Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

©Copyright KBC Financial Products 1 Fundamentális elemzés Gyakorlati tanácsok befektetőknek Tordai Péter Vezető elemző K&H Equities Rt BÉT befektetői napok.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "©Copyright KBC Financial Products 1 Fundamentális elemzés Gyakorlati tanácsok befektetőknek Tordai Péter Vezető elemző K&H Equities Rt BÉT befektetői napok."— Előadás másolata:

1 ©Copyright KBC Financial Products 1 Fundamentális elemzés Gyakorlati tanácsok befektetőknek Tordai Péter Vezető elemző K&H Equities Rt BÉT befektetői napok Budapest, 2005. március 3. K&H Equities

2 ©Copyright KBC Financial Products 2 Tartalomjegyzék Fundamentális elemzés Fundamentális versus technikai elemzés Iparági összehasonlítás Modellezés/előrejelzés Szorzószámos értékelés DCF modellek Érzékenységvizsgálat Szcenárióbecslés

3 ©Copyright KBC Financial Products 3 Elemzés Fundamentális versus technikai elemzés

4 ©Copyright KBC Financial Products 4 Iparági összehasonlítás Versenytársak A társaság tevékenyégi körének feltérképezése, jelenlegi és potenciális versenytársak megtalálása Releváns mutatók feltérképezése Adatgyűjtés Összehasonlítás Hasonló profilú cégek Magyarországon A régióban Európában A világon

5 ©Copyright KBC Financial Products 5 Iparági összehasonlítás Példa

6 ©Copyright KBC Financial Products 6 Előrejelzés Mi a pénzügyi előrejelzés célja? A cél, hogy pro forma pénzügyi kimutatásokat készítsünk a jövőre vonatkozóan, amelyeket ezt követően elemezhetünk. (pl. miként alakul a vállalat eredményessége, finanszírozási képessége a jövőben) Miért (kiknek) fontos a pénzügyi előrejelzés? Elsősorban bankok és befektetők számára fontos A cégek számára segíti a problematikus területek definiálását... És segítséget nyújt a jövőbeni finanszírozási szükségletek pontosabb becsléséhez

7 ©Copyright KBC Financial Products 7 Előrejelzés Rövid távú előrejelzés (Cash Budget) Célok A potenciális hiány/többlet szituáció felismerése a forgóeszköz számlákon Rövid távú terv kidolgozása a készletek termelésére és finanszírozására Percent of Sales típusú előrejelzés (leggyakoribb) 1.Az árbevétel előrejelzése 2.A forgóeszközök és rövidtávú kötelezettségek előrejelzése a rövidtávú terv alapján 3.Iteráció: a terv felülvizsgálata és a folyamat ismétlése mindaddig, amíg a forgóeszköz számlák, az árbevétel és a tervek összhangba kerülnek

8 ©Copyright KBC Financial Products 8 Előrejelzés Hosszú távú előrejelzés Célok Gyengeségek és erősségek felismerése A külső finanszírozási igény megállapítása Percent of Sales típusú előrejelzés menete 1.Historikus adatok alapján megvizsgáljuk, hogy a pénzügyi kimutatások mely sorai (x) mutatnak jelentősebb korrelációt az árbevétellel – és melyek nem 2.Kellően megalapozott előrejelzést készítünk az x/árbevétel arányra vonatkozóan 3.Az árbevétel előrejelzése 4.A pénzügyi kimutatások elkészítése az előrejelzett tételek alapján majd ezek magyarázata 5.Érzékenységvizsgálatok készítése 6.A feltételezések módosítása és a folyamat iterációja

9 ©Copyright KBC Financial Products 9 Előrejelzés Gondolatok a hosszú távú előrejelzések kapcsán Eredménykimutatás A közvetlen költségeknek árbevétel arányosak Az általános költségek lehetnek árbevétel arányosak, vagy nem árbevétel arányosak Az amortizáció a befektetett eszközök, míg a kamatköltségek a hitelállománytól függnek Mérleg A forgóeszközök és a kötelezettségek jellemzően árbevétel arányosak A befektetett eszközök csak hosszú távon mutatnak korrelációt az árbevétellel, rövid távon nem A hosszú lejáratú hitelek és a sajáttőke autonóm változók, arányuk hosszú távon a cég finanszírozási struktúrájának függvénye

