Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

5. szeminárium AZ ADAPTÍV IMMUNVÁLASZ: NYIROKSZÖVETEK ÉRETT NAIV LIMFOCITÁK KÉPZŐDÉSE LIMFOCITA-RECIRKULÁCIÓ.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "5. szeminárium AZ ADAPTÍV IMMUNVÁLASZ: NYIROKSZÖVETEK ÉRETT NAIV LIMFOCITÁK KÉPZŐDÉSE LIMFOCITA-RECIRKULÁCIÓ."— Előadás másolata:

1 5. szeminárium AZ ADAPTÍV IMMUNVÁLASZ: NYIROKSZÖVETEK ÉRETT NAIV LIMFOCITÁK KÉPZŐDÉSE LIMFOCITA-RECIRKULÁCIÓ

2 AZ ADAPTÍV IMMUNVÁLASZ SEJTJEINEK FELISMERŐ MŰKÖDÉSE Antigénspecifikus receptorok: B-sejt receptor (BCR) és T-sejt receptor (TCR) •a receptorok szerkezete alapjaiban megegyezik (90%), mind a B-, mind a T-sejtekre nézve •minden sejt egyedi specificitású receptort fejez ki (a 10% különbség jelenti az eltérő specificitást) •ezek a specificitásbeli különbségek a központi nyirokszervekben történő fejlődés során alakulnak ki

3 ELSŐDLEGES/KÖZPONTI NYIROKSZERVEK A limfociták érésének (antigéntől független fejlődésének) helyei •csontvelő: limfoid progenitorok képződése, B-sejtek érése •csecsemőmirigy (tímusz): T-sejtek érése, NK-sejtek képződése

4 LIMFOCITÁK KÉPZŐDÉSE B sejtT sejt Érés a csontvelőben kezdődik és ott is folytatódik a csontvelőben kezdődik és a tímuszban folytatódik Aktivációa perifériás nyirokszövetekben Effektor sejtek plazmasejtek T helper T citotoxikus HSC CLP

5 A VÖRÖS CSONTVELŐ Dendritikus sejtek Őssejtek sztrómasejtek Oszteoblasztok Oszteoklasztok Progenitor sejtek Prekurzor sejtek Vérkeringés Éretlen T-sejtek (timociták) útban a tímusz felé (20x10 6 /nap) Érett B-sejtek (3x10 6 /nap) •Lapos csontok (szegycsont, bordák, lapockák, csípőcsont) •Hosszú csöves csontok epifízise

6 A CSONTVELŐI SZTRÓMASEJTEK „GONDOZZÁK" A FEJLŐDŐ B SEJTEKET A citokinek és a szükséges sejt-sejt közötti kapcsolatok különbözőek a fejlődés egyes szakaszaiban (ld. következő dia) 1.Specifikus sejt-sejt kapcsolat a sztrómasejt és a fejlődő B-sejt között 2.Citokin termelés a sztróma sejtek által citokinek B sztrómasejt sejt-sejt kölcsönhatás

7

8 AZ EGYEDI ANTIGÉN-SPECIFIKUS B-SEJT RECEPTOR (BCR) KIALAKULÁSA

9 Limfoid progenitorok érett B H átrendeződés Pre-BCR L átrendeződés szelekció klonális deléció B B B B  Pro-B Pre-B c-kit/CD44 RAG-1/RAG-2 A CSONTVELŐI B SEJT FEJLŐDÉS LÉPÉSEI 1.Az immunglobulin nehézlánc gének átrendeződése (szomatikus rekombináció – V-D-J gének) 2.Nehézlánc képződése, preBCR kifejeződése (μ lánc + pót-könnyű lánc) 3.A nehézlánc gének allélkizárása, a funkcióképes nehézláncot kifejező pre-B-sejtek IL-7-függő osztódása 4.Az immunglobulin könnyűlánc gének átrendeződése (szomatikus rekombináció – V-J gének) 5.Funkcióképes B-sejt receptor kifejezése, osztódás 6.Negatív szelekció: saját antigént kötő B-sejtek klonális deléciója (apoptózis vagy anergia) 7.Érés, a kiválasztott B-sejtek elhagyják a csontvelőt a medulláris szinuszokon keresztül éretlen B

10 Vérkeringés Makrofág Hassal-féle test Dendritikus sejt Timociták Epitél sejt Tok Szeptum Érett naiv T-limfociták A TÍMUSZ SZERKEZETE

11

12 A TÍMUSZ INVOLÚCIÓJA Serdülőkor után a funkcionális tímusz szövet mennyisége csökken, mely egyre kevesebb újonnan képződő érett T-sejt megjelenéséhez vezet.

13 A T-SEJTEK FEJLŐDÉSE A TÍMUSZBAN 1.limfoid progenitorok/előalakok proliferációja a tímuszba érkezésük után 2.béta lánc átrendeződése (szomatikus rekombináció – V-D-J gének) /vagy gamma és delta láncok  γδ T-sejtek/ 3.béta láncok termelése, preTCR kifejeződése (β lánc + preTα) 4.béta lánc gének allélkizárása, béta láncot kifejező pre-T-sejtek IL-7-függő proliferációja 5.alfa lánc átrendeződése (szomatikus rekombináció – V-J gének) /néhányuk γδ T-sejt lesz még ekkor is/ 6.funkcionális TCR kifejeződése 7.pozitív szelekció: saját MHC molekulát fel nem ismerő sejtek klonális ignoranciája 8.negatív szelekció: autoreaktív T-sejtek klonális deléciója (AICD) 9.az érett, szelekciókon átesett T-sejtek az érpályán keresztül elhagyják a tímuszt

14 T SEJT FEJLŐDÉS NK  átrendeződés Pre-T Pre-T  pozitív szelekció negatív szelekció T T T érett T Limfoid előalakok Érett B H átrendeződés Pre-BCR L átrendeződés negatív szelekció klonális deléció BBBB  Pro-B Pre-B TÍMUSZ  átrendeződést c-kit/CD44 RAG-1/RAG-2 (B SEJT FEJLŐDÉS) keringés Pro-T T Éretlen B éretlen T

15 A KÖZPONTI NYIROKSZERVEKET ELHAGYVA AZ ÉRETT NAIV LIMFOCITÁK AZ AKTIVÁCIÓ HELYÉRE VÁNDOROLNAK: A MÁSODLAGOS NYIROKSZERVEKBE/NYIROKSZÖVETEKBE T-sejt előalakok vándorlása a csontvelőből a tímuszba Az érett T-sejtek elhagyják a tímuszt és a másodlagos nyirokszövetekbe vándorolnak primer nyiroktüsző afferens nyirokér B-sejtes terület T-sejtes terület velőkötegek efferens nyirokér vérerek

16 MÁSODLAGOS/PERIFÉRIÁS NYIROKSZERVEK/NYIROKSZÖVETEK •NYIROKCSOMÓK •LÉP •MANDULÁK (Waldeyer-gyűrű) •Az epitélium alatt diffúzan elhelyezkedő nyirokszövetek: •Bőr asszociált nyirokszövet - SALT (skin-associated lymphoid tissue) •Mukóza asszociált nyirokszövet - MALT (mucosa-associated lymphoid tissue) •Légzőszervekhez asszociált limfoid szövetek - BALT (bronchus-associated lymphoid tissue) •Bél-asszociált limfoid szövetek - GALT (gut-associated lymphoid tissue) A limfociták aktivációjának és terminális differenciácójának helyszínei

17 NYIROKCSOMÓK

18 A NYIROKCSOMÓK FELÉPÍTÉSE csíraközpont

19 A LÉP FELÉPÍTÉSE •nincs nyirokkeringés •vérbe kerülő antigének kiszűrése •a vörös pulpa feladata az elöregedett vörösvérsejtek kiszűrése •a fehér pulpa feladata a nyirokcsomókhoz hasonló

20 GALT •a bélrendszer szimbionta és patogén mikróbákkal van tele •az M-sejtek és a DC-k a lumenből folyamatosan antigéneket vesznek fel •ez az alacsony dózisú antigén expozíció elősegíti az immunrendszer megfelelő működését •nagyon fontosak a szabályozó mechanizmusok

21 Tonsillitis WALDEYER-GYŰRŰ A legtöbb patogén a száj- és orrüregen keresztül jut be a szervezetbe, ezért ezen a területen mandulákba tömörülnek a mukóza-asszociált nyirokszövetek (a NALT – nasal-associated lymphoid tissue, vagy az organizált MALT elnevezéseket is használják a mandulákra)

22 GALT Dome terület Bolyhok GC Kripta

23 LIMFOCITA RECIRKULÁCIÓ •az érett naiv limfociták elhagyják a központi nyirokszerveket és az aktiváció helyére vándorolnak: a másodlagos nyirokszervekbe/nyirokszövetekbe •véletlenszerűen lépnek ki különböző másodlagos nyirokszervekbe, ezt a folyamatot ‘HOMING’-nak nevezzük •miután felismerik az antigént vagy AKTIVÁLÓDNAK és effektor sejtekké differenciálódnak vagy az efferens nyirokereken keresztül ELHAGYJÁK a másodlagos nyirokszerveket •a nyirok a nyirokcsomókban gyűlik össze, a limfociták több nyirokcsomón is keresztülhaladnak és bármelyikben aktiválódhatnak •végül az átszűrt nyirokkal a DUCTUS THORACICUS- on keresztül jutnak vissza a vérkeringésbe, így egy másik másodlagos nyirokszervbe juthatnak •addig tart a limfociták recirkulációja, míg antigénnel nem találkoznak, vagy amíg az életidejük tart

24 HOMING - LETELEPEDÉS •hasonló a neutrofil granulociták extravazációjához, mely az akut gyulladás során figyelhető meg •a magas endotélű venulák (HEV - high endothelial venules) endotél sejtjei mucin-szerű adresszin típusú adhéziós molekulákat fejeznek ki •Az érett naiv limfociták adhéziós molekulákat (homing receptorok) fejeznek ki, melyek a HEV-eken expresszálódó adhéziós molekulákkal alakítanak ki kapcsolatot •A T és B sejtek kemotaxis útján találják meg a helyüket a másodlagos nyirokszervekben


Letölteni ppt "5. szeminárium AZ ADAPTÍV IMMUNVÁLASZ: NYIROKSZÖVETEK ÉRETT NAIV LIMFOCITÁK KÉPZŐDÉSE LIMFOCITA-RECIRKULÁCIÓ."

Hasonló előadás


Google Hirdetések