Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A pedagógusok értékelési rendszerének lehetőségei, tapasztalatai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A pedagógusok értékelési rendszerének lehetőségei, tapasztalatai."— Előadás másolata:

1 A pedagógusok értékelési rendszerének lehetőségei, tapasztalatai

2 1.Jogszabályi háttér 2.A közoktatás minőségértékelési rendszere 3.A teljesítményértékelés a szabályozás szintjén 4.Értékelés szempontjai és az értékelés rendje 5.A pedagógus tevékenységéhez szükséges kulcskompetenciák 6.A könyvtárostanár munkájának értékelése 7.Tapasztalatok

3 1. Jogszabályi háttér

4 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (Kt.) 3/2002. (II. 15.) OM rendelet a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (Kjt.) 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról

5 2. A közoktatás minőségértékelési rendszere

6 Egy olyan összehangolt irányítási rendszer, amely a közoktatási intézmények számára kitűzött céloknak megfelelő intézményértékelési, tanulói teljesítménymérési és statisztikai funkciók, illetve az ezek által szolgáltatott, a közoktatás eredményességéről, minőségéről, hatékonyságáról szóló információk gyűjtését, és az érdekeltekhez való visszacsatolását hivatott szolgálni. A minőségértékelési rendszer alapját a tartalmi szabályozás és a fejlesztéspolitika által kitűzött célok képezik Az intézményi önértékelés területei között kiemelt terület a pedagógusok munkájának értékelése

7 Célja: Fejlesztés Minősítés

8 3. A teljesítményértékelés a szabályozás szintjén

9 A közoktatási intézményeknek az elmúlt években el kellett készíteniük minőségirányítási programjukat. Az intézményi minőségirányítási program határozza meg az intézmény működésének hosszú távra szóló elveit és a megvalósítását szolgáló elképzeléseket. Az intézményi minőségirányítási programban meg kellett határozni : – az intézmény működésének folyamatát, – ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását, – rögzíteni kellett a teljes körű intézményi önértékelés periódusát, módszereit és a fenntartói minőségirányítási rendszerrel való kapcsolatát.

10 2007 tavaszáig kellett kiegészíteniük az intézményeknek a minőségirányítási programjukat az intézményben vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szempontjaival és az értékelés rendjével.

11 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról rendelkező 2008. évi LXI. törvény 35. § (2) bekezdése módosította a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. § (11) bekezdését az alábbiak szerint:

12 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. § (11) „az intézményi minőségirányítási program határozza meg az intézmény működésének hosszú távra szóló elveit és a megvalósítását szolgáló elképzeléseket. Az intézményi minőségirányítási programban meg kell határozni az intézmény működésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását. Az intézményi minőségirányítási programnak tartalmaznia kell az intézményben vezetői feladatokat ellátók, továbbá az alkalmazottak teljesítményértékelésének szempontjait és az értékelés rendjét azzal, hogy a teljesítményértékelés kiválóan alkalmas, alkalmas, kevéssé alkalmas, illetve alkalmatlan eredménnyel zárulhat.”

13 A korábbiakhoz képest a módosítás szerint tehát a teljes alkalmazotti közösségre kell kiterjeszteni az intézményi minőségirányítási programban a teljesítményértékelési rendszert!

14 A közoktatási intézmények tehát alkalmazhatják az intézményi minőségirányítási programjukban kialakított teljesítményértékelési rendszerüket, azzal a feltétellel, hogy a teljesítményértékelést ki kell terjeszteni a teljes alkalmazotti közösségre -a Kt. szerint-, valamint a jogszabály szerinti egyenértékűsítést is el kell végezniük, és rögzíteniük kell mindezt az intézményi minőségirányítási programban.

15 A teljes í tm é ny é rt é kel é si rendszerhez sz ü ks é ges szervezeti szab á lyoz ó k: Pedagógiai program – nevelési program - helyi tanterv Minőségirányítási program (Része a teljesítményértékelési szempontrendszer) Szervezeti és Működési Szabályzat Munkaköri leírások

16 4. Értékelés szempontjai és az értékelés rendje

17 Az értékelés módszerei I. Intézményen belüli módszerek Tanulók eredményei Óra és foglalkozáslátogatások tapasztalatai A nevelő oktató munkához a pedagógus által elkészített, alkalmazott dokumentumok Továbbképzéseken való részvétel hatékonysága Munkaközösségek, más szakami műhelyekben kifejtett tevékenység Pedagógusok véleménye egymás munkájáról Tanulói kérdőívek, tanulók véleménye A pedagógusok önértékelése

18 II. Intézményen kívüli módszerek: Szülői kérdőív Szakértői vélemények Szaktanácsadói vélemények

19 A teljesítményértékelés módja A teljesítményértékelés alapját képező dokumentumok elfogadása alapján. Teljesítményértékelés írásbeli és szóbeli véleménynyilvánítás alapján. (Értékelő lappal)

