Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Etikai Kódex.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Etikai Kódex."— Előadás másolata:

1 Etikai Kódex

2 Az Etikai Kódex fogalma
jogi szabályozásra épülő, azzal összhangban álló, de annál részletesebb kifejtésű, konkrét (nem általános) fogalmazású, a szemléletet és a gyakorlatot befolyásolni szándékozó, írásba foglalt és közzétett erkölcsi szabály és normagyűjtemény.

3 Etikai Kódex Etikai Kódex = írásba foglalt normagyűjtemény Fajtái:
Alapelveket megfogalmazó Részletesen kidolgozott: Érték ( vagy integritás) orientációjú Jog megfelelés orientációjú

4 Az Etikai Kódex szerepe
Az Etikai Kódex kidolgozásának célja, hogy a szervezet (vállalkozás, intézet, közhasznú társaság, alapítvány, tudományos, műszaki-gazdasági célú egyesület stb.) fenntartsa és erősítse belső értékrendszerét.

5 Az Etikai Kódex szerepe
Tartalmát a szervezet egyes tagjaira vonatkozó és magát a szervezetet, annak működését szabályozó erkölcsi normák képezik. Az etikai kódex léte, elfogadása és tartalmi jegyeinek érvényre jutása befolyásolja a szervezet rövid és hosszabb tavú működését.

6 Az Etikai Kódex tartalma
Az Etikai Kódex magába foglalja az általános emberi, társadalmi és a szervezet sajátosságaihoz kötődő speciális magatartás jellemzőit. Így: a kulturált magatartás munkahelyen elvárható szabályait; az emberek közötti kapcsolatokban érvényesítendő általános etikai, erkölcsi normákat;

7 Az Etikai Kódex tartalma
gazdasági etikai elvárásokat, amelyek a szervezet érdekei alapján meghatározottak; a szervezetek belső viszonyrendszeréből fakadó elvárásokat; a szervezet külső kapcsolatrendszerébe tartozókkal kapcsolatos magatartási előírásokat. (Ide tartoznak a partnerek, ügyfelek, versenytársak, állami és önkormányzati, valamint a különböző társadalmi és civil szervezetek.)

8 Tartalmi jegyek Jellemzői: Tartalma nem jelenthet újat.
Gyakorlatban működő, élő értékek, elvek. Nem tartalmaz minden etikus és etikátlan cselekedetet. Iránymutató. A kódex szelleme hasson.

9 Tartalmi jegyek Tartalmaznia kell:
Az etikus magatartásmódot az alkalmazottakkal szemben. A tulajdonos(ok) etikáját tulajdonosi jogosítványaik gyakorlása közben. Az ügyfelekkel, az üzleti partnerekkel, az állammal szembeni üzleti viselkedést. A szponzorálási, támogatási politikát, a helyi közösségi értékek támogatását. A környezettel szemben felelős magatartást.

10 Az Etikai Kódex kidolgozása
A kódex hatékonyságához 3 alapelvet kell figyelembe venni a kidolgozás során: A részvétel elve Az érvényesség elve Hitelesség elve

11 Az Etikai Kódex feladata
A szervezet belső értékrendszerének erősítése, a kötelező, de legalább elvárt magatartás megfogalmazása. A küldetéstudat, a vevő szolgálatának megfogalmazása.

12 Az Etikai Kódex feladata
A belső és külső kapcsolatokban az egységes és kiszámítható magatartás kialakítása. Vezetői döntésekben az etika hatásának érvényesítése. Légkör alakítása, munkafeltételek, munkabiztonság megteremtése. Image növelése.

13 Etikai Intézmények Típusai: etikai kódex etikai bizottság
Egy vállalati etikai program egymásra épülő építőkockái. Típusai: etikai kódex etikai bizottság vállalati krédó etikai igazgató etikai „forródrót” etikai képzési programok etikai v. társadalmi audit

14 Etikai Bizottság Feladatai:
A normabetartás folyamatos nyomon követése (monitoring funkció) A normasértő alkalmazott elleni fellépés (szankcionális funkció) Az ideális az lenne, ha a vállalat minden szintjéről lennének benne képviselők.

15 Az Üzleti Etikai Díjra méltó szervezet:
az alkalmazottak számára biztonságos, emberi munkahelyi környezetet és munkafeltételeket teremt, nem él vissza kiszolgáltatottságukkal, érdekképviseleteik véleményét figyelembe veszi, és tiszteletben tartja, A munkavállalókat is etikus gondolkodásmódra ösztönzi, emberi értékek mentén motiválja őket.

16 Leggyakoribb előfordulásai Magyarországon:
nagy árbevétel, nyugati piaci értékesítés, 500 főnél több foglalkoztatott, a külföldi tulajdonrésszel rendelkező vállalatok, Budapest, Észak-Dunántúl. Az Üzleti Etikai Díj korábbi nyertesei: Alcoa-Köfém Kft., a Styl Ruhagyár Rt., és a Westel Mobil Távközlési Rt.


Letölteni ppt "Etikai Kódex."

Hasonló előadás


Google Hirdetések