Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

centa közép-európai tanárakadémia Egy tárgy? Két tárgy? Három tárgy?

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "centa közép-európai tanárakadémia Egy tárgy? Két tárgy? Három tárgy?"— Előadás másolata:

1 Fábián László: Filmek, médiafejezetek és módszertani megoldások a középiskolai Karakter-sorozatban
centa közép-európai tanárakadémia Egy tárgy? Két tárgy? Három tárgy? 2013. április 27.

2 A Karakter-sorozat

3 A Karakter-sorozat 9. évfolyamos kötete
998b-bb3f-4078-a7a4-bc58a0df0ddb&groupId=10801 alapkoncepció: a magyar nyelv és irodalom tankönyvek kiegészítése mozgóképkultúra és médiaismeret anyagrészekkel a tankönyvek szerkezetének követése: Kérdések Fogalom Elemzés Gondolkozz!

4 A Nemzeti Alaptanterv A mozgóképkultúra és médiaismeret szerepe

5 Nemzeti Alaptanterv Fejlesztési területek – nevelési célok
Médiatudatosságra nevelés „Cél, hogy a tanulók a mediatizált, globális nyilvánosság felelős résztvevőivé váljanak: értsék az új és a hagyományos médiumok nyelvét. A médiatudatosságra nevelés az értelmező, kritikai beállítódás kialakítása és tevékenység- központúsága révén felkészít a demokrácia részvételi kultúrájára és a médiumoktól is befolyásolt mindennapi élet értelmes és értékelvű megszervezésére, tudatos alakítására.

6 Nemzeti Alaptanterv Fejlesztési területek – nevelési célok
A tanulók megismerkednek a média működésével és hatásmechanizmusaival, a média és a társadalom közötti kölcsönös kapcsolatokkal, a valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés megkülönböztetésének módjával, valamint e különbségek és az említett médiajellemzők jogi és etikai jelentőségével.”

7 A NAT, A KERETTANTERVEK ÉS A HELYI SZINTŰ SZABÁLYOZÁS
„A tantárgyi kerettantervek évfolyamonként rögzítik a tanulók heti kötelező óraszámát és a legfeljebb 10%-os szabadon felhasználható időkeretet.” „A helyi tantervek iránti alapvető követelmény, hogy megfeleljenek annak a választott kerettantervnek, amely elkészítésük alapjául szolgál, továbbá az iskola arculatára jellemzően töltsék meg tanítási-tanulási tartalommal és tevékenységekkel a rendelkezésükre álló átlagosan 10%-os szabad időkeretet.”

8 Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség
„Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség magában foglalja az esztétikai megismerést, illetve az elképzelések, képzetek, élmények és érzések kreatív kifejezésének elismerését, befogadását mind a hagyományos művészetek nyelvén, mind a média segítségével, különösen az irodalomban, a zenében, a táncban, a drámában, a bábjátékban, a vizuális művészetekben, a tárgyak, épületek, terek kultúrájában, a modern művészeti kifejezőeszközök, a fotó és a mozgókép segítségével.”

9 Magyar nyelv és irodalom 5–8. évfolyam és 9–12. évfolyam
MŰVELTSÉGI TERÜLET Magyar nyelv és irodalom 5–8. évfolyam és 9–12. évfolyam „Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti érzék fejlesztése: filmes feldolgozások” „Különféle műfajú, másmás művészeti ághoz tartózó művek összehasonlítása, a mű hatása mint műfaj- és médiumfüggő tapasztalat”

10 MŰVÉSZETEK MŰVELTSÉGI TERÜLET
MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET A média kifejezőeszközei A média társadalmi szerepe, használata A Mozgóképkultúra és médiaismeret tanításának célja az alapvető médiaműveltség megszerzése, különös tekintettel a mozgóképi szövegértés fejlesztésére, a média társadalmi szerepének és működésmódjának feltárására. A műveltségterület tartalmi elemei és fejlesztési céljai között egyaránt szerepelnek művészetpedagógiai, kommunikációs, társadalomismereti, illetve az anyanyelvi kultúrával kapcsolatos összetevők.

11 Kerettanterv A mozgóképkultúra és médiaismeret szerepe

12 Karakter-sorozat, Magyar nyelv és irodalom, 9-10. évfolyam
Tematikai egység/ Fejlesztési cél: Irodalom a kezdetektől az 1700-as évekig Világirodalom – Az irodalom kezdeteitől a reneszánszig Kortárs irodalom – Szerepjátékok az irodalomban Színház és dráma ‑ Szophoklész: Antigoné; Shakespeare: Romeo és Júlia; Molière: Tartuffe Életművek – Petőfi Sándor Életművek – Arany János Látásmód – Jókai Mór Irodalom és kultúra Mozgóképkultúra és médiaismeret: kritikai gondolkodás Mozgóképkultúra és médiaismeret: a média társadalmi szerepe, használata

13 A magyar nyelv és irodalom kiegészítésének lehetőségei
9. évfolyam, mozgóképkultúra és médiaismeret példák

14 Szophoklész: Oidipusz király Pier Paolo Pasolini: Oidipusz király
magyar mozgókép és média Szophoklész: Oidipusz király Pier Paolo Pasolini: Oidipusz király Világirodalom – Biblia Pier Paolo Pasolini: Máté evangéliuma Dekameron Pier Paolo Pasolini: Dekameron Színház- és drámatörténet – az angol színház a 16–17. században és Shakespeare Laurence Olivier: Hamlet Zeffirelli: Hamlet TomStoppard: Rosencrantz és Guildenstern halott John Madden: Szerelmes Shakespeare Zeffirelli: Rómeó és Júlia Baz Luhrman: Rómeó és Júlia Színház- és drámatörténet – a francia klasszicista színház (17. század) Moliére: Tartuffe

15 Részletek – a kitekintés lehetőségei

16 Részletek – a kitekintés lehetőségei

17 Film- és médiaforrások
Nava, Dvd, Youtube, Diafilm

18 NAVA – Nemzeti Audiovizuális Archívum
a magyar nemzeti műsorszolgáltatói kötelespéldány- archívum audiovizuális tartalmakat gyűjt a NAVA olyan az elektronikus műsorok számára, mint az Országos Széchényi Könyvtár a nyomtatott kiadványok vagy a Magyar Nemzeti Filmarchívum a magyar filmek számára gyűjtőkörébe a következő csatornák magyar gyártású illetve magyar vonatkozású (hungaricum) műsorai tartoznak: M1, M2, Duna, RTL Klub, TV2, Kossuth rádió, Petőfi rádió, Bartók rádió

19 NAVA – Nemzeti Audiovizuális Archívum
A NAVA – gyűjteményéhez online hozzáférést biztosít archívumának adatbázisa szabadon kereshető a benne található műsorok teljes terjedelmükben a NAVA- pontokon tekinthetők meg oktatási intézményekben található NAVA-pontok a diákok, tanárok, hallgatók számára a nyilvános könyvtárak, múzeumok NAVA-pontjai bárki számára szabad hozzáférést jelentenek a NAVA szolgáltatásainak igénybevétele ingyenes Benedek Elek: A szegény ember szőlője:

20 Dvd

21 Youtube Oidipusz király Laurence Olivier: Hamlet
Laurence Olivier: Hamlet Kenneth Branagh: Hamlet E162AD6027D8E8

22 Diafilm Arany János: Rege a csodaszarvasról Odüsszeusz kalandjai
Odüsszeusz kalandjai e=&tech=&auth=&title=od%C3%BCsszeusz


Letölteni ppt "centa közép-európai tanárakadémia Egy tárgy? Két tárgy? Három tárgy?"

Hasonló előadás


Google Hirdetések