Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Összeférhetetlenség. C É L KORRUPCIÓMENTESKÖZÉLET.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Összeférhetetlenség. C É L KORRUPCIÓMENTESKÖZÉLET."— Előadás másolata:

1 Összeférhetetlenség

2 C É L KORRUPCIÓMENTESKÖZÉLET

3 ESZKÖZ TÁRGYI OLDAL KÖZVAGYON ÉS KÖZPÉNZEK ÁTLÁTHATÓSÁGA SZEMÉLYI OLDAL ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG SZABÁLYOZÁSA

4 ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG EGYES TISZTSÉGEK, FOGLALKOZÁSOK EGYÜTTES EGYES TISZTSÉGEK, FOGLALKOZÁSOK EGYÜTTES EGYIDEJŰ EGYIDEJŰ BETÖLTÉSÉNEK BETÖLTÉSÉNEK TILALMA TILALMA

5 JOGSZABÁLYOK a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. tv. a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. tv. a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. tv. a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. tv. az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. tv. az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. tv. a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. tv. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. tv. a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról 2001. évi XCV. tv. a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról 2001. évi XCV. tv. köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXII. tv. a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. tv. a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. tv. a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény

6 A diák értelmezése A POLGÁRMESTEREKRE vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat Ötv. 33/A.§ (1) bekezdése tartalmazza, amely mind a főállású és mind a társadalmi megbízatású polgármesterekre egyaránt vonatkozik.

7 SZABÁLYOZÁS Polgármesterek Polgármesterek Ötv. 33/A.§ Ötv. 33/A.§ Önkormányzati Képviselők Ökj.tv. 5.§

8 Összeférhetetlenségi okok csoportosítása

9 ALANYAI SZERINT Alanyai polgármesterképviselő Nem képviselő bizottsági tag Alanyai polgármesterképviselő Nem képviselő bizottsági tag

10 Személyi kör értelmezése Ötv. 103. § (2) Ötv. 103. § (2) a polgármesterrel kapcsolatos, Ötv. 33/A. §- ában foglalt összeférhetetlenségi előírásokat az alpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, alelnöke vonatkozásában is alkalmazni kell. a polgármesterrel kapcsolatos, Ötv. 33/A. §- ában foglalt összeférhetetlenségi előírásokat az alpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, alelnöke vonatkozásában is alkalmazni kell. Ötv. 34.§ (2) Ötv. 34.§ (2) nem képviselő alpolgármesterre is alkalmazni kell az Ötv. 33/A. §-ában foglaltakat nem képviselő alpolgármesterre is alkalmazni kell az Ötv. 33/A. §-ában foglaltakat

11 TÁRGYA SZERINT Tárgy szerint Hatalmi ágak elválasz- tása gazdaságimunkajogisajtó

12 FELOLDHATÓSÁG SZERINT FELOLDHATÓÖSSZEFÉRHETETLENSÉG NEM FELOLDHATÓ ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG

13 Államhatalom és helyi hatalom összefonódását tiltó rendelkezések Közjogi méltóságok Kormánytagok Központi állami szervek Igazságszolgáltatási szervek, fegyveres erők, rendvédelmi szervek területi államigazgatási szervek Jegyző, hivatali köztisztviselő

14 Államhatalmi ágak elválasztásából adódó összeférhetetlenségi szabályok I. a köztársasági elnök, a köztársasági elnök, az Alkotmánybíróság tagja, az Alkotmánybíróság tagja, országgyűlési biztos országgyűlési biztos az Állami Számvevőszék elnöke, elnökhelyettese és számvevője, az Állami Számvevőszék elnöke, elnökhelyettese és számvevője, a Kormány tagja, a Kormány tagja, államtitkár, államtitkár, közigazgatási államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár, helyettes államtitkár,

15 Államhatalmi ágak elválasztásából adódó összeférhetetlenségi szabályok III. bíró, bíró, ügyész, ügyész, közjegyző, közjegyző, bírósági végrehajtó, bírósági végrehajtó, a Magyar Honvédség hivatásos állományú tagja, a Magyar Honvédség hivatásos állományú tagja, a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagja(1996. évi XLIII.tv.) a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagja(1996. évi XLIII.tv.) Sajátosság: Sajátosság: a foglalkoztatási/szolgálati jogviszonyra vonatkozó ágazati törvények is összeférhetetlenségi okként szabályozzák; a foglalkoztatási/szolgálati jogviszonyra vonatkozó ágazati törvények is összeférhetetlenségi okként szabályozzák; az Ökjt. nem tilalmazza az önkormányzati képviselők vonatkozásában, azonban az ágazati törvények többsége szünetelési okként szabályozza a képviselői mandátum megszerzését. az Ökjt. nem tilalmazza az önkormányzati képviselők vonatkozásában, azonban az ágazati törvények többsége szünetelési okként szabályozza a képviselői mandátum megszerzését. Alkotmány 40/B (4) rendvédelmi szervek tagjai jv. megszűnését követő 3 évig nem indulhatnak jelöltként.

