Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Több, mint iskola…” Minőségfejlesztés a gyakorlatban Többdimenziós Tehetséggondozó és Felzárkóztató Program a Hajdúnánási Református Általános Iskolában.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Több, mint iskola…” Minőségfejlesztés a gyakorlatban Többdimenziós Tehetséggondozó és Felzárkóztató Program a Hajdúnánási Református Általános Iskolában."— Előadás másolata:

1 „Több, mint iskola…” Minőségfejlesztés a gyakorlatban Többdimenziós Tehetséggondozó és Felzárkóztató Program a Hajdúnánási Református Általános Iskolában Hajdúnánás, 2013. március 11. Szülői Fórum

2

3 A TD-NÍVÓ Tehetséggondozó Programban résztvevő gyerekek létszáma 2011/12-es tanévben 15 nívó csoportban 51 gyerek vett részt kiscsoportos fejlesztésben. 2012/13-as tanévben 15 nívó csoportban 79 gyerek vesz részt a programban - 39 fő 1 tantárgy, - 35 fő 2 tantárgy, - 5 fő 3 tantárgy keretében.

4 Versenyeredményeink A tanulói létszámunk több mint 50 %-át versenyeztetjük. A 2011/2012-es tanévben 92 gyermek ért el országos, területi vagy városi helyezést. Ez az iskola gyermekeinek 51 %-a. 49 gyermekünk ért el országos eredményt összesen 15 területen. Ez az iskola 27%-a 31 gyermekünk vett részt eredményesen sportversenyen összesen 6 sportágban. Felzárkóztatás Tanulóink 35 %-a (71 fő) rendelkezik felzárkóztató egyéni fejlesztési tervvel.

5 A személyiség dimenziói (Van Brummelen)

6 A tanulók, mint Isten felelősségteljes képmásai A személyiség középpontjában a szív hitbeli meggyőződése áll, mely az élet minden területét irányítja. Egyenlően fontosak a különböző területek és hatást gyakorolnak a tanulás folyamatára.

7 A gyermek fejlődésének dimenziói – a „többdimenziós” tanítás Mindannyian rendelkezünk valamilyen hitbeli meggyőződéssel a szívünk mélyén 1) A szív mint az ember legbelső lénye. 2) A szív mint a bölcsesség és értelem forrása. 3) A szív mint szavaink és cselekedeteink forrása. 4) A szív mint érzelmeink kiindulópontja. 5) A szív a bűn forrása. 6) Egész lényünk legmélyét is jelenti.

8 A gyermek fejlődésének dimenziói – a „többdimenziós” tanítás Diákjainkat a “félelmes és csodálatos” Isten alkotta, és a különböző tanulóknak különböző dimenziókban erősebbek az adottságai. Diákjainkat a “félelmes és csodálatos” Isten alkotta, és a különböző tanulóknak különböző dimenziókban erősebbek az adottságai. Ezért a tanítás során lehetőséget kell adnunk a diákoknak arra, hogy személyiségük minden dimenziója fejlődhessen. Ezért a tanítás során lehetőséget kell adnunk a diákoknak arra, hogy személyiségük minden dimenziója fejlődhessen.

9 9 Nem vagyunk egyformák

10 Alapelvek Mindenki Isten képmására teremtetett. (1 Móz 1:27)(1 Móz 1:27) Mindenkinek vannak erősségei. (Róm 12:6-8)(Róm 12:6-8) Mindenkinek vannak gyengéi. (1 Kor 2:3)(1 Kor 2:3) Ezek felismerése és tudatos szem előtt tartása növelheti hatékonyságunkat. Miért fontos a tanulási stílusokkal foglalkozni a keresztyén iskolában?

11 11 Mi a tanul á si st í lus? Még a nagyon hasonl ó k ö r ü lm é nyek k ö z ö tt felnövekvő gyermekek is meglepően különbözően viszonyulhatnak az élethez. Minden egyes gyermek ö n á ll ó egy é nis é g: megvannak a maga term é szetes erőss é gei é s ig é nyei. Ezeket az egy é ni adotts á gokat, von á sokat h í vjuk tanulási stílusnak.

