Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Munkaszerződés, beillesztési folyamat, munkaköri leírás, foglalkoztatási formák Korén Andrea 2008. március 3.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Munkaszerződés, beillesztési folyamat, munkaköri leírás, foglalkoztatási formák Korén Andrea 2008. március 3."— Előadás másolata:

1 Munkaszerződés, beillesztési folyamat, munkaköri leírás, foglalkoztatási formák Korén Andrea koren@ktk.nyme.hu 2008. március 3.

2 1. Munkaszerződés Határozott/határozatlan idejű A szerződés tartalma: A szerződésnek minimálisan az alábbiakat kell tartalmaznia, amit tanácsos írásban rögzíteni:  az érintett felek (munkáltató és munkavállaló) neve  a munkakör megnevezése, munkaszerződés leírás átadása  a munkaviszony kezdetének dátuma (határozott időre kötött szerződésnél a szerződés lejárati időpontja is)  munkavégzés helye  munkáltatói jogkör gyakorlója  a fizetés nagysága és meghatározásának módja (túlóra, darabbér, stb.) (teljesítménybérnél: teljesítménykövetelmények)  fizetés alapja (órabér, hetibér, havibér)  munkaidő, időbeosztás (napi 8 óra, készenlét esetén max. napi 12 óra)

3  próbaidő kikötése: nap/ hónap – azonnali hatállyal megszüntethető (min.30 nap, max. 3 hó)  szabadság mennyisége és a szabadsággal járó fizetés nagysága  a betegségekre vagy balesetekre vonatkozó szabályok, táppénz, hiányzás idejére járó fizetés  a nyugdíjrendszerre vonatkozó adatok  fegyelmi szabályok és eljárások (megadva annak a személynek a nevét, akihez az alkalmazott fordulhat, amennyiben elégedetlen valamilyen fegyelmi döntéssel)  panaszkezelési eljárás (megadva annak a személynek a nevét, akihez az alkalmazott fordulhat a munkával kapcsolatos panaszaival)  felmondási idő, amely mind a munkavállaló, mind a munkáltatóra vonatkozik, nem lehetséges kevesebb, mint a Munkatörvénykönyvben előírt minimum  üzemi titok őrzése  a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Munka Törvénykönyve, Kollektív Szerződés irányadó

4 2. Beillesztési folyamat A bevezetés célja: Az új dolgozó megismertetése a szervezet működésével és a biztonsági kérdésekkel, a foglalkoztatási feltételekkel, valamint annak az osztálynak a működésével, ahol dolgozni fog. Miért fontos a bevezetés?  Negatív hatások elkerülése Fluktuáció csökkenése jogi megfontolások költségek stressz és balesetek  Pozitív hatások kiváltása csapatépítés, integráció szervezeti kultúra, értékek kollegiális viszonyok magatartásformák és lojalitás elvárások, teljesítmény

5 Kinek van szüksége bevezetésre? Pályakezdőknek Új dolgozóknak Magasabb vagy más beosztásba kerülőknek Hosszú ideje távollevőknek Milyen igényei vannak a dolgozónak az új munkakörben? munkaköri leírás ismerete megbecsülésre, társadalmi kapcsolatokra, önmegvalósításra, sikerélményekre az új munkakörbe kerülés okozta stressz leküzdése a beidegződések törlése, az új ismeretek, követelmények elsajátítása

6 Befogadási folyamat  Orientációs napok, tréningek, mentori rendszer, gyakornoki programok  Próbaidő után visszajelzés!  Tágabb értelemben az interjútól a karrierútig  Függ a toborzási forrástól  Kidolgozása: személyügy+közvetlen felettes  2 rész: Általános beillesztés:  Etikai kódex, magatartási elvárások, vállalati stratégia, szervezeti értékek, küldetésnyilatkozat, vállalati újság, intranet, munkavédelmi tájékoztatás Munkakör-specifikus beillesztés: szervezeti egység vezetője, mentor  Kézikönyv  Folyamatos visszajelzés!!!

7 3. Munkaköri leírás Munkakör elemzés: munkakörök részletes megismerésének rendszere, munkakörök jellemzői és feltételrendszere. Eredmény: munkakör-specifikáció és munkaköri leírás. Munkaköri leírás: Munkakör főbb jellemzői, munkaszerződés melléklete A munkaköri leírások felhasználhatók:  álláshirdetések megírásakor, kiegészítő információkat biztosítva a meghirdetett állásról  meghatározzák az összehasonlítandó tényezőket, a munkakör relatív értékének megállapításához  teljesítményértékelés is alapulhat a leírt kötelezettségen, felelősségen, magatartáson  kompenzációs rendszer megtervezésekor  információnyújtás a jelentkezőkkel való elbeszélgetéshez  információnyújtás az új alkalmazottak orientációjához  információnyújtás a betanítási programok tervezéséhez, képzési programok összeállításához  információnyújtás a közvetlen vezető és beosztott számára  munkaviszony megszüntetésekor: megszűnés indoka, mulasztás A munkaköri leírásnak nincs általános an elfogadott formája, a legtöbb mégis ugyanazokat az alapvető elemeket tartalmazza.

8 Munkaköri leírás tartalma: A munkahely és munkakör megnevezése, betöltő neve Szervezeti elhelyezkedése A munkakör célja Feladatkör Felelősség Fő kihívások Hatáskör, képviseleti jogok Kapcsolatrendszer:  közvetlen felettes  közvetlen beosztottak  információnyújtás: kinek? kitől? Munkakör vezetési jellemzői (irányítottság) Helyettesítés Munkakörülmények Munkaidő, munkarend Fő sikermutatók: teljesítményértékelési szempontok Mennyiségi jellemzők A munkavégzés helye Bérezési forma Munkakör betöltésének feltételei Munkavállaló, közvetlen felettes aláírása; esetleg szervezeti egység vezetője is

9 4. Foglalkoztatási formák Hagyományos foglalkoztatási formák Atipikus foglalkoztatási formák  Fokozhatják a munkával való elégedettséget  Csökkenthetik az igazolatlan hiányzásokat és a fluktuációt  Növelheti a termelékenységet  Nehezebben tervezhető

10 Lehetséges alternatívák: Rövidített munkahét  hagyományos, ötnapos munkahétnél rövidebb, de a napi munkaórák száma több  E: több szabadidő lehetséges  H: munkahelyi stressz, fokozott kimerültség, zavaró az ügyfeleknek Rugalmas munkaidő  Alapmunkaidő, törzsidő: kötelező  E: vezetés és dolgozók is támogatják  H: komplikált időbeosztás, minimális jelenlét biztosítása nehéz

11 Részmunkaidő  4 /6 óra naponta vagy 20/30 óra hetente, időarányos fizetés, juttatások 100%  EU: ~19%, Magyaro.: 4,4% (2007) Részmunkaidős munkakörmegosztás  Egy teljes munkaidős munkakör két részmunkaidősre való bontása  E: elbocsátások ellen jó megoldás  H: több munka

12 Távmunka „Távmunkának tekintjük a munkavégzésnek azt a formáját, amikor a munkavállaló nem hagyományos munkahelyen, hanem attól távol végzi munkáját, melynek eredményét a kommunikációs és információs technológiák alkalmazásával juttatja el a munkaadójához.” Jack M. Nilles, amerikai távmunka-kutató 1973-ban a következőképpen definiálta a két fogalmat: “Telework”-ről beszélünk akkor, ha a munkával kapcsolatos utazásokat az információtechnológia valamely formája (pl.: távközlés vagy számítógép) helyettesíti. ”Telecommuting”-ról akkor beszélünk, amikor nem a dolgozó utazgat a munkahely és otthona között, hanem a munkája. A munkavállaló a hét egy vagy több napján munkáját nem a cég telephelyén, hanem saját otthonában, vagy teleházban végzi, ebből kifolyólag kevesebbet utazik a munkahelyére

13 Típusai: A munkavégzés helye szerint az alábbi távmunkafajtákat különböztethetjük meg:  Otthon végzett munka  Mobil távmunka (Pl.: tanácsadók, területi képviselők, üzletkötők)  Virtuális irodában végzett munka  Távmunkaközpontokban (teleirodában), teleházakban végzett munka A távmunkával töltött idő szerint a következő távmunkatípusok léteznek:  Teljes munkaidőben végzett távmunka  Részmunkaidős távmunka  Ad-hoc jellegű távmunka

14 Távmunka fajtái:

15 A távmunka-végzésre való alkalmasság feltételei:  Személyi feltételek: A munkavállaló motiváltsága Szakmai felkészültsége Munkatapasztalata Személyiségjegyei  Költség-haszon elemzés (előzetes és utólagos) A távmunka bevezetése:  Előkészület  Megvalósíthatósági tanulmány  Koncepció kidolgozása  Megvalósítás  Értékelés és visszacsatolás  Kiterjesztés  Korrekciók

16 A távmunka alkalmazásának lehetséges területei: önállóan végezhető munka (Ez egyben kreativitást, és bizonyos esetekben monotónia tűrést is igényel) rendszerező, nyilvántartó munkakörök alacsony papíralapú adminisztrációval járó munkakörök ügyfelekkel rendszeres kapcsolatot tartó munkakörök (pl. tanácsadás) fizikai munkakörök esetében az otthonról indított munkakörök (pl. előfizetői hibaelhárító) Nemzetközi tapasztalatok alapján az alábbi tevékenységi körökben terjedt el leginkább a távmunka keretében történő munkatársak foglalkoztatása. adatrögzítés, adatgyűjtés, adatfeldolgozás, ügyfélszolgálat fordítás, sajtó- és médiafigyelés, kutatás, elektronikus kereskedelem programozás, hálózatfejlesztés, rendszergazda, multimédiás fejlesztés tanácsadás, konzultáció, távoktatás, pénzügyi-számviteli feladatok (könyvelés, elemzés, tervezés)

17 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Munkaszerződés, beillesztési folyamat, munkaköri leírás, foglalkoztatási formák Korén Andrea 2008. március 3."

Hasonló előadás


Google Hirdetések