Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A biztosítói vizsgálatok tapasztalatai Dr. Dobner András Lajos osztályvezető 2014. április 15.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A biztosítói vizsgálatok tapasztalatai Dr. Dobner András Lajos osztályvezető 2014. április 15."— Előadás másolata:

1 A biztosítói vizsgálatok tapasztalatai Dr. Dobner András Lajos osztályvezető 2014. április 15.

2 Szervezeti ábra Biztosítás-, pénztár-, pénzügyi vállalkozások és közvetítők felügyeleti igazgatóság igazgató: Nagy Koppány Biztosításfelügyeleti főosztály Dr. Szebelédi Ferenc Biztosítói felügyeleti osztály Dr. Dobner András Biztosítói vizsgálati osztály Somogyvári Sándorné Aktuáriusi osztály Varga Gábor Pénztárak, pénzügyi vállalkozások és közvetítők felügyeleti főosztály Pénztárfelügyeleti és vizsgálati osztály Pénzügyi vállalkozások és közvetítők felügyeleti osztály

3 Felügyeleti feladatok 3 AEGON Groupama UNIQA K&H Posta Bizt. KÖBE Egyéb** ING Posta Élet Allianz Groupama Generali AEGON UNIQA CIG Élet Felügyelt intézmény 1. év2. év3. év Átfogó vizsgálat Nyomon követés Célvizsgálat Nyomon követés Vizsgáló + Aktuárius Felügyelő + Aktuárius Előkészítés Negyedéves kockázatértékelés Beszámoló értékelés Egyéb feladatok 3 Témavizsgálat Utóvizsgálat

4 Vizsgálandó kockázatok 4 AEGON Groupama UNIQA K&H Posta Bizt. KÖBE Egyéb** ING Posta Élet Allianz Groupama Generali AEGON UNIQA CIG Élet KörnyezetVállalatirányításPiaci megjelenésÜzleti folyamatok és tőke Tulajdonosi joggyakorlás Termékek Pénzügyi és működési kockázatok Hitelkockázat Likviditási kockázat Működési kockázat Számvitel, adatszolgáltatás Pénzmosás megelőzése, visszaélések kezelése Stratégia IT biztonság Kiemelt üzleti területek Biztosítási kockázat Egyéb intézményi szintű kockázatok Belső irányítás Ügyfelek Szektorok Belső kontrollrendszerek Tőke és jövedelmezőség GYH, KAHKEHEH

5 Biztosítói vizsgálatok 5 AEGON Groupama UNIQA K&H Posta Bizt. KÖBE Egyéb** ING Posta Élet Allianz Groupama Generali AEGON UNIQA CIG Élet Biztosítói vizsgálatok megoszlása 2012-ből átnyúló 2013.2014. Intézmény típusVizsgálat típusTerv TényTerv Biztosító részvénytársaságok átfogó vizsgálat210 11 célvizsgálat1001 Biztosító egyesületek átfogó vizsgálat210113 célvizsgálat0000 Összesen 521 15

6 Vizsgálatban résztvevő szakterületek 6 AEGON Groupama UNIQA K&H Posta Bizt. KÖBE Egyéb** ING Posta Élet Allianz Groupama Generali AEGON UNIQA CIG Élet Módszertani főo. Jogérvé- nyesítési főo. Egyéb pénzügyi szolgáltatók fogyasztóvédelmi főo. Informatika felügyeleti o. Egyéb szakterületek Biztosítási felügyeleti o. Biztosítási vizsgálati o. Aktuáriusi osztály

7 A vizsgálat folyamata ELŐKÉSZÍTÉS NEM- HELYSZÍNI SZAKASZ HELYSZÍNI SZAKASZ interjúk, próbavásárlás ok, nyilvántartási rendszerek áttekintése, folyamatos dokumentum- kérés, feldolgozás JELENTÉSÍRÁ S ZÁRÁS 7 AEGON K&H KÖBE Posta Élet Generali AEGON UNIQA CIG Élet

8 A vizsgálat folyamata - előkészítés 8 AEGON Generali AEGON ELŐKÉSZÍTÉS Aktív kommunikáció az intézményfelügyel ővel Korábbi kötelezések, javaslatok, igények maradéktalan teljesítése Kellő időben való felkészülés NEM- HELYSZÍNI SZAKASZ HELYSZÍNI SZAKASZ interjúk, próbavásá rlások, nyilvántar tási rendszere k áttekintés e, folyamato s dokument um-kérés, feldolgozá s JELENTÉSÍRÁS ZÁRÁS