12 Milyen a te tanulási stílusod és a diákodé? A tanárok általában ugyanúgy tanítanak, ahogy ők tanultak/tanulnak. A tanárok általában keresik az egy legjobb tanítási módszert. Legtöbbször könnyebb azonos stílusú emberrel együtt dolgozni. A pedagógusok/szülők általában azonos elvárásokkal vannak minden gyermekük felé.

13 Legjellemzőbb vonások KSz szorgalmas, megszokott dolgokhoz ragaszkodó, pedáns, stabil, megbízható, következetes, tárgyilagos, rendezett ASz analitikus, objektív, tájékozott, alapos, szervezett, logikus, céltudatos, rendszerezett AR érzékeny, szenvedélyes, figyelmes, fantáziadús, idealista, szentimentális, spontán, rugalmas KR gyors, intuitív, kíváncsi, realista, kreatív, kezdeményező, ösztönös, vállalkozó szellemű

14 Mi nehéz számukra? KSz csoportban dolgozni konkrét cél nélküli megbeszélés rendezetlen körülmények közötti munka részleges, nem teljesen egyértelmű utasítások követése elvont összefüggésekkel való munka „használd a képzeleted” típusú elvárások olyan kérdések, amelyekre nincs helyes vagy helytelen válasz ASz ha nincs elég idő, hogy alaposan foglalkozzanak egy témával ha újra ugyanazt kell csinálni ha sok a konkrét szabály és megkötés „szentimentális” gondolkodás az érzelmeik kifejezése diplomatikusnak lenni mások meggyőzése közben nem olyan témára szorítkozni beszélgetés közben, ami csak őket érdekli AR ha meg kell magyarázniuk, indokolniuk az érzelmeiket a versengés nem szimpatikus emberekkel együtt dolgozni pontos részletek szolgáltatása elviselni akár a pozitív kritikát is egyszerre egy dologra koncentrálni KR korlátok, megkötések hivatalos papírmunka rutinmunka újra megcsinálni valamit, ha már egyszer megcsinálták részletes feljegyzések elmagyarázni, hogyan találták meg a választ egyetlen válasz kiválasztása hogy ne legyen véleményük

15 15  Mi az, ami a legjobban megy nekik?  KSz az elméletet a gyakorlatban alkalmazni rendszerbe szedni a dolgokat finomítani a ötleteken, hogy még hatékonyabban, gazdaságosabban stb. lehessen azokat alkalmazni kézzelfogható eredményeket teremteni elvont elgondolásokból jól dolgozni az adott időkereteken belül ASz döntés előtt adatokat gyűjteni ötleteket értékelni kutatás, felmérés logikus sorrendet felállítani a tények felhasználása arra, hogy elméleteket igazoljanak vagy elvessenek az adott cél elérésére szolgáló eszközök kiértékelése AR őszintén odafigyelni a másikra az érzések, érzelmek megértése globálisan szemlélni a dolgokat, ötleteket harmóniát teremteni a csoportban jó kapcsolatot kialakítani szinte bárkivel mások érzelmi szükségleteinek felismerése KR mások cselekvésre ösztönzése több válaszlehetőség és megoldás felismerése szokatlan, kreatív ötletek elképzelni a jövőt gyakran másképp csinálni a dolgokat sokféle embertípust elfogadni menet közben gyorsan gondolkodni kockázatvállalás

16 Milyen kérdéseket tesznek fel a tanulás során? KSz Melyek a használható adatok? Hogyan kell megcsinálnom? Hogy nézzen ki? Mikorra legyen kész? ASz Honnan tudjuk, hogy ez így van? Minden lehetőséget végiggondoltunk? Mire lesz szükségünk, hogy ezt meg tudjuk valósítani? AR Mi köze ennek hozzám? Mit érhetek el? KR Mi az, ami tényleg szükséges ebből?

