Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

! ! ! AZ ELLENANYAGOK SZERKEZETE Nehéz lánc (H) Antigén felismerés VH

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "! ! ! AZ ELLENANYAGOK SZERKEZETE Nehéz lánc (H) Antigén felismerés VH"— Előadás másolata:

1 ! ! ! AZ ELLENANYAGOK SZERKEZETE Nehéz lánc (H) Antigén felismerés VH
VL CH Könnyű lánc (L) CL Szimmetrikus molekula  két azonos könnyű lánc, két azonos nehéz lánc Konstans és variábilis domének A könnyű és nehéz láncok variábilis doménjei együtt alakítják ki az antigén kötő zsebet Egy ellenanyag két azonos antigén kötő zsebbel rendelkezik

2 ! ! BCR (B-sejt receptor) ellenanyag Sejtfelszíni Szolubilis
Transzmembrán domén Jelátadó láncok Csak a B s Sejtfelszíni Szolubilis Csak a B sejtek felszínén csak plazmasejtek termelik Antigén felismerés, B-sejt aktiváció Antigén felismerés, effektor funkciók

3 A B-sejt sokféleség kialakulása a csontvelőben antigén független
A funkcionális V, D és J gének száma: 65 VH x 27 DH x 6JH = 10,530 kombináció 40 Vx 5 J = 200 kombináció 30 Vx 4 J = 120 kombináció = 320 különböző könnyű lánc Amennyiben a H és L láncok véletlenszerűen párosodnak mint H2L2 10,530 x 320 = 3,369,600 lehetőség Csak a KOMBINÁCIÓS sokféleség A valóságban bizonyos H + L kombinációk nem fordulnak elő, mert instabilak Bizonyos V és J gének gyakrabban fejeződnek ki, mint mások A KAPCSOLÁSI sokféleség tovább növeli a szekvenciák számát A POTENCIÁLIS B-SEJT KÉSZLET KIALAKULÁSA

4 ! AZ ANTIGÉN KÖTŐDÉSE A KIVÁLASZTOTT B- LIMFOCITÁK FELISMERŐ RECEPTORÁHOZ KLONÁLIS OSZTÓDÁST, DIFFERENCIÁCIÓT VÁLT KI Plazmasejt 2.Differen ciáció Aktiváció 1. Klonális expanzió MEMÓRIA B-SEJTEK

5 (HOL ÉS HOGYAN TÖRTÉNIK?)
B-SEJT AKTIVÁCIÓ (HOL ÉS HOGYAN TÖRTÉNIK?)

6 Efferens nyirokkér

7 FDC-ek felszínén ‘tárolódik’.
HEV-high endothelial venule Speciális endothél sejtek, csak a nyirokcsomóban található, mely elősegíti a limfociták (B és T) kilépését a keringésből a nyirokcsomókba) Az antigén a szövetek közül a nyirokcsomóba kerül (Főként a DC-ek által), ahol a FDC-ek felszínén ‘tárolódik’. 7

8 Immunkomplex (1)antigén-(2)az ezt felismerő ellenanyag és (3)komplement fehérjék komplexe Komplement fehérjék

9 A B sejtek az FDC felszínén ismerik fel az antigént
! Az antigén a follikuláris dendritikus sejtek (FDC) felszínéhez kötődik (Az FDC felszínén állandóan jelenlevő Fc és komplement receptorokon keresztül)  Az FDC-ek immun komplexeket kötnek (Ag-Ab)  Az antigén ingert követően 12 hónappal is kimutatható az FDC-ek felszínén  Egyetlen sejt sokféle antigént köthet Develop from fibroblast-like cells FDC fugg a TNFa, Lta, LTb jelenlététől A B sejtek az FDC felszínén ismerik fel az antigént 9

10 A germinális centrum (csíra központ) szerkezete
Szomatikus hypermutáció LZ FDC DZ LZ: világos zóna DZ: sötét zóna FDC: follikuláris dendritikus sejt

