Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A koragyermekkori nevelésről Dr. Bakonyi Anna Apor Vilmos Katolikus Főiskola Budapesti Korai Fejlesztő Központ.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A koragyermekkori nevelésről Dr. Bakonyi Anna Apor Vilmos Katolikus Főiskola Budapesti Korai Fejlesztő Központ."— Előadás másolata:

1 A koragyermekkori nevelésről Dr. Bakonyi Anna Apor Vilmos Katolikus Főiskola Budapesti Korai Fejlesztő Központ

2 Intézmények az iskoláskor előtt • Bölcsőde • Óvoda • Integrált bölcsőde-óvoda • Egységes bölcsőde-óvoda • Családi napközi • Játszóház • Biztos kezdet gyerekház Célok: • A különbségek megtartása, de azonos szemlélet, közös protokoll • Képzések közötti rugalmas átjárhatóság

3 A gyakorlati képzés elemei • Folyamatos illeszkedés az innovációkhoz : módszertani sokszínűség – meglévő tudás egyensúlya • A gyakorló intézmények pedagógusainak és az oktatók közös képzése – szemben az egysíkú, egyoldalú elvárás-rendszerrel • A gyakorló intézmények közötti kapcsolat erősítése, közös- és eltérő gyakorlat tisztázása • A gyakorlatban nevelés/gyerekközpontúság- szemben a módszertan- központúsággal – a kettő egyensúlyával • A hallgatók irányításának és önállóságának egyensúlya, dilemmái • Problémaérzékenységre készítés - szemben a csak feladatmegoldásra készítéssel • Gyermekismeretre, differenciálásra készítés- szemben a csak sémákkal történő munkavégzéssel

4 Esélyteremtés • A pedagógiai gyakorlat nem vállalhatja fel a társadalom egészének esélyegyenlőségi kérdéseinek megoldását • A társadalom nem mondhat le az esélyegyenlőség megteremtéséhez a pedagógiai megoldásokról • Az esélyteremtés nem egyenlő az azonos feltételek teremtésével • A szegregáció és az integráció rugalmas kezelése, átjárhatóság • Az esélyteremtés feltétele a szakmák közötti együttműködés, rendszerszerű működés kidolgozása • Esélyre mindenkinek szüksége van: inklúzió - differenciálás - integráció – szemben a divat- és kampányjelleggel („átlagos”, SNI, HHH, tehetséges) • Az esélyteremtés pedagógiai eszköztárának beépítése a képzésbe- szemben a csak uniós forrásból történő képzési rendszerekkel

5 Intézményi önállóság • Az intézményi önállóság, helyi sajátosságok megőrzése továbbra is cél- az egységes, irányt adó értékekkel egyensúlyban • Alkalmazkodás a változó korhoz, a változó gyermekhez – alapértékek megőrzésének, pedagógiai célkitűzések megőrzésének egyensúlya • A helyi programok maradéktalan megvalósításához külső feltételek is szükségesek • Az infrastruktúra és a személyi felkészültség nem keverhető össze a pedagógiai szemlélettel • A minőség megőrzéséért egy független értékelés rendszerének kidolgozása: - pedagógiai kontextus sajátosságai, önállóság és külső elvárások egyensúlya • Az intézményi önállóság és a fenntartó viszonya • Az intézményi önállóság és a szülők viszonya

6 Az Óvodai nevelés országos alapprogramja • Az óvodás gyermek óvodás maradjon • Az óvoda-iskola átmenet az azonos szemléletben és a közelítő, sokszínű, differenciáltságban tükröződjék – szemben a formális kapcsolattartással • Az óvodában a nevelőmunkát - a nevelés teljes szakaszában - óvodapedagógus irányítja, ezért az iskolakészültség szakmai kompetenciája a gyermek saját pedagógusánál (is) legyen • A szabad játék - elkülönítve a fejlesztő játéktól - dominanciájának érvényesítése • A konstruktivitás elméletének gyakorlata, a tanulás tág értelmezése – a tudástartalmak, a módszerek és eszközök, az időkeretek (napirend)- és a visszacsatolás differenciálásának megvalósításával • Érvényesüljön a családközpontú intervenció • A kreativitás szerepének felértékelése: az eltérő fejlődéssel, eltérő háttérrel élő gyerekek és szüleik együttese a művészetek gyakorlása által

7 Köszönöm a figyelmet! bakonyianna@gmail.com


Letölteni ppt "A koragyermekkori nevelésről Dr. Bakonyi Anna Apor Vilmos Katolikus Főiskola Budapesti Korai Fejlesztő Központ."

Hasonló előadás


Google Hirdetések