17  Hogyan motiválhatjuk őket?  KSz Munkájuk írásos értékelése A célok felidézése, konkrét célok Részletes, világos útmutatás a feladatokhoz, legjobb írásban Írásos ellenőrzőlap a feladatok elvégzésének ellenőrzésére ASz Általában nincs szükségük jutalom beígérésére Őszinte elismerés többet ér nekik, és legközelebb még komolyabb feladatot várnak Osztálytársaktól elismerés fontos AR Az emberekből kiváltott elismerés motiválja őket Az őket kedvelő tanár kérését mindig teljesítik Csoportos munka erősen motiválja őket KR Élénk, színes, változatos környezet és feladat Ha ötleteiket megjeleníthetik Ha érzik, hogy a tanár elfogadja őket

18 Hajdúnánási Református Általános Iskola és Óvoda EGYÉNI FEJLESZTÉSI NAPLÓ Többdimenziós Nívó Tehetséggondozó Programban résztvevő tanuló Tanév / évfolyam: 2009/2010. 3. évfolyam..…….…, ……..…. 2010/2011. 4. évfolyam…………, ………… 2011/2012. 5. évfolyam…………, Fejlesztési terület, tantárgy:………………………………………………………………………... A naplót megnyitotta: 2009.09.01 A naplót lezárta: ………………………………………… ………………………………………… (dátum,Ph) (dátum, Ph) A fejlesztő naplót vezette: 2009.09.01. - tól 2011.06.30 -ig: Kujbusné Cz.Tünde 2011.09.01 - tól 2012.06.30 -ig: Bíró Istvánné ………………….- tól ………………….-ig: ………………………………..

19 A tanuló jellemzése Név, adatok: Személyes kompetenciák ( önszabályozás, önállóság, temperamentum, habitus, hangulati jellemzők): Mindennapi cselekedeteiben nyugodt, kiegyensúlyozott. Fantáziája, érzelemvilága gazdag. Hangulata derűs. Jutalmazásra, büntetésre érzékenyen reagál. Tanulási stílus, tanuláshoz való viszony ( önálló feladatvégzés): Konkrét szekvenciális. Szorgalmas, megbízható, következetes, tájékozott, logikus, rendezett. Képes gyorsan, rugalmasan gondolkodni, adott időkereten belül jól dolgozni. Mozgásfejlődés (mozgáskoordináció, mozgástempó, téri tájékozódás): Mozgáskoordinációja fejlett (biztos), mozgásos feladatok kivitelezésében mozgása összerendezett. Kognitív kompetenciák (érdeklődés, gondolkodási képességek, tanulási képességek): Figyelme tartós, mély, feladatait általában jól, vagy kevés hibával oldja meg. Képes a tudatos megfigyelésre, összpontosításra. Rövid és hosszú távú memóriája egyaránt kiváló. Algoritmusokat, analógiákat, összefüggéseket felismer, és azokból következtetéseket tud levonni. Versenyeken való részvétele, elért eredményei: KISOKOS, „Törd a fejed” matematika verseny (levelezős), Zrínyi Ilona matematika versenyre való készülés (2009.február) A tanuló egyéb tevékenységei: Iskolai: TD- NÍVÓ matematika tantárgyból, néptánc tanszak művészeti képzés iskolán kívüli:-

20 A gyermek tanulási stílusa Alapvető tanulási stílus: Konkrét szekvenciális Másodlagos tanulási stílus: Absztrakt szekvenciális A gyermek domináns tanulási stílusának jellegzetességei: Rendezett, szabatos és lelkiismeretes. Megerősítést vár. Akkor érzi magát biztonságban, ha van előtte minta amit követhet. Megbízható, stabil, következetes, akkurátus. Másodlagos tanulási stílusjegyek: Analitikus, alapos, tájékozott, céltudatos. Mi az ami a legjobban megy a tanulónak? Az elméletet a gyakorlatban alkalmazni. Rendszerbe szedni a dolgokat. Jól dolgozni adott időkereten belül. Logikus sorrendet felállítani. Mit talál a tanulás során legcélravezetőbbnek? Lépésről-lépésre haladni. Szereti tudni, hogy mit várnak el tőle. Logikus érvelés. Mi nehéz számára? A rendezetlen körülmények közötti munka. Részleges, vagy nem teljesen egyértelmű utasítás, ha nincs elég idő, hogy alaposan foglalkozzon a témával. Milyen kérdéseket tesz fel a tanulás során? Milyen adatokra van szükségem? Mikorra legyen kész? Hogyan kell megcsinálnom? A tanuló értékelése, a fejlesztés eredménye …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