11 A B-sejtek ‘versengenek’ az antigénért
! A B-sejtek ‘versengenek’ az antigénért A nagy affinitású B-sejtek nagyobb valószínűséggel jutnak antigénhez

12 „Nagy találkozás” a perifériás nyirokszervekben
Az antigént kötő B sejtek a T-sejt területen akadnak fenn Az antigént kötő B sejtek az aktivált T- sejtekkel lépnek kapcsolatba

13 ! A B-sejtek antigén prezentációja
Az antigén megkötése a B-sejt receptor által kiváltja: a B-sejt aktivációt Az antigén felvételét (endocitózisát) és ezáltal MHCII általi prezentációját A prezentáció következtében ugyanazt az antigént felismerő B és T-sejtek válogatódnak ki. A T-sejtek segítő és túlélő jeleket biztosítanak a B-sejtek számára Antigén feldolgozás és bemutatás A T-sejtek antigén felismerése

14 +++ Antigén prezentáció A poliszaharidok nem prezentálódnak!
A prezentáció következtében ugyanazat az antigént felismerő B és T-sejtek válogatódnak ki +++ A poliszaharidok nem prezentálódnak!

15 2. A B-sejtek ‘versengenek’ A T-sejtek segítő szignáljáért
! 2. A B-sejtek ‘versengenek’ A T-sejtek segítő szignáljáért A nagy affinitású B-sejtek nagyobb valószínűséggel prezentálnak antigént A B-sejtek versengenek

16 Azoknak a B-sejtek van a legnagyobb esélye a T-sejt ‘helpre, amik ugyanazt az antigént ismerik fel, mutatják be, mint amit a DC-k) B-sejtek bemutatják a T-sejteknek az antigént.

17 CDR2 H CDR1 CDR3 Antigén determináns CDR1 CDR3 CDR2 L A CDR1 és a CDR2 régiókat a V-gének kódolják A könnyűlánc CDR3 régióját a V és J gének kódolják A nehézlánc CDR3 régióját a V, D és J gének kódolják

18 Hipervariábilis régiók
Könnyű lánc KÖNNYŰ LÁNC Diszulfid hidak FR FR FR FR4 CDR1 CDR CDR3 Nehéz lánc VL CL FR FR FR FR4 CDR1 CDR CDR3

19 ! A szomatikus mutáció következtésben az ellenanyagok affinitása megnő
(kiszelektálódnak az előnyös mutációk) Első immunizálás utáni 7. nap Első immunizálás utáni 14. nap Második immunizálás Harmadik immunizálás A memória válasz nagyobb affinitású ellenanyagokat eredményez

20 A hipermutációs folyamat aktivált T limfociták közreműködését igényli
A szomatikus hipermutáció affinitás éréshez vezet Clone 1 Clone 2 Clone 3 Clone 4 Clone 5 Clone 6 Clone 7 Clone 8 Clone 9 Clone 10 CDR1 CDR2 CDR3 6. nap CDR1 CDR2 CDR3 8. nap 12. nap 18. nap Hátrányos mutáció Előnyös mutáció Semleges mutáció Kisebb affinitás – Nincs klonális szelekció Nagyobb affinitás – Klonális szelekció Azonos affinitás – Nem hat a klonális delécióra A hipermutációs folyamat aktivált T limfociták közreműködését igényli A mutáció ‘hot spots’ (CDR régiók) körül halmozódnak, amit a kettős láncú töréseket követő hiba javító DNS repair enzim állít helyre

21 Kis affinitású ellenanyag
Nagy affinitású ellenanyag

22 Csak a nagy affinitású B-sejtek élnek túl
Csak a nagy affinitású B-sejtek jutnak antigénhez és mutatják azt be a T-sejteknek Különböző affinitású szomatikus mutáción és izotípus váltáson átesett B-sejtek B-sejt aktiváció fehérje antigénekkel és T-sejt segítő szignálokkal

