Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A partneri kapcsolatok értékelése hálózati együttműködés esetén

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A partneri kapcsolatok értékelése hálózati együttműködés esetén"— Előadás másolata:

1 A partneri kapcsolatok értékelése hálózati együttműködés esetén
MTA Vezetés- és Szervezéstudományi Bizottságának Tudásmenedzsment Albizottsága Gödöllő 2008. március 28. Dr. Boda György Lőrincz Judit

2 Intellektuális eszközök/tőke fogalmak
Források Immateriális javak (Szoftverek, vagyonértékű jogok, stb.) Tárgyi eszközök (Számítógépek, helységek, stb.) Vevőállomány Pénzeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Részvényesek látható saját tőkéje Látható vagyon Vállalat eladások esetén goodwillként láthatóvá válik Kapcsolati tőke (A vevőkkel, a beszállítókkal és a kör-nyezettel kiépített tartós ügyfélkapcso-latok, a kialakított piaci arculat, stb.) Részvényesek láthatatlan saját tőkéje (Ki nem mutatott eredmény) Láthatatlan (felszín alatti) vagyon Szervezeti eszközök (A menedzsment színvonala, jobb módszerek, szabadalmak, elméletek, modellek, számítástechnikai és admi-nisztratív rendszerek, vállalati kultúra, új termékek tervei, stb.) Munkatársak kompetenciája (Az a képesség, hogy az emberek dologi, vagy eszmei vagyont hozzanak létre.) Immateriális kötelezettségek (Peres ügyek, tartós foglalkoztatás kötelezettségei, termék és szolgáltatásminőség iránti elkötelezettség, népszerűsítési és hirdetési kényszer.)

3 Újabb tőkeelem

4 Partnerértékelés klasszikus módszere

5 Black-Scholes modell A Black-Scholes opcióárazási formula: és .
, ahol: és A paraméterek jelentése: A vételi opció jelenlegi ára. Azon részvény jelenlegi ára, amelyre az opció vonatkozik. Annak a valószínűsége, hogy a standard normális eloszlás értéke kisebb lesz, mint d (a standard normális eloszlás eloszlásfüggvénye). Az opció lehívási árfolyama. Folytonos kamat-tőkésítéssel számított éves kockázatmentes hozam. Az opció lejáratáig hátralévő idő években. Az alaprészvény folytonos tőkésítéssel számított éves hozamának szórása.

6 Problémák A Black-Scholes formula túlságosan bonyolult, s egy átlagos menedzser számára értelmezhetetlen (átlagon felüli számára is nagy nehézséget okozhat). Ha értjük is a formulát, akkor is nagy nehézséget jelent az adatokkal való kiszolgálás; Csak a megvalósult tényadatokat tároljuk, az opciókat nem. Ha ezt a gyakorlatot meg akarjuk változtatni, akkor minimum 10 éves időtávra van szükség. Ezért egyszerűbb, könnyebben értelmezhető, azonnal használható módszerek kellenek!

7 Visszanyúlunk a Scorecard-hoz!
K+F együttműködési példa Az együttműködés értékelése nem elegendő csak egyetlen dimenzió figyelembevételével. Minden kategóriába tartozóval foglalkozni kell (lehetőség, vagy veszély). Értékelési kérdőív: belső és külső rating adatok alapján.

8 Kérdőívek kvantitatív kiértékelése
Az értékelés alapján minél közelebb kerül egy partner a koordináta rendszer jobb felső sarkához, annál értékesebb és annál inkább kölcsönös előnyökre lehet számítani az együttműködés során. Milyen képességekkel rendelkezik? Milyen hatékony, eredményes az együttműködésben?

9 Partnerek osztályozási piramisa
Kit válasszunk partnernek?

10 Értékelési eljárások tanulási görbéi

11 Köszönjük a figyelmet! www.bodaandpartners.com
Dr. Boda György: Lőrincz Judit:


Letölteni ppt "A partneri kapcsolatok értékelése hálózati együttműködés esetén"

Hasonló előadás


Google Hirdetések