Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A biztosítói vizsgálatok tapasztalatai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A biztosítói vizsgálatok tapasztalatai"— Előadás másolata:

1 A biztosítói vizsgálatok tapasztalatai
Dr. Dobner András Lajos osztályvezető 2014. április 15.

2 Szervezeti ábra Biztosítás-, pénztár-, pénzügyi vállalkozások és közvetítők felügyeleti igazgatóság igazgató: Nagy Koppány Biztosításfelügyeleti főosztály Dr. Szebelédi Ferenc Pénztárak, pénzügyi vállalkozások és közvetítők felügyeleti főosztály Biztosítói felügyeleti osztály Dr. Dobner András Pénztárfelügyeleti és vizsgálati osztály Biztosítói vizsgálati osztály Somogyvári Sándorné Pénzügyi vállalkozások és közvetítők felügyeleti osztály Aktuáriusi osztály Varga Gábor

3 Felügyeleti feladatok
Vizsgáló + Aktuárius Felügyelt intézmény Célvizsgálat Témavizsgálat Utóvizsgálat ING Egyéb** Átfogó vizsgálat Nyomon követés KÖBE Posta Élet Posta Bizt. 1. év 2. év 3. év CIG Élet Nyomon követés Előkészítés Allianz K&H UNIQA UNIQA AEGON Groupama AEGON Generali Groupama Negyedéves kockázatértékelés Beszámoló értékelés Felügyelő + Aktuárius Egyéb feladatok 3 3

4 Vizsgálandó kockázatok
Környezet Vállalatirányítás Piaci megjelenés Üzleti folyamatok és tőke Tulajdonosi joggyakorlás Termékek Pénzügyi és működési kockázatok Hitelkockázat Likviditási kockázat Működési kockázat Számvitel, adatszolgáltatás Pénzmosás megelőzése, visszaélések kezelése Stratégia IT biztonság Kiemelt üzleti területek Biztosítási kockázat Egyéb intézményi szintű kockázatok Belső irányítás Ügyfelek Szektorok Belső kontrollrendszerek Tőke és jövedelmezőség ING Egyéb** KÖBE Posta Élet Posta Bizt. CIG Élet Allianz K&H UNIQA UNIQA AEGON Groupama AEGON Generali Groupama GYH, KAH KEH EH 4

5 Biztosítói vizsgálatok
Biztosítói vizsgálatok megoszlása 2012-ből átnyúló 2013. 2014. Intézmény típus Vizsgálat típus Terv Tény Biztosító részvénytársaságok átfogó vizsgálat 2 10 11 célvizsgálat 1 Biztosító egyesületek 3 Összesen 5 21 15 ING Egyéb** KÖBE Posta Élet Posta Bizt. CIG Élet Allianz K&H UNIQA UNIQA AEGON Groupama AEGON Generali Groupama 5

6 Vizsgálatban résztvevő szakterületek
Egyéb szakterületek Biztosítási felügyeleti o. Módszertani főo. Informatika felügyeleti o. ING Egyéb** Biztosítási vizsgálati o. KÖBE Egyéb pénzügyi szolgáltatók fogyasztóvédelmi főo. Posta Élet Posta Bizt. CIG Élet Allianz K&H UNIQA UNIQA AEGON Groupama AEGON Generali Groupama Jogérvé-nyesítési főo. Aktuáriusi osztály 6

7 A vizsgálat folyamata ELŐKÉSZÍTÉ S NEM-HELYSZÍNI SZAKASZ
interjúk, próbavásárlások, nyilvántartási rendszerek áttekintése, folyamatos dokumentum-kérés, feldolgozás JELENTÉSÍR ÁS ZÁRÁS KÖBE Posta Élet CIG Élet K&H UNIQA AEGON AEGON Generali 7

8 A vizsgálat folyamata - előkészítés
Aktív kommunikáció az intézményfelügyelővel Korábbi kötelezések, javaslatok, igények maradéktalan teljesítése Kellő időben való felkészülés NEM-HELYSZÍNI SZAKASZ HELYSZÍNI SZAKASZ interjúk, próbavásárlások, nyilvántartási rendszerek áttekintése, folyamatos dokumentum-kérés, feldolgozás JELENTÉSÍR ÁS ZÁRÁS AEGON AEGON Generali 8

9 A vizsgálat folyamata – nem-helyszíni szakasz
ELŐKÉSZÍTÉ S NEM-HELYSZÍNI SZAKASZ Hatékony egyeztetés az átadandó dokumentumokról Dokumentumok határidőben (vagy előtte) történő átadása Kapcsolattartó tehermentesítése HELYSZÍNI SZAKASZ interjúk, próbavásárlások, nyilvántartási rendszerek áttekintése, folyamatos dokumentum-kérés, feldolgozás JELENTÉSÍR ÁS ZÁRÁS K&H UNIQA AEGON AEGON Generali 9