23 A sikeres B-sejtek a T-sejttel való találkozás után újra kezdik a ciklust
Osztódnak Szomatikus mutációs lépéseken esnek át. versengenek az antigénért, 4. Újra versengenek aT-sejtek segítő szignáljáért. A ciklusok során a szomatikus mutációnak és a szelekciónak köszönhetően a sejtfelszíni ellenanyag affinitása nő—affinitás érés A ciklus ismétlődik vagy a B-sejtek kilépnek a ciklusból. Plazma vagy memória sejtté differenciálódnak

24 ! Szomatikus mutáció és affinitás érés
A proliferációs lépések során (több ciklus) a BCR szomatikus mutációkon esik át. Amennyiben a mutáció növeli a BCR affinitását, az új klón jobb eséllyel vesz részt az antigénért, illetve a T-sejt segítő szignálért zajló versenyben. (affinitás érés)

25 PROLIFERÁCIÓ/DIFFERENCIÁCIÓ
A B-sejt aktiváció fő lépései AKTIVÁCIÓ PROLIFERÁCIÓ/DIFFERENCIÁCIÓ FELISMERÉS Ea termelés Klonális szaporodás Segítő T Izotípus váltás Szomatikus mutáció- Affinitás érés Memória B sejt A sikeres –szelekción átesett- B-sejtek plazmasejtekké vagy memória sejtekké differenciálódnak

26 Fogalmak: Szomatikus génátrendeződés (rekombináció) Klonális osztódás Szomatikus mutáció Affinitás érés Izotípus váltás

27 Ellenanyag funkció

28 ! AZ ANTIGÉN KÖTŐDÉSE A KIVÁLASZTOTT B- LIMFOCITÁK FELISMERŐ RECEPTORÁHOZ KLONÁLIS OSZTÓDÁST, DIFFERENCIÁCIÓT VÁLT KI Plazmasejt 2.Differen ciáció Aktiváció 1. Klonális expanzió MEMÓRIA B-SEJTEK

29 ! ! OPSZONIZÁLÁS Megkönnyíti a patogén felismerését a természetes immunrendszer sejtjeinek Befolyásolja a válaszreakciót. OPSZONINNAL OPSZONIN NÉLKÜL Legfőbb opszoninok: Ellenanyag Komplement fragmensek Akut fázis fehérjék IDŐ IDŐ fagocitózis Fc vagy komplement receptor fagocitózis

30 Fc receptorok

31 Az Fc receptorok kifejeződése a sejtfelszínen megközelítően állandó
Az Fc receptorok kifejeződése a sejtfelszínen megközelítően állandó. (INFy makrofág) Az egyes sejtek eltérő típusú Fc receptorokat expresszálnak. A különböző izotípusú ellenanyagok különböző sejteket/effektor funkciókat aktiválnak Az Fc receptorokat a szabad ellenanyag nem, csak az antigén/ellenanyag komplexe aktiválja

32 High (Kd < 10-9 M); binds IgG1 and IgG3, can bind monomeric IgG
FcR Affinity for Immunoglobulin Cell Distribution Function FcγRI (CD64) High (Kd < 10-9 M); binds IgG1 and IgG3, can bind monomeric IgG Macrophages, neutrophils; also eosinophils Phagocytosis; activation of phagocytes FcγRIIA (CD32) Low (Kd > 10-7 M) Macrophages, neutrophils; eosinophils, platelets Phagocytosis; cell activation (inefficient) FcγRIIB (CD32) B lymphocytes Feedback inhibition of B cells FcγRIIC (CD32) Macrophages, neutrophils, NK cells Phagocytosis, cell activation FcγRIIIA (CD16) Low (Kd > 10-6 M) NK cells Antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity FcγRIIIB (CD16) Low (Kd > 10-6 M); GPI-linked protein Neutrophils Phagocytosis (inefficient) FcΕRI High (Kd > M); binds monomeric IgE Mast cells, basophils, eosinophils Cell activation (degranulation) FcΕRII (CD23) B lymphocytes, eosinophils, Langerhans cells Unknown FcαR (CD89) Neutrophils, eosinophils, monocytes Cell activation? 32

