Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Német nyelvtanárok a pedagógiai minősítés küszöbén;

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Német nyelvtanárok a pedagógiai minősítés küszöbén;"— Előadás másolata:

1 Német nyelvtanárok a pedagógiai minősítés küszöbén;
Tanévkezdő fórum Német nyelvtanárok a pedagógiai minősítés küszöbén; a portfólió szerepe a minősítésben József Attila 2013. szeptember 10/12. Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet

2 Tervezett rendezvények
Hueber Verlag: A beszédkészség - november 12., 14.30 Mindennapi jó gyakorlatok OKTV – szeptember 20.; november 25. Megyei Német Nyelvi Verseny Deutsche Bühne Ungarn Falussy Lilla: Metadolce Érettségi vizsga vizsgaszabályzatának módosítása 106/2012. Kormányrendelet Zala Megyei Pedagógiai Intézet OKTV: pedagógiai program szerint a középiskolai szakaszt lezáró évfolyamot kettővel megelőző középiskolai évfolyam tanulói; azon tanulók, akik: a jelentkezési határidő előtt sikeres előrehozott érettségi vizsgát tettek az adott tantárgyból; vagy a középiskolai bizonyítványba bejegyzett osztályzattal igazolják, hogy az adott tantárgy helyi tantervi követelményeit teljesítették a 10. évfolyam tananyagával bezárólag (igazolás: 2. sz. melléklet + kizáró ok nincs, igazolás: 4. sz. melléklet) német nyelv: 2. kategória - német-magyar két tanítási nyelvű képzés, német nyelvi előkészítő évfolyammal induló képzés, német nemzetiségi középiskolák tanulói, valamint általános iskolai tanulmányaikat német nemzetiségi tantervű képzésben végezték 1. kategória – minden más tanuló Metadolce: internetes párkapcsolatok nehézségei 106/2012. Kormányrendelet január 1-én lép hatályba: 2.§ (3) Előrehozott érettségi vizsga a tanulói jogviszony fennállása alatt, a helyi tantervben … meghatározott követelmények teljesítését követően a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőző első vagy második tanév május–júniusi vizsgaidőszakában … (6) Szintemelő érettségi vizsga ... a középiskolai tanulmányok bejezése előtt … a helyi tantervben … meghatározott követelmények teljesítését követően a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőző tanév május–júniusi vizsgaidőszakában. Zala Megyei Pedagógiai Intézet 2

3 Bonis bona – A nemzet tehetségeiért
Marosiné Kohut Gyöngyi több évtizedes kiváló versenyfelkészítő munkájáért német nyelvi kategória egyedüli díjazottja Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 3

4 Szaktanácsadás átalakulása
Zala Megyei Pedagógiai Intézet tanfelügyelő szakértő Tanfelügyelő: szakmai ellenőrzés és értékelés Szakértő: minősítés Szaktanácsadó: támogatás, vezetés, kísérés fejlesztő célú, támogató szaktanácsadás pedagógiai kompetenciák fejlesztésének hatékony támogatása látogatás + dokumentáció – fejlesztési terv Szaktanácsadói támogatás illeszkedik : intézménytípushoz pedagógus szakjához életpálya-fokozathoz életpálya-szakaszhoz pedagógus szükségleteihez, igényeihez, elvárásaihoz szaktanácsadó Zala Megyei Pedagógiai Intézet 4

5 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
Új és megújuló elemek Életpálya e-Portfólió Szaktanácsadói, tantárgygondozói rendszer Pedagógus-továbbképzési rendszer Zala Megyei Pedagógiai Intézet Életpálya: előmenetel – új elem e-Portfólió: életpálya, előmenetel nyomon követése – új elem Szaktanácsadói, tantárgygondozói rendszer – megújuló elem Pedagógus-továbbképzési rendszer – megújuló elem Továbbképzési rendszer átalakulása: Intézmény fejlesztési szükségleteivel összhangban 55 évre emelkedik a továbbképzésre kötelezettség korhatára Pedagógus-továbbképzésnek számít: idegennyelv-tudást igazoló okirat; nevelőtestületi együttműködésben megvalósuló, tanulói eredményességben mérhető komplex fejlődési projektben való részvételt igazoló okirat Továbbképzés csak egy az elemek közül: szakmai megbeszélés, egymás támogatása, óralátogatás, szakirodalom, konferenciák, szakmai hálózatok Zala Megyei Pedagógiai Intézet 5

6 Pedagógusok előmenetele 1.
Kutatótanár Zala Megyei Pedagógiai Intézet Mesterpedagógus Pedagógus II. Pedagógus I. 5 fokozat: 3 kötelező + 2 opcionális Gyakornok Zala Megyei Pedagógiai Intézet 6

