Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Stratégia. A STRATÉGIA MEGHATÁROZÁSA Stratégiai gondolkodás Stratégiai gondolkodás Helmuth v. MOLTKE (Bismarck hadvezére 1858-88) Helmuth v. MOLTKE (Bismarck.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Stratégia. A STRATÉGIA MEGHATÁROZÁSA Stratégiai gondolkodás Stratégiai gondolkodás Helmuth v. MOLTKE (Bismarck hadvezére 1858-88) Helmuth v. MOLTKE (Bismarck."— Előadás másolata:

1 Stratégia

2 A STRATÉGIA MEGHATÁROZÁSA Stratégiai gondolkodás Stratégiai gondolkodás Helmuth v. MOLTKE (Bismarck hadvezére 1858-88) Helmuth v. MOLTKE (Bismarck hadvezére 1858-88)  események jelentőségének megértése előítélet nélkül  kockázattal is számoló döntés, végrehajtás késlekedés nélkül  irányok kiadása részletes utasítás helyett. A stratégia vezetési megközelítés, gondolkodásmód, A stratégia vezetési megközelítés, gondolkodásmód, eljárások összessége, eljárások összessége, amely lehetővé tesz egy hosszabb távú amely lehetővé tesz egy hosszabb távú eredményességet és hatékonyságot. eredményességet és hatékonyságot.

3 Fajtái: elébevágó, kockázatvállaló elébevágó, kockázatvállaló “Tudja, mit akar” “Tudja, mit akar” Csapatépítő: Csapatépítő: integráló, együttműködő integráló, együttműködő

4 STRATÉGIAI FOGALMAK, FOLYAMATOK ÉS MÓDSZEREK A stratégia meghatározása, típusai: –verseny-, kooperációs, transzformációs stratégiák stb. A stratégia alkotóelemei: küldetés, jövőkép, vállalati, üzleti és funkcionális stratégia A stratégia alkotóelemei: küldetés, jövőkép, vállalati, üzleti és funkcionális stratégia A stratégia tervezése: A stratégia tervezése: SWOT analízis, portfolió analízis, stratégiai állásfoglalás A stratégia megvalósítása: SWOT analízis, portfolió analízis, stratégiai állásfoglalás A stratégia megvalósítása: –sikertényezők, stratégiai térkép, az előrehaladás mérése (BSC)

5 A stratégia az elhatározások egy olyan összefüggő egészet alkotó következetes együttese: A stratégia az elhatározások egy olyan összefüggő egészet alkotó következetes együttese: amely:- megalapozott (külső, belső analízis), amely:- megalapozott (külső, belső analízis), - szilárd (tartósan érvényes, robusztus), - szilárd (tartósan érvényes, robusztus), - átlátható (világos mindenkinek), - átlátható (világos mindenkinek), - a kulcsvezetők által elfogadott (felvállalt), - a kulcsvezetők által elfogadott (felvállalt), - megvalósítható (realisztikus) - megvalósítható (realisztikus) és kitűzi: - a hosszabb távú szervezeti célokat és kitűzi: - a hosszabb távú szervezeti célokat - azok eléréséhez vezető utat - azok eléréséhez vezető utat - a prioritásokat. - a prioritásokat.

6 MIÉRT VAN SZÜKSÉG STRATÉGIÁRA ? MIÉRT VAN SZÜKSÉG STRATÉGIÁRA ? A szervezet/cég/vállalat/intézmény/egyesület: A szervezet/cég/vállalat/intézmény/egyesület: – irányíthatósága – a változások tudatos menedzselése – tartós sikeressége

7 IRÁNYÍTHATÓSÁGA - vezetés munkamegosztásban, döntések - vezetés munkamegosztásban, döntések decentralizálása (delegálása) decentralizálása (delegálása) - nem lehet mindenre utasítás (változások) - nem lehet mindenre utasítás (változások) ezért: ezért:  vezérelvek, cégfilozófiák,  hogy a döntések polarizálódjanak  vállalati értékek,  hogy “mikor csinálja jól”.