33 ! ! Ellenanyag közvetített effektor funkciók:
1. Neutralizáció (variábilis domén) Fc rész: 2. Komplement aktiválás Opszonizáción keresztül: 3. Fagocitózis 4. ADCC (antitest függő celluláris citotoxicitás)

34 A variábilis domén: felismerni az antigént
precipitálni az antigént (bivalencia!) blokkolni a toxinok vagy patogénnel asszociált molekulák aktív helyét (neutralizáció) blokkolni a gazda és a patogénnel-asszociált molekulák közötti kölcsönhatásokat A variábilis domén:

35 B-sejt aktiváció B sejt
BCR oligomerizációja okozza a B-sejt aktivációt Bivalencia 1

36 A variábilis domén: felismerni az antigént
precipitálni az antigént (bivalencia!) blokkolni a toxinok vagy patogénnel asszociált molekulák aktív helyét (neutralizáció) blokkolni a gazda és a patogénnel-asszociált molekulák közötti kölcsönhatásokat A variábilis domén:

37 Immunkomplex Bivalencia 2

38 Immunkomplex Komplement fehérjék

39 A variábilis domén: felismerni az antigént
precipitálni az antigént (bivalencia!) blokkolni a toxinok vagy patogénnel asszociált molekulák aktív helyét (neutralizáció) blokkolni a gazda és a patogénnel-asszociált molekulák közötti kölcsönhatásokat A variábilis domén:

40 ! ! Ellenanyag közvetített effektor funkciók:
1. Neutralizáció (variábilis domén) Fc rész: 2. Komplement aktiválás Opszonizáción keresztül: 3. Fagocitózis 4. ADCC (antitest függő celluláris citotoxicitás)

41 ! NEUTRALIZÁCIÓ sejtkárosodás sejtvédelem

42 Miért szükséges az Fc régió?
sejtekkel kapcsolatos gyulladásos és effektor funkciókat a komplement rendszer gyulladásos és effektor funkcióit fagocitózist és az azt követő antigén prezentációs folyamatokat

43 Az immunglobulinok enzimes hasítása segített a szerkezet és funkció sajátságainak vizsgálatában
antigén- kötés komplement kötő hely placentális transzfer kötődés az Fc receptorokhoz

44 ! ! Ellenanyag közvetített effektor funkciók:
1. Neutralizáció (variábilis domén) Fc rész: 2. Komplement aktiválás Opszonizáción keresztül: 3. Fagocitózis 4. ADCC (antitest függő celluláris citotoxicitás)

45 Immunkomplex (1)antigén-(2)az ezt felismerő ellenanyag és (3)komplement fehérjék komplexe Komplement fehérjék

46 A KOMPLEMENT RENDSZER AKTIVÁLÁSA
GYULLADÁSOS SEJTEK TOBORZÁSA PATOGÉNEK OPSZONIZÁCIÓJA PATOGÉNEK ELPUSZTÍTÁSA Immunkomplex eltávolítása

47 ! ! Ellenanyag közvetített effektor funkciók:
1. Neutralizáció (variábilis domén) Fc rész: 2. Komplement aktiválás Opszonizáción keresztül: 3. Fagocitózis 4. ADCC (antitest függő celluláris citotoxicitás)

48

49 ! ! Ellenanyag közvetített effektor funkciók:
1. Neutralizáció (variábilis domén) Fc rész: 2. Komplement aktiválás Opszonizáción keresztül: 3. Fagocitózis 4. ADCC (antitest függő celluláris citotoxicitás)

