Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A KÓPÉVÁR ÓVODA SZAKMAI BESZÁMOLÓJA A TÁMOP

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A KÓPÉVÁR ÓVODA SZAKMAI BESZÁMOLÓJA A TÁMOP"— Előadás másolata:

1 A KÓPÉVÁR ÓVODA SZAKMAI BESZÁMOLÓJA A TÁMOP-3. 1. 43. 1. 4
A KÓPÉVÁR ÓVODA SZAKMAI BESZÁMOLÓJA