16 Államhatalmi ágak elválasztásából adódó összeférhetetlenségi szabályok IV. a közigazgatási hivatal vezetője, köztisztviselője (kormánytisztviselő) a közigazgatási hivatal vezetője, köztisztviselője (kormánytisztviselő) jegyző (főjegyző, körjegyző), aljegyző jegyző (főjegyző, körjegyző), aljegyző (kategorikus tiltás, sehol nem lehet képviselő, és polgármester)

17 Államhatalmi ágak elválasztásából adódó összeférhetetlenségi szabályok IV. a képviselő-testület hivatalának köztisztviselője a képviselő-testület hivatalának köztisztviselője csak az őt alkalmazó önkormányzatnál összeférhetetlen De! A Ktv. 1. §-a szerint a képviselő-testület hivatala alatt a helyi önkormányzat képviselőtestületének hivatalát, hatósági igazgatási társulását, közterület felügyeletet, és a körjegyzőséget is érteni kell.

18 Államhatalmi ágak elválasztásából adódó összeférhetetlenségi szabályok annak a területi, helyi államigazgatási szervnek a köztisztviselője, amelynek feladatkörébe az adott önkormányzatot érintő ügyek tartoznak, és illetékessége az önkormányzatra kiterjed annak a területi, helyi államigazgatási szervnek a köztisztviselője, amelynek feladatkörébe az adott önkormányzatot érintő ügyek tartoznak, és illetékessége az önkormányzatra kiterjed

19 Értelmezési probléma helyi, területi, régiós államigazgatási szervek helyi, területi, régiós államigazgatási szervek hatósági állatorvos hatósági állatorvos falugazdász falugazdász gyámhivatali és okmányirodai ügyintézők gyámhivatali és okmányirodai ügyintézők

20 Államhatalmi ágak elválasztásából adódó összeférhetetlenségi szabályok területileg illetékes területfejlesztési tanács hivatali szervezetének munkavállalója, Ha a többcélú kistérségi társulás ellátja a kistérségi területfejlesztési tanács feladatait, akkor a munkaszervezetének munkavállalója – bírósági döntéssel is megerősítetten – összeférhetetlen a képviselői tisztséggel. Az összeférhetetlenség fennállása szempontjából közömbös, hogy a munkaszervezetben való foglalkoztatás milyen jogviszonyban történik. Ha a többcélú kistérségi társulás ellátja a kistérségi területfejlesztési tanács feladatait, akkor a munkaszervezetének munkavállalója – bírósági döntéssel is megerősítetten – összeférhetetlen a képviselői tisztséggel. Az összeférhetetlenség fennállása szempontjából közömbös, hogy a munkaszervezetben való foglalkoztatás milyen jogviszonyban történik.

21 Gazdasági összeférhetetlenség I. a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. igazgatóságának és felügyelő bizottságának elnöke és tagja, vezető alkalmazottja és munkavállalója a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. igazgatóságának és felügyelő bizottságának elnöke és tagja, vezető alkalmazottja és munkavállalója aki, illetve akinek a személyes közreműködésével működő gazdasági társaság önkormányzati feladatot a képviselő-testülettel vagy a képviselő-testület szervével kötött vállalkozási, megbízási szerződés vagy munkaszerződés alapján lát el, aki, illetve akinek a személyes közreműködésével működő gazdasági társaság önkormányzati feladatot a képviselő-testülettel vagy a képviselő-testület szervével kötött vállalkozási, megbízási szerződés vagy munkaszerződés alapján lát el,

22 Önkormányzati feladatellátás szerződés alapján HÁZIORVOS közalkalmazott közalkalmazott vállalkozó háziorvos vállalkozó háziorvos gazdasági társaság gazdasági társaság

