Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

(HOL ÉS HOGYAN TÖRTÉNIK?)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "(HOL ÉS HOGYAN TÖRTÉNIK?)"— Előadás másolata:

1 (HOL ÉS HOGYAN TÖRTÉNIK?)
B-SEJT AKTIVÁCIÓ (HOL ÉS HOGYAN TÖRTÉNIK?)

2 PROLIFERÁCIÓ/DIFFERENCIÁCIÓ
A B-sejt aktiváció fő lépései AKTIVÁCIÓ PROLIFERÁCIÓ/DIFFERENCIÁCIÓ FELISMERÉS Ea termelés Klonális szaporodás Segítő T Izotípus váltás Affinitás érés Memória B sejt

3 A B-sejtek recirkulációja antigén hiányában
(nyirokcsomó) B sejt a vérben T sejtes area B sejtes area Efferens nyirokkér

4 A keringő B sejteket az antigének tartják vissza a limfoid szervekben
B sejtek a HEV-en keresztül a nyirokcsomóba jutnak B sejtek gyors prolife- rációja Antigen az afferens nyirokéren át a nyirokcsomóba jut Y B sejtek elhagyják a germinális centrumot és plazmasejtté differenciálódnak GERMINÁLIS CENTRUM Átmeneti struktúra, gyors proliferáció

5 A B sejtek az FDC felszínén ismerik fel az antigént
Az antigén a follikuláris dendritikus sejtek (FDC) felszínéhez kötődik (FDC)  Az FDC-ek immun komplexeket kötnek (Ag-Ab)  Az antigén ingert követően 12 hónappal is kimutatható az FDC-ek felszínén  Egyetlen sejt sokféle antigént köthet Develop from fibroblast-like cells FDC fugg a TNFa, Lta, LTb jelenlététől This concept is being challenged now, and there has been some backtracking in the current text. It is possible that the FDCs provide persistent Ag to long-lived plasma cells. Az FDC felszínén az immunkomplexek un. iccosomákat képeznek, melyek leválhatnak és utána a környező GC B sejtek felveszik őket A B sejtek az FDC felszínén ismerik fel az antigént

6 „Nagy találkozás” a perifériás nyirokszervekben
Az antigént kötő B sejtek a T-sejt területen akadnak fenn Az antigént kötő B sejtek az aktivált T-sejtekkel lépnek kapcsolatba

7 A germinális centrum szerkezete
Szomatikus hypermutáció LZ FDC DZ LZ: világos zóna DZ: sötét zóna FDC: follikuláris dendritikus sejt

8 B – CELL B SEJT MEMÓRIA Affinitás érés Izotípus váltás T - sejt segítség help

9 SEJTKÖLCSÖNHATÁSOK A PERIFÉRIÁS LIMFOID SZÖVETEKBEN
Marginális zóna Arteriola Csíraközpont T sejt terület – PALS paracortex T B DC – T cell kapcsolat DC Osztódó B sejtek centroblastok B – T sejt kapcsolat Szomatikus hipermutáció További gén átrendeződés (L) Izotípus váltás Plazma sejt differenciáció Ellenanyag termelés Memória B sejt

10 IMMUNOLÓGIAI MEMÓRIA – B SEJTEK
Germinális centrum reakció proliferáció Szomatikus hipermutáció Affinitás érés Memoria B sejt előzetesen aktivált affinitás érésen átesett keringő sejtek újra aktivációt követően gyorsan osztódnak és differenciálódnak vagy újra belépnek a GC reakcióba Plazma sejtek Szerológiai memória: Kórokozókkal és toxinokkal szemben előzetesen kialakult neutralizáló ellenanyagok B B FDC B FDC B T B B B B B B plazma sejt B B B B B T B

11 Szomatikus hipermutáció
Szelekció Ismételt ciklus Szomatikus hipermutáció

12 T- SEJT FÜGGŐ B SEJT AKTIVÁCIÓ A LIMFOD SZERVEKBEN
BLIMP expresszió B-lymphocyte induced maturation protein IgM Naiv B sejt Nem mutált plazma sejt Antigén Th sejt IL5, IL6 Szomatikusan mutált plasma sejt IgG IgA IgE B sejt blaszt Csíraközpont B sejt Memória B sejt

13 A memória vs plazma sejt differenciáció szabályozása
B sejt T sejt- aktivált Bcl-6 szuppresszor BLIMP gátló CD40 jelátvitel

14 A B SEJT MEMÓRIA KIALAKULÁSA A TÜSZŐBEN
Memória B sejt apoptózis T CD40 CD40L Follikuláris dendritikus sejt (FDC) FcR CD21 Ag nincs Ag

15 Follikuláris dendritikus sejt
A NAGY AFFINITÁSÚ B SEJTEK SZELEKCIÓJA A FOLLIKULÁRIS DENDRITIKUS SEJTEKKEL VALÓ KAPCSOLAT SORÁN Follikuláris dendritikus sejt Apoptózis gátlása Tight junction B sejt VLA-4 LFA-1 VCAM-1 ICAM-1 BCR CD21 C3d

16 AZ ANTIGÉN-SPECIFIKUS T- ÉS B-SEJTEK KÖLCSÖNHATÁSA
FDC CD40 Fas B cell differenciáció apoptózis CD40L FasL GC T sejt A B és T sejt ugyanazt az antigént ismeri fel

17 Mi tartja fenn az antigén-specifikus ellenanyag termelést?
MODEL 2. MODEL 1. memória B sejt plazma sejt Bystander help: Keresztreagáló antigének TLR ligandumok Cytokinek... A memória B sejtek folyamatosan plazma sejtekké differenciálódnak A hosszú életű memória plazma sejtek a csontvelőben MODEL 3. Az ismételt antigén általi aktiváció B sejt aktivációt és plazma sejt differenciációt vált ki A follikuláris dendritikus sejtek antigént tároló képessége (hónapok/évek?) Polio virus: újra fertőzés a Sabin cseppel Subklinikai fertőzés (Diphteria a populáció 10% - ban) Rejtett antigének (kanyaró gének perzisztálnak a neuronokban – Subakut Sklerotizáló Panencefalitis

18 SEJT KÖLCSÖNHATÁSOK A KÉREG ALATTI TERÜLETEN
DC CD40 CD40L Antigén felismerés B és T sejtek által T cell MHC TCR B7 CD28 B cell

19 EXTRAFOLLICULAR ACTIVATION OF MARGINAL ZONE B CELLS BY DENDRITIC CELLS
HEV Dendritic cell Intracellular undegraded Ag Recirculation to the surface GC B cell Soluble antigen No direct access of high molecular weight or particulate Ag to follicles Sinuses Conduits GC DENDRITIC CELLS PROVIDE A CELLULAR PLATFORM Cognate recognition of Ag by rare naive B and T lymphocytes Membrane tethered Ag facilitates the activation of low-affinity B cells

20 KOSTIMULÁCIÓ

21 A RECEPTOR KÖZVETÍTETT SEJT AKTIVÁCIÓ LEHETŐSÉGEI
Ligand Ligand Keresztkötés Konformációs változás JEL JEL

22 A RECEPTOR KERESZTKÖTÉSE JELÁTVITELI KASZKÁDOT INDÍT EL
ligand Kináz aktiváció Foszforiláció Adapterek toborzása JEL Génátírás Transzkripciós faktorok aktiválása

23 AZ IgM B-SEJT RECEPTOR MINT JELÁTVIVŐ MOLEKULA
antigén kötés mIgM H L V b a jelátvitel Ig-a/Ig-b heterodimer Lyn Kinázok Syk Btk SHP-1 Foszfatázok SLP-65/BLNK PLC HS1 Vav Adapterek + szubsztrátok

24 A B-SEJT RECEPTOR JELÁTVIVŐ ALEGYSÉGE
Ig-α/CD79α a b Y Ig-β/CD79β Ig domén + szénhidrát ITAM ITAM: YxxL x7 YxxI ITAM: Immunoreceptor Tyrosine-based Activation Motif

25 A B-SEJT RECEPTORON ÁT TÖRTÉNŐ JELÁTVITEL JELENLEGI MODELLJE 2 kináz egymást követő aktivációja
1. Keresztkötés Ag Lyn 2. Src-család kináz aktiváció P és ITAM foszforiláció 3. Syk toborzás és aktiváció Syk 4. SLP foszforiláció és Ca++ felszabadulás SLP P Kalcium ↑ P = ITAM

