Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Fábián László: Filmek, médiafejezetek és módszertani megoldások a középiskolai Karakter- sorozatban CENTA KÖZÉP-EURÓPAI TANÁRAKADÉMIA Egy tárgy? Két tárgy?

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Fábián László: Filmek, médiafejezetek és módszertani megoldások a középiskolai Karakter- sorozatban CENTA KÖZÉP-EURÓPAI TANÁRAKADÉMIA Egy tárgy? Két tárgy?"— Előadás másolata:

1 Fábián László: Filmek, médiafejezetek és módszertani megoldások a középiskolai Karakter- sorozatban CENTA KÖZÉP-EURÓPAI TANÁRAKADÉMIA Egy tárgy? Két tárgy? Három tárgy? 2013. április 27.

2 A Karakter-sorozat

3 A Karakter-sorozat 9. évfolyamos kötete  http://www.ntk.hu/c/document_library/get_file?uuid=cb82 998b-bb3f-4078-a7a4-bc58a0df0ddb&groupId=10801 http://www.ntk.hu/c/document_library/get_file?uuid=cb82 998b-bb3f-4078-a7a4-bc58a0df0ddb&groupId=10801  alapkoncepció:  a magyar nyelv és irodalom tankönyvek kiegészítése mozgóképkultúra és médiaismeret anyagrészekkel  a tankönyvek szerkezetének követése:  Kérdések  Fogalom  Elemzés  Gondolkozz!

4 A Nemzeti Alaptanterv A mozgóképkultúra és médiaismeret szerepe

5 NEMZETI ALAPTANTERV FEJLESZTÉSI TERÜLETEK – NEVELÉSI CÉLOK Médiatudatosságra nevelés „Cél, hogy a tanulók a mediatizált, globális nyilvánosság felelős résztvevőivé váljanak: értsék az új és a hagyományos médiumok nyelvét. A médiatudatosságra nevelés az értelmező, kritikai beállítódás kialakítása és tevékenység- központúsága révén felkészít a demokrácia részvételi kultúrájára és a médiumoktól is befolyásolt mindennapi élet értelmes és értékelvű megszervezésére, tudatos alakítására.

6 NEMZETI ALAPTANTERV FEJLESZTÉSI TERÜLETEK – NEVELÉSI CÉLOK A tanulók megismerkednek a média működésével és hatásmechanizmusaival, a média és a társadalom közötti kölcsönös kapcsolatokkal, a valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés megkülönböztetésének módjával, valamint e különbségek és az említett médiajellemzők jogi és etikai jelentőségével.”

7 A NAT, A KERETTANTERVEK ÉS A HELYI SZINTŰ SZABÁLYOZÁS  „A tantárgyi kerettantervek évfolyamonként rögzítik a tanulók heti kötelező óraszámát és a legfeljebb 10%-os szabadon felhasználható időkeretet.”  „A helyi tantervek iránti alapvető követelmény, hogy megfeleljenek annak a választott kerettantervnek, amely elkészítésük alapjául szolgál, továbbá az iskola arculatára jellemzően töltsék meg tanítási-tanulási tartalommal és tevékenységekkel a rendelkezésükre álló átlagosan 10%-os szabad időkeretet.”

8 ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS KIFEJEZŐKÉSZSÉG „Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség magában foglalja az esztétikai megismerést, illetve az elképzelések, képzetek, élmények és érzések kreatív kifejezésének elismerését, befogadását mind a hagyományos művészetek nyelvén, mind a média segítségével, különösen az irodalomban, a zenében, a táncban, a drámában, a bábjátékban, a vizuális művészetekben, a tárgyak, épületek, terek kultúrájában, a modern művészeti kifejezőeszközök, a fotó és a mozgókép segítségével.”

9 MŰVELTSÉGI TERÜLET  Magyar nyelv és irodalom  5–8. évfolyam és 9–12. évfolyam  „Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti érzék fejlesztése: filmes feldolgozások”  „Különféle műfajú, másmás művészeti ághoz tartózó művek összehasonlítása, a mű hatása mint műfaj- és médiumfüggő tapasztalat”

10 MŰVÉSZETEK MŰVELTSÉGI TERÜLET  MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET  A média kifejezőeszközei  A média társadalmi szerepe, használata  A Mozgóképkultúra és médiaismeret tanításának célja az alapvető médiaműveltség megszerzése, különös tekintettel a mozgóképi szövegértés fejlesztésére, a média társadalmi szerepének és működésmódjának feltárására.  A műveltségterület tartalmi elemei és fejlesztési céljai között egyaránt szerepelnek művészetpedagógiai, kommunikációs, társadalomismereti, illetve az anyanyelvi kultúrával kapcsolatos összetevők.

