Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

B-SEJT AKTIVÁCIÓ (HOL ÉS HOGYAN TÖRTÉNIK?). A B-sejt aktiváció fő lépései FELISMERÉS AKTIVÁCIÓ PROLIFERÁCIÓ/DIFFERENCIÁCIÓ Ea termelés Izotípus váltás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "B-SEJT AKTIVÁCIÓ (HOL ÉS HOGYAN TÖRTÉNIK?). A B-sejt aktiváció fő lépései FELISMERÉS AKTIVÁCIÓ PROLIFERÁCIÓ/DIFFERENCIÁCIÓ Ea termelés Izotípus váltás."— Előadás másolata:

1 B-SEJT AKTIVÁCIÓ (HOL ÉS HOGYAN TÖRTÉNIK?)

2 A B-sejt aktiváció fő lépései FELISMERÉS AKTIVÁCIÓ PROLIFERÁCIÓ/DIFFERENCIÁCIÓ Ea termelés Izotípus váltás Affinitás érés Memória B sejt Klonális szaporodás Segítő T

3 A B-sejtek recirkulációja antigén hiányában (nyirokcsomó) B sejt a vérben Efferens nyirokkér T sejtes area B sejtes area

4 Antigen az afferens nyirokéren át a nyirokcsomóba jut Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y B sejtek a HEV-en keresztül a nyirokcsomóba jutnak B sejtek gyors prolife- rációja GERMINÁLIS CENTRUM Átmeneti struktúra, gyors proliferáció B sejtek elhagyják a germinális centrumot és plazmasejtté differenciálódnak A keringő B sejteket az antigének tartják vissza a limfoid szervekben

5 Az antigén a follikuláris dendritikus sejtek (FDC) felszínéhez kötődik (FDC)  Az FDC-ek immun komplexeket kötnek ( Ag-Ab)  Az antigén ingert követően 12 hónappal is kimutatható az FDC-ek felszínén  Egyetlen sejt sokféle antigént köthet A B sejtek az FDC felszínén ismerik fel az antigént Az FDC felszínén az immunkomplexek un. iccosomákat képeznek, melyek leválhatnak és utána a környező GC B sejtek felveszik őket Develop from fibroblast-like cells FDC fugg a TNFa, Lta, LTb jelenlététől

6 „Nagy találkozás” a perifériás nyirokszervekben Az antigént kötő B sejtek a T-sejt területen akadnak fenn Az antigént kötő B sejtek az aktivált T- sejtekkel lépnek kapcsolatba

7 A germinális centrum szerkezete FDC Szomatikus hypermutáció DZ LZ LZ: világos zóna DZ: sötét zóna FDC: follikuláris dendritikus sejt

8 B – CELL B SEJT MEMÓRIA Affinitás érés Izotípus váltás T - sejt segítség help

9 Marginális zóna Arteriola Csíraközpont T sejt terület – PALS paracortex SEJTKÖLCSÖNHATÁSOK A PERIFÉRIÁS LIMFOID SZÖVETEKBEN T B DC – T cell kapcsolat DC Osztódó B sejtek centroblastok B – T sejt kapcsolat Szomatikus hipermutáció További gén átrendeződés (L) Izotípus váltás Plazma sejt differenciáció Ellenanyag termelés Memória B sejt

10 IMMUNOLÓGIAI MEMÓRIA – B SEJTEK Memoria B sejt előzetesen aktivált affinitás érésen átesett keringő sejtek újra aktivációt követően gyorsan osztódnak és differenciálódnak vagy újra belépnek a GC reakcióba Plazma sejtek Szerológiai memória: Kórokozókkal és toxinokkal szemben előzetesen kialakult neutralizáló ellenanyagok Germinális centrum reakció proliferáció Szomatikus hipermutáció Affinitás érés B T B B BB BB B B B B B B B FDC T B B plazma sejt

11 Szomatikus hipermutáció Szelekció Ismételt ciklus

12 T- SEJT FÜGGŐ B SEJT AKTIVÁCIÓ A LIMFOD SZERVEKBEN IgM IgG IgA IgE Antigén Th sejt Naiv B sejt B sejt blaszt Memória B sejt Csíraközpont B sejt Szomatikusan mutált plasma sejt Nem mutált plazma sejt BLIMP expresszió B-lymphocyte induced maturation protein IL5, IL6