20 5. A pedagógus tevékenységhez szükséges kulcskompetenciák

21 Anyanyelvi kompetencia Digitális kompetencia A tanulás tanulása Személyközi/szociális és állampolgári kompetencia Vállalkozói kompetencia Kulturális kompetencia Szakmai kompetencia

22 6. Értékelési szempontok a könyvtárostanár legfontosabb munkaköreihez Az FPI „A pedagógusok teljesítményértékelésének szempontjai és az értékelés módja” című kiadványa alapján

23 7. Tapasztalatok

24 Jelenleg még nincsenek általános tapasztalatok arról, hogy hogyan is működik az intézményekben a pedagógus teljesítményértékelési rendszer. Az elmúlt évben az OKM által kiírt pályázati felhívásra beérkezett pályázatok azonban lehetőséget teremtettek a jó gyakorlat bemutatására. A jó gyakorlatok válogatása során a fő törekvés az volt, hogy lehetőleg több éves működési tapasztalattal bíró intézmények eljárásait mutassa be az OKM. A teljesség igénye nélkül a válogatás ötleteket adhat az intézményeknek saját gyakorlatuk további „finomítására”, továbbfejlesztésére. Az intézményi teljesítményértékelés „jó gyakorlat” az OKM honlapján megtalálható. Főoldal / Közoktatás / Archívum / Hírarchívum / 2009 elérési útonFőoldalKözoktatás Archívum Hírarchívum 2009 http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=2217&articleID=232698& ctag=articlelist&iid=1http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=2217&articleID=232698& ctag=articlelist&iid=1

25 A tapasztalatok azt mutatják, hogy minden intézmény az intézményi profilnak megfelelően, de a saját „értékítélete alapján” határozta meg a pedagógus teljesítményértékelés szempontjait. Ebből adódóan nagyon eltérő is lehet a különböző intézményekben kiválónak, vagy éppen nem megfelelőnek minősített pedagógus megítélésének szempontrendszere, a minősítés kritériumrendszere. Az OKM az idei évben is pályázat meghírdetésével törekedett az intézményi munkát segíteni, a forrásokat bővíteni. (17/2009. (IV. 2.) OKM rendelet )

26 Nézzünk néhány általános – az intézményi sajátságokat tiszteletben tartó, megőrző – szempontot, amely majdnem minden teljesítményértékelésnek részét képezik. A teljesítményértékelés, a teljesítményértékelési rendszerlétjogosultságát megalapozza: hogy jogszabály kötelezővé teszi, az elszámoltathatóság igénye, mely a közoktatásban még hangsúlyosabban jelenik meg, az elvárások megfogalmazása tiszta átlátható helyzetet teremt, az egyénre szabott értékelés segíti a pedagógus fejlődését, informálja a vezetést, visszacsatolást ad a pedagógusnak, a tanulói eredményességet szolgálja.

27 A teljesítményértékelés célja: – közvetítse a szervezet számára, mennyire fontos a minőség, – elismerje a jó, kimagasló teljesítményt, – segítsen a fejlődésben.

28 A teljesítményértékelés eredménye A teljesítményértékelés eredményeként lehetőség teremtődik arra, hogy a szervezeten belül még lappangó konfliktusok felszínre kerüljenek, illetve a nyílt konfliktusok megoldódjanak, ennek következtében javulhat a kommunikáció, kialakulhat a közös értékrend.

29 Az intézmények általában tevékenység alapú, fejlesztő értékelési rendszert dolgoztak ki, melynek fő szempontjai pl.: A tanítás minősége, a kötelező tanítási órákon túl végzett tevékenységek, az intézmény működését segítő tevékenység, munkafegyelem, kapcsolattartás a vezetőkkel, kollégákkal, szülőkkel, diákokkal.

30 A legfontosabb kompetenciák között jelenik meg szinte minden intézmény teljesítményértékelésében a szakmai ismeretek alkalmazása, empátia, kommunikáció, együttműködés, kreativitás, konfliktuskezelés, problémamegoldás, felelősségtudat.

31 Az értékelők körét az intézmények nagyon változatosan határozzák meg. A részvevők között szerepelnek közvetlen vezetők, vezetői teamek, a nevelőtestületből kialakított teamek, közvetlen kollégák, szülők, gyermekek, érdekképviseleti, érdekvédelmi szervek képviselői. A teljesítményértékeléshez az információt az értékelők több forrásból gyűjtik, az önértékelés, társak értékelése, az óralátogatásokon szerzett tapasztalatok a leggyakoribbak. A teljesítményértékelés eredményeként az intézmények a saját értékelési rendszerük alapján az erősségeket, gyengeségeket, fejlesztő területeket meghatározó „megállapodással” zárják.

32 Köszönöm a figyelmet!

33 Elérhetőség Berki Imre titkársági referens Közoktatási Szakállamtitkári Titkárság Oktatási és Kulturális Minisztérium (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.) Tel: 06-1/473-77-18 berki.imre@okm.gov.hu


Letölteni ppt "A pedagógusok értékelési rendszerének lehetőségei, tapasztalatai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések