Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

IKCS – Iskolai környezeti csoport - A társadalmi környezettel való kapcsolatépítést, kapcsolattartást, fejlesztést végzi, szolgáltatást koordinálja. Felel.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "IKCS – Iskolai környezeti csoport - A társadalmi környezettel való kapcsolatépítést, kapcsolattartást, fejlesztést végzi, szolgáltatást koordinálja. Felel."— Előadás másolata:

1

2 IKCS – Iskolai környezeti csoport - A társadalmi környezettel való kapcsolatépítést, kapcsolattartást, fejlesztést végzi, szolgáltatást koordinálja. Felel a társadalmi környezettel való hatékony párbeszédet elősegítő tevékenységek így a partnerkapcsolati rendszer kiépítéséért, fejlesztéséért, működtetéséért, fenntartásáért.

3 Partnerkapcsolati rendszer Szülőkkel való kapcsolattartás Együttműködés civil szervezetekkel Együttműködés a középfokú oktatási intézményekkel Együttműködés a gyermekjóléti szolgálattal Együttműködés a pedagógiai szakmai és szakszolgáltatókkal Együttműködés a kisebbségi önkormányzattal

4 Elvárható eredmények Nő a bukás nélküli HHH-s tanulók száma, csökken a lemorzsolódás aránya Csökkennek a hiányzások Csökken a magántanulók száma Nő az érettségit adó intézményekben továbbtanuló HHH-s tanulók száma A kompetenciamérések eredményei javulnak

5 Már az iskolába kerülés előtt tájékozódjunk: Milyen volt a szülő kapcsolata az óvodával? Mi teremtett bizalmi vagy bizalmatlansági helyzetet a szülőben? Volt-e már kapcsolata a szülőnek az iskolával? Célszerű már az első találkozáskor részletesen beavatni a szülőt a folyamatba, amelyben a gyermeke részt vesz. Cél: Teremtsük meg a partneri kapcsolatot, ne legyenek bizalmatlanok az intézménnyel szemben. A szülő ismeri legjobban a gyermekét, adjon „Használati utasítást”.

6 Történeti áttekintés 1777. I. Ratio Educationis –büntetés járt, ha nem járt iskolába a gyerek 1806. II. Ratio Educationis- tudatosítani kell a szülőkben az iskolába járás, tanulás lehetőségét- fenyíték is kiszabható a szülőre 1805. „Debreceni ábécéskönyv- már korszerű gondolatok is találhatók benne: „A szülők otthon a könyv segítségével hasznosan gyakoroltassák az olvasást, beszéljenek arról, amit a gyermek olvasott.”

7 Történelemi áttekintés 1855-1897 között - ellenőrző értekezleteket tartottak, kevés volt a személyes találkozás I. világháború után - rendszeresek a szülői értekezletek, fogadóórák, ellenőrző füzet 1945. után - ”Az osztályfők látogassák meg növendékeiket lakásukon és tapasztalataikról a legközelebbi értekezleten számoljanak be!” /Az osztályfők sokat tanultak a látogatásokból./ Kimondták, hogy a szülő és a pedagógus egyenrangú nevelési tényezők

8 „ Elméleti pedagógia”- 1937 „Az egyik legkényesebb, az egyik legellentmondásosabb, de a legfontosabb viszony az iskola és a család kapcsolata.” /Fináczy Ernő/ 1970.-Az iskola csak a családi neveléssel összhangban képes jól nevelni. Még mindig van mit javítani, még mindig sok a kihasználatlan lehetőség. A párbeszéd lényege: a közös információcsere, ne egymásra mutogassunk! Konfliktusok forrása legtöbb esetben a félreinformáltság, a helyzetek különböző átélése. /Média szerepe!/ Fontos a tolerancia!

9 Tanár-szülő kapcsolat jó: Kölcsönös partnerség Kölcsönös segítségadás Kölcsönös megértés Kölcsönös elfogadás Meg kell újítani a párbeszéd módszereit! Fejleszteni kell a szülők, pedagógusok pedagógiai kultúráját. Akkor jó a ped. - szülő kapcsolat, ha a ped. - gyerek kapcsolat jó.

10 Háromhavonkénti értékelés Fontos a gyerek teljes személyiségének alapos ismerete Esetmegbeszélések alapján történjen Az értékelésnek a gyermek fejlődését kell szolgálnia Az erősségeket emeli ki Sokrétű információra építve jelöli ki a célokat A szülők, ill. a gyerekek is részt vesznek az értékelés folyamatában Könnyen érthető a szülők és a gyerekek számára Segít kialakítani a saját tanulásért érzett felelősséget

11 Hagyományos szülő-pedagógus találkozások Szülői értekezlet Fogadóóra Nyílt nap Családlátogatások Rendezvények

12 Családi környezeti tényezők Családi légkör Szülői együttműködés Szülők társadalmi helyzete A család szerkezete

13 Családbarát iskola Olyan komplex megközelítésű, mentálhigiénés elvekre és módszerekre épülő közösség - és személyiségfejlesztő, együttműködést generáló program, amely partnerként vonja be a szülőket, a diákokat és a pedagógusokat az oktatási és az iskolán kívüli feladatokba.

14 Kapcsolatok jelentősége a gyermekek életében Gyerek - család Gyerek - lakókörnyezet Gyerek - pedagógus Gyerek - osztálytársak Szülő - pedagógus

15 Szülők nevelési módszerei Gondozás Testi fenyítés Teljesítmény megkövetelése Segítőtársi kapcsolat Kifejezett elutasítás Elvi fegyelem Kedvezmények megvonása Szociális elkülönítés Felelősség elvárása Elnézés Védelmezés Érzelmi büntetés Hatalom-tekintély Baráti kapcsolat Érzelmi jutalom

16 Roma családok jellemzői Számunkra még ismeretlen a kultúrájuk Több generáció él együtt / összetartóak/ Sok a gyerek a családban Az időseket tiszteletben tartják / Pl. nagymama / Ingerszegény környezet Anya-csecsemő bensőséges viszonyban van Nincs kényszer a nevelésben Zene-tánc iránti fogékonyság Kevésbé látogatják a szülői fórumokat Nehéz gazdasági helyzet

17 Osztályzás vagy szöveges értékelés? Osztályzás előnyei:egyszerű, gyors, statisztikai összevetés egyszerű, átjárható, objektívnek tűnik, régi elvárást teljesít, közmegegyezésen alapszik Szöveges értékelés előnyei: árnyaltabb, az önértékelést segíti,igazodik az egyénhez, utat mutat, motiváló, a javítás lehetőségét keresi, sokrétű A tantestület esetmegbeszélős csoportként működhet.

18 Hátrányok Osztályzás hátrányai: kimerül egy ötfokú rendszerben,nem jelenik meg, hogy honnan hová jutott a gyerek, az egész gyerekek minősíti, a jó jegyért tanulnak,félnek a rossz jegytől,néha fegyelmező eszköz,nem egy folyamatot tükröz,elsősorban intellektuális teljesítményt értékel Szöv. ért. hátrányai: nincsenek tapasztalatok, folyamatos munkát igényel, idő-és energiaigényes, szülő nem tudja mindig értelmezni

19 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "IKCS – Iskolai környezeti csoport - A társadalmi környezettel való kapcsolatépítést, kapcsolattartást, fejlesztést végzi, szolgáltatást koordinálja. Felel."

Hasonló előadás


Google Hirdetések