8 VÁLTOZÁSOK A környezet változásainak kihívása a cégvezetés felé: A környezet változásainak kihívása a cégvezetés felé: 1. Technológia (mind szélesebb konvergencia) 1. Technológia (mind szélesebb konvergencia) 2. Liberalizáció (a verseny jogi kereteinek megteremtése) 2. Liberalizáció (a verseny jogi kereteinek megteremtése) 3. Globalizálódás (különböző régiók, kultúrák találkozása) 3. Globalizálódás (különböző régiók, kultúrák találkozása)

9 A STRATÉGIÁK TÍPUSAI Értékteremtő stratégiák: A szervezet hogyan teremt értéket részvényesei, vevői, polgárai, a köz, stb. számára? (Általános fogalom, de önállóan is használ immateriális javak esetén) Értékteremtő stratégiák: A szervezet hogyan teremt értéket részvényesei, vevői, polgárai, a köz, stb. számára? (Általános fogalom, de önállóan is használ immateriális javak esetén) – Verseny stratégiák: (legjellemzőbb) verseny analízisre épülnek, cél: versenyelőny szerzés, profit; – Kooperációs stratégiák: pl. kutatásban, szabványosításban (prekompetitív fázisban) – Közszféra és non-profit szervezetek stratégiái: társadalmi hatás, küldetésorientált

10 Transzformációs stratégiák: Transzformációs stratégiák: – Modernizálási stratégiák: szerkezet/kultúra átalakítás, technológiaváltás – Privatizációs stratégia: Készítője a tulajdonos Válság stratégiák: Túlélésre vagy kivonulásra irányulnak Válság stratégiák: Túlélésre vagy kivonulásra irányulnak Környezetalakító/lobby stratégiák: Érdekcsoport elemzésre épülnek: elvárások, érdekérvényesítő erők feltárása A stratégiai válasz: a lehetséges válaszok és prioritásaink összehangolásával Környezetalakító/lobby stratégiák: Érdekcsoport elemzésre épülnek: elvárások, érdekérvényesítő erők feltárása A stratégiai válasz: a lehetséges válaszok és prioritásaink összehangolásával – Pl. Jogi környezet átalakítása, liberalizáció

11 Stratégiák a könyvtárban Tervezési szintek: Tervezési szintek: a tervezésnek több szintje van – a készítők személyét és a tárgyidőt tekintve egyaránt a tervezésnek több szintje van – a készítők személyét és a tárgyidőt tekintve egyaránt A felsőbb menedzserek általában hosszabb távra és nagyvonalakban terveznek, a szolgáltatásban közvetlenül részt vevők pedig az előbbiből kiindulva rövidebb távra és részletesebben A felsőbb menedzserek általában hosszabb távra és nagyvonalakban terveznek, a szolgáltatásban közvetlenül részt vevők pedig az előbbiből kiindulva rövidebb távra és részletesebben

12 felülről lefelé végzett (top-down) tevékenység: hosszú távú célok meghatározása felülről lefelé végzett (top-down) tevékenység: hosszú távú célok meghatározása stratégiai tervezés után történik meg az időben és tevékenységben részletesebb kifejtés, melynek eredménye a rövidtávú tervek megszületése stratégiai tervezés után történik meg az időben és tevékenységben részletesebb kifejtés, melynek eredménye a rövidtávú tervek megszületése egyes szintek terveinek együttese maga az ún. üzleti terv egyes szintek terveinek együttese maga az ún. üzleti terv

13

14 A brainstorming a szervezeti–szervezési problémák esetében alkalmazható leginkább, de lehet önállóan is használni. Jobb azonban, ha a csoport meghatározott időközönként, előzőleg megszerzett adatok és elképzelések birtokában ül össze. A brainstorming a szervezeti–szervezési problémák esetében alkalmazható leginkább, de lehet önállóan is használni. Jobb azonban, ha a csoport meghatározott időközönként, előzőleg megszerzett adatok és elképzelések birtokában ül össze. A Masaaki Imaitól származó ún. kaizen (kaizen = változás jó) alapfeltevése, hogy minden munkafolyamat, termék és szolgáltatás javítható. Ennek érdekében az összes munkatárstól elvárja, hogy minden időben, minden problémával kapcsolatban együttgondolkodjon, és hogy újítási javaslatokkal álljon elő. A Masaaki Imaitól származó ún. kaizen (kaizen = változás jó) alapfeltevése, hogy minden munkafolyamat, termék és szolgáltatás javítható. Ennek érdekében az összes munkatárstól elvárja, hogy minden időben, minden problémával kapcsolatban együttgondolkodjon, és hogy újítási javaslatokkal álljon elő.