7 Pedagógusok előmenetele 2.
6 év 2 év Kutatótanár minősítési eljárás Zala Megyei Pedagógiai Intézet Mesterpedagógus minősítési eljárás Pedagógus II. minősítési eljárás Pedagógus I. Gyakornok (2 vagy +2 év; megfelelt / nem felelt meg*) Pedagógus I. (min. +6, max. +9 év; megfelelt / újabb minősítés szükséges  +2 év; legkésőbb Pedagógus I. fokozatba lépés utáni 11. évig; ha nem sikerül és újabb jogviszonyt létesít: +2 év*) Pedagógus II. (min. +6 év; megfelelt / újabb minősítés szükséges ); Mesterpedagógus (min. +6 év, Pedagógus II. minősítés, szakvizsga; mesterpedagógus fokozatba lép / Pedagógus II. fokozatban marad  +2 év) Kutatótanár (min. +6 év, Pedagógus II. minősítés, PhD; köznevelési intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatottak max. 1%-a) megismételt, újra sikertelen minősítés után közalkalmazotti jogviszony és munkaviszony megszűnése minősítő vizsga Gyakornok Zala Megyei Pedagógiai Intézet 7

8 Pedagógusok előmenetele 3.
2013. szeptember 1.: ‹2 év 2‹ év 8‹ év, 2014-től minősítés 14‹ év, szakvizsga, portfólió április 30-ig átsorolás január 1-től Gyakornok Zala Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógus I. Pedagógus II. 2013. szeptember 1. és június 30.: szakmai gyakorlat időtartamára vonatkozó szabályt nem alkalmazzák: 8 év szakmai gyakorlattal rendelkező 2014-től kérheti minősítését szakvizsga és 14 év szakmai gyakorlat: átsorolás kérelmezése és portfólió feltöltése április 30-ig  Pedagógus II. fokozatba átsorolás január 1-étől, 5 éven belül minősítés minősítés alól mentesül, aki szeptember 1-étől számított 10 tanév végéig nyugdíjba vonul Pedagógus II. Zala Megyei Pedagógiai Intézet 8

9 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
Minősítőbizottság intézményvezető Zala Megyei Pedagógiai Intézet elnök elnök: mesterpedagógus, névjegyzékben szereplő szakértő intézményvezető vagy általa megbízott magasabb vezető: szakvizsga köznevelési szakértő vagy pedagógusképző intézmény oktatója: pedagógus II. minősítés magasabb fokozatba tartozó, azonos munkakörben dolgozó pedagógus legalább egy bizottsági tag szakképzettsége azonos az értékelt pedagógus tanévben legnagyobb óraszámban tanított tantárgyának megfelelő szakképzettségével gyakornoki minősítőbizottság: a 3. tag csak pedagógusképző intézmény oktatója vagy gyakorlóintézmény alkalmazottja! kutatótanár minősítőbizottság: 3+1 tag (MTA által delegált tag) egyházi intézmény: szakértőt vagy pedagógusképző intézmény által delegált oktatót az egyházi fenntartó (v. egyházi pedagógiai-szakmai szolgáltató intézmény) kéri fel szakértő Zala Megyei Pedagógiai Intézet 9

10 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
Minősítési eljárás életpálya során 4 alkalommal pedagógiai tevékenység teljes egészét vizsgálja egységes és nyilvános kérdőívek, értékelőlapok, megfigyelési és önértékelési szempontok Zala Megyei Pedagógiai Intézet eszközöket OH dolgozza ki, miniszter hagyja jóvá minősítési eljárást a kormányhivatal szervezi Zala Megyei Pedagógiai Intézet 10

11 Minősítés: képességek 1.
Gyakornok: fokozódó önállósággal képes Pedagógus I. : képes Pedagógus II. : tudatosan és szakszerűen képes Pedagógiai munkát képes éves szinten, tanulási egységek, tanórák szintjén megtervezni, tanulócsoporthoz igazítani Zala Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógus II.: munkaközösség tagjait támogatni tudja Mesterpedagógus és Kutatótanár: kollégáit, intézményen kívüli szakmai közösségeket támogatni tudja a pedagógiai tevékenység tervezése, értékelése, korrekciója során Zala Megyei Pedagógiai Intézet 11

12 Minősítés: képességek 2.
Mesterpedagógus és Kutatótanár: támogat Pedagógiai munkát képes éves szinten, tanulási egységek, tanórák szintjén megtervezni, tanulócsoporthoz igazítani Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 12

13 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
Minősítés menete 1. portfólió foglalkozás értékelés portfólióvédés Zala Megyei Pedagógiai Intézet portfólió elkészítése, feltöltése az OH által kialakított és működtetett informatikai támogató rendszerbe két foglalkozás meglátogatása és értékelése (Mesterpedagógus és Kutatótanár: 1 foglalkozás), keletkezett dokumentumok értékelése + intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó értékelése (20%) minősítőbizottság áttekinti és értékeli: portfóliót (50%); országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés tanfelügyeleti jegyzőkönyvét (min. 5 évente; 30%) portfólióvédés: pedagógus bemutatja szakmai életútját, önértékelését, válaszol kérdésekre összegző értékelés, feltöltve az OH rendszerébe Zala Megyei Pedagógiai Intézet 13

14 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
Értékelés megfelelés alsó küszöbértékei: 60% pedagógus I. 75% pedagógus II. 85% mesterpedagógus, kutatótanár Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 14

15 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
Portfólió 1. dokumentumgyűjtemény: pedagógus-kompetenciák fejlődése, pedagógus tevékenysége, fejlődése, nehézségei és sikerei tények + reflexió, értelmezés Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 15

16 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
Portfólió 2. pedagógus fejélődésének folyamata tartalma egyéni és az egyes pályaszakaszokban különböző céltudatos válogatás Zala Megyei Pedagógiai Intézet tartalma egyéni és az egyes pályaszakaszokban különböző: pedagógus I. és II.: pedagóguskompetenciák mesterpedagógus és kutatótanár: pedagógus által végzett tevékenységek céltudatos válogatás eredménye: írott, képi, hanganyag Zala Megyei Pedagógiai Intézet 16

17 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
Portfólió 3. pedagógus nézetei, szakmai tudatossága, problémaérzékenysége, problémamegoldó képessége, tanulók és tanulócsoportok ismerete, irántuk való attitűdje Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 17

18 Portfólió tartalmi elemei 1.
szakmai önéletrajz nevelő-oktató munka dokumentumai pedagógiai munkát befolyásoló szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatása pedagógust foglalkoztató intézmény bemutatása, szakmai életút értékelése Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 18

19 Portfólió tartalmi elemei 2.
szakmai életpálya Zala Megyei Pedagógiai Intézet szakmai munka értékelések, reflexiók Szakmai életpálya: dokumentumok, igazolások (munkáltatói igazolás, pályázat, kinevezés) Zala Megyei Pedagógiai Intézet szakmai fejlődés 19

20 Anyaggyűjtés és rendszerezés 1.
önéletrajz szakmai dokumentumok önértékelés külső értékelések Zala Megyei Pedagógiai Intézet szakmai dokumentumok (óravázlatok, tanórán kívüli programok - képek, tanár-diák kapcsolatról reflexiók) önértékelés (elemző, értékelő saját gondolatok + pedagógiai fejlődés értékelése, jövőbeli tervek) külső értékelések (igazgató minősítése, munkaközösség-vezető értékelése, szakmai tekintélyek véleménye, ajánlása) Zala Megyei Pedagógiai Intézet 20

21 Anyaggyűjtés és rendszerezés 2. Zala Megyei Pedagógiai Intézet
rendszerezés a tanári kompetenciák tükrében Zala Megyei Pedagógiai Intézet szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás, pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók, a tanulás támogatása, a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség, a tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység, pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése, kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás, valamint elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért. Zala Megyei Pedagógiai Intézet

22 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
Szakmai önéletrajz személyes adatok oktatási azonosító tanulmányok munkahelyek szakmai tevékenység közéleti tevékenység publikációk tartalomjegyzék Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 22

23 Nevelő-oktató munka dokumentumai 1.
szakmai feladatok; szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás dokumentumai pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezésének dokumentumai Zala Megyei Pedagógiai Intézet szakmai feladatok; szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás dokumentumai: éves tervek, óratervek, tématervek - megvalósítás és elemzés; adott téma feldolgozásával kapcsolatos óratervek pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezésének dokumentumai: egyéni és csoportfoglalkozások tervei - megvalósítás és elemzés Zala Megyei Pedagógiai Intézet 23

24 Nevelő-oktató munka dokumentumai 2.
tanulás támogatása tanuló személyiségfejlesztése, egyéni bánásmód érvényesülése tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése Zala Megyei Pedagógiai Intézet tanulás támogatása: tanulástámogatási módszerek, tanulásszervezés elemei tanuló személyiségfejlesztése, egyéni bánásmód érvényesülése: különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel való foglalkozás (felzárkóztatás, tehetséggondozás); szakkör, fakultáció, egyéni / csoportos fejlesztési tervek tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés: integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység, társadalmi-kulturális sokféleség iránti nyitottság pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése: saját értékelési módszer bemutatása Zala Megyei Pedagógiai Intézet 24

25 Nevelő-oktató munka dokumentumai 3.
kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Zala Megyei Pedagógiai Intézet kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás: jegyzőkönyvek, beszámolók, esetelemzések; együttműködés dokumentumai szülőkkel, kollégákkal; intézményi innovációs tevékenység; intézmény éves munkatervében szereplő feladatok megvalósítása elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért: továbbképzések, önképzés rövid bemutatása, szakmai fejlődésre tett hatások Zala Megyei Pedagógiai Intézet 25

26 Pedagógiai munkát befolyásoló szakmai és közéleti tevékenységek
Zala Megyei Pedagógiai Intézet szakmai tevékenység közéleti tevékenység szakmai szervezeti tagság, bizottsági tagság egyéb közéleti tagság Zala Megyei Pedagógiai Intézet 26

27 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
Források 1. 2011/CXC. törvény a Nemzeti Köznevelésről (36. A pedagógusok előmeneteli rendszere §) 326/2013. kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 27

28 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
Források 2. DeutschlehrerInnen im Komitat Zala Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 28

29 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
Köszönöm a figyelmet! Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 70/


Letölteni ppt "Német nyelvtanárok a pedagógiai minősítés küszöbén;"

Hasonló előadás


Google Hirdetések