Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

©Copyright KBC Financial Products 1 Fundamentális elemzés Gyakorlati tanácsok befektetőknek Jánosi Barbara Részvényelemző KBC Securities BÉT befektetői.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "©Copyright KBC Financial Products 1 Fundamentális elemzés Gyakorlati tanácsok befektetőknek Jánosi Barbara Részvényelemző KBC Securities BÉT befektetői."— Előadás másolata:

1

2 ©Copyright KBC Financial Products 1 Fundamentális elemzés Gyakorlati tanácsok befektetőknek Jánosi Barbara Részvényelemző KBC Securities BÉT befektetői napok Budapest, 2008. április 2. KBC Securities

3 ©Copyright KBC Financial Products 2 Elemzés Fundamentális versus technikai elemzés •Fundamentalista elemző: •A piaci mozgások okát vizsgálja, konjunktúra-dekonjunktúra jeleit keresi, eredmények kamatlábak alakulását vizsgálja •A „miért”-re keresi a választ, okot keres •Előrejelzései közép és hosszú távúak •Általában egy szektorra koncentrál •Technicista elemző: •A piaci mozgások hatását vizsgálja, kereslet-kínálat hatását, áralakulást vizsgál ebből következtet a jövőre •Nem foglalkozik az okkal csak az okozattal •Előrejelzései ultra rövid, rövid és közép távúak •Mindig a piac „napos” oldalát vizsgálja

4 ©Copyright KBC Financial Products 3 Az elemző célja Fundamentális versus technikai elemzés •Fundamentalista elemző: •A piaci mozgások okát vizsgálja, konjunktúra-dekonjunktúra jeleit keresi, eredmények kamatlábak alakulását vizsgálja •A „miért”-re keresi a választ, okot keres •Előrejelzései közép és hosszú távúak •Általában egy szektorra koncentrál •Technicista elemző: •A piaci mozgások hatását vizsgálja, kereslet-kínálat hatását, áralakulást vizsgál ebből következtet a jövőre •Nem foglalkozik az okkal csak az okozattal •Előrejelzései ultra rövid, rövid és közép távúak •Mindig a piac „napos” oldalát vizsgálja

5 ©Copyright KBC Financial Products 4 Előrejelzés A fundamentális elemzés •Egy befektetési eszköz értékének meghatározása az elérhető gazdasági, pénzügyi, iparági és piaci információk alapján. Az árfolyamok historikus alakulása az értékelés során nem játszik szerepet. Az értékelésben az elérhető alternatív befektetési lehetőségek is szerepet kapnak. Alkalmazási területek •Részvénykiválasztás, Piacelemzés, Vállalati események elemzése (összeolvadások, felvásárlások), Menedzsment ösztönzés, Stratégiai tervezés, Hitelezés Értékmódosító tényezők •Kontrolláló pakett, Likviditás hiánya, Piacképesség hiánya

6 ©Copyright KBC Financial Products 5 Fundamentális elemzés három pillére Pénzáramlások értékelése Versenytársak elemzése Szorzószámos modellek Értékelési lehetőségek

7 ©Copyright KBC Financial Products 6 Iparági összehasonlítás Versenytársak •A társaság tevékenyégi körének feltérképezése, jelenlegi és potenciális versenytársak megtalálása •Releváns mutatók feltérképezése •Adatgyűjtés •Összehasonlítás Hasonló profilú cégek •Magyarországon •A régióban •Európában •A világon

8 ©Copyright KBC Financial Products 7 Hányados alapú megközelítés Készletek, vevők, szállítók forgási sebessége; beszedési időszak hossza; készpénz átalakítási periódus Vállalatérték Eladósodottság Hatékonyság Piaci mutatók Jövedelmezőség P/E; EV/EBITDA; P/CF; P/Sales; P/BV ROE, ROA, marginok, EPS, DIV; jövedelmezőség dinamikája Kockázat Egyes dimenziók változékonysága Saját tőke ellátottság; Forrásszerkezet; Likviditási ráták; Kamatfedezettség; Adósságszolgálati képesség

9 ©Copyright KBC Financial Products 8 Szorzószámos értékelés •P/E (részvényárfolyam/EPS, ahol EPS=nettó eredmény/részvényszám) •PEG •P/CF (árfolyam per egy részvényre jutó működési CF) •EV/EBITDA (a tágabb értelemben vett tulajdonosok felé irányuló pénzáramlások értékelése) - Relatív alul-, illetve felülárazottságot állapítanak meg, abszolút érték megadására nem pontosak Gyakran statikus + Gyors és egyszerű értékelési mód

10 ©Copyright KBC Financial Products 9 Szorzószámos értékelés

11 ©Copyright KBC Financial Products 10 Pénzáramlások értékelése •Osztalék alapú modellek (DDM) •Érett iparág •Nyereséges működés •Kiszámítható osztalékpolitika •Gazdasági hozzáadott érték modellek (EVA) •A tőke alternatív költségét meghaladó értékteremtés költsége •Menedzsment ösztönzés, stratégiai döntések támogatása •Diszkontált cash flow modellek (DCF) •A legszélesebb körben használt modell •Mély elemzést és a vállalati működés beható ismeretét igényli •Nyereséges működés nem feltétel