21 Gardner hét „intelligenciája” 1.Nyelvi intelligencia 2.Logikai-matematikai intelligencia 3.Térbeli intelligencia 4.Zenei intelligencia 5.Testi-kinesztetikus intelligencia 6.Társas intelligencia 7.Belső intelligencia 8.(Természeti intelligencia) 9.((Spiritualitás intelligenciája))

22 Nyelvi intelligencia Általában kiemelkedőek: írásban, olvasásban, beszédben és az érveléses vitákban Ide kapcsolódó foglalkozások: újságíró, tanár, költő, stb. Mivel a hagyományos IQ-tesztek nagy hangsúlyt fektetnek a nyelvi intelligencia mérésére, azt, aki nyelvileg erősebb, gyakran nagyon tehetségesnek tartják.

23 Logikai-matematikai intelligencia Általában kiemelkedőek: a számokkal, logikai kifejezésekkel való dolgozásban Ide kapcsolódó foglalkozások: tudós, matematikus, mérnök, filozófus, stb. Mivel a hagyományos IQ-tesztek nagy hangsúlyt fektetnek a logikai-matematikai intelligencia mérésére, azt, aki ezen az intelligencia területen erősebb, gyakran nagyon tehetségesnek tartják.

24 Térbeli intelligencia Általában kiemelkedőek: a képszerű gondolkodásban, térbeli látásban, térképolvasásban Ide kapcsolódó foglalkozások: építész-, gépész tervező mérnök, alkotó képző- és iparművész, stb. A magas térbeli intelligenciával rendelkezők csaknem minden szituációban éppúgy látják a lehetségest, mint a meglévőt.

25 Zenei intelligencia Általában kiemelkedőek: ritmus- és dallamérzékben Ide kapcsolódó foglalkozások: zenész, zeneszerző, énekes, stb. Ha magas zenei intelligenciával rendelkezik, valószínűleg sokkal elemzőbben hallgat zenét, mint mások, élvezve azokat a finomságokat, amelyeket mások elengednek a fülük mellett.

26 Testi-kinesztetikus intelligencia Általában kiemelkedőek: mozgási és fizikai tevékenységekben, kézügyességben Ide kapcsolódó foglalkozások: sebészek, műszerészek, színészek, festőművészek, sportolók, stb. A testi-kinesztetikus téren intelligens diákokat ritkán mondják tehetségesnek a hagyományos iskolákban.

27 Társas intelligencia Általában kiemelkedőek: embertársaik megértésében, megbecsülésében, velük együttműködésben Ide kapcsolódó foglalkozások: pszichológus, lelkész, szociális munkás, stb. A hagyományos iskolarendszerben nem igen értékelik ezt az intelligenciát.

28 Belső intelligencia Általában kiemelkedőek: az önmaguk megértésében és hogy hogyan illeszkednek a világ tágabb összefüggéseibe. Élvezik az elmélkedést, a meditációt, az egyedüllétet. Ide kapcsolódó foglalkozások: nem jellemző Sokkal pozitívabb önképpel bírnak, mint a többség, s életcéljaik, törekvéseik meghatározásában nem hagyatkoznak mások véleményére.

29 Mihez kezdjünk Gardner intelligencia modelljével? Fedezzük fel a gyerekekben rejlő intelligenciákat és fejlesszük azokat nyugvó/alvó intelligenciák Értékeljük diákjaink minden területen nyújtott eredményét. Ezzel a tanulók értékesség-tudatát erősíthetjük lehet, hogy az én tantárgyamból nem kiemelkedő Tudatosan helyezzünk hangsúlyt minden intelligencia terület fejlesztésére tantárgyam tanítása során hogyan tudom fejleszteni az egyes intelligencia területeket?