10 ©Copyright KBC Financial Products 10 Előrejelzés Hosszú távú előrejelzés Célok Gyengeségek és erősségek felismerése Eredménytermelő képesség megállapítása Külső finanszírozási igény megállapítása Percent of Sales típusú előrejelzés menete 1.Historikus adatok alapján megvizsgáljuk, hogy a pénzügyi kimutatások mely sorai (x) mutatnak jelentősebb korrelációt az árbevétellel – és melyek nem 2.Kellően megalapozott előrejelzést készítünk az x/árbevétel arányra vonatkozóan 3.Az árbevétel előrejelzése 4.A pénzügyi kimutatások elkészítése az előrejelzett tételek alapján majd ezek magyarázata 5.Érzékenységvizsgálatok készítése 6.A feltételezések módosítása és a folyamat iterációja

11 ©Copyright KBC Financial Products 11 Fundamentális elemzés három pillére Pénzáramlások értékelése Versenytársak elemzése Szorzószámos modellek Értékelési lehetőségek

12 ©Copyright KBC Financial Products 12 Hányados alapú megközelítés Készletek, vevők, szállítók forgási sebessége; beszedési időszak hossza; készpénz átalakítási periódus Vállalatérték Eladósodottság Hatékonyság Piaci mutatók Jövedelmezőség P/E; EV/EBITDA; P/CF; P/Sales; P/BV ROE, ROA, marginok, EPS, DIV; jövedelmezőség dinamikája Kockázat Egyes dimenziók változékonysága Saját tőke ellátottság; Forrásszerkezet; Likviditási ráták; Kamatfedezettség; Adósságszolgálati képesség

13 ©Copyright KBC Financial Products 13 Szorzószámos értékelés P/E (részvényárfolyam/EPS, ahol EPS=nettó eredmény/részvényszám) PEG P/CF (árfolyam per egy részvényre jutó működési CF) EV/EBITDA (a tágabb értelemben vett tulajdonosok felé irányuló pénzáramlások értékelése) - Relatív alul-, illetve felülárazottságot állapítanak meg, abszolút érték megadására nem pontosak Gyakran statikus + Gyors és egyszerű értékelési mód

14 ©Copyright KBC Financial Products 14 Szorzószámos értékelés - Egis

15 ©Copyright KBC Financial Products 15 Szorzószámos értékelés - Egis

16 ©Copyright KBC Financial Products 16 Szorzószámos értékelés - Egis

17 ©Copyright KBC Financial Products 17 DCF (diszkontált cash-flow) módszer A vállalat értéke egy expliciten előrejelezhető időszak pénzáramlásainak és a maradványérték jelenértékéből adódik A vállalat határozatlan élettartamú - Az explicit előrejelzés pénzáramlásainak meghatározása és a maradványérték megállapítása rendkívül nagy bizonytalansággal terhelt Számos módszertani probléma nehezíti a diszkontráták meghatározását + Közgazdasági szempontból a leginkább megalapozott értékelési mód

18 ©Copyright KBC Financial Products 18 DCF (diszkontált cash-flow) módszer

19 ©Copyright KBC Financial Products 19 DCF (folytatás) FCFF Összes forrásbiztosító rendelkezésére álló szabad CF Vállalat súlyozott átlagos tőkeköltségével diszkontáljuk (WACC) FCFE Saját tőke tulajdonosai rendelkezésére álló jövedelem Saját tőke alternatívaköltségével diszkontáljuk Kapcsolat: FCFE t = FCFF t – hiteltörlesztés – kamattörlesztés

20 ©Copyright KBC Financial Products 20 NPV (nettó jelenérték) Szabad Cash Flow-k meghatározása

21 ©Copyright KBC Financial Products 21 WACC (súlyozott átlagos tőkeköltség) WACC=R E *E/V+R D *(1-T C )D/V ahol: R E – saját tőke költsége E/V– saját tőke aránya a vállalat összes forrásain belül R D – idegen tőke költsége T C – piaci értéken vett idegen tőke aránya a vállalat összes forrásain belül D/V– piaci értéken vett idegen tőke aránya a vállalat összes forrásain belül R E =R F +ß*(R M -R F ) ahol: R F – kockázatmentes hozam ß– szisztematikus kockázat R M -R F – piaci prémium CAPM