50 Antibody Dependent Cellular Cytotoxicity (ADCC)
Az Fc-receptor keresztkötések aktiválják az NK sejt ölőmechanizmusait Az ellenanyag kötődis a sejtfelszíni antigénhez Az NK sejtek receptorai érzkelik a kötött ellenanyagokat A célsejt apoptózissal elhal NK CELL DEGRANULÁCIÓ Citotixikus granulumok tartalmának ürítése nagyméretű patogén ellenanyaggal borítva membránkárosodás és nekrózis a patogén puszulásához vezet

51 ! ! Ellenanyag közvetített effektor funkciók:
1. Neutralizáció (variábilis domén) Fc rész: 2. Komplement aktiválás Opszonizáción keresztül: 3. Fagocitózis 4. ADCC (antitest függő celluláris citotoxicitás)

52 ! ! A VELESZÜLETETT/TERMÉSZETES IMMUNITÁS ÖLŐ MECHANIZMUSAI
Fagocitózis, Patogén elpusztítása oldott anyagokkal (reaktív oxigén gyökök, NO, lebontó enzimek) --gazdaszervezet károsítása Komplement aktiválás Természetes ölő sejtek aktiválása Minden mechanizmus fokozható ellenanyaggal

53 B-sejtek antigén prezentációja is ellenanyag függő folyamat

54 Antigén prezentáció (MHCII)
Opszonizáció!!!

55 A receptor (Fc/komplement) mediált endocitózis segítí az antigénprezentációt
Komplement fehérjék Fc és komplement receptorok MHC/peptid Receptor mediált endocitózis Makrofág, granulocita, DC

56 IZOTÍPUS VÁLTÁS

57 Humán Immunglobulin ( ellenanyag) Osztályok
! ! IgG - gamma nehézláncok IgM - mü nehézláncok IgA - alfa nehézláncok IgD - delta nehézláncok IgE - epszilon nehézláncok Izotípusok! könnyűlánc típusok kappa lambda

58 Az Fc receptorok kifejeződése a sejtfelszínen megközelítően állandó
Az Fc receptorok kifejeződése a sejtfelszínen megközelítően állandó. (INFy makrofág) Az egyes sejtek eltérő típusú Fc receptorokat expresszálnak. A különböző izotípusú ellenanyagok különböző sejteket/effektor funkciókat aktiválnak Az Fc receptorokat a szabad ellenanyag nem, csak az antigén/ellenanyag komplexe aktiválja

59 ! Szabad IgM pentamer (”csillag”) Antigénhez kötött IgM (”rák”)

60 Izotípusváltás a B-sejt fejlődése során

61 Az ellenanyag izotípus váltás
Az immunválasz során egy ellenanyag specificitása (VDJ és VJ) nem változik (az affinitás érés során változhat az affinitása) Az ellenanyagok végrehajtó (effektor) funkciói az immunválasz során jelentősen változnak Az ellenanyagok képesek a variábilis domén megtartása mellett más konstans régióra váltani, ami más effektor funkciókra teszi képessé az molekulát J regions C2 C C4 C2 C1 C1 C3 C C Az emberi nehéz lánc gének C régióinak sorrendje, ami meghatározza az izotípus váltás lehetőségeit

62 High (Kd < 10-9 M); binds IgG1 and IgG3, can bind monomeric IgG
FcR Affinity for Immunoglobulin Cell Distribution Function FcγRI (CD64) High (Kd < 10-9 M); binds IgG1 and IgG3, can bind monomeric IgG Macrophages, neutrophils; also eosinophils Phagocytosis; activation of phagocytes FcγRIIA (CD32) Low (Kd > 10-7 M) Macrophages, neutrophils; eosinophils, platelets Phagocytosis; cell activation (inefficient) FcγRIIB (CD32) B lymphocytes Feedback inhibition of B cells FcγRIIC (CD32) Macrophages, neutrophils, NK cells Phagocytosis, cell activation FcγRIIIA (CD16) Low (Kd > 10-6 M) NK cells Antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity FcγRIIIB (CD16) Low (Kd > 10-6 M); GPI-linked protein Neutrophils Phagocytosis (inefficient) FcΕRI High (Kd > M); binds monomeric IgE Mast cells, basophils, eosinophils Cell activation (degranulation) FcΕRII (CD23) B lymphocytes, eosinophils, Langerhans cells Unknown FcαR (CD89) Neutrophils, eosinophils, monocytes Cell activation?

