Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A cégértékelési módszerek elméleti háttere és gyakorlati alkalmazása.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A cégértékelési módszerek elméleti háttere és gyakorlati alkalmazása."— Előadás másolata:

1 A cégértékelési módszerek elméleti háttere és gyakorlati alkalmazása

2 Cégértékelési módszerek  Szorzószámos cégértékelés  Saját tőke alapú cégértékelés  Gazdasági hozzáadott értékalapú cégértékelés  Diszkontált cash-flow alapú cégértékelés

3 Szorzószámos cégértékelés I. EBITDA alapú  határokon átnyúló tranzakciók –> számviteli beszámolók eltérősége  alapja: üzemi eredmény + amortizáció  szorzószám: a tőzsdei cégek adásvétele során realizált szorzó -> iparáganként

4 Iparági szorzószámok

5 Szorzószámos cégértékelés – EBITDA alapú Hátránya: • nem veszi figyelembe a pénzügyi eredményt (kamatok, kamatjellegű tételek, árfolyam-különbözetek); • nem veszi figyelembe a rendkívüli eredményt (beszámolóban rendkívüli bevételként és ráfordításként szereplő tételek); • cégérték nem minden esetben a valóságot fejezi ki; • mikro- és kisvállalkozások esetén korrekciós tételek szükségesek.

6 Szorzószámos cégértékelés – EBITDA alapú

7 Szorzószámos cégértékelés – adózott eredmény alapú II. Adózott eredmény alapú  ténylegesen realizált adózott eredményből indul ki;  alapja: adózott eredmény -> ami felhasználható osztalékfizetésre vagy saját tőke növelésére mérleg szerinti eredményként  szorzószám: használhatóak a tőzsdén jegyzett cégek értékesítése során elért szorzószámok

8 Szorzószámos cégértékelés – adózott eredmény alapú Hátrányai:  az adózott eredmény nem mindig tükrözi a cég tényleges eredményét -> „adóoptimalizálás”  tulajdonosváltozás, személyesen közreműködő tag változása esetén az adózott eredmény mértéke is változhat.

9 Szorzószámos cégértékelés – adózott eredmény alapú

10 Saját tőke alapú cégértékelés  Kiindulási alap: Társaság mérlege.  Azt vizsgálja mekkora a cégben lévő eszközök, források piaci értéke és a kettő különbözete a saját tőke értéke, vagyis a cégérték.  Saját tőke: jegyzett tőke, tőketartalék, eredménytartalék, lekötött tartalék és mérleg szerinti eredmény összege.  Lényegében azt mutatja, ha a cég befejezné a tevékenységét, akkor eszközeinek és forrásainak „értékesítése” során mekkora jövedelemhez jutnának a tulajdonosok.

11 Saját tőke alapú cégértékelés Előnyei:  olyan tételek is számításba kerülhetnek, amelyek nem szerepelnek a társaság könyveiben (good-will, szellemi termékek, kapcsolati tőke, szerződés állomány, stb.);  nem valós piaci értéken szereplő tételek piaci értéken kerülnek számításra (szellemi termékek, vagyoni értékű jogok, stb.);  befektetett eszközök esetén a számviteli törvény alapján elszámolt értékcsökkenés korrigálható a tényleges értékcsökkenéssel.

12 Saját tőke alapú cégértékelés Hátrányai:  nem minden esetben lehetséges a piaci érték pontos meghatározása;  ingatlan tulajdonnal rendelkező társaság cégértékelése esetén ingatlan értékbecslés is szükséges lehet;  devizás tételek értékelése -> nagyarányú árfolyammozgás, valamint jelentős összegű devizás tételek esetén kockázat.

13 Gazdasági hozzáadott értékalapú elemzés Alapelve: Nem elegendő haszon realizálása egy társaságban, hanem a haszon mértékének meg kell haladnia a kockázatmentes pénzügyi befektetéssel (bankkamat, állampapír kamat, stb.) elérhető hozam mértékét -> Befektető kockázatot vállal a cégbe történő befektetéssel, ezért a módszertan szerint: cégérték = ténylegesen elért hozam – kockázatmentes pénzügyi befektetéssel elérhető hozam.

14 Gazdasági hozzáadott értékalapú elemzés

15 Előnyei:  tényleges piaci hozamokból indul ki (pl. jegybanki alapkamat, általában elérhető banki kamat, stb.)  ténylegesen realizált adózott eredményt veszi figyelembe „adóoptimalizálás”.

16 Gazdasági hozzáadott értékalapú elemzés Hátrányai:  csak nyereséges cégek esetén alkalmazható, mivel veszteséges cégek esetén a cégérték negatív lenne  adózott eredmény nem minden esetben tükrözi a társaság tényleges eredményét.

17 Diszkontált cash-flow alapú cégértékelés (DCF módszer)  Alapelve: a vállalkozás értéke mindaz a jövedelem (készpénzben), amit a vállalkozás az üzleti tevékenységével hosszú távon, teljes élettartama során realizálni képes.  A DCF módszer szerint tehát a vállalkozás értéke a jövőbeli várható pénzáramlások, illetve ezek kockázatát is kifejező rátával diszkontált értéke.  Diszkontráta elfogadott mértéke 15% vagy 30% -> függ a cég múltjától (mennyire stabil), illetve az üzletág piaci tendenciáitól.

18 Diszkontált cash-flow alapú cégértékelés (DCF módszer)

19 Előnyei:  a leginkább elfogadott cégértékelési módszer;  a múlt adataira épül és a tényadatok tendenciái alapján meghatározott növekedési ütemmel számol;  az évek előrehaladásával csökkenő hozamok.

20 Diszkontált cash-flow alapú cégértékelés (DCF módszer) Hátránya:  jövőre valószínűsít hozamokat -> vagy alul teljesülnek vagy felül

21 Mennyit ér a cég?  Különböző módszerek alapján más-más cégértékek számszerűsíthetőek;  Bizonyos módszerek alapján történt cégértékek ki is zárhatóak az értékelés során;  Átlagolás.

22 Mennyit ér az üzletrész? Mitől függ?  szavazati jogok aránya többségi vagy sem?  részt vesz a cég működtetésében vagy csak tulajdonos?  ki viszi tovább a céget?  stb.

23 Mikor helyes a cégérték meghatározás?  Minden értéknövelő, értékcsökkentő tényező figyelembe vételre kerül.  Aktuális gazdálkodási adatok számba vétele is szükséges, nemcsak a lezárt üzleti évek.

24 Mi szükséges a jó cégértékeléshez?  Jogi dokumentumok – cégkivonat, társasági szerződés  Gazdálkodási dokumentumok - éves beszámolók (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet); - analitikák (befektetett eszközök, készletek, követelések, kötelezettségek, stb.); - éves üzleti tervek.  Egyéb információk (beszámolóban nem szereplő tételek, egyes beszámolóban szereplő tételek tartalma, szerződésállomány, vevőkapcsolatok, stb.).

25 Köszönöm a figyelmet! Ferik Edit jogi szakokleveles közgazda Adótanácsadó ferik.edit@proferre.hu www.proferre.hu


Letölteni ppt "A cégértékelési módszerek elméleti háttere és gyakorlati alkalmazása."

Hasonló előadás


Google Hirdetések