Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Civil szerepek és civil szereplők 2009. november 10.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Civil szerepek és civil szereplők 2009. november 10."— Előadás másolata:

1 Civil szerepek és civil szereplők 2009. november 10.

2 Alapkérdés: 1... Ki vagyok én? 2... Ki vagyok én? 3... Ki vagyok én? 4... Ki vagyok én? 5... Ki vagyok én? 6... Ki vagyok én? 7... Ki vagyok én? 8... Ki vagyok én?

3 1. 1. Az ember testileg 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2. Intraperszonális szint 3. Interperszonális szint 4. Család, más kiscsoport 5. Helyi közösség 6. Adott kultúra 7. Nemzet, állam 8. 8. Társadalom Welch: Humán öko- rendszer 1987.

4 A társadalom felépítése •A társadalom különböző rétegei eltérő pozíciókra bonthatók •Az egyes pozíciókban sajátos tevékenységeket, feladatokat kell ellátnunk •A pozíciókhoz szerepek társulnak •Az adott pozíciókhoz kapcsolódó szerepeket viselkedési minták határozzák meg •„A szerep emberi kapcsolataink egyik legfontosabb szabályozó tényezője.” (Csepeli, 1986)

5 Minden társadalom szerepek és normák alapján strukturálódik. Az azonos normák és szerepek, azonos érdekek és hasonló problémák alapján csoportok és közösségek jönnek létre, melyek a társadalmi integráció alapjául szolgálnak.

6 A csoportok lehetnek: »Informális csoport »Formális csoport »Vonatkozási csoport

7 (R. Castel: a kirekesztés dimenziói) Társadalmilag elismert munka Munka hiánya Támogató, megtartó közösségek K özösségek hiánya Társadalmi beilleszkedés zónája Anyagi veszélyeztetés zónája Társadalmi veszélyeztetés zónája Társadalmi kirekesztés zónája

8 A társadalmi kohézió és integráció alapja a normáknak, az önként vállalt elvárásoknak és szabályoknak való megfelelés. Melynek a civil szervezetek, mint formalizált csoportok kiváló lehetőséget biztosítanak.

9 A civil szervezetek jellemzői •Formálisan is intézményesültek •Függetlenek az államtól •Nem haszonelvűek •Autonóm döntéshozók •Önkéntességen alapulnak •Politikailag és vallásilag függetlenek

10 „A civil társadalom egyrészt a magánszférától (családtól, klántól) elkülönülő, másrészt az államtól független egyéni kezdeményezések sokasága.” /Adam Fergusson, 18.sz./

11 A civil szervezet az emberek intézményesült csoportja, amely közös cél elérése érdekében jön létre.

12 A nonprofit szervezet mely, nem fejt ki üzleti tevékenységet és bevételeit nem osztja fel a tagok között, hanem küldetése teljesítésére használja fel azt

13 Civil szervezetek sajátosságai •Vannak céljai, küldetéstudata •Meghatározza az eszközöket, amikkel céljait elérheti •Állandó tagsága van és belső struktúrája •Megjelenik a tágabb közösség előtt •Van neve, megszólítható •Van címe, ahol megtalálható •Van vezetője, aki elérhető •Rendelkezik anyagi eszközökkel, gazdálkodik

14 Civil szervezetek típusai •Alapítványok •Egyesületek •Közhasznú szervezetek •Kiemelten közhasznú szervezetek •Jótékonysági alapok •Nonprofit gazdasági társaságok (Szövetkezet, Nonprofit Bt. Nonprofit Kft.)/

15 A magyar nonprofit szektor jogi szabályozásának változásai 1987. Nonprofit törvény 1989. Egyesülési törvény 1991-97.Adókedvezmények 1998. Közhasznúsági törvény

16 Tevékenységi területek szerint •Kultúra, oktatás •Sport, szabadidő •Egészségügy, szociális •Környezetvédelem, településfejlesztés •Polgári védelem, jogvédelem, közbiztonság •Szakmai, gazdasági érdekvédelem •Többcélú adományosztás •Nonprofit szövetségek

17 Funkciók szerint •Adományosztó •Adománygyűjtő •Szolgáltatásokat nyújtó •Érdekvédelmi •Felhalmozási célú, önsegélyező •Társadalmi érintkezést szolgáló, klubjellegű •Rekreációs, képességfejlesztő •Állami tevékenységet átvállaló •Önsegítő

18 A civil szervezetek társadalmi szerepe •Értékorientáció •Információ csere •Szükségletek artikulációja •Szolgáltatási innováció •Közösségi cselekvés, akciók •Társadalomlélektani integráció biztosítása •Nyilvánosság •Proaktív érdekérvényesítés •Társadalmi részvétel •Tiltakozó mozgalmak, demokratikus kontroll

19 Hálózatok, szövetségek •Civil Egyeztető Fórum (Regionális, kistérségi) •Ágazati, szakmai •Területi szerveződésű •Érdekképviseleti

20

21 •„Játszanak. Megjátsszák azt, hogy játszanak. Ha jelét adom, hogy tudom hogy játszanak, megszegem a szabályokat és büntetést kapok.” » Laing: Gubancok

22 Játszmáink eredménye •„0” összegű játszma nyertes – vesztes •Nem „0” összegű játszma vesztes – vesztes nyertes - nyertes

23 A játék halálosan komoly! Az egyetlen szabály, ami ennek a játéknak véget vethet, a tisztesség - bizalom - tolerancia.

24 Köszönöm a figyelmet! G. Szendrák Dóra


Letölteni ppt "Civil szerepek és civil szereplők 2009. november 10."

Hasonló előadás


Google Hirdetések