22 ©Copyright KBC Financial Products 22 Idegen tőke költsége Kamatfedezettség Hitelbesorolás Kamatfelár >8,50AAA0,20% 6,50-8,50AA0,50% 5,50-6,50A+0,80% 4,25-5,50A1,00% 3,00-4,25A-1,25% 2,50-3,00BBB1,50% 2,00-2,50BB2,00% 1,75-2,00B+2,50% 1,50-1,75B3,25% 1,25-1,50B-4,25% 0,80-1,25CCC5,00% 0,65-0,80CC6,00% 0,20-0,65C7,50% <0,20D 10,00% Forrás: Aswath Damodaran: Estimating the Cost of Debt Befektetési osztály Bóvli

23 ©Copyright KBC Financial Products 23 Saját tőke költsége CAPM R E =R F +ß*(R M -R F ) APT R E =R F + Σ ß*(R J -R F ) Multifaktor modellek Proxy modellek J=1 N

24 ©Copyright KBC Financial Products 24 DCF számításának nehézségei Explicit időszak hossza CAPM korlátai Piacok hatékonyak Tökéletes informáltság Nincsenek tranzakciós költségek Kockázatmentes kamatláb és kockázati prémium Időtáv Országkockázati prémium ß becslése Heti, havi, napi Maradványérték becslése Növekvő tagú örökjáradék Kompetitív iparág esetén Likvidációs érték P/E és MVBV alapon számított maradványérték Értékmódosító szempontok Kontrolláló pakett Likviditás hiánya

25 ©Copyright KBC Financial Products 25 Érzékenységvizsgálat Célok Az előrejelzésekben rejlő bizonytalanság és a kockázatok definiálása és kvantitatív becslése A „mi lenne ha” típusú kérdések kezelése Az érzékenységvizsgálat menete 1.A célváltozó(k) kijelölése 2.Az arra vonatkozó előrejelzést leginkább módosító tényezők felismerése (devizaárfolyam, kamatok, olajár stb.) 3.Az érzékenység kvantitatív becslése (ceteris paribus) 4.A kapott eredmények fényében a változók esetleges módosítása, iteráció

26 ©Copyright KBC Financial Products 26 Érzékenységvizsgálat Példa: Kulcsváltozók hatása az Egis értékére Érzékenységi együttható (%) WACC-1.26 NOPLAT growth 0.26 EUR/USD-1.98 EUR/HUF 2.82 USD/HUF 2.67 5Y CAGR in Russia 0.45

27 ©Copyright KBC Financial Products 27 Érzékenységvizsgálat Az érzékenységvizsgálat előnyei és korlátai Előnyök Egyszerűen értelmezhető Könnyű rangsort állítani a változók között Korlátok Nem nyújt információt a változó módosulásának valószínűségéről A változók közötti potenciális kapcsolatot (korrelációt) sem tárja fel Csak az adott pontban értelmezhető (az érzékenységi együttható is módosul a változó függvényében)

28 ©Copyright KBC Financial Products 28 Szcenárióbecslés Célok Az érzékenységvizsgálat eredményei alapján a kulcsváltozók valószínű értékeihez hozzárendelhető szcenáriók – jellemzően worst case, base case és best case – felállítása Módszertan/problémák Csak néhány potenciális kimenetet vizsgál meg Az input adatok korrelálnak: a „rossz” értékek egyszerre jelennek meg a worst case szcenárióban míg a kedvező adatok akkumulálódnak a best case szcenárióban A vállalat-specifikus kockázatra fókuszál

29 ©Copyright KBC Financial Products 29 K&H Equities Köszönöm a figyelmet! Tordai Péter Tel: (06-1) 483-4046 Email: peter.tordai@khb.hu


Letölteni ppt "©Copyright KBC Financial Products 1 Fundamentális elemzés Gyakorlati tanácsok befektetőknek Tordai Péter Vezető elemző K&H Equities Rt BÉT befektetői napok."

Hasonló előadás


Google Hirdetések