Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Könyvtárhasználat. Mi a könyvtár?  Nem épület: intézmény  Nem (csak) kölcsönöz  Nem (csak) könyveket  Dokumentumok gyűjtésére, rendezett tárolására,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Könyvtárhasználat. Mi a könyvtár?  Nem épület: intézmény  Nem (csak) kölcsönöz  Nem (csak) könyveket  Dokumentumok gyűjtésére, rendezett tárolására,"— Előadás másolata:

1 Könyvtárhasználat

2 Mi a könyvtár?  Nem épület: intézmény  Nem (csak) kölcsönöz  Nem (csak) könyveket  Dokumentumok gyűjtésére, rendezett tárolására, feldolgozására és hozzáférhetővé tételére szolgáló intézmény

3 Dokumentumok…  Nyomtatott dok. –Könyv  Szépirodalmi művek  Ismeretközlő művek  Segédkönyvek –Időszaki kiadvány  Újság  Folyóirat –Aprónyomtatvány –(Kézirat)  Nem nyomtatott dok. –Hanglemez –Hangszalag –Fénykép –Hologram –Diafilm –Mikrofilm –Némafilm –Hangosfilm –Videofilm –Floppy –CD –DVD –Elektronikus dok.

4 Nyomtatott – nem nyomtatott  Tartalom –Főleg szöveg, esetleg kép  Használat –Nagy helyet foglal –Segédeszköz nélkül –Manuális keresés, előre adott szempontokkal  tartalomjegyzék  Mutatók –Hang, mozgókép is –Alig foglal helyet –Megjelenítő eszköz kell hozzá –Keresés: ha van, akkor könnyű, rugalmas elektronikus  keresőprogram  linkek

5 …gyűjtésére…  Gyűjtőkör: a tárolt dokumentumok köre –Témakörök –Szakmai / ismeretterjesztő jelleg –Szépirodalmi / szórakoztató jelleg  Felhasználói kör: a könyvtár potenciális látogatói

6 A kialakult könyvtártípusok  Nemzeti könyvtár  Közművelődési könyvtárak  Szakkönyvtárak, felsőoktatási könyvtárak  Iskolai könyvtárak

7 Nemzeti könyvtár  Gy.k.: Gyűjt minden dokumentumot, amely az adott nemzettel kapcsolatos, az Országos Széchényi Könyvtár minden –Magyarországon kiadott könyvet  Kötelespéldány jog –Magyar nyelven kiadott könyvet –Magyarországról, a magyar népről, nyelvről szóló könyvet –Fontos magyar szerzők kéziratait

8  Fk: mindenki (kutatók, egyetemisták, könyvtárosok)  Szolgáltatások: –Helyben olvasás –Másolatkészítés –Bibliográfia készítése

9 Közművelődési könyvtárak  Gy.k.: általános; tanulás, művelődés, szórakozás dokumentumai  F.k.: a település teljes lakossága  Gyermekkönyvtárak  Hálózatba szerveződnek, pl. Fővárosi Szabó Ervin könyvtárak  Könyvtárközi kölcsönzés  Lehet megyei, városi, községi könyvtár

10 Szak- és felsőoktatási könyvtárak  Specializált, egy tudományág vagy szakterület információigényét elégíti ki, (adott intézmény munkájához alkalmazkodik) Pl.: Országos Idegennyelvű Könyvtár; Országos Pedagógiai Könyvtár; OMIKK-BME;

11  Gy.k.: speciális, de teljes, idegen nyelvű is!  F.k.: szakemberek, tudósok, egyetemisták

12 Iskolai könyvtárak  Az iskolai oktatást szolgálja,  Gy.k.: általános, de csak az oktatáshoz, tanuláshoz szükséges dokumentumok,  Tankönyvek  Kötelező olvasmányok  F.k: tanárok, diákok  Elláthat közművelődési feladatokat is

13 …rendezett tárolására…  Szabadpolc és raktár  Szépirodalom: betűrendben  Ismeretközlő könyvek tematikus rendben: –Az ETO osztályai szerint –(szabad témacsoportokat kialakítva)

14 Hogyan találod meg? - A katalógus  Bibliográfiai leírások rendezett gyűjteménye  Lehet kötet-, cédula- és elektronikus  Megtudható belőle, hogy: –Milyen dokumentumok –Egy szerző mely művei –Egy témakörhöz milyen dokumentumok –Hol vannak.

15 A bibliográfiai leírás  Szerző / előadó / rendező  Cím, alcím [műfajmegjelölés]  Kiadás adatai: éve, helye, kiadó, ISBN  Terjedelem, illusztráció  Bibliográfia oldalszáma  ETO számok, tárgyszavak

16 Fogalmak  katalóguscédula: a könyvet a katalógusban képviselő, annak bibliográfiai leírását tartalmazó kartonlap. A könyv lelőhelyét egy kóddal adja meg –Szépirodalom: Cutter-szám –Ismeretközlő: rövid ETO-szám + Cutter szám  rendszó: a bibliográfiai leírás kiemelt adata, ez alapján teszik helyére a cédulát  utalócédula: a rendszóra mutat

17 A katalógus fajtái  Betűrendes k. –Szerzői –Cím szerinti –Kereszt k.  Szakk. –ETO k. –Tárgyszó k.  Sorozati k.  Elektronikus k. –Szinte minden adatra keres

18 …feldolgozására…  Bibliográfia = könyvleírás –Lehet:  Tartalom: általános, szak-, repertórium  Feltárás mélysége: analitikus, ajánló,  Megtalálás módja: önálló, rejtett  Időviszonyok: retrospektív, kurrens –Magyar nemzeti bibliográfia, Nemzeti periodika adatbázis  Referáló folyóirat: Új Könyvek

19 …hozzáférhetővé tételére…  Helyben olvasás  Kölcsönzés  Könyvtárközi kölcsönzés  Másolatkészítés, -küldés  Bibliográfiák összeállítása  Információs szolgálat

20 Informatika a könyvtárban  Könyvtárak adatai, katalógusa az interneten pl.: www.fszek.hu www.fszek.hu  Digitális könyvtárak –MEK www.oszk.hu www.oszk.hu  Integrált könyvtári rendszerek


Letölteni ppt "Könyvtárhasználat. Mi a könyvtár?  Nem épület: intézmény  Nem (csak) kölcsönöz  Nem (csak) könyveket  Dokumentumok gyűjtésére, rendezett tárolására,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések