Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tímusz Lép Csontvelő Nyirokcsomó Madulák Féregnyúlvány Elsődleges (központi) és másodlagos (perifériás) nyirokszervek: Az elsődleges nyirokszervek az immunrendszer.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tímusz Lép Csontvelő Nyirokcsomó Madulák Féregnyúlvány Elsődleges (központi) és másodlagos (perifériás) nyirokszervek: Az elsődleges nyirokszervek az immunrendszer."— Előadás másolata:

1 Tímusz Lép Csontvelő Nyirokcsomó Madulák Féregnyúlvány Elsődleges (központi) és másodlagos (perifériás) nyirokszervek: Az elsődleges nyirokszervek az immunrendszer sejtjei képződésének/érésének helyei, a másodlagos nyirokszervek az immunválasz központi területei !!

2 AZ IMMUNRENDSZER FELADATAI Ártalmatlan és káros behatások elkülönítése STRESSZ ÉS VESZÉLY JELEK ÉRZÉKELÉSE TERMÉSZETES IMMUNITÁS Saját és nem-saját struktúrák elkülönítése ANTIGÉN-SPECIFIKUS FELISMERÉS ADAPTÍV IMMUNITÁS Az idegen és veszélyes anyagok semlegesítése, eltávolítása VÉGREHAJTÓ FUNKCIÓK KOORDINÁLT ÉS SZABÁLYOZOTT MŰKÖDÉS Természetes immunitás azonnali reakció -nem antigén-specifikus - nincs memória Adaptív immunitás több nap alatt alakul ki - antigén-specifikus - van memória Humorális immunválasz Celluláris immunválasz !!

3 A TERMÉSZETES ÉS SZERZETT IMMUNITÁS SAJÁTSÁGAI Természetes immunitás mechanizmusai Szerzett immunitás mechanizmusai Gyors válasz (órák) Lassú válasz (napok, hetek) Ugyanazok a receptorok Sokféle receptor Korlátozott számú specificitás Számos, szelektív specificitás Az immunválasz során nem változik Javul az immunválasz során KÖZÖS MECHANIZMUSOK A KÓROKOZÓK ELTÁVOLÍTÁSÁRA !! Monociták/makrofágok, dendritikus sejtek, granulociták, NK sejtek, komplement rendszer B illetve T limfociták

4 A FELISMERÉS NEM ELKERÜLHETŐ TERMÉSZETES (VELESZÜLETETT) IMMUNITÁS felismerő mechanizmusa ! A patogénekben minél gyakrabban előforduló, az emberi sejtekre nem jellemző struktúrák, és/vagy veszély jelek felismerése a cél (Pl. virális RNS, bakteriális sejtfal…) !

5 A szerezett immunrendszer antigén felismerése 1. A B-sejtek antigén felismerése Antigén: amit az immunrendszer felismer

6 AZ ELLENANYAGOK (antitest, immunglobulin) SZERKEZETE Könnyű lánc (L) Nehéz lánc (H) VL CL VH CH Szimmetrikus molekula  két azonos könnyű lánc, két azonos nehéz lánc Konstants (C) és variábilis (V) domének A variábilis domének felelősek az antigén felismerésért (nehéz és künnyű lánc együtt) A nehéz lánc konstans doménjei az effektor funkciókért ! ! !

7 ellenanyag BCR (B-sejt receptor) ! ! Jelátadó láncok Csak a B s Transzmembrán domén Sejtfelszíni Szolubilis Antigén felismerés, B-sejt aktiváció Antigén felismerés, effektor funkciók Csak a B sejtek felszínén csak plazmasejtek termelik B-sejt plazmasejt

8 Humán Immunglobulin Osztályok IgG - gamma nehézláncok IgM - mü nehézláncok IgA - alfa nehézláncok IgD - delta nehézláncok IgE - epszilon nehézláncok könnyűlánc típusok kappa lambda Izotípusok! ! !

9 A szerezett immunrendszer antigén felismerése 1. A T-sejtek antigén felismerése

10 Hasonlóságok az immunglobulinnal: Immunglobulin domének (amiben disszulfid hidakkal létrehozott kovalens kötések biztosítják a domén struktúrát. Illetve a láncok közti kapcsolatot) Konstans és variábilis domének minden láncban A két lánc együtt alakítja ki a kötőhelyet A variábilis domének felelősek az antigén felismeréséért ! T sejt antigén felismerő receptora: TCR ! Két lánc alkotja, az α és  lánc (vagy γ és δ)

11 A T-SEJTEK CSAK AZ MHC MOLEKULÁKAT HORDOZÓ ANTIGÉN PREZENTÁLÓ SEJTEK JELENLÉTÉBEN A SEJTFELSZÍNEN MEGJELENŐ ANTIGÉN EREDETŰ PEPTID – MHC KOMPLEXEKET ISMERiK FEL AZ T Nincs T-sejt válasz oldott Ag Sejtfelszíni natív Ag Peptid antigének Sejtfelszíni MHC- peptid komplex T-sejt válasz Sejt felszíni peptidek APC ! ! A T sejtek a korokozókat eredeti alakjukban nem ismerik fel. A felismerés egy közvetítő, antigén prezentáló sejtet igényel. Az antigén prezentáló sejt felszínén megjelenő MHC molekulákhoz kapcsolódo peptideket, (melyek származhatnak korokozókból) ismerik fel a T sejtek

