Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Fundamentális elemzés

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Fundamentális elemzés"— Előadás másolata:

1 Fundamentális elemzés
K&H Equities Fundamentális elemzés Gyakorlati tanácsok befektetőknek Tordai Péter Vezető elemző K&H Equities Rt BÉT befektetői napok Budapest, március 3. ©Copyright KBC Financial Products 1

2 Fundamentális elemzés
Tartalomjegyzék Fundamentális elemzés Fundamentális versus technikai elemzés Iparági összehasonlítás Modellezés/előrejelzés Szorzószámos értékelés DCF modellek Érzékenységvizsgálat Szcenárióbecslés ©Copyright KBC Financial Products 2

3 Elemzés Fundamentális versus technikai elemzés
©Copyright KBC Financial Products 3

4 Iparági összehasonlítás
Versenytársak A társaság tevékenyégi körének feltérképezése, jelenlegi és potenciális versenytársak megtalálása Releváns mutatók feltérképezése Adatgyűjtés Összehasonlítás Hasonló profilú cégek Magyarországon A régióban Európában A világon ©Copyright KBC Financial Products 4

5 Iparági összehasonlítás
Példa ©Copyright KBC Financial Products 5

6 Előrejelzés Mi a pénzügyi előrejelzés célja?
A cél, hogy pro forma pénzügyi kimutatásokat készítsünk a jövőre vonatkozóan, amelyeket ezt követően elemezhetünk. (pl. miként alakul a vállalat eredményessége, finanszírozási képessége a jövőben) Miért (kiknek) fontos a pénzügyi előrejelzés? Elsősorban bankok és befektetők számára fontos A cégek számára segíti a problematikus területek definiálását... És segítséget nyújt a jövőbeni finanszírozási szükségletek pontosabb becsléséhez ©Copyright KBC Financial Products 6

7 Előrejelzés Rövid távú előrejelzés (Cash Budget) Célok
A potenciális hiány/többlet szituáció felismerése a forgóeszköz számlákon Rövid távú terv kidolgozása a készletek termelésére és finanszírozására Percent of Sales típusú előrejelzés (leggyakoribb) Az árbevétel előrejelzése A forgóeszközök és rövidtávú kötelezettségek előrejelzése a rövidtávú terv alapján Iteráció: a terv felülvizsgálata és a folyamat ismétlése mindaddig, amíg a forgóeszköz számlák, az árbevétel és a tervek összhangba kerülnek ©Copyright KBC Financial Products 7

8 Előrejelzés Hosszú távú előrejelzés Célok
Gyengeségek és erősségek felismerése A külső finanszírozási igény megállapítása Percent of Sales típusú előrejelzés menete Historikus adatok alapján megvizsgáljuk, hogy a pénzügyi kimutatások mely sorai (x) mutatnak jelentősebb korrelációt az árbevétellel – és melyek nem Kellően megalapozott előrejelzést készítünk az x/árbevétel arányra vonatkozóan Az árbevétel előrejelzése A pénzügyi kimutatások elkészítése az előrejelzett tételek alapján majd ezek magyarázata Érzékenységvizsgálatok készítése A feltételezések módosítása és a folyamat iterációja ©Copyright KBC Financial Products 8

9 Előrejelzés Gondolatok a hosszú távú előrejelzések kapcsán
Eredménykimutatás A közvetlen költségeknek árbevétel arányosak Az általános költségek lehetnek árbevétel arányosak, vagy nem árbevétel arányosak Az amortizáció a befektetett eszközök, míg a kamatköltségek a hitelállománytól függnek Mérleg A forgóeszközök és a kötelezettségek jellemzően árbevétel arányosak A befektetett eszközök csak hosszú távon mutatnak korrelációt az árbevétellel, rövid távon nem A hosszú lejáratú hitelek és a sajáttőke autonóm változók, arányuk hosszú távon a cég finanszírozási struktúrájának függvénye ©Copyright KBC Financial Products 9