10 A vizsgálat folyamata – helyszíni szakasz
ELŐKÉSZÍTÉ S NEM-HELYSZÍNI SZAKASZ HELYSZÍNI SZAKASZ Megfelelő ember a megfelelő interjún Kellő létszám a megbeszéléseken Technikai felkészültség Megfelelő tartalmú, kérdésre választ adó nyilatkozatok JELENTÉSÍR ÁS ZÁRÁS UNIQA AEGON AEGON Generali 10

11 A vizsgálat folyamata - zárás
ELŐKÉSZÍTÉ S NEM-HELYSZÍNI SZAKASZ HELYSZÍNI SZAKASZ interjúk, próbavásárlások, nyilvántartási rendszerek áttekintése, folyamatos dokumentum-kérés, feldolgozás JELENTÉSÍR ÁS Szoros együttműködés Határidő betartása ZÁRÁS KÖBE CIG Élet UNIQA AEGON AEGON Generali 11

12 A vizsgálat folyamata - zárás
ELŐKÉSZÍTÉ S NEM-HELYSZÍNI SZAKASZ HELYSZÍNI SZAKASZ JELENTÉSÍR ÁS Az észrevétel a megállapításra vonatkozzon Egyetért / nem ért egyet /részben egyetért Más intézmények példája nem releváns Mértéktartó érdeklődés ZÁRÁS KÖBE CIG Élet UNIQA AEGON AEGON Generali 12

13 Kockázati térkép ING Egyéb** Posta Élet Allianz K&H UNIQA UNIQA AEGON
KÖBE Posta Élet Posta Bizt. CIG Élet Allianz K&H UNIQA UNIQA AEGON Groupama AEGON Generali Groupama 13

14 Vállalatirányítás - Tulajdonosi joggyakorlás
Tájékoztatój a pénzügyi szervezetek vezetőire és a minősített befolyással rendelkező tulajdonosaira előírt szakmai alkalmasság és üzleti megbízhatóság, illetve a jó üzleti hírnév jogszabályi követelményének alkalmazásáról (korábbi 4/2007. sz. ajánlás) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara közös 4/2011. (X.4.) számú ajánlását a könyvvizsgálók által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének évente készítendő külön kiegészítő jelentés szerkezetéről és tartalmáról Megfelelő kontroll. ING Egyéb** KÖBE Posta Élet Posta Bizt. CIG Élet Allianz UNIQA UNIQA AEGON Groupama AEGON Generali Groupama 14

15 Vállalatirányítás - Stratégia
3/2012. számú ajánlás biztosítók üzleti tervének minimális tartalmi és formai elemeiről Megalapozatlan stratégia Csoport és biztosító stratégia összhangjának hiánya Üzleti tervek és stratégia egyeztetése Nem megfelelősen kialakított tervezési folyamat ING KÖBE Posta Élet CIG Élet Allianz K&H UNIQA UNIQA AEGON Groupama Generali Groupama 15

16 Vállalatirányítás - Belső irányítás
Tájékoztató a pénzügyi szervezetek vezetőire és a minősített befolyással rendelkező tulajdonosaira előírt szakmai alkalmasság és üzleti megbízhatóság, illetve a jó üzleti hírnév jogszabályi követelményének alkalmazásáról (korábbi 4/2007. sz. ajánlás) 6/2013. számú ajánlás a belső védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről, a pénzügyi szervezetek irányítási és kontroll funkcióiról 5/2008. számú módszertani útmutató a pénzügyi csoportok összevont alapú irányításáról és kockázatkezeléséről EIOPA - Az irányítási rendszerre vonatkozó iránymutatások ING Egyéb** KÖBE Posta Élet Posta Bizt. CIG Élet Allianz K&H UNIQA UNIQA AEGON Groupama AEGON Generali Groupama 16

17 Vállalatirányítás - Belső irányítás
Tartalom nélküli jegyzőkönyvek. Összemosódó felelősségi és hatáskörök. Ki nem szervezhető tevékenységek kiszervezése. Kiszervezési szerződések hiányosságai. Egyéb** KÖBE Posta Élet Posta Bizt. CIG Élet Allianz K&H UNIQA UNIQA AEGON Groupama AEGON Generali Groupama 17