12 Nincs szolubilisTCR, csak sejtfelszíni ‘egy karú’ Egy kötőhely! Antigén receptor TCR ! ! A B- ÉS T-SEJTEK ANTIGÉN FELISMERŐ RECEPTORAI HASONLÓ SZERKEZETŰEK, DE:

13 Az MHCI molekulák az összes magvas sejten kifejeződnek. Az expresszió mértéke változó, szabályozott, az immunválasz vagy egyes fertőzések befolyásolhatják a sejtfelszínen megjelenő molekulák számát. PEPTID 11 33 22 2m2m !! MHC (major histocompatibility complex)

14 22 11 22 11 Az MHCII molekulák csak a hivatásos antigénperzentáló sejteken fejeződnek ki. Dendritikus sejt Makrofág B-sejt Az expresszió mértéke változó, szabályozott, az immunválasz vagy egyes fertőzések befolyásolhatják a sejtfelszínen megjelenő molekulák számát. !!

15 AZ MHC KORLÁTOZÁS JELENSÉGE Egy adott T-sejt receptor egy adott MHC – peptid komplex felismerésére képes Ha ugyanaz az MHC egy másik peptidet köt, a T-sejt felismerés nem jön létre ! !

16 A TCR egyszerre ismeri fel az MHC-t és a peptidet ! ! MHC TCR T sejt TCR (T sejt receptor) peptid APC Antigén prezentáló sejt

17 Endogén Ag AZ EXOGÉN ÉS ENDOGÉN ANTIGÉNEK FELISMERÉSE Exogén Ag Th Az exogén fehérjékből származó peptideket (extracelluláris saját, patogén, allergén) a II. típusú MHC molekulák kötik A CD4+ helper T-sejtek ismerik fel CD8 MHCI CD4 MHCII Az endogén fehérjékből (saját, vírus, tumor) származó peptideket az I. típusú MHC molekulák kötik Citotoxikus, CD8+ T-sejtek ismerik fel Tc ! ! TCR peptid

18 Különböző mikrobák Azonos mintázat felismerő receptor Természetes immunrendszer felismerő mechanizmusa T-sejt felismerő mechanizmusa Különböző patogénből származó peptideket, külöböző T sejt receptor ismeri fel Tc APC Tc APC pepti d MHC

19 Különbö ző mikrobák Azonos mintázat felismerő receptor Fizikai kapcsolat a mikróba és a felismerő sejt között Közvetlen felismerés vagy opszonizáció Közvetlen kapcsolat az antigénprezent áló sejt és a T sejt között -A T sejt nem kerül közvetlen kapcsolatba a korokozóval Különböző patogénből származó peptid, különböző T sejt receptor ismeri fel Természetes immunrendszer felismerő mechanizmusa T-sejt felismerő mechanizmusa APC T peptid MHC T

20 B sejt epitópT sejt epitóp (B sejtek ismerik fel) fehérjék szénhidrátok lipidek DNS szteroidok stb. - mesterséges vegyület is lehet! szöveti vagy oldott (T sejtek ismerik fel) peptidek (8-23 aminosav) (szigorú méretbeli kötöttség!) APC által történő bemutatás szükséges (MHC) ! ! Epitóp, az antigén azon része, amely közvetlenül kapcsolódik a B vagy T sejt receptorhoz Antigén az a struktúra amit a B vagy T sejtek felismernek

21 MIT ÉS HOGYAN ISMERNEK FEL A KÉT VÉDELMI VONAL SEJTJEI? Patogén csoportokra jellemző közös mintázat Pathogen-asszociated molecular pattern PAMP felismerő receptor Pattern Recognition Receptor PRR 20-30 különböző PRR-receptor Több millió különböző antigén receptor A patogének eltérő egyedi szerkezeti egységeit felismerő antigén receptor RECEPTOROK Veleszületett immunitás Ősrégi 450 millió éve Szerzett immunitás ! !

22 Egy B, vagy egy T sejten több azonos sejtfelszíni antigén felismerő receptor, (kb. 100.000) de Mindegyik azonos specificitással. (ugyanazt az epitópot ismerik fel) ! ! BT

23 AZ EGYES B, illetve T LIMFOCITÁK EGYEDI, MÁS-MAS ANTIGÉNT FELISMERNI KÉPES FELISMERŐ RECEPTORT HORDOZNAK Ag Klonálisan megjelenő antigénreceptorok kizárólag a T- és B-limfocitákon találhatóak. ! ! Ag Egyedi specificitású BCR-t hordozó B sejtek

24 Aktiváció Klonális expanzió AZ ANTIGÉN KÖTŐDÉSE A KIVÁLASZTOTT B, illetve T LIMFOCITÁK FELISMERŐ RECEPTORÁHOZ KLONÁLIS OSZTÓDÁST VÁLT KI B SEJT Antigén felismerő receptor BCR Ag Klonálisan megjelenő antigénreceptorok kizárólag a T- és B-limfocitákon találhatóak. ! ! Az ábra a B sejtek klonális osztódását mutatja

25 B-sejt plazmasejt 1. Az antigént felismerő, klonális osztódáson átesett B sejtek, ellenanyag termelő plazmasejtekké differenciálódnak. 2. A keletkezett plazmasejtek által termelt ellenanyag és az eredeti B sejt felszínén levő BCR ugyanazat az antigént ismeri fel. ! !

26 OPSZONIZÁLÁS OPSZONIN NÉLKÜL OPSZONINNAL IDŐ fagocitózis Megkönnyíti a patogén felismerését a természetes immunrendszer sejteinek, befolyásolja a válaszreakciót. Fc vagy komplement receptor ! ! Legfőbb opszoninok: Ellenanyag Komplement fragmensek Akut fázis fehérjék

27 A korokozók elpusztításának módjai

28 A VELESZÜLETETT/TERMÉSZETES IMMUNITÁS ÖlŐ MECHANIZMUSAI Fagocitózis, Patogén elpusztítása oldott anyagokkal (reaktív oxigén gyökök, NO, lebontó enzimek) -- gazdaszervezet károsítása Természetes ölő sejtek aktiválása (a fertőzött/tumoros sejtek vagy a korokozók közvetlen elpusztítása) Komplement aktiválás ! !

29 Ellenanyag közvetített effektor funkciók: 1. Neutralizáció (variábilis domén) Fc rész: 2. Komplement aktiválás Opszonizáción keresztül: 3. Fagocitózis 4. ADCC (antitest függő celluláris citotoxicitás) a természetes ölő sejtek (NK) aktiválásán keresztül ! !

30 T sejtek feladatai az immunválasz során: 1.A CD8+ citotoxikus T sejtek elpusztítják a korokozókkal fertőzött, vagy tumoros sejteket 2.A CD4+ segítő (TH) sejtek az immunválasz többi szereplőjét aktiválják, irányítják. (Mind az extracelluláris mind az intracelluláris fertőzés esetében) ! !

31 Az természetes immunrendszer sejtjei: Makrofág - Fertőzés esetén az első sejt típusok egyike, amely felismeri a korokozót - fagocitáló sejtek (elpusztítja a korokozót) -Részt vesz a természetes immunrendszer aktiválásában -hivatásos antigénprezentáló sejtek (APC) (részt vesz az adaptív immunrendszer beindításában Dedritikus sejt - Fertőzés esetén az első sejt típusok egyike, amely felismeri a korokozót - Fő feladata, hogy a nyirokcsomókba szállítsa a korokozókat a behatolás helyéről - hivatásos antigénprezentáló sejtek (APC) (részt vesz az adaptív immunrendszer beindításában Neutrofil granulocita -fagocitózisra képesek -egészséges szövetben nem jellemző, csak a vérkeringésben, szöveti sérülés esetén behatol a szövetekbe, ahol a kórokozók elpusztításában vesz részt -gyulladásos folyamatok fő sejt résztvevője További résztvevők: Bazofil/eozinofil granulocita, NK sejt, Komplement rendszer !!

32 Fagocitózisra képes sejtek -Makrofágok -Neutrofil granulociták -Dendrtitikus sejtek Hivatásos antigén prezentáló sejtek -Makrofágok -B-limfociták -Dendrtitikus sejtek ! !

33 B-sejt memória válasz: Gyorsabb Intenzívebb (több ellenanyag) Nagyobb affinitású ellenanyagok Más izotípusú ellenanyagok Csak T-sejt függő B-sejt válasz esetén! ! !

34 T-sejt memória válasz: Gyorsabb Intenzívebb (több válaszoló sejt) ! !

35 Passzív immunizálás I. AktívPasszív a gazdaszervezet maga termelikész ellenanyagokat ellenanyagokat, immunsejteket kap a gazdaszervezet ! !

36 Első antigén inger TH2-es sejtek aktivációja, a Bsejtek IgE izotipus váltása IgE termelés ‘üres’ IgE kötődése a hízósejtekhez FcЕ receptoron keresztül Ismételt antigén inger Hízósejt aktiváció Mediátork termelése Azonnali hiperszenitivit ás, percekkel az antigén inger után Késői reakció 2-4 órával az antigén inger után ! ! Az allergia kialakulásához vezető folyamatok


Letölteni ppt "Tímusz Lép Csontvelő Nyirokcsomó Madulák Féregnyúlvány Elsődleges (központi) és másodlagos (perifériás) nyirokszervek: Az elsődleges nyirokszervek az immunrendszer."

Hasonló előadás


Google Hirdetések