11 Kerettanterv A mozgóképkultúra és médiaismeret szerepe

12 Karakter-sorozat, Magyar nyelv és irodalom, 9-10. évfolyam  Tematikai egység/ Fejlesztési cél:  Irodalom a kezdetektől az 1700-as évekig  Világirodalom – Az irodalom kezdeteitől a reneszánszig  Kortárs irodalom – Szerepjátékok az irodalomban  Színház és dráma ‑ Szophoklész: Antigoné; Shakespeare: Romeo és Júlia; Molière: Tartuffe  Életművek – Petőfi Sándor  Életművek – Arany János  Látásmód – Jókai Mór  Irodalom és kultúra  Mozgóképkultúra és médiaismeret: kritikai gondolkodás  Mozgóképkultúra és médiaismeret: a média társadalmi szerepe, használata

13 A magyar nyelv és irodalom kiegészítésének lehetőségei 9. évfolyam, mozgóképkultúra és médiaismeret példák

14 magyar mozgókép és média Szophoklész: Oidipusz király Pier Paolo Pasolini: Oidipusz király Világirodalom – BibliaPier Paolo Pasolini: Máté evangéliuma DekameronPier Paolo Pasolini: Dekameron Színház- és drámatörténet – az angol színház a 16–17. században és Shakespeare Laurence Olivier: Hamlet Zeffirelli: Hamlet TomStoppard: Rosencrantz és Guildenstern halott John Madden: Szerelmes Shakespeare Színház- és drámatörténet – az angol színház a 16–17. században és Shakespeare Zeffirelli: Rómeó és Júlia Baz Luhrman: Rómeó és Júlia Színház- és drámatörténet – a francia klasszicista színház (17. század) Moliére: Tartuffe

15 Részletek – a kitekintés lehetőségei

16

17 Film- és médiaforrások Nava, Dvd, Youtube, Diafilm

18 NAVA – Nemzeti Audiovizuális Archívum  NAVA – Nemzeti Audiovizuális Archívum  a magyar nemzeti műsorszolgáltatói kötelespéldány- archívum  audiovizuális tartalmakat gyűjt  a NAVA olyan az elektronikus műsorok számára, mint az Országos Széchényi Könyvtár a nyomtatott kiadványok vagy a Magyar Nemzeti Filmarchívum a magyar filmek számára  gyűjtőkörébe a következő csatornák magyar gyártású illetve magyar vonatkozású (hungaricum) műsorai tartoznak:  M1, M2, Duna, RTL Klub, TV2, Kossuth rádió, Petőfi rádió, Bartók rádió

19 NAVA – Nemzeti Audiovizuális Archívum  A NAVA – http://www.nava.hu/http://www.nava.hu/  gyűjteményéhez online hozzáférést biztosít  archívumának adatbázisa szabadon kereshető  a benne található műsorok teljes terjedelmükben a NAVA- pontokon tekinthetők meg  oktatási intézményekben található NAVA-pontok a diákok, tanárok, hallgatók számára  a nyilvános könyvtárak, múzeumok NAVA-pontjai bárki számára szabad hozzáférést jelentenek  a NAVA szolgáltatásainak igénybevétele ingyenes  Benedek Elek: A szegény ember szőlője:  http://tematikus.nava.hu/TEMATIKU/MAIN/BOX/277.HTM http://tematikus.nava.hu/TEMATIKU/MAIN/BOX/277.HTM

20 Dvd

21 Youtube  Oidipusz király  http://www.youtube.com/watch?v=iCfhjw-DR3U http://www.youtube.com/watch?v=iCfhjw-DR3U  Laurence Olivier: Hamlet  http://www.youtube.com/watch?v=5ks-NbCHUns http://www.youtube.com/watch?v=5ks-NbCHUns  Kenneth Branagh: Hamlet  http://www.youtube.com/watch?v=ADcMbQgCAhY&list=PL9A E162AD6027D8E8 http://www.youtube.com/watch?v=ADcMbQgCAhY&list=PL9A E162AD6027D8E8

22 Diafilm  Arany János: Rege a csodaszarvasról  http://dia.osaarchivum.org/public/index.php?fs=65&search=2&page= http://dia.osaarchivum.org/public/index.php?fs=65&search=2&page  Odüsszeusz kalandjai  http://dia.osaarchivum.org/public/index.php?search=1&tag=&dat e=&tech=&auth=&title=od%C3%BCsszeusz http://dia.osaarchivum.org/public/index.php?search=1&tag=&dat e=&tech=&auth=&title=od%C3%BCsszeusz


Letölteni ppt "Fábián László: Filmek, médiafejezetek és módszertani megoldások a középiskolai Karakter- sorozatban CENTA KÖZÉP-EURÓPAI TANÁRAKADÉMIA Egy tárgy? Két tárgy?"

Hasonló előadás


Google Hirdetések