13 A memória vs plazma sejt differenciáció szabályozása Bcl-6 szuppresszor BLIMP gátló B sejt T sejt- aktivált CD40 jelátvitel

14 B B Memória B sejt B apoptózis T CD40 CD40L Follikuláris dendritikus sejt (FDC) FcR CD21 Ag FcR nincs Ag A B SEJT MEMÓRIA KIALAKULÁSA A TÜSZŐBEN

15 Follikuláris dendritikus sejt B sejt A NAGY AFFINITÁSÚ B SEJTEK SZELEKCIÓJA A FOLLIKULÁRIS DENDRITIKUS SEJTEKKEL VALÓ KAPCSOLAT SORÁN VLA-4 LFA-1 VCAM-1 ICAM-1 BCR CD21 C3d Apoptózis gátlása Tight junction

16 FDC GC T sejt AZ ANTIGÉN-SPECIFIKUS T- ÉS B-SEJTEK KÖLCSÖNHATÁSA CD40 Fas B cell differenciáció apoptózis CD40L FasL A B és T sejt ugyanazt az antigént ismeri fel

17 Az ismételt antigén általi aktiváció B sejt aktivációt és plazma sejt differenciációt vált ki A follikuláris dendritikus sejtek antigént tároló képessége (hónapok/évek?) Polio virus: újra fertőzés a Sabin cseppel Subklinikai fertőzés (Diphteria a populáció 10% - ban) Rejtett antigének (kanyaró gének perzisztálnak a neuronokban – Subakut Sklerotizáló Panencefalitis Bystander help: Keresztreagáló antigének TLR ligandumok Cytokinek... memória B sejt plazma sejt Mi tartja fenn az antigén-specifikus ellenanyag termelést? A memória B sejtek folyamatosan plazma sejtekké differenciálódnak A hosszú életű memória plazma sejtek a csontvelőben MODEL 1. MODEL 2. MODEL 3.

18 DC T cell B cell SEJT KÖLCSÖNHATÁSOK A KÉREG ALATTI TERÜLETEN CD40 CD40L B7 CD28 MHC TCR Antigén felismerés B és T sejtek által

19 B cell EXTRAFOLLICULAR ACTIVATION OF MARGINAL ZONE B CELLS BY DENDRITIC CELLS GC Soluble antigen No direct access of high molecular weight or particulate Ag to follicles Sinuses Conduits DENDRITIC CELLS PROVIDE A CELLULAR PLATFORM Cognate recognition of Ag by rare naive B and T lymphocytes Membrane tethered Ag facilitates the activation of low-affinity B cells Dendritic cell Intracellular undegraded Ag Recirculation to the surface HEV

20 KOSTIMULÁCIÓ

21 Ligand JEL KeresztkötésLigand Konformációs változás JEL A RECEPTOR KÖZVETÍTETT SEJT AKTIVÁCIÓ LEHETŐSÉGEI

22 JEL ligand Kináz aktiváció Foszforiláció Adapterek toborzása A RECEPTOR KERESZTKÖTÉSE JELÁTVITELI KASZKÁDOT INDÍT EL Génátírás Transzkripciós faktorok aktiválása

23 a a antigén kötés mIgM HH LL V V V V   jelátvitel Ig-  /Ig-  heterodimer AZ IgM B-SEJT RECEPTOR MINT JELÁTVIVŐ MOLEKULA Lyn Kinázok Syk Btk SHP-1 Foszfatázok SLP-65/BLNK PLC HS1 Vav Adapterek + szubsztrátok

24 Ig-α/CD79α Ig-β/CD79β ITAM: Immunoreceptor Tyrosine-based Activation Motif a b Y Y Y Y ITAM ITAM Ig domén + szénhidrát A B-SEJT RECEPTOR JELÁTVIVŐ ALEGYSÉGE ITAM: YxxL x7 YxxI

25 Ag A B-SEJT RECEPTORON ÁT TÖRTÉNŐ JELÁTVITEL JELENLEGI MODELLJE 2 kináz egymást követő aktivációja = ITAM 1. Keresztkötés Lyn 2. Src-család kináz aktiváció 4. SLP foszforiláció és Ca++ felszabadulás és Ca++ felszabadulás SLP P Kalcium ↑ P P P P és ITAM foszforiláció 3. Syk toborzás és aktiváció Syk Syk PP