10 Előrejelzés Hosszú távú előrejelzés Célok
Gyengeségek és erősségek felismerése Eredménytermelő képesség megállapítása Külső finanszírozási igény megállapítása Percent of Sales típusú előrejelzés menete Historikus adatok alapján megvizsgáljuk, hogy a pénzügyi kimutatások mely sorai (x) mutatnak jelentősebb korrelációt az árbevétellel – és melyek nem Kellően megalapozott előrejelzést készítünk az x/árbevétel arányra vonatkozóan Az árbevétel előrejelzése A pénzügyi kimutatások elkészítése az előrejelzett tételek alapján majd ezek magyarázata Érzékenységvizsgálatok készítése A feltételezések módosítása és a folyamat iterációja ©Copyright KBC Financial Products 10

11 Fundamentális elemzés három pillére
Pénzáramlások értékelése Értékelési lehetőségek Versenytársak elemzése Szorzószámos modellek ©Copyright KBC Financial Products 11

12 Hányados alapú megközelítés
Készletek, vevők, szállítók forgási sebessége; beszedési időszak hossza; készpénz átalakítási periódus Vállalatérték Eladósodottság Hatékonyság Piaci mutatók Jövedelmezőség P/E; EV/EBITDA; P/CF; P/Sales; P/BV ROE, ROA, marginok, EPS, DIV; jövedelmezőség dinamikája Kockázat Egyes dimenziók változékonysága Saját tőke ellátottság; Forrásszerkezet; Likviditási ráták; Kamatfedezettség; Adósságszolgálati képesség ©Copyright KBC Financial Products 12

13 Szorzószámos értékelés
P/E (részvényárfolyam/EPS, ahol EPS=nettó eredmény/részvényszám) PEG P/CF (árfolyam per egy részvényre jutó működési CF) EV/EBITDA (a tágabb értelemben vett tulajdonosok felé irányuló pénzáramlások értékelése) - Relatív alul-, illetve felülárazottságot állapítanak meg, abszolút érték megadására nem pontosak Gyakran statikus + Gyors és egyszerű értékelési mód ©Copyright KBC Financial Products 13

14 Szorzószámos értékelés - Egis
©Copyright KBC Financial Products 14

15 Szorzószámos értékelés - Egis
©Copyright KBC Financial Products 15

16 Szorzószámos értékelés - Egis
©Copyright KBC Financial Products 16

17 DCF (diszkontált cash-flow) módszer
A vállalat értéke egy expliciten előrejelezhető időszak pénzáramlásainak és a maradványérték jelenértékéből adódik A vállalat határozatlan élettartamú - Az explicit előrejelzés pénzáramlásainak meghatározása és a maradványérték megállapítása rendkívül nagy bizonytalansággal terhelt Számos módszertani probléma nehezíti a diszkontráták meghatározását + Közgazdasági szempontból a leginkább megalapozott értékelési mód ©Copyright KBC Financial Products 17

18 DCF (diszkontált cash-flow) módszer
©Copyright KBC Financial Products 18

19 DCF (folytatás) FCFF FCFE Kapcsolat:
Összes forrásbiztosító rendelkezésére álló szabad CF Vállalat súlyozott átlagos tőkeköltségével diszkontáljuk (WACC) FCFE Saját tőke tulajdonosai rendelkezésére álló jövedelem Saját tőke alternatívaköltségével diszkontáljuk Kapcsolat: FCFEt = FCFFt – hiteltörlesztés – kamattörlesztés ©Copyright KBC Financial Products 19

20 NPV (nettó jelenérték)
Szabad Cash Flow-k meghatározása ©Copyright KBC Financial Products 20

21 WACC (súlyozott átlagos tőkeköltség)
WACC=RE*E/V+RD*(1-TC)D/V ahol: RE – saját tőke költsége E/V– saját tőke aránya a vállalat összes forrásain belül RD – idegen tőke költsége TC – piaci értéken vett idegen tőke aránya a vállalat összes forrásain belül D/V– piaci értéken vett idegen tőke aránya a vállalat összes forrásain belül RE=RF+ß*(RM-RF) RF – kockázatmentes hozam ß– szisztematikus kockázat RM-RF – piaci prémium CAPM ©Copyright KBC Financial Products 21