63 A konstans szekvenciákban található allélikus változatok
OSZTÁLY/ALOSZTÁLY ANTIGÉNKÖTŐ HELY A konstans szekvenciákban található allélikus változatok IgG – Gm allélek ugyanazt az antigént ismerik fel DE eltérő effektor funkciók Gm allotípusok kapcsolatban lehetnek egyes betegségekkel – pl. szklerózis multiplexszel Clin Immunol Immunopathol Nov;37(2): IgG (Gm) allotypes and multiple sclerosis in a French population: phenotype distribution and quantitative abnormalities in CSF with respect to sex, disease severity, and presence of intrathecal antibodies. Sesboüé R, Daveau M, Degos JD, Martin-Mondiere C, Goust JM, Schuller E, Rivat-Peran L, Coquerel A, Dujardin M, Salier JP. Proc Natl Acad Sci U S A Jul 22;105(29): Epub 2008 Jul 21. Plant-produced idiotype vaccines for the treatment of non-Hodgkin's lymphoma: safety and immunogenicity in a phase I clinical study. McCormick AA, Reddy S, Reinl SJ, Cameron TI, Czerwinkski DK, Vojdani F, Hanley KM, Garger SJ, White EL, Novak J, Barrett J, Holtz RB, Tusé D, Levy R. Plant-made vaccines have been the subject of intense interest because they can be produced economically in large scale without the use of animal-derived components. Plant-made therapeutic vaccines against challenging chronic diseases, such as cancer, have received little research attention, and no previous human clinical trials have been conducted in this vaccine category. We document the feasibility of using a plant viral expression system to produce personalized (patient-specific) recombinant idiotype vaccines against follicular B cell lymphoma and the results of administering these vaccines to lymphoma patients in a phase I safety and immunogenicity clinical trial. The system allowed rapid production and recovery of idiotypic single-chain antibodies (scFv) derived from each patient's tumor and immunization of patients with their own individual therapeutic antigen. Both low and high doses of vaccines, administered alone or co-administered with the adjuvant GM-CSF, were well tolerated with no serious adverse events. A majority (>70%) of the patients developed cellular or humoral immune responses, and 47% of the patients developed antigen-specific responses. Because 15 of 16 vaccines were glycosylated in plants, this study also shows that variation in patterns of antigen glycosylation do not impair the immunogenicity or affect the safety of the vaccines. Collectively, these findings support the conclusion that plant-produced idiotype vaccines are feasible to produce, safe to administer, and a viable option for idiotype-specific immune therapy in follicular lymphoma patients. különféle antigéneket felismerő változatok Egyedek közötti változatok

64 A konstans szekvenciákban található allélikus változatok
OSZTÁLY/ALOSZTÁLY ANTIGÉNKÖTŐ HELY A H-lánc (nehézlánc) konstans régiójának típusai, eltérő aminosav szekvencia Ig osztályok: IgG, IgA, IgE, IgD, IgM; alosztályok: IgA1-2, IgG1-4 (könnyűlánc izotípusok: κ, λ) A konstans szekvenciákban található allélikus változatok IgG – Gm allélek A H- és L-lánc variábilis (V) régióinak egyedi szekvencia variabilitása (klón-specifikus) (Ez felel a sokféle antigén specifikus megkötéséért!) follicular lymphoma patients. Egyeden belüli különféle antigéneket felismerő változatok Egyeden belüli típusok Egyedek közötti változatok

65 AZ IMMUNOGLOBULIN TERMELÉS

66 anyatej IgM anyai IgG IgG IgA SZÜLETÉS UTÁN 100% (felnőtt) 3 év 2 5 4
100% (felnőtt) 3 év 2 5 4 6 felnőtt 9 1 hónap anyai IgG SZÜLETÉS ELŐTT Születés elötti IgM a természetes ellenanyagtermelés termékei (CD5+ B1 sejtek – gyakran evol.konzervatív struktúrájú antigének felismerése, DNS, HSP, hisztonok – a VDJ átrendeződésnél általában az első? Szekvenciák kódolják) Az anyatejben található IgA áthidaló szerepű! 66

67 Az IgG placentális transzportja A neonatális Fc receptor
Az anyai keringésből a magzatba szállítja az ellenanyagokat Humán FcRn Humán MHC Class I A rágcsálók bélrendszerében az FcγRn megköti a kolosztrumból származó anyai eredetü IgG-t (pH6.5). A receptor ezután transzcitózissal átszállítódik az epitéliumon és a megváltozott kémhatás hatására (pH 7.4) az IgG felszabadul és bekerül az újszülött állat keringésébe. Egyes adatok szerint hasonló folyamat játszódik le a humán placentában, de a pontos mechanizmus még javarészt feltáratlan. (érdekesség- Az FcRn és az MHC I molekula szerkezeti rokonságban áll.) 67

68 bélrendszer, légzőrendszer nyálkahártya felszín
A poli Ig receptor, a szekretoros IgA és a transzcitózis J C S s A pIgR elhasadása teszi lehetővé az IgA leválását, ami a továbbiak során ezt a receptor darabot mint – szekretoros fragmentumot hordozza J C S s J C S s Az IgA és pIgR aktív folyamat révén vezikulákban átkerül az apikális felszínre J C S s Epitéliális sejt bélrendszer, légzőrendszer nyálkahártya felszín Ki kellene hangsúlyozni, hogy itt nem a placentáról van szó, hanem pl. bélrendszer, tüdő, tejtermelő mirigyek A pIgR és az IgA internalizációja A “poli Ig receptorok” (pIgR) az epiteliális sejtek bazolaterális felszínén találhatóak. Az itt található IgA (és IgM) ellenanyagokat szállítják az apikális felszínre J C S s B A szubmukóza B sejtjei dimer IgA-t termelnek

69 DC Hízó Sejt Granu locita NK sejt B-sejt T-sejt Komp lement Felis
Monocita/makrofág DC Hízó Sejt Granu locita NK sejt B-sejt T-sejt Komp lement Felis merés kommunikáció Effektor funkció neutralizáció

70 ! AZ ELLENANYAGOK SZERKEZETE
A könnyű és nehéz láncok variábilis doménjei együtt alakítják ki az antigén kötő zsebet Egy ellenanyag két azonos antigén kötő zsebbel rendelkezik Effektor funkció—neutralizáció Effektor funkció KOMPLEMENT AKTIVÁCIÓ Fagocitózis ADCC (NK sejtek aktiválása) (LEBOMLÁS TRANSZPORT)

71 ! Ellenanyag közvetített funkciók: Sejtfelszíni:
B-sejtek felismerő receptora B-sejt aktiváció B-sejtek- antigénprzentációja Szolubilis: MHCII függő antigénprezentáció fagociták -makrofág, Dc- Fc Receptorokon-on keresztül Fc Receptorokon-on keresztül: Monocita, makrofág, Dc, Hízósejtfunkció/citokin termelés effektor funkciók 1. Neutralizáció (variábilis domén) Fc rész: 2. Komplement aktiválás Opszonizáción keresztül: 3. Fagocitózis 4. ADCC (antitest függő celluláris citotoxicitás) !


Letölteni ppt "! ! ! AZ ELLENANYAGOK SZERKEZETE Nehéz lánc (H) Antigén felismerés VH"

Hasonló előadás


Google Hirdetések