznak.

20 Feljegyzés: A feljegyzés gyakori ügyirat. Valamilyen teendőről, ügyről készül a közvetlen felettes, vagy a vállalat vezetősége részére. Tartalmaznia kell, hogy kinek, milyen témában és mikor készült, ki készítette

21 Rögzítő (Jegyzőkönyv):
A jegyzőkönyv feladata, hogy eseményeket, tényeket, megállapodásokat írásban rögzítsen. A szó szerinti jegyzőkönyv pontosan követi az eseményeket, a lefolyás egymásutániságát. Ebből nemcsak az állapítható meg, hogy mi történt, hanem az is, hogy hogyan zajlott le az esemény.


Letölteni ppt "A hivatalos levél tartalma és formája"

Hasonló előadás


Google Hirdetések