9 A vizsgálat folyamata – nem-helyszíni szakasz 9 AEGON K&H Generali AEGON UNIQA ELŐKÉSZÍTÉS NEM-HELYSZÍNI SZAKASZ Hatékony egyeztetés az átadandó dokumentumokról Dokumentumok határidőben (vagy előtte) történő átadása Kapcsolattartó tehermentesítése HELYSZÍNI SZAKASZ interj úk, próba vásárl ások, nyilv ántar tási rends zerek átteki ntése, folya mato s doku ment um- kérés, feldol gozás JELENTÉSÍRÁS ZÁRÁS

10 A vizsgálat folyamata – helyszíni szakasz ELŐKÉSZÍTÉS NEM-HELYSZÍNI SZAKASZ HELYSZÍNI SZAKASZ Megfelelő ember a megfelelő interjún Kellő létszám a megbeszéléseken Technikai felkészültség Megfelelő tartalmú, kérdésre választ adó nyilatkozatok JELENTÉSÍRÁ S ZÁRÁS 10 AEGON Generali AEGON UNIQA

11 A vizsgálat folyamata - zárás ELŐKÉSZÍTÉS NEM- HELYSZÍNI SZAKASZ HELYSZÍNI SZAKASZ interjúk, próbavásárl ások, nyilvántart ási rendszerek áttekintése, folyamatos dokumentu m-kérés, feldolgozás JELENTÉSÍRÁS Szoros együttműködés Határidő betartása ZÁRÁS 11 AEGON KÖBE Generali AEGON UNIQA CIG Élet

12 A vizsgálat folyamata - zárás ELŐKÉSZÍTÉS NEM- HELYSZÍNI SZAKASZ HELYSZÍNI SZAKASZ JELENTÉSÍRÁS Az észrevétel a megállapításra vonatkozzon Egyetért / nem ért egyet /részben egyetért Más intézmények példája nem releváns Mértéktartó érdeklődés ZÁRÁS 12 AEGON KÖBE Generali AEGON UNIQA CIG Élet

13 Kockázati térkép 13 AEGON Groupama UNIQA K&H Posta Bizt. KÖBE Egyéb** ING Posta Élet Allianz Groupama Generali AEGON UNIQA CIG Élet

14 Vállalatirányítás - Tulajdonosi joggyakorlás 14 AEGON Groupama UNIQA Posta Bizt. KÖBE Egyéb** ING Posta Élet Allianz Groupama Generali AEGON UNIQA CIG Élet Tájékoztatój a pénzügyi szervezetek vezetőire és a minősített befolyással rendelkező tulajdonosaira előírt szakmai alkalmasság és üzleti megbízhatóság, illetve a jó üzleti hírnév jogszabályi követelményének alkalmazásáról (korábbi 4/2007. sz. ajánlás) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara közös 4/2011. (X.4.) számú ajánlását a könyvvizsgálók által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének évente készítendő külön kiegészítő jelentés szerkezetéről és tartalmáról Megfelelő kontroll.

15 Vállalatirányítás - Stratégia 15 Groupama UNIQA K&H KÖBE ING Posta Élet Allianz Groupama Generali AEGON UNIQA CIG Élet 3/2012. számú ajánlás biztosítók üzleti tervének minimális tartalmi és formai elemeiről Megalapozatlan stratégia Csoport és biztosító stratégia összhangjának hiánya Üzleti tervek és stratégia egyeztetése Nem megfelelősen kialakított tervezési folyamat

16 Vállalatirányítás - Belső irányítás 16 AEGON Groupama UNIQA K&H Posta Bizt. KÖBE Egyéb** ING Posta Élet Allianz Groupama Generali AEGON UNIQA CIG Élet Tájékoztató a pénzügyi szervezetek vezetőire és a minősített befolyással rendelkező tulajdonosaira előírt szakmai alkalmasság és üzleti megbízhatóság, illetve a jó üzleti hírnév jogszabályi követelményének alkalmazásáról (korábbi 4/2007. sz. ajánlás) 6/2013. számú ajánlás a belső védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről, a pénzügyi szervezetek irányítási és kontroll funkcióiról 5/2008. számú módszertani útmutató a pénzügyi csoportok összevont alapú irányításáról és kockázatkezeléséről EIOPA - Az irányítási rendszerre vonatkozó iránymutatások

17 Vállalatirányítás - Belső irányítás 17 AEGON Groupama UNIQA K&H Posta Bizt. KÖBE Egyéb** Posta Élet Allianz Groupama Generali AEGON UNIQA CIG Élet Tartalom nélküli jegyzőkönyvek. Összemosódó felelősségi és hatáskörök. Ki nem szervezhető tevékenységek kiszervezése. Kiszervezési szerződések hiányosságai.

18 Vállalatirányítás - Belső kontrollrendszer (1) 18 Groupama UNIQA K&H Posta Bizt. KÖBE ING Posta Élet Allianz Groupama Generali AEGON UNIQA CIG Élet 6/2013. számú ajánlás a belső védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről, a pénzügyi szervezetek irányítási és kontroll funkcióiról A PSZÁF és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara közös 4/2011. (X.4.) számú ajánlása a könyvvizsgálók által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének évente készítendő külön kiegészítő jelentés szerkezetéről és tartalmáról 5/2008 számú módszertani útmutató a pénzügyi csoportok összevont alapú irányításáról és kockázatkezeléséről EIOPA irányítási rendszerre vonatkozó iránymutatásai EIOPA Iránymutatások a biztosító saját kockázatainak (az ORSA elveken alapuló) előretekintő értékeléséről

19 Vállalatirányítás - Belső kontrollrendszer (2) 19 Groupama UNIQA K&H Posta Bizt. KÖBE ING Posta Élet Allianz Groupama Generali AEGON UNIQA CIG Élet A kontroll funkciók nem függetlenek azoktól a tevékenységektől, amelyeket felügyelnek. A belső kontroll funkciók nem jelennek meg önállóan. Folyamatba épített és vezetői ellenőrzés hiánya. Biztosítási tevékenységet nem fedik le a kontrollfunkciók. Compliance és kockázatkezelési funkció hiánya.

20 Piaci megjelenés - Termékek 20 AEGON Groupama UNIQA K&H Posta Bizt. KÖBE ING Posta Élet Allianz Groupama Generali AEGON UNIQA CIG Élet 5/2001. számú ajánlás a biztosítók általános szerződési feltételeinek kidolgozásáról és alkalmazásáról Fogyasztói bejelentések a termékek túlzott bonyolultságával kapcsolatban. Magas TKM.

21 Piaci megjelenés – Ügyfelek (1) 21 AEGON Groupama UNIQA K&H Posta Bizt. KÖBE ING Posta Élet Allianz Groupama Generali AEGON UNIQA CIG Élet A biztosítottak egészségügyi állapotával összefüggő adatainak kezeléséhez jogalapot teremtő hozzájáruló nyilatkozat tartalmi és egyes formai szempontjairól szóló 11/2007. számú vezetői körlevél 2/2003. számú ajánlás a hitelintézetek, a befektetési szolgáltatók, az árutőzsdei szolgáltatók és a biztosítók adatkezelési szabályairól 2/2006. számú módszertani útmutató az életbiztosítási igényfelmérésről és a termékismertetőről 1/2002. számú módszertani útmutató a pénzügyi szervezetek által nyújtott szolgáltatások közvetítésére igénybe vett ügynöki tevékenység ellenőrzéséről, a kockázatok kezeléséről

22 Piaci megjelenés – Ügyfelek (2) 22 AEGON Groupama UNIQA K&H Posta Bizt. KÖBE ING Posta Élet Allianz Groupama Generali AEGON UNIQA CIG Élet 4/2008. számú ajánlás a közvetítői tevékenységgel kapcsolatos visszaélések megelőzéséről, a közvetítők ellenőrzéséről, pénzkezelési és dokumentációs kérdéseiről 13/2012. számú ajánlás a befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosításokkal kapcsolatos prudenciális és fogyasztóvédelmi elvek alkalmazásáról 14/2001. számú ajánlás a pénzügyi szervezetek ügyfélszolgálati tevékenységéről 1/2011. számú ajánlás a pénzügyi szervezetek számára az általános fogyasztóvédelmi elvek alkalmazásáról

23 Piaci megjelenés – Ügyfelek (3) 23 AEGON Groupama UNIQA K&H Posta Bizt. KÖBE ING Posta Élet Allianz Groupama Generali AEGON UNIQA CIG Élet 11/2012. számú ajánlás a pénzügyi szervezetek panaszkezelési eljárásáról EIOPA A biztosítók panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások Biztosítási titok kiadása Fogyasztói bejelentésekre késedelmes reagálás Elérhetetlen ügyfélszolgálat Félrevezető TKM értékek

24 Piaci megjelenés - Visszaélések kezelése (1) 24 AEGON Groupama UNIQA K&H Posta Bizt. KÖBE ING Posta Élet Allianz Groupama Generali AEGON UNIQA CIG Élet Visszaélések kezelése 4/2008. számú ajánlás a közvetítői tevékenységgel kapcsolatos visszaélések megelőzéséről, a közvetítők ellenőrzéséről, pénzkezelési és dokumentációs kérdéseiről 1/2002. számú módszertani útmutató a pénzügyi szervezetek által nyújtott szolgáltatások közvetítésére igénybe vett ügynöki tevékenység ellenőrzéséről, a kockázatok kezeléséről Pénzmosás megelőzése 3/2008. számú ajánlás a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról 6/2013. számú ajánlás a belső védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről, a pénzügyi szervezetek irányítási és kontroll funkcióiról

25 Piaci megjelenés - Visszaélések kezelése (2) 25 AEGON Groupama UNIQA K&H Posta Bizt. KÖBE ING Posta Élet Allianz Groupama Generali AEGON UNIQA CIG Élet Hibás információ áramlás, mely nem segíti az feltárást, kezelést, megelőzést. Nincs olyan funkció, mely összefogná az információkat. Feljelentések hiánya. Feltárt visszaéléseket követően a folyamatok változatlanul maradnak. Bejelentkezési kötelezettség elmulasztása. Szabályozatlan pénzkezelés az ügynököknél. Tényleges tulajdonosi nyilatkozatok hiánya. Oktatás, képzés hiánya.

26 Üzleti folyamatok és tőke - Pénzügyi és működési kockázatok (1) 26 AEGON UNIQA K&H Posta Bizt. KÖBE ING Posta Élet Allianz Groupama Generali AEGON UNIQA CIG Élet Hitelkockázat 4/2012. számú ajánlás a viszontbiztosítás kezeléséről 9/2012. számú ajánlás a befektetés-kezelési (vagyonkezelési) tevékenységet végzők befektetési döntéshozatalával, üzletkötéseikkel kapcsolatos elvárásokról, valamint a felmerülő kockázatok kezeléséről Túl magas követelésállomány a viszontbiztosítókkal szemben. Piaci kockázat 9/2012. számú ajánlás a befektetés-kezelési (vagyonkezelési) tevékenységet végzők befektetési döntéshozatalával, üzletkötéseikkel kapcsolatos elvárásokról, valamint a felmerülő kockázatok kezeléséről 5/2002. számú módszertani útmutató a biztosítók letétkezelői és portfolió kezelői szerződéseinek minimális tartalmi elemeire vonatkozóan Tartalékfedezetként szolgáló befektetési eszközök nem felelnek meg a minőségi és mennyiségi követelményeknek.

27 Üzleti folyamatok és tőke - Pénzügyi és működési kockázatok (2) 27 AEGON UNIQA K&H Posta Bizt. KÖBE ING Posta Élet Allianz Groupama AEGON UNIQA CIG Élet Likviditási kockázat 4/2008. számú módszertani útmutató a biztosító likviditását, fizetőképességét súlyosan veszélyeztető állapot kezeléséről és az alkalmazandó eljárásról 4/2003. számú módszertani útmutató a biztosítók eszköz- forrás menedzsmentjéről A rendkívüli helyzetre vonatkozó eljárásrend hiányának veszélyei.

28 Üzleti folyamatok és tőke - Pénzügyi és működési kockázatok (3) 28 AEGON UNIQA K&H Posta Bizt. KÖBE ING Posta Élet Allianz Groupama AEGON UNIQA Biztosítási kockázat 5/2012. ajánlás a többlethozam-visszajuttatás szabályairól 4/2012. számú ajánlás a viszontbiztosítás kezeléséről 1/2010. számú Vezetői körlevél az elhatárolt szerzési költségekről 6/2007. számú Vezetői körlevél a kötelező gépjármű- felelősségbiztosítási terméket értékesítő biztosítók vezetői részére (díjkalkuláció) Jogszabálynak ellentmondó szabályozás a tartalékszabályzatban Termékekből fakadó specialitásokat a tartalékolási szabályzat nem tartalmazza.

29 Üzleti folyamatok és tőke - Pénzügyi és működési kockázatok (4) 29 AEGON UNIQA K&H Posta Bizt. KÖBE ING Posta Élet Allianz Groupama AEGON UNIQA CIG Élet Működési kockázat Informatikai kockázatok. Állománykezelési hiányosságok Nem kellően szabályozott, alátámasztott és kontrollált adatszolgáltatás. Kiszervezett kockázat elvállalás Hibásan eszközölt tranazakciók az egyéni számlákon Szabályozatlan kárrendezés Nem nyomon követhető tartalék értékek a káraktákon.

30 Üzleti folyamatok és tőke - Tőke és jövedelmezőség 30 AEGON Groupama UNIQA K&H Posta Bizt. KÖBE ING Posta Élet Allianz Groupama Generali AEGON UNIQA CIG Élet 10/2007. számú vezetői körlevél a befektetési egységekhez kötött (unit linked) életbiztosítási termékeket értékesítő biztosítók vezetői részére 4/2012. számú ajánlás a viszontbiztosítás kezeléséről Jellemzően off-site felügyelés keretében értékelt kockázat.

31 31 AEGON Groupama UNIQA K&H Posta Bizt. KÖBE ING Posta Élet Allianz Groupama Generali AEGON UNIQA CIG Élet


Letölteni ppt "A biztosítói vizsgálatok tapasztalatai Dr. Dobner András Lajos osztályvezető 2014. április 15."

Hasonló előadás


Google Hirdetések