30 JELENTKEZÉSI LAP A TÖBBDIMENZIÓS NÍVÓ-TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAMBA A TD Nívó - Tehetséggondozó Program tantárgyai és a fejlesztést végző pedagógusok a 2012-2013-as tanévben 2012-2013-as tanévben korcsoporttantárgy Tehetsége és a szaktanár javaslata alapján választhatja Szülő nyilatkozata, aláírása Matematika igényeljüknem igényeljük 2. osztályos korcsoportKabainé Bőti Beáta tanítónőx Kovács László 3. osztályos korcsoportDagusztinné Keserű Andrea tanítónő 4. osztályos korcsoportSzurkosné Major Irén tanítónő 5-7. osztályos korcsoportBíró Istvánné matematika szakos tanárnő Magyar nyelv és irodalom tantárgy 2. osztályos korcsoportMagyarné Kiss Mónika tanítónőx Kovács László 3. osztályos korcsoportKujbusné Czuczor Tünde tanítónő 4. osztályos korcsoportKósné Székely Magdolna tanítónő 5; 7. osztályos korcsoportLukácsné Tompa Zsuzsanna magyar szakos tanárnő 6; 8. osztályos korcsoportMolnárné Magyar Krisztina magyar szakos tanárnő

31 Történelem tantárgy 5-8. osztályos korcsoportLukácsné Tompa Zsuzsanna történelem szakos tanárnőx Szabó Dávid Földrajz tantárgy 5-8. osztályos korcsoportNagy Ágnes földrajz szakos tanárnő Angol tantárgy 5-6. osztály angolTörök Aliz angol szakos tanárnőx Szabó Dávid 7-8. osztály angolTörök Aliz angol szakos tanárnő Német tantárgy 5-6. osztályos korcsoportKovács Krisztina német szakos tanárnő Testnevelés tantárgy alsó tagozatos korcsoportTóth Norbert testnevelő szakos tanár felső tagozatos korcsoportTóth Norbert testnevelő szakos tanárx Szabó Dávid

32 32/2012. sz. Igazgatói Határozat 2012. szeptember 1-jétől - a mellékelt jelentkezések alapján - az alábbi létszámú csoportok indítását engedélyezem A TD-NÍVÓ Tehetséggondozó Programban résztvevő gyerekek létszáma: 1 tantárgy keretében: 27 fő2 tantárgy keretében: 39 fő Összesen: 66 fő Matematika osztályTanulók számapedagógusMegbízás módja 2. osztály15 főKabainé Bőti BeátaTúlórában végzi 3. osztály11 főDagusztinné Keserű Andrea tanítónőKötelező órában végzi 4. osztály7 főSzurkosné Major Irén tanítónőKötelező órában végzi 5-6. osztály6 főBíró Istvánné matematika szakos tanárnőKötelező órában végzi 7- 8. osztály9 főBíró Istvánné matematika szakos tanárKötelező órában végzi Magyar nyelv és irodalom 2. osztály12 főMagyarné Kiss MónikaKötelező órában végzi 3. osztály6 főKujbusné Czuczor Tünde tanítónőKötelező órában végzi 4. osztály 7 főKósné Székely Magdolna tanítónőKötelező órában végzi 5-8. osztály8 főLukácsné Tompa Zsuzsanna magyar szakos tanárnőKötelező órában végzi Német nyelv 5-6. osztály6 főKovács Krisztina német szakos tanárnőKötelező órában végzi Angol nyelv 5- 6. osztály5 főTörök Aliz angol szakos tanárnőKötelező órában végzi 7- 8. osztály3 főTörök Aliz angol szakos tanárnőKötelező órában végzi Történelem- Hon és népismeret 5-8. osztály12 főLukácsné Tompa Zsuzsanna történelem szakos tanárnőKötelező órában végzi Testnevelés Alsó tagozat10 főTóth Norbert testnevelés szakos tanárKötelező órában végzi Felső tagozat10 főTóth Norbert testnevelés szakos tanárKötelező órában végzi

33 Tehetséggondozás további területei: ReFilm Stúdió Művészeti képzés: - Néptánc tanszak - Kézműves szakkör Énekkar, furulyaszakkör Hon-és népismeret szakkör Sportszakkörök (atlétika, kézilabda) Cserkészcsapat Öko-gyülekezeti Program-iskola

34


Letölteni ppt "„Több, mint iskola…” Minőségfejlesztés a gyakorlatban Többdimenziós Tehetséggondozó és Felzárkóztató Program a Hajdúnánási Református Általános Iskolában."

Hasonló előadás


Google Hirdetések