22 Idegen tőke költsége Kamatfedezettség Hitelbesorolás Kamatfelár
>8,50 AAA 0,20% 6,50-8,50 AA 0,50% 5,50-6,50 A+ 0,80% 4,25-5,50 A 1,00% 3,00-4,25 A- 1,25% 2,50-3,00 BBB 1,50% 2,00-2,50 BB 2,00% 1,75-2,00 B+ 2,50% 1,50-1,75 B 3,25% 1,25-1,50 B- 4,25% 0,80-1,25 CCC 5,00% 0,65-0,80 CC 6,00% 0,20-0,65 C 7,50% <0,20 D ,00% Befektetési osztály Bóvli Forrás: Aswath Damodaran: Estimating the Cost of Debt ©Copyright KBC Financial Products 22

23 Saját tőke költsége CAPM RE=RF+ß*(RM-RF) APT RE=RF+ Σ ß*(RJ-RF)
Multifaktor modellek Proxy modellek N J=1 ©Copyright KBC Financial Products 23

24 DCF számításának nehézségei
Explicit időszak hossza CAPM korlátai Piacok hatékonyak Tökéletes informáltság Nincsenek tranzakciós költségek Kockázatmentes kamatláb és kockázati prémium Időtáv Országkockázati prémium ß becslése Heti, havi, napi Maradványérték becslése Növekvő tagú örökjáradék Kompetitív iparág esetén Likvidációs érték P/E és MVBV alapon számított maradványérték Értékmódosító szempontok Kontrolláló pakett Likviditás hiánya ©Copyright KBC Financial Products 24

25 Érzékenységvizsgálat
Célok Az előrejelzésekben rejlő bizonytalanság és a kockázatok definiálása és kvantitatív becslése A „mi lenne ha” típusú kérdések kezelése Az érzékenységvizsgálat menete A célváltozó(k) kijelölése Az arra vonatkozó előrejelzést leginkább módosító tényezők felismerése (devizaárfolyam, kamatok, olajár stb.) Az érzékenység kvantitatív becslése (ceteris paribus) A kapott eredmények fényében a változók esetleges módosítása, iteráció ©Copyright KBC Financial Products 25

26 Érzékenységvizsgálat
Példa: Kulcsváltozók hatása az Egis értékére Érzékenységi együttható (%) WACC -1.26 NOPLAT growth 0.26 EUR/USD -1.98 EUR/HUF 2.82 USD/HUF 2.67 5Y CAGR in Russia 0.45 ©Copyright KBC Financial Products 26

27 Érzékenységvizsgálat
Az érzékenységvizsgálat előnyei és korlátai Előnyök Egyszerűen értelmezhető Könnyű rangsort állítani a változók között Korlátok Nem nyújt információt a változó módosulásának valószínűségéről A változók közötti potenciális kapcsolatot (korrelációt) sem tárja fel Csak az adott pontban értelmezhető (az érzékenységi együttható is módosul a változó függvényében) ©Copyright KBC Financial Products 27

28 Szcenárióbecslés Szcenárióbecslés Célok Módszertan/problémák
Az érzékenységvizsgálat eredményei alapján a kulcsváltozók valószínű értékeihez hozzárendelhető szcenáriók – jellemzően worst case, base case és best case – felállítása Módszertan/problémák Csak néhány potenciális kimenetet vizsgál meg Az input adatok korrelálnak: a „rossz” értékek egyszerre jelennek meg a worst case szcenárióban míg a kedvező adatok akkumulálódnak a best case szcenárióban A vállalat-specifikus kockázatra fókuszál ©Copyright KBC Financial Products 28

29 K&H Equities Köszönöm a figyelmet! Tordai Péter Tel: (06-1) 483-4046
©Copyright KBC Financial Products 29


Letölteni ppt "Fundamentális elemzés"

Hasonló előadás


Google Hirdetések