15 A stratégiai terv haszna és lehetőségei Segíti a tudatosság fejlődését a szervezetben. A stratégiai tervezés arra sarkallja a szervezetet, hogy gondolja végig szándékait és a rendelkezésre álló eszközöket. Képessé teszi továbbá arra, hogy megelőző politikát folytasson, hogy kézbe vegye saját jövőjét Segíti a tudatosság fejlődését a szervezetben. A stratégiai tervezés arra sarkallja a szervezetet, hogy gondolja végig szándékait és a rendelkezésre álló eszközöket. Képessé teszi továbbá arra, hogy megelőző politikát folytasson, hogy kézbe vegye saját jövőjét A tervezés által a könyvtár meggyőzheti a fenntartót, hogy a könyvtár tudatában van, hová is tart. (Ha a fenntartó valamiben érdekelt, akkor az a kiszámítható, tudatos és átgondolt tevékenységek támogatása.) A tervezés által a könyvtár meggyőzheti a fenntartót, hogy a könyvtár tudatában van, hová is tart. (Ha a fenntartó valamiben érdekelt, akkor az a kiszámítható, tudatos és átgondolt tevékenységek támogatása.)

16 A stratégiai tervezés fontossági sorrendet határoz meg, és ezt világossá teszi minden munkatárs számára. Így saját helyén mindenki meg tudja ítélni, hogy tevékenységével mennyiben járul hozzá az intézményi célok megvalósításához A stratégiai tervezés fontossági sorrendet határoz meg, és ezt világossá teszi minden munkatárs számára. Így saját helyén mindenki meg tudja ítélni, hogy tevékenységével mennyiben járul hozzá az intézményi célok megvalósításához Fejleszti a munkatársak gyakorlatát és készségeit, pl. az adatgyűjtés és -feldolgozás, a kreatív gondolkodás, valamint a szóbeli és írásbeli kommunikáció területén. Fejleszti a munkatársak gyakorlatát és készségeit, pl. az adatgyűjtés és -feldolgozás, a kreatív gondolkodás, valamint a szóbeli és írásbeli kommunikáció területén. Bevonja, s ezzel érdekeltté teszi (motiválja) a munkatársakat, növeli az ún. intézményi identitást; az intézmény céljaival való azonosulást. Bevonja, s ezzel érdekeltté teszi (motiválja) a munkatársakat, növeli az ún. intézményi identitást; az intézmény céljaival való azonosulást.

17 A stratégiai terv területei és szakaszai 1.**Jövőkép (vízió) 2. **Misszió (küldetés) 3. **Marketing-felmérés: környezeti felmérés; SWOT- elemzés, piacelemzés 4. **A politikai lehetőségek kihasználása (Politikán könyvtárpolitikát, a könyvtár stratégiájának és taktikájának megvalósítási törekvéseit, valamint az érdekérvényesítést értjük.) 1.**Jövőkép (vízió) 2. **Misszió (küldetés) 3. **Marketing-felmérés: környezeti felmérés; SWOT- elemzés, piacelemzés 4. **A politikai lehetőségek kihasználása (Politikán könyvtárpolitikát, a könyvtár stratégiájának és taktikájának megvalósítási törekvéseit, valamint az érdekérvényesítést értjük.)


Letölteni ppt "Stratégia. A STRATÉGIA MEGHATÁROZÁSA Stratégiai gondolkodás Stratégiai gondolkodás Helmuth v. MOLTKE (Bismarck hadvezére 1858-88) Helmuth v. MOLTKE (Bismarck."

Hasonló előadás


Google Hirdetések