26 A szignál transzdukció lépései B-sejtekben
Membrán Ig keresztkötése Ag által Tirozin foszforiláció Biokémiai intermedierek Transzkripciós faktorok Aktív enzimek

27 A B-sejt receptor keresztkötés következményei
Ag kötés, a felszíni Ig keresztkötése Limfocita aktiváció Fenotípus/funkció változás Fokozott túlélés Osztódás Ko-stimuláló molekulák kifejeződése Citokin receptorok kifejeződése Kivándorlás a limfoid tüszőből a T sejtes területekre

28 A LIMFOCITA AKTIVÁLÁS KINETIKÁJA, KÖVETKEZMÉNYEI
ANTIGÉN 1. JEL Nyugvó limfocita G0 sejtosztódás DNS szintézis Effektor sejt Memória sejt Transzport folyamatok Membrán változás RNS és fehérje szintézis Ko-receptor Adhéziós molekula Citokinek 2. JEL Nyugvó limfocita G0 PTK aktiváció RNS szintézis Szabad Ca Fehérje szintézis Fehérje foszforiláció DNS szintézis Limfoblaszt 0 10sec 1min 5min óra óra óra óra

29 Antigén determináns C3d A CR2 (CD21) KOMPLEMENT RECEPTOR A B – LIMFOCITÁKON KO-STIMULÁLÓ SZEREPET TÖLT BE ANTIGÉN CR2/CD21 CD19 Y TAPA=CD81 Fokozott B-sejt aktiválás B-SEJT

30 Sziálsav, glikokonjugátumok, T sejt CD45
A B-SEJT RECEPTORON ÁT KÖZVETÍTETT JELET A CD22 NEURAMINSAV RECEPTOR GÁTOLJA Testi sejtek Baktérium Mannóz Sziálsav, glikokonjugátumok, T sejt CD45 B-SEJT Antigén CD22 ITIM/ITAM

31 ELLENANYAG ÁLTAL KÖZVETÍTETT EFFEKTOR FUNKCIÓK
Neutralizáció – az ellenanyag kötődése gátolja a patogén sejtfelszíni kötődését, belépését a sejtbe vagy szaporodását Opszonizáció – az ellenanyag kötődése elindítja a komplement aktivációt és lehetővé teszi a sejthez való kötődést a komplement (CR1) és Ig (FcR) kötő receptorokon keresztül Az ellenanyag izotípusok eltérő komplement aktiváló és FcR kötő sajátsággal rendelkeznek

32 AZ ELLENANYAGOK EFFEKTOR FUNKCIÓI
GÁTLÁS Baktérium kötődése az epitél sejtekhez Vírus kötődése a receptorhoz Bakteriáláis toxinok kötődése a célsejthez NEUTRALIZÁCIÓ Az ellenanyagok kis hányada PLAZMA SEJT OPSZONIZÁCIÓ Az ellenanyag kötődése fokozza a fagocitózist FcR FcR CR1 Komplement C3b KOMPLEMENT AKTIVÁCIÓ Opszonizáció C3b által FAGOCITA SEJTEK BEKEBELEZÉS, LEBONTÁS

33 A Rhinovirus 14 neutralizáció modellje
30 erős neutralizáló mklEa 60 erős neutralizáló mklEa Human Rhinovirus 14 - nátha 30nm A Rhinovirus 14 neutralizáció modellje 60 gyenge neutralizáló mklEa

34 Ellenanyagokkal és komplement faktorokkal opszonizált Epstein Barr Virus (EBV) elektromikrográfiás képe Negativ festésű EBV Ellenanyagokkal és komplement komponensekkel körbevett EBV Ellenanyagokkal körbevett EBV

35 A B – SEJT DIFFERENCIÁCIÓT A T-SEJTEK SEGÍTIK
ANTIGÉN CITOKINEK PLAZMA SEJT IZOTÍPUS VÁLTÁS ÉS AFFINITÁS ÉRÉS CSAK T-SEJT SEGÍTSÉGGEL MEGY VÉGBE HOGYAN LÁTJÁK A T-SEJTEK AZ ANTIGÉNT?


Letölteni ppt "(HOL ÉS HOGYAN TÖRTÉNIK?)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések