Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Etikai Kódex. Az Etikai Kódex fogalma  Az Etikai Kódex jogi szabályozásra épülő, azzal összhangban álló, de annál részletesebb kifejtésű, konkrét (nem.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Etikai Kódex. Az Etikai Kódex fogalma  Az Etikai Kódex jogi szabályozásra épülő, azzal összhangban álló, de annál részletesebb kifejtésű, konkrét (nem."— Előadás másolata:

1 Etikai Kódex

2 Az Etikai Kódex fogalma  Az Etikai Kódex jogi szabályozásra épülő, azzal összhangban álló, de annál részletesebb kifejtésű, konkrét (nem általános) fogalmazású, a szemléletet és a gyakorlatot befolyásolni szándékozó, írásba foglalt és közzétett erkölcsi szabály és normagyűjtemény.

3 Etikai Kódex Etikai Kódex = írásba foglalt normagyűjtemény Fajtái:  Alapelveket megfogalmazó  Részletesen kidolgozott:  Érték ( vagy integritás) orientációjú  Jog megfelelés orientációjú

4 Az Etikai Kódex szerepe  Az Etikai Kódex kidolgozásának célja, hogy a szervezet (vállalkozás, intézet, közhasznú társaság, alapítvány, tudományos, műszaki- gazdasági célú egyesület stb.) fenntartsa és erősítse belső értékrendszerét.

5 Az Etikai Kódex szerepe  Tartalmát a szervezet egyes tagjaira vonatkozó és magát a szervezetet, annak működését szabályozó erkölcsi normák képezik.  Az etikai kódex léte, elfogadása és tartalmi jegyeinek érvényre jutása befolyásolja a szervezet rövid és hosszabb tavú működését.

6 Az Etikai Kódex tartalma Az Etikai Kódex magába foglalja az általános emberi, társadalmi és a szervezet sajátosságaihoz kötődő speciális magatartás jellemzőit. Így:  a kulturált magatartás munkahelyen elvárható szabályait;  az emberek közötti kapcsolatokban érvényesítendő általános etikai, erkölcsi normákat;

7 Az Etikai Kódex tartalma  gazdasági etikai elvárásokat, amelyek a szervezet érdekei alapján meghatározottak;  a szervezetek belső viszonyrendszeréből fakadó elvárásokat;  a szervezet külső kapcsolatrendszerébe tartozókkal kapcsolatos magatartási előírásokat. (Ide tartoznak a partnerek, ügyfelek, versenytársak, állami és önkormányzati, valamint a különböző társadalmi és civil szervezetek.)

8 Tartalmi jegyek Jellemzői:  Tartalma nem jelenthet újat.  Gyakorlatban működő, élő értékek, elvek.  Nem tartalmaz minden etikus és etikátlan cselekedetet.  Iránymutató.  A kódex szelleme hasson.

9 Tartalmi jegyek Tartalmaznia kell:  Az etikus magatartásmódot az alkalmazottakkal szemben.  A tulajdonos(ok) etikáját tulajdonosi jogosítványaik gyakorlása közben.  Az ügyfelekkel, az üzleti partnerekkel, az állammal szembeni üzleti viselkedést.  A szponzorálási, támogatási politikát, a helyi közösségi értékek támogatását.  A környezettel szemben felelős magatartást.

10 Az Etikai Kódex kidolgozása A kódex hatékonyságához 3 alapelvet kell figyelembe venni a kidolgozás során:  A részvétel elve  Az érvényesség elve  Hitelesség elve

11 Az Etikai Kódex feladata  A szervezet belső értékrendszerének erősítése, a kötelező, de legalább elvárt magatartás megfogalmazása.  A küldetéstudat, a vevő szolgálatának megfogalmazása.

12 Az Etikai Kódex feladata  A belső és külső kapcsolatokban az egységes és kiszámítható magatartás kialakítása.  Vezetői döntésekben az etika hatásának érvényesítése.  Légkör alakítása, munkafeltételek, munkabiztonság megteremtése.  Image növelése.

13 Etikai Intézmények Egy vállalati etikai program egymásra épülő építőkockái. Típusai:  etikai kódex  etikai bizottság  vállalati krédó  etikai igazgató  etikai „forródrót”  etikai képzési programok  etikai v. társadalmi audit

14 Etikai Bizottság Feladatai:  A normabetartás folyamatos nyomon követése (monitoring funkció)  A normasértő alkalmazott elleni fellépés (szankcionális funkció) Az ideális az lenne, ha a vállalat minden szintjéről lennének benne képviselők.

15 Az Üzleti Etikai Díjra méltó szervezet: az alkalmazottak számára biztonságos, emberi munkahelyi környezetet és munkafeltételeket teremt, nem él vissza kiszolgáltatottságukkal, érdekképviseleteik véleményét figyelembe veszi, és tiszteletben tartja, A munkavállalókat is etikus gondolkodásmódra ösztönzi, emberi értékek mentén motiválja őket.

16 Leggyakoribb előfordulásai Magyarországon:  nagy árbevétel, nyugati piaci értékesítés,  500 főnél több foglalkoztatott,  a külföldi tulajdonrésszel rendelkező vállalatok,  Budapest,  Észak-Dunántúl.  Az Üzleti Etikai Díj korábbi nyertesei: Alcoa-Köfém Kft., a Styl Ruhagyár Rt., és a Westel Mobil Távközlési Rt.


Letölteni ppt "Etikai Kódex. Az Etikai Kódex fogalma  Az Etikai Kódex jogi szabályozásra épülő, azzal összhangban álló, de annál részletesebb kifejtésű, konkrét (nem."

Hasonló előadás


Google Hirdetések