12 ©Copyright KBC Financial Products 11 DCF (diszkontált cash-flow) módszer •A vállalat értéke egy expliciten előrejelezhető időszak pénzáramlásainak és a maradványérték jelenértékéből adódik •A vállalat határozatlan élettartamú - Az explicit előrejelzés pénzáramlásainak meghatározása és a maradványérték megállapítása rendkívül nagy bizonytalansággal terhelt Számos módszertani probléma nehezíti a diszkontráták meghatározását + Közgazdasági szempontból a leginkább megalapozott értékelési mód

13 ©Copyright KBC Financial Products 12 DCF (diszkontált cash-flow) módszer

14 ©Copyright KBC Financial Products 13 NPV (nettó jelenérték) Szabad Cash Flow-k meghatározása

15 ©Copyright KBC Financial Products 14 WACC (súlyozott átlagos tőkeköltség) •WACC=R E *E/V+R D *(1-T C )D/V ahol: R E – saját tőke költsége E/V– saját tőke aránya a vállalat összes forrásain belül R D – idegen tőke költsége T C – piaci értéken vett idegen tőke aránya a vállalat összes forrásain belül D/V– piaci értéken vett idegen tőke aránya a vállalat összes forrásain belül •R E =R F +ß*(R M -R F ) ahol: R F – kockázatmentes hozam ß– szisztematikus kockázat R M -R F – piaci prémium CAPM

16 ©Copyright KBC Financial Products 15 Idegen tőke költsége Kamatfedezettség Hitelbesorolás Kamatfelár >8,50AAA0,20% 6,50-8,50AA0,50% 5,50-6,50A+0,80% 4,25-5,50A1,00% 3,00-4,25A-1,25% 2,50-3,00BBB1,50% 2,00-2,50BB2,00% 1,75-2,00B+2,50% 1,50-1,75B3,25% 1,25-1,50B-4,25% 0,80-1,25CCC5,00% 0,65-0,80CC6,00% 0,20-0,65C7,50% <0,20D 10,00% Forrás: Aswath Damodaran: Estimating the Cost of Debt Befektetési osztály Bóvli

17 ©Copyright KBC Financial Products 16 Saját tőke költsége •CAPM R E =R F +ß*(R M -R F ) •APT R E =R F + Σ ß*(R J -R F ) •Multifaktor modellek •Proxy modellek J=1 N

18 ©Copyright KBC Financial Products 17 DCF számításának nehézségei Explicit időszak hossza CAPM korlátai •Piacok hatékonyak •Tökéletes informáltság •Nincsenek tranzakciós költségek Kockázatmentes kamatláb és kockázati prémium •Időtáv •Országkockázati prémium ß becslése •Heti, havi, napi Maradványérték becslése •Növekvő tagú örökjáradék •Kompetitív iparág esetén •Likvidációs érték •P/E és MVBV alapon számított maradványérték Értékmódosító szempontok •Kontrolláló pakett •Likviditás hiánya

19 ©Copyright KBC Financial Products 18 Érzékenységvizsgálat Célok •Az előrejelzésekben rejlő bizonytalanság és a kockázatok definiálása és kvantitatív becslése •A „mi lenne ha” típusú kérdések kezelése Az érzékenységvizsgálat menete 1.A célváltozó(k) kijelölése 2.Az arra vonatkozó előrejelzést leginkább módosító tényezők felismerése (devizaárfolyam, kamatok, olajár stb.) 3.Az érzékenység kvantitatív becslése (ceteris paribus) 4.A kapott eredmények fényében a változók esetleges módosítása, iteráció

20 ©Copyright KBC Financial Products 19 Érzékenységvizsgálat

21 ©Copyright KBC Financial Products 20 Érzékenységvizsgálat Az érzékenységvizsgálat előnyei és korlátai Előnyök •Egyszerűen értelmezhető •Könnyű rangsort állítani a változók között Korlátok •Nem nyújt információt a változó módosulásának valószínűségéről •A változók közötti potenciális kapcsolatot (korrelációt) sem tárja fel •Csak az adott pontban értelmezhető (az érzékenységi együttható is módosul a változó függvényében)

22 ©Copyright KBC Financial Products 21 Szcenárióbecslés Célok •Az érzékenységvizsgálat eredményei alapján a kulcsváltozók valószínű értékeihez hozzárendelhető szcenáriók – jellemzően worst case, base case és best case – felállítása Módszertan/problémák •Csak néhány potenciális kimenetet vizsgál meg •Az input adatok korrelálnak: a „rossz” értékek egyszerre jelennek meg a worst case szcenárióban míg a kedvező adatok akkumulálódnak a best case szcenárióban •A vállalat-specifikus kockázatra fókuszál

23 ©Copyright KBC Financial Products 22 Ajánlott irodalom Malkiel: Bolyongás a Wall Street-en Kostolany: Kedvenc történeteim a pénzről Myers: Modern vállalati pénzügyek

24 ©Copyright KBC Financial Products 23 Tapasztalat Az elemzések csak támogatnak a befektetési döntések meghozatalában Egy módszer, nem módszer! Keresd az egyedi értéket! Minden relatív! Alulértékelt! Keresd az okát! Hosszú távon a profit az úr!

25 ©Copyright KBC Financial Products 24 KBC Securities Köszönöm a figyelmet! Jánosi Barbara Email: barbara.janosi@kbcsecurities.hu


Letölteni ppt "©Copyright KBC Financial Products 1 Fundamentális elemzés Gyakorlati tanácsok befektetőknek Jánosi Barbara Részvényelemző KBC Securities BÉT befektetői."

Hasonló előadás


Google Hirdetések