26 A szignál transzdukció lépései B-sejtekben Membrán Ig keresztkötése Ag által Tirozin foszforiláció Biokémiai intermedierek Aktív enzimek Transzkripciós faktorok

27 A B-sejt receptor keresztkötés következményei Ag kötés, a felszíni Ig keresztkötése Limfocita aktiváció Fenotípus/funkció változás Fokozott túlélés Osztódás Ko-stimuláló molekulák kifejeződése Citokin receptorok kifejeződése Kivándorlás a limfoid tüszőből a T sejtes területekre

28 A LIMFOCITA AKTIVÁLÁS KINETIKÁJA, KÖVETKEZMÉNYEI ANTIGÉN 1. JEL Ko-receptor Adhéziós molekula Citokinek 2. JEL Nyugvó limfocita G 0 PTK aktiváció RNS szintézis Szabad Ca++ Fehérje szintézis Fehérje foszforiláció DNS szintézis Limfoblaszt 0 10sec 1min 5min 1óra 6 óra 12 óra 24 óra Nyugvó limfocita G 0 sejtosztódás DNS szintézis Effektor sejt Memória sejt Transzport folyamatok Membrán változás RNS és fehérje szintézis

29 Antigén determináns C3d A CR2 (CD21) KOMPLEMENT RECEPTOR A B – LIMFOCITÁKON KO-STIMULÁLÓ SZEREPET TÖLT BE ANTIGÉN CR2/CD21 CD19 YYYY TAPA=CD81 Fokozott B-sejt aktiválás B-SEJT

30 A B-SEJT RECEPTORON ÁT KÖZVETÍTETT JELET A CD22 NEURAMINSAV RECEPTOR GÁTOLJA B-SEJT Antigén Testi sejtek Baktérium Mannóz CD22 Sziálsav, glikokonjugátumok, T sejt CD45 ITIM/ITAM

31 ELLENANYAG ÁLTAL KÖZVETÍTETT EFFEKTOR FUNKCIÓK Neutralizáció – az ellenanyag kötődése gátolja a patogén sejtfelszíni kötődését, belépését a sejtbe vagy szaporodását Opszonizáció – az ellenanyag kötődése elindítja a komplement aktivációt és lehetővé teszi a sejthez való kötődést a komplement (CR1) és Ig (FcR) kötő receptorokon keresztül Az ellenanyag izotípusok eltérő komplement aktiváló és FcR kötő sajátsággal rendelkeznek

32 AZ ELLENANYAGOK EFFEKTOR FUNKCIÓI PLAZMA SEJT NEUTRALIZÁCIÓ Az ellenanyagok kis hányada GÁTLÁS Baktérium kötődése az epitél sejtekhez Vírus kötődése a receptorhoz Bakteriáláis toxinok kötődése a célsejthez OPSZONIZÁCIÓ Az ellenanyag kötődése fokozza a fagocitózist Fc  R Fc  R CR1 Komplement C3b KOMPLEMENT AKTIVÁCIÓ Opszonizáció C3b által FAGOCITA SEJTEK BEKEBELEZÉS, LEBONTÁS

33 30 erős neutralizáló mklEa 60 erős neutralizáló mklEa 60 gyenge neutralizáló mklEa Human Rhinovirus 14 - nátha 30nm A Rhinovirus 14 neutralizáció modellje

34 Ellenanyagokkal és komplement faktorokkal opszonizált Epstein Barr Virus (EBV) elektromikrográfiás képe Negativ festésű EBV Ellenanyagokkal körbevett EBV Ellenanyagokkal és komplement komponensekkel körbevett EBV

35 PLAZMA SEJT ANTIGÉN CITOKINEK B-SEJT A B – SEJT DIFFERENCIÁCIÓT A T-SEJTEK SEGÍTIK IZOTÍPUS VÁLTÁS ÉS AFFINITÁS ÉRÉS CSAK T-SEJT SEGÍTSÉGGEL MEGY VÉGBE HOGYAN LÁTJÁK A T-SEJTEK AZ ANTIGÉNT?


Letölteni ppt "B-SEJT AKTIVÁCIÓ (HOL ÉS HOGYAN TÖRTÉNIK?). A B-sejt aktiváció fő lépései FELISMERÉS AKTIVÁCIÓ PROLIFERÁCIÓ/DIFFERENCIÁCIÓ Ea termelés Izotípus váltás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések