Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kompetencia alapú programcsomag bevezetése az óvodában

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kompetencia alapú programcsomag bevezetése az óvodában"— Előadás másolata:

1 Kompetencia alapú programcsomag bevezetése az óvodában
TÁMOP / Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Pácin községben Kompetencia alapú programcsomag bevezetése az óvodában

2 NEVELŐTESTÜLET FELADATAI
A kompetencia alapú óvodai programcsomag megismerése. Hospitálások a bevont pedagógusok csoportjaiban. Rendszeres konzultáció az illeszthetőség kérdéseiről. Döntés az adaptálás mértékéről. Az óvodai szintű bevezetés megtervezése a módosított HOP nyomán

3 NEVELŐTETÜLET FELADATAI
„Programmódosító” munkacsoport felállítása. Módosítási folyamat megtervezése, megvalósítása. A program módosítása oly módon, hogy: „ az intézmény pedagógiai innovációjának fenntarthatóságát biztosítsa.” Legitimációs eljárások lefolytatása. Minőségfejlesztés megtervezése

4 A projekt megvalósulásáért felelős személyek:
Czinke Zoltánné óvodavezető Jánoskovics Lászlóné szakmai vezető Zsoldos Attiláné bevont pedagógus

5 Munkánkat segítő szakértőink:
Bódi Ferencné folyamatszaktanácsadó Cseke Gábor IPR mentor Nagy György IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó

6 Elvégzett továbbképzéseink:
CZINKE ZOLTÁNNÉ 1.Integrációra érzékenyítő (IPR light) 30 ó. 2. Óvodai IPR továbbképzési program 30 ó JÁNOSKOVICS LÁSZLÓNÉ 1. Az intézményvezetés feladatai az új oktatás szervezési feladatok intézményi tervezésében 30 ó. 2. Integrációra érzékenyítő (IPR light) 30 ó 3. Óvodai IPR továbbképzési program 30 ó

7 SZABÓ GYÖRGYNÉ. 1.Integrációra érzékenyítő (IPR light) 30 ó. 2. Óvodai IPR továbbképzési program 30 ó ZSOLDOS ATTILÁNÉ: 3. Kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása 30 ó. 4. Hatékony tanuló-megismerési technikák 30 ó 5. IKT oktatásban történő alkalmazását segítő képzés 30 ó. 6. Informatikai alapozó képzés 30 ó. 7. Kooperatív tanulás30 ó.

8 PROJEKTJEINK 1. ÉRIK A SZŐLŐ – Szüreti témahét
2. ADVENTI HÍRNÖK – Adventi témahét 3. ÖRÜLJETEK ANGYALOK – Karácsonyi témahét 4. SZAGOS HÚSVÉT REGGELE – Húsvéti témahét SAJÁT INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ: ÉLET EGY RENESZÁNSZ KASTÉLYBAN NÁD ALÓL ÉS VÍZ ALÓL

9 ADAPTÁCIÓ, JÓGYAKORLAT ÁTVÉTELE:
TEDD ÉS MONDD Anyanyelvi program és jógyakorlat adaptálódott a székesfehérvári Napsugár Óvodától. A szakmai együttműködés lehetővé teszi: - szakmai megújulást - horizontális tanulás lehetőségét - anyanyelvi kultúra fejlesztését

10 MIÉRT VÁLT SZÜKSÉGESSÉ A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS?
Megváltozott a társadalmi környezet Információrobbanás Globalizáció Tudástartalmak változása Demokratizálódási folyamat A megszerzett tudást a gyerekek nehezen tudják alkalmazni a gyakorlatban

11 A KOMPETENCIA FEJLESZTÉS ALAPELVEI:
gyermekközpontú, differenciált módszertan változatos tanulásszervezési megoldások tevékeny gyermeki magatartás kooperáció, csapatmunka a gondolkodási képességek fejlesztése probléma megoldási stratégiák kialakítása

12 AZ ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATA AZ ALAPELVEK TÜKRÉBEN:
Hozzásegíti a gyereket a tapasztalati úton történő ismeretszerzéshez (játék, művészetek, alkotó munka, saját tevékenység) Differenciált bánásmód Olyan pedagógiai környezet kialakítása, ahol a különbözőség felé fordulás mindenkinek természetes Olyan légkör kialakítása, ahol igénnyé válik a csoporttal való együttműködés (játék, közös tevékenység, közösen végzett feladat, tanulási formák)

13 AZ ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATA AZ ALAPELVEK TÜKRÉBEN:
Biztonságot nyújtó szokásrendszer kialakítása Egészséges életmód iránti igény kialakítása (életritmus, napirend, mozgásigény) Megalapozza a környezettudatos magatartást A családokkal való együttműködés, a családok segítése, erősítése (folyamatos párbeszéd rendszer) Iskolára alkalmas gyerekek nevelése

14 A PROGRAM KIEMELT CÉLJA:
A pedagógiai fejlesztés a kisgyermekkor életkori sajátosságait tartja szem előtt. Teret ad: - az egyéni sajátosságok felszínre kerülésének - az egyéni bánásmód érvényesítésének - a sokoldalú képességfejlesztésnek Egyszóval minden gyerekre, aki többek között abban azonos, hogy más…

15 AZ ÓVODA ÉS A CSALÁD KAPCSOLATA
Gyermeknevelésünk a családi nevelés tiszteletén alapszik A nevelésben a család elsődleges szerepe megmarad A gyermek fejlődéséért a család és az óvoda egyaránt felelős és egyenrangú nevelőpartneri viszonyban valósítjuk meg Törekszünk az őszinte párbeszéd kialakítására Az együttműködés formáit az óvoda és a család együtt dolgozza ki Tájékoztatjuk a szülőket nevelési elképzeléseinkről, módszereinkről

16 AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGFORMÁI
Játék, játékba integrált tanulás Külső világ tevékeny megismerése Mese, vers, dramatikus játék Ének-zene, énekes játékok Vizuális nevelés Mozgás, mozgásos játékok Munka jellegű tevékenységek

17 ÖSSZEGZÉS: Szükségessé vált a szakmai megújulás
A családi nevelés, és annak hagyománymegtartó hatása megingott A megvalósítás során szem előtt tartottuk, hogy a gyermekek minél több tapasztalathoz jussanak, élményeket éljenek át, s természetes kíváncsiságuk kielégüljön. Témáink feldolgozása során kibontakozott gyerekek aktivitása, érdeklődése, kíváncsisága.

18 TAPASZTALAT: Az új módszerek színesítették a napi munkát.
Fejlődött módszertani kultúránk. Gazdagodtak a gyerekek ismeretei. Sokkal több élményt éltek át, nyitottabbak. Mélyültek érzelmeik, fejlődtek erkölcsi értékeik, toleranciájuk. Az óvoda sikeresen oldotta meg az integrált nevelés feladatait, ezzel biztosítva a gyermekek esélyegyenlőségét. Felerősödött az információáramlás.

19 VÁRHATÓ EREDMÉNY: A kompetencia alapú programcsomag beépül a helyi nevelési programba: A nevelőmunkába bekerül az új tartalom, a módszerek és eszközök alkalmazása. Óvodáskor végére a gyerekek még nyitottabbá válnak, jó kommunikációs készséggel és szerteágazó ismeretanyagnak köszönhetően egymásra épített tudásanyaggal kerülnek az iskolába. Megvalósul az intézmény tartalmi, módszertani megújulása.

20 Ami nyitogatja szemét és eszét, Szaporítja tapasztalatait,
„Csináljon bármit, Ami nyitogatja szemét és eszét, Szaporítja tapasztalatait, Ő azt hiszi csak játszik. De mi tudjuk mire megy a játék. Arra, hogy e világban otthonosan mozgó, Eleven eszű, tevékeny ember váljék belőle!” (Varga Domokos)


Letölteni ppt "Kompetencia alapú programcsomag bevezetése az óvodában"

Hasonló előadás


Google Hirdetések