Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

INFORMATIKA KÖNYVTÁRHASZNÁLATI TÉMAKÖR I.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "INFORMATIKA KÖNYVTÁRHASZNÁLATI TÉMAKÖR I."— Előadás másolata:

1 INFORMATIKA KÖNYVTÁRHASZNÁLATI TÉMAKÖR I.
RÖVID KÖNYVTÁRTÖRTÉNET A KÖNYVTÁRAK TÍPUSAI EGY KORSZERŰ KÖNYVTÁR TEREI, RÉSZEI

2 Rövid könyvtártörténet
- Kr. e. 650 – Ninivei könyvtár – kb agyagtábla Asszurbanipal király (ma: British Museum) - Kr. e. 3. sz. – Alexandriai Muszeion Könyvtár – kb. papirusztekercs – tűzvész pusztította el Ptolemaiosz király - Ókori görög és római - magán és nyilvános könyvtárak: papirusz- és pergamentekercsek - Középkori kolostorok és egyetemek könyvtárai: kódexek – Johannes Gutenberg – könyvnyomtatás ( a papír a 13. sz.-ban kerül Kínából Európába )

3 Magyarországi könyvtárak
- Bencés Főapátsági Könyvtár – Pannonhalma – 1001 1683-ban a török elől menekítik, ekkor sok kódex, kézirat, könyv megsemmisül, elvész. Ma kb kötettel rendelkezik. - Bibliotheca Corviniana – Mátyás király könyvtára Mátyás király ( ) reneszánsz könyvtári gyűjteménye: aranyozott selyem-, bársony- és bőrkötésű kódexek. 200 db corvina maradt fenn, ebből 52 az OSZK-ban található. - Református Kollégium Könyvtára – Debrecen – 1538 A debreceni Kollégium Nagykönyvtárát évszázadokon át elsősorban a professzorok és a külföldet járt diákok adományai gyarapították. Ma kb kötet, több kódex, ősnyomtatvány és kiemelkedő személyiségek kéziratai alkotják.

4 - Országos Széchényi Könyvtár – Budapest
1802 – Széchényi Ferenc adománya: kötet – A Nemzet Könyvtára (a Nemzeti Múzeumon belül) 1949-től: OSZK; 1985-től székhelye a Budavári Palota Jelenleg kb. 8 milliós könyvtári egység (ebből könyv kb. 2 m., kézirat kb. 1 m., plakát és aprónyomtatvány kb. 2,5 m., továbbá időszaki kiadványok, térképek, képek és metszetek, hangzó anyagok, mikrofilmek stb.). - Helikon Múzeumkönyvtár – Keszthely Mo. legnagyobb és egyetlen épen maradt magánkönyvtára kötet; XVIII-XIX. sz. korabeli berendezés - Sárospataki Református Kollégium Könyvtára – 1531 kb dokumentum

5 A könyvtárak típusai gyűjtőkörük és felhasználói körük szerint
Nemzeti könyvtár: - Mo.-on az OSZK – gyűjtőkörébe tartozik alapítása óta - minden Mo.-on megjelent, bármilyen nyelven íródott mű, - minden magyarul megjelent mű – a világ bármely részéről, - minden nem magyar nyelven és nem Mo.-on, de magyar író vagy közreműködő által írt mű, - minden magyar vonatkozású, nem magyarul és nem Mo.-on megjelent mű. A kötelespéldány rendszere utasítja a magyarországi kiadókat arra, hogy minden megjelentetett művükből 2 ingyenes példányt bocsássanak a nemzeti könyvtár rendelkezésére.

6 Szakkönyvtár: egy-egy szakterület irodalmát gyűjti, rendszerezi és teszi az olvasók és a szakemberek számára hozzáférhetővé. Közművelődési könyvtár: széles a gyűjtőköre, szépirodalmat, ismeretterjesztő és tudományos irodalmat, időszaki kiadványokat stb. gyűjt és kölcsönöz. Egy-egy falu vagy város lakóinak nyújt könyvtári szolgáltatásokat. Iskolai könyvtár: gyűjti, rendszerezi és hozzáférhetővé teszi a tankönyveket, a kézikönyveket, a tanulásban használható ismeretterjesztő irodalmat, a szakirodalmat, az ifjúsági irodalmat, a szépirodalmat és a pedagógusoknak szóló irodalmat. Audiovizuális és elektronikus dokumentumokat is gyűjt, van szabadpolcos rendszere, olvasóterme, médiatára és hálózati számítógépei internetcsatlakozással.

7 Könyvtári szolgáltatások
- Kölcsönzés, - olvasótermi szolgáltatás, - referenszszolgálat ( könyvtári olvasószolgálat az olvasók gyors felvilágosítása, tájékoztatása végett ), - bibliográfia készítése, - témafigyelés, - másolatkészítés - zenehallgatás, videó - könyvek előjegyzése, - internethasználat, adatbázisok használata.

8 A könyvtár funkcionális terei (részei)
- Szabadpolcos rendszer – szépirodalmi művek, ismeretközlő irodalom. - Olvasóterem – kézikönyvek, folyóiratok. - Kutatószoba, fénymásoló, videotéka és fonotéka. - Katalógusok. - Kölcsönzőhely.


Letölteni ppt "INFORMATIKA KÖNYVTÁRHASZNÁLATI TÉMAKÖR I."

Hasonló előadás


Google Hirdetések