Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Általános könyvtárismeret

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Általános könyvtárismeret"— Előadás másolata:

1 Általános könyvtárismeret
Könyvtár fogalma: -- könyvek és más információhordozók /CD, térkép,időszaki kiadványok/ gyűjtőhelye -- célja : az információhordozók és a bennük tárolt ismeretek gyűjtése, megőrzése, használatuk biztosítása A könyvtári dokumentumok rendszeres gyűjtését, feltárását, használatát és megőrzését biztosító szervezet.

2 Könyvtári dokumentum :
A könyvtár által összegyűjtött /tartós megőrzésre állományba vett / információ-hordozók összessége. Ide tartoznak : - könyvek - időszaki kiadványok /újságok/ elektronikus dokumentumok térképek, kották, lemezek, hanganyagok

3 Könyvtári állomány csoportosítása:
Használat szerint : 1. Helyben használható állomány (értékes, illetve gyakran használt könyvek) 2. Kölcsönözhető állomány Tartalom szerint : 1. Szépirodalom 2. Szakirodalom

4 Szépirodalom rendje : - szerzők neve szerinti betűrend /Cutter-szám/ pl. : Ady A25 Zrínyi Z72 Előnyei : - egyszerűbb, gyors keresés - együtt tartja egy-egy szerző műveit Szakirodalom rendje : Elsődlegesen témakörök szerint csoportosítjuk, az egyes témákat háromjegyű számok jelölik /ETO-számok/ Pl.: 800 – Nyelvek, nyelvtudomány 510 – Matematika - adott témakörön belül pedig Cutter-szám szerint vannak csoportosítva

5 Dokumentumkeresés a könyvtárakban : A katalógusok
A könyvtári dokumentumok rendjét, elhelyezését a katalógus mutatja. A könyvtárban található dokumentumok visszakeres- hetőségét biztosítják, egyfajta iránytűként szolgálnak. Ha kere- sünk egy dokumentumot, a helyét a katalógus mutatja meg, a dokumentumon szereplő jelzet feltüntetésével. A katalógusok feladata tájékoztatni arról, hogy : - milyen dokumentumok vannak a könyvtárban? - egy adott dokumentum megvan-e? - egy adott szerzőnek mely művei vannak meg? - a meglévő dokumentumok hol vannak elhelyezve?

6 Típusai : Cédulakatalógusok : 1. Betűrendes- vagy leíró katalógus :
-- a szerző, illetve a cím betűrendjében állnak a katalóguscédulák -- szerző, cím alapján kereshetünk benne 2. Tárgyi katalógus : -- a dokumentumok tartalma szerint rendezi el a cédulákat -- téma szerint kereshetünk benne

7

8 Gépi katalógus : -- számítógépes adatbázis -- a dokumentumok adatait rögzítik az adatbázisban, általában űrlap segítségével -- a visszakeresés szempontjából fontos adatokat indexeli a rendszer, később ezek alapján lesz visszakereshető a dokumentum -- a keresés szintén űrlap segítségével történik, ahol megadhatjuk a keresett adatot -- gyors, könnyen kezelhető

9

10

11

12 Dokumentumismeret Dokumentum : információhordozó, ismerethordozó Csoportosításuk a rögzítés, tárolás módja szerint : 1.) írásos (kézirat, nyomtatott) 2.) nem nyomtatott (képi) dokumentumok 3.) auditív, vizuális, audiovizuális 4.) elektronikus információhordozók

13 Kézirat: Kézzel írott, szövegszerkesztővel készített dokumentum.
Nyomtatott: Könyv, brossura, időszaki kiadvány. Nem nyomtatott (képi): Festmény, fénykép. Auditív: Hanglemezek, magnószalag, audio-CD, stb. Vizuális: Dia, mikrofilm. Audiovizuális: Hangosfilm, videofilm. Elektronikus információhordozó: Különböző háttértárak.

14 Könyv, kézikönyv : A könyv részei : 1. Kötéstábla 2. Gerinc 3. Védőborító : - fülszöveget tartalmazza 4. Címlap : - a könyv címét, azonosító adatait tartalmazza részei : - előcímlap címlap címlapverzó kolofon (technikai adatok) 5. Könyvtest : - ajánlás bevezető maga a szöveg utószó tartalomjegyzék függelék, melléklet

15 A könyv adatai : 1. Szerző, cím, kiadó, kiadás helye, éve 2. ISBN : nemzetközi azonosító szám azonosítja : - az országot a kiadót a könyvet Pl. : ISBN 3. ISSN : sorozatok nemzetközi azonosítója Pl. : ISSN 4. Copyright

16 Kézikönyvek : - gyors tájékozódás eszközei
- csak helyben lehet használni, nem kölcsönözhető - elhelyezés rendje : mint a szakirodalom Típusai : 1.) Lexikon 2.) Enciklopédia 3.) Szótár

17 Lexikon : betűrendes ismerettár : az ismereteket a fogalmak címszavak betűrendjében tárgyalja a címszó magyarázatát a szócikk tartalmazza - a lap felső sarkában egy-egy címszó segíti a tájékozódást : a bal oldali az oldal kezdő címszava, a jobb oldali az oldal utolsó címszava - egy oldalon két vagy több hasábban található a szöveg Típusai : - általános lexikon - szaklexikon

18 Enciklopédia : a tudományok egészének (általános enciklopédia) vagy egy tudományterület (szakenciklopédia) az alapvető ismeretanyagát foglalja össze - tartalmilag rendezett fejezetek : - időbeli rend térbeli rend logikai rend mutatók, tartalomjegyzék tartozik hozzá Típusai : - általános enciklopédia - szakenciklopédia

19 Szótár : a nyelv szókincsének vagy a szókincs egy részének betűrendes jegyzéke a szavak jelentését, helyesírását mutatja be tömör, rövid értelmezések rövidítésjegyzék Típusai : - egynyelvű-többnyelvű helyesírási értelmező szinonímaszótár

20 Könyvtártípusok : 1.) Nemzeti könyvtár 2.) Közkönyvtár
3.) Szakkönyvtár 4.) Felsőoktatási könyvtár 5.) Iskolai könyvtár


Letölteni ppt "Általános könyvtárismeret"

Hasonló előadás


Google Hirdetések