23 Gazdasági összeférhetetlenség II. a képviselő-testület által alapított önkormányzati vállalat vezérigazgatója, vezérigazgató-helyettese, igazgatója, igazgatóhelyettese, igazgatótanácsának, vezető testületének tagja, a képviselő-testület által alapított önkormányzati vállalat vezérigazgatója, vezérigazgató-helyettese, igazgatója, igazgatóhelyettese, igazgatótanácsának, vezető testületének tagja, az önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság vezető tisztségviselője, igazgatótanácsának, igazgatóságának vagy vezető testületének, valamint a társasággal munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló más jogviszonyban álló vezetője (vezérigazgatója), az önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság vezető tisztségviselője, igazgatótanácsának, igazgatóságának vagy vezető testületének, valamint a társasággal munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló más jogviszonyban álló vezetője (vezérigazgatója), az önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság által alapított gazdasági társaság vezérigazgatója, vezérigazgató-helyettese, igazgatója, igazgatóhelyettese, igazgatótanácsának, igazgatóságának vagy vezető testületének tagja, az önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság által alapított gazdasági társaság vezérigazgatója, vezérigazgató-helyettese, igazgatója, igazgatóhelyettese, igazgatótanácsának, igazgatóságának vagy vezető testületének tagja,

24 SZEMÉLYI KÖR Gazdasági Társaságok: KKT,BT (csak az Ötv. 33./A § (1)m.) vonatkozásában) KKT,BT (csak az Ötv. 33./A § (1)m.) vonatkozásában) KFT: Ügyvezető, felügyelő bizottság elnöke KFT: Ügyvezető, felügyelő bizottság elnöke RT: igazgatóság tagja, igazgató, igazgató- helyettes, vezérigazgató, vezérigazgató- helyettes, felügyelő bizottság elnöke RT: igazgatóság tagja, igazgató, igazgató- helyettes, vezérigazgató, vezérigazgató- helyettes, felügyelő bizottság elnöke

25 Alapítvány/közalapítvány kuratóriumi tagság kivételével a képviselő-testület által létrehozott közalapítvány kezelő szervének tisztségviselője, kuratóriumi tagság kivételével a képviselő-testület által létrehozott közalapítvány kezelő szervének tisztségviselője, A 2006. évi LXV. törvény 1. §-a 2006. augusztus 24-i hatállyal hatályon kívül helyezte a Ptk. közalapítványra vonatkozó rendelkezéseit, közalapítvány nem alapítható, de álláspontunk szerint az összeférhetetlenség fennáll a korábban közalapítványként bejegyzett jogutód alapítványok esetében is. A 2006. évi LXV. törvény 1. §-a 2006. augusztus 24-i hatállyal hatályon kívül helyezte a Ptk. közalapítványra vonatkozó rendelkezéseit, közalapítvány nem alapítható, de álláspontunk szerint az összeférhetetlenség fennáll a korábban közalapítványként bejegyzett jogutód alapítványok esetében is.

26 Költségvetési szerv A polgármester nem lehet a képviselő- testület által alapított költségvetési szerv vezetője, vezető- helyettese, gazdasági vezetője, továbbá olyan közalkalmazott, aki kinevezését a képviselő- testülettől kapja jogi személyiségű társulás jogi személyiségű társulás többcélú társulás intézményvezető egyszemélyes „intézmények”: falugondnok, tanyagondnok védőnő, könyvtáros

27 SAJTÓVAL KAPCSOLATOS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG Sem képviselő, sem polgármester nem lehet helyi és körzeti műsorszolgáltató, lapkiadó, lapterjesztő vezetője, vezető testületének tagja, ügyvezetője, ezek vezető állású alkalmazottja.

28 Műsorszolgáltatatás Az Rttv. korlátozza a műsorszolgáltatásban való részvételét azon Gt-knek, amelyek vezetésében önkormányzati képviselő, polgármester vagy azok hozzátartozója (!) tag, Az Rttv. korlátozza a műsorszolgáltatásban való részvételét azon Gt-knek, amelyek vezetésében önkormányzati képviselő, polgármester vagy azok hozzátartozója (!) tag, polgármester nem lehet műsorszolgáltatásra jogosult polgármester nem lehet műsorszolgáltatásra jogosult

29 EGYÉB ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG Polgármester nem lehet más önkormányzatnál: polgármester polgármester alpolgármester alpolgármester nem lehet más települési (!) önkormányzatnál: Önkormányzati képviselő (kivéve megyei közgyűlés tagja)

30 MUNKAJOGI ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG Nem feloldható összeférhetetlenség !!! a FŐÁLLÁSÚ POLGÁRMESTER a tudományos, oktatói, lektori, szerkesztői, művészeti és jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység kivételével egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyt - az országgyűlési képviselői megbízatás kivételével - nem létesíthet; /Ötv. 33/A.§ (2)a.)/ a FŐÁLLÁSÚ POLGÁRMESTER a tudományos, oktatói, lektori, szerkesztői, művészeti és jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység kivételével egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyt - az országgyűlési képviselői megbízatás kivételével - nem létesíthet; /Ötv. 33/A.§ (2)a.)/

31 FELOLDHATÓ ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG a főállású polgármester a képviselő-testület hozzájárulása nélkül nem lehet a főállású polgármester a képviselő-testület hozzájárulása nélkül nem lehet · vállalatnak vezérigazgatója, vezérigazgató- helyettese, igazgatója, igazgatóhelyettese, igazgatótanácsának, vezető testületének és felügyelő bizottságának tagja, · vállalatnak vezérigazgatója, vezérigazgató- helyettese, igazgatója, igazgatóhelyettese, igazgatótanácsának, vezető testületének és felügyelő bizottságának tagja, ·gazdasági társaság vezető tisztségviselője, igazgatótanácsának, igazgatóságának vagy vezető testületének, felügyelő bizottságnak tagja, valamint a társasággal munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló más jogviszonyban álló vezetője (vezérigazgatója), ·gazdasági társaság vezető tisztségviselője, igazgatótanácsának, igazgatóságának vagy vezető testületének, felügyelő bizottságnak tagja, valamint a társasággal munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló más jogviszonyban álló vezetője (vezérigazgatója), · szövetkezet tisztségviselője, · szövetkezet tisztségviselője, ·alapítvány kezelő szervezetének tagja, tisztségviselője. ·alapítvány kezelő szervezetének tagja, tisztségviselője.

32 A képviselő-testület döntése Hozzájárul Hozzájárul Hozzájárulását megtagadja Hozzájárulását megtagadja Kimondja az összeférhetetlenséget Kimondja az összeférhetetlenséget

33 Értelmezési probléma! Önkormányzati képviselő esetén felmerülő összeférhetetlensé g sohasem szüntethető meg a képviselő-testület hozzájárulásával. Önkormányzati képviselő esetén felmerülő összeférhetetlensé g sohasem szüntethető meg a képviselő-testület hozzájárulásával. Ha a betöltött tisztség önkormányzati tulajdoni részesedésű gazdálkodó szervezetben van, akkor a testület nem járulhat hozzá az egyidejű foglalkoztatáshoz.

34 Összeférhetetlenségi eljárás Bíróság eljárása KÖZIGAZ- GATÁSI HIVATAL ELJÁRÁSA Képviselő- testület eljárása Önkéntes jogkövetés

35 ÖNKÉNTES JOGKÖVETÉS Bejelentés Bejelentés Megszüntetés Megszüntetés a megbízó levél átadásától, a megbízó levél átadásától, az ok felmerülésétől számított az ok felmerülésétől számított 30 napon belül 30 napon belül

36 A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELJÁRÁSA Érintett bejelentése Érintett bejelentése Más személy kezdeményezése Más személy kezdeményezése (polgármester esetén képviselői indítványra) (polgármester esetén képviselői indítványra) bizottsági vizsgálat bizottsági vizsgálat 30 nap Döntés (kizárólagos jogkör!): Döntés (kizárólagos jogkör!): Hozzájárulás megadása/megtagadása Összeférhetetlenség kimondása/elutasítása

37 KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL ELJÁRÁSA Esetei: állampolgári bejelentésre vizsgálat kezdeményezése a testületnél állampolgári bejelentésre vizsgálat kezdeményezése a testületnél törvénysértő döntés, törvénysértő döntés, döntés elmulasztása esetén döntés elmulasztása esetén kérelem kérelem a bíróságnak összeférhetetlenség kimondása iránt.

38 A BÍRÓSÁG ELJÁRÁSA Érintettek jogorvoslati kérelmére Megtámadott határozat felülvizsgálata Nemperes eljárásban Nemperes eljárásban fellebbezés fellebbezés További jogorvoslatnak a II. További jogorvoslatnak a II. Közigazgatási hivatal kezdeményezésére Összeférhetetlenség kimondása/elutasítása 30 napon belül fokú döntés ellen nincs helye

39 Részletesebben az összeférhetetlenségről: A Belügyminisztérium honlapján megjelent módszertani ajánlás http://www.bm.gov.hu/web/portal.nsf/index? OpenView ttp://www.bm.gov.hu/web/portal.nsf/index? OpenViewttp://www.bm.gov.hu/web/portal.nsf/index? OpenView A Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási Hivatal honlapján tájékoztatójában

40 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Összeférhetetlenség. C É L KORRUPCIÓMENTESKÖZÉLET."

Hasonló előadás


Google Hirdetések