18 Vállalatirányítás - Belső kontrollrendszer (1)
6/ számú ajánlás a belső védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről, a pénzügyi szervezetek irányítási és kontroll funkcióiról A PSZÁF és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara közös 4/2011. (X.4.) számú ajánlása a könyvvizsgálók által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének évente készítendő külön kiegészítő jelentés szerkezetéről és tartalmáról 5/2008 számú módszertani útmutató a pénzügyi csoportok összevont alapú irányításáról és kockázatkezeléséről EIOPA irányítási rendszerre vonatkozó iránymutatásai EIOPA Iránymutatások a biztosító saját kockázatainak (az ORSA elveken alapuló) előretekintő értékeléséről ING KÖBE Posta Élet Posta Bizt. CIG Élet Allianz K&H UNIQA UNIQA AEGON Groupama Generali Groupama 18

19 Vállalatirányítás - Belső kontrollrendszer (2)
A kontroll funkciók nem függetlenek azoktól a tevékenységektől, amelyeket felügyelnek. A belső kontroll funkciók nem jelennek meg önállóan. Folyamatba épített és vezetői ellenőrzés hiánya. Biztosítási tevékenységet nem fedik le a kontrollfunkciók. Compliance és kockázatkezelési funkció hiánya. ING KÖBE Posta Élet Posta Bizt. CIG Élet Allianz K&H UNIQA UNIQA AEGON Groupama Generali Groupama 19

20 Piaci megjelenés - Termékek
5/2001. számú ajánlás a biztosítók általános szerződési feltételeinek kidolgozásáról és alkalmazásáról Fogyasztói bejelentések a termékek túlzott bonyolultságával kapcsolatban. Magas TKM. ING KÖBE Posta Élet Posta Bizt. CIG Élet Allianz K&H UNIQA UNIQA AEGON Groupama AEGON Generali Groupama 20

21 Piaci megjelenés – Ügyfelek (1)
A biztosítottak egészségügyi állapotával összefüggő adatainak kezeléséhez jogalapot teremtő hozzájáruló nyilatkozat tartalmi és egyes formai szempontjairól szóló 11/2007. számú vezetői körlevél 2/2003. számú ajánlás a hitelintézetek, a befektetési szolgáltatók, az árutőzsdei szolgáltatók és a biztosítók adatkezelési szabályairól 2/2006. számú módszertani útmutató az életbiztosítási igényfelmérésről és a termékismertetőről 1/2002. számú módszertani útmutató a pénzügyi szervezetek által nyújtott szolgáltatások közvetítésére igénybe vett ügynöki tevékenység ellenőrzéséről, a kockázatok kezeléséről ING KÖBE Posta Élet Posta Bizt. CIG Élet Allianz K&H UNIQA UNIQA AEGON Groupama AEGON Generali Groupama 21

22 Piaci megjelenés – Ügyfelek (2)
4/2008. számú ajánlás a közvetítői tevékenységgel kapcsolatos visszaélések megelőzéséről, a közvetítők ellenőrzéséről, pénzkezelési és dokumentációs kérdéseiről 13/2012. számú ajánlás a befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosításokkal kapcsolatos prudenciális és fogyasztóvédelmi elvek alkalmazásáról 14/2001. számú ajánlás a pénzügyi szervezetek ügyfélszolgálati tevékenységéről 1/2011. számú ajánlás a pénzügyi szervezetek számára az általános fogyasztóvédelmi elvek alkalmazásáról ING KÖBE Posta Élet Posta Bizt. CIG Élet Allianz K&H UNIQA UNIQA AEGON Groupama AEGON Generali Groupama 22

23 Piaci megjelenés – Ügyfelek (3)
11/2012. számú ajánlás a pénzügyi szervezetek panaszkezelési eljárásáról EIOPA A biztosítók panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások Biztosítási titok kiadása Fogyasztói bejelentésekre késedelmes reagálás Elérhetetlen ügyfélszolgálat Félrevezető TKM értékek ING KÖBE Posta Élet Posta Bizt. CIG Élet Allianz K&H UNIQA UNIQA AEGON Groupama AEGON Generali Groupama 23

24 Piaci megjelenés - Visszaélések kezelése (1)
4/2008. számú ajánlás a közvetítői tevékenységgel kapcsolatos visszaélések megelőzéséről, a közvetítők ellenőrzéséről, pénzkezelési és dokumentációs kérdéseiről 1/2002. számú módszertani útmutató a pénzügyi szervezetek által nyújtott szolgáltatások közvetítésére igénybe vett ügynöki tevékenység ellenőrzéséről, a kockázatok kezeléséről Pénzmosás megelőzése 3/2008. számú ajánlás a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról 6/ számú ajánlás a belső védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről, a pénzügyi szervezetek irányítási és kontroll funkcióiról ING KÖBE Posta Élet Posta Bizt. CIG Élet Allianz K&H UNIQA UNIQA AEGON Groupama AEGON Generali Groupama 24

