Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

- 1 - VIE/BP/I/001 / 02/07/2014 / 1 BEFEKTETÉSI ALAPOK - FŐBB JELLEMZŐK Budapest, 2004. május 3.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "- 1 - VIE/BP/I/001 / 02/07/2014 / 1 BEFEKTETÉSI ALAPOK - FŐBB JELLEMZŐK Budapest, 2004. május 3."— Előadás másolata:

1 - 1 - VIE/BP/I/001 / 02/07/2014 / 1 BEFEKTETÉSI ALAPOK - FŐBB JELLEMZŐK Budapest, 2004. május 3.

2 2 Befektetési alapkategóriák változása I.

3 3 Befektetési alapkategóriák változása II.

4 4 A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. Tv. A jogszabályi háttér szabályozási feladatai: 1.Meghatározza a tőkepiaci szereplők működésének és eljárásának szabályait:  Funkciók szétválasztása  Számlavezetés  Letétkezelés  Vagyonkezelés  Ellenőrzés  Kockázatvállalás limitálása (jogszabályok, belső szabályzatok, befektetési politika)  Szigorú titoktartási szabályok

5 5 A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. Tv. 2.Tájékoztatás szerepének kiemelése Cél: valóságnak megfelelő, hiteles adatközlés  Rendszeres tájékoztató (PSZÁF, Befektetők, Forgalmazók)  Félévente, évente jelentés készítési kötelezettség  Havonta portfoliójelentés  Rendkívüli tájékoztató (tv-ben meghatározott esetekben, határidőkkel)  Átalakulás előtt (hirdetmény)  Befektetési szabályok változása előtt  Futamidő határozottá alakítása  Alapkezelő felszámolása esetén  Befektetési alap megszűnése esetén  PSZÁF

6 6 A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. Tv. 3. Kontroll (Befektetőket védő garanciák) biztosítása  Letétkezelő PSZÁF által jóváhagyott hitelintézeti megbízás alapján Független Feladatai (nettó eszközérték megállapítása, limitfigyelés, ellenőrzés, ügyletek határidőben történő lebonyolításának biztosítása)  Könyvvizsgáló PSZÁF által vezetett nyilvántartásba bejegyzett Szigorú összeférhetetlenségi szabályok, megfelelési feltételek  PSZÁF Engedélyezés, ellenőrzés, szankcionálás

7 7 Befektetési alapok szervezeti felépítése Letétkezelő Forgalmazó Ügynökök Könyvvizsgáló Könyvelő PSZÁF PSZÁF: A befektetési alapkezelők és a befektetési alapok működését törvényességi szempontból ellenőrző felügyeleti szerv Alapkezelő: A Tpt. szerinti befektetési tevékenységre engedéllyel rendelkező részvénytársaság Könyvvizsgáló: Az alapok éves beszámolójának és a Tpt. betartásának ellenőrzésével megbízott személy Forgalmazó: A befektetési jegyek forgalomba hozatalában közreműködő befektetési szolgáltató Ügynökök: A forgalmazóval kötött szerződés alapján, annak nevében, felelősségére és kockázatára eljáró személy Letétkezelő: A befektetési alap számára letétkezelési tevékenységet végző hitelintézet Könyvelő: a befektetési alapok könyvelését végző könyvelő

8 8 Befektetési alapok garancia rendszere A befektetési alapokban lévő megtakarításokra nem terjed ki a BEVA garanciája! Azonban  az alapokban lévő eszközök kizárólag a Letétkezelőnél tarthatók;  a Letétkezelő napi szinten figyeli az Alapkezelő alapokkal kapcsolatos tevékenységét;  a Felügyelet (PSZÁF) napi szinten figyeli az Alapkezelő tevékenységét;  a Könyvvizsgáló szintén folyamatosan ellenőrzi az Alapok működését.

9 9 Befektetési alapok működése A befektetési alap működésének minden feltételét az Alap Tpt. szerint elkészített, PSZÁF által jóváhagyott Tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza! A Befektető a befektetési jegy vásárlásakor nyilatkozik a Tájékoztató és Szabályzat ismeretéről. A szabályzatban foglaltakkal ellentétes eljárás mind az Alapkezelő, mind a Letétkezelő, mind pedig a Forgalmazó részéről törvénysértő, amelyet a PSZÁF szankcionál!

10 10 Befektetési alapkezelők szakmai szervezete Befektetési Alapkezelők Magyarországi Szövetsége (BAMOSZ) 1993-ban alakult meg, a tagok száma 21, a hasonló profilú európai szervezet (FEFSI) tagja A szövetség fő feladatai:  Érdekegyeztetés, érdekközvetítés és érdekképviselet.  Jogszabályok véleményezése és a jogszabályalkotás befolyásolása.  A befektetési alapok megismertetése, megfelelő közönség- és sajtókapcsolat (PR) kialakításán keresztül.  Információ gyűjtése a hazai piacról.  Szakoktatás támogatása.  Kapcsolatok kialakítása a hasonló külföldi szervezetekkel (szövetségekkel).  Szakmai ajánlások, közös elvek megfogalmazása, a versenyetikai szabályok kialakítása.

11 11 Befektetési alapok típusai A BAMOSZ az alábbi alap kategóriákat fogadta el tagok által kezelt alapokra vonatkozóan  Pénzpiaci  Kötvényhazai (a hazai eszközök aránya > 50%)  Részvény  Vegyesnemzetközi (a hazai eszközök aránya < 50%)  Ingatlan Csak önszabályozás, a jogszabályok nem tartalmaznak erre vonatkozó definíciókat.

12 12 Befektetési alapok értékelése A befektetési alapok értékelésének célja a forgalmazási árfolyam (nettó eszközérték) meghatározása. Az adott napi árfolyam az alap adott napi piaci értékét tükrözi. Az eszközértéket a Letétkezelő határozza meg Az eszközérték számítás gyakorisága  nyíltvégű alapok esetében naponta  zártvégű alapok esetében hetente

13 13 Hozam, összehasonlíthatóság Az alapok értékelése és összehasonlítása, csak azonos befektetési politikák esetén lehetséges. A befektetési alapok referencia indexet (benchmark) választanak, melynek a teljesítményét rendszeresen publikálják. Az egyes befektetési alapokat egymással is összehasonlítják, ebben a BAMOSZ etikai kódexe határoz meg szabályokat.


Letölteni ppt "- 1 - VIE/BP/I/001 / 02/07/2014 / 1 BEFEKTETÉSI ALAPOK - FŐBB JELLEMZŐK Budapest, 2004. május 3."

Hasonló előadás


Google Hirdetések