25 Piaci megjelenés - Visszaélések kezelése (2)
Hibás információ áramlás, mely nem segíti az feltárást, kezelést, megelőzést. Nincs olyan funkció, mely összefogná az információkat. Feljelentések hiánya. Feltárt visszaéléseket követően a folyamatok változatlanul maradnak. Bejelentkezési kötelezettség elmulasztása. Szabályozatlan pénzkezelés az ügynököknél. Tényleges tulajdonosi nyilatkozatok hiánya. Oktatás, képzés hiánya. ING KÖBE Posta Élet Posta Bizt. CIG Élet Allianz K&H UNIQA UNIQA AEGON Groupama AEGON Generali Groupama 25

26 Üzleti folyamatok és tőke - Pénzügyi és működési kockázatok (1)
Hitelkockázat 4/2012. számú ajánlás a viszontbiztosítás kezeléséről 9/2012. számú ajánlás a befektetés-kezelési (vagyonkezelési) tevékenységet végzők befektetési döntéshozatalával, üzletkötéseikkel kapcsolatos elvárásokról, valamint a felmerülő kockázatok kezeléséről Túl magas követelésállomány a viszontbiztosítókkal szemben. Piaci kockázat 5/2002. számú módszertani útmutató a biztosítók letétkezelői és portfolió kezelői szerződéseinek minimális tartalmi elemeire vonatkozóan Tartalékfedezetként szolgáló befektetési eszközök nem felelnek meg a minőségi és mennyiségi követelményeknek. ING KÖBE Posta Élet Posta Bizt. CIG Élet Allianz K&H UNIQA UNIQA AEGON Groupama AEGON Generali 26

27 Üzleti folyamatok és tőke - Pénzügyi és működési kockázatok (2)
Likviditási kockázat 4/2008. számú módszertani útmutató a biztosító likviditását, fizetőképességét súlyosan veszélyeztető állapot kezeléséről és az alkalmazandó eljárásról 4/2003. számú módszertani útmutató a biztosítók eszköz- forrás menedzsmentjéről A rendkívüli helyzetre vonatkozó eljárásrend hiányának veszélyei. ING KÖBE Posta Élet Posta Bizt. CIG Élet Allianz K&H UNIQA UNIQA AEGON Groupama AEGON 27

28 Üzleti folyamatok és tőke - Pénzügyi és működési kockázatok (3)
Biztosítási kockázat 5/2012. ajánlás a többlethozam-visszajuttatás szabályairól 4/2012. számú ajánlás a viszontbiztosítás kezeléséről 1/2010. számú Vezetői körlevél az elhatárolt szerzési költségekről 6/2007. számú Vezetői körlevél a kötelező gépjármű- felelősségbiztosítási terméket értékesítő biztosítók vezetői részére (díjkalkuláció) Jogszabálynak ellentmondó szabályozás a tartalékszabályzatban Termékekből fakadó specialitásokat a tartalékolási szabályzat nem tartalmazza. ING KÖBE Posta Élet Posta Bizt. Allianz K&H UNIQA UNIQA AEGON Groupama AEGON 28

29 Üzleti folyamatok és tőke - Pénzügyi és működési kockázatok (4)
Informatikai kockázatok. Állománykezelési hiányosságok Nem kellően szabályozott, alátámasztott és kontrollált adatszolgáltatás. Kiszervezett kockázat elvállalás Hibásan eszközölt tranazakciók az egyéni számlákon Szabályozatlan kárrendezés Nem nyomon követhető tartalék értékek a káraktákon. ING KÖBE Posta Élet Posta Bizt. CIG Élet Allianz K&H UNIQA UNIQA AEGON Groupama AEGON 29

30 Üzleti folyamatok és tőke - Tőke és jövedelmezőség
10/2007. számú vezetői körlevél a befektetési egységekhez kötött (unit linked) életbiztosítási termékeket értékesítő biztosítók vezetői részére 4/2012. számú ajánlás a viszontbiztosítás kezeléséről Jellemzően off-site felügyelés keretében értékelt kockázat. ING KÖBE Posta Élet Posta Bizt. CIG Élet Allianz K&H UNIQA UNIQA AEGON Groupama AEGON Generali Groupama 30

31 Kérdések ING Posta Élet Allianz K&H UNIQA UNIQA AEGON Groupama AEGON
KÖBE Posta Élet Posta Bizt. CIG Élet Allianz K&H UNIQA UNIQA AEGON Groupama AEGON Generali Groupama 31


Letölteni ppt "A biztosítói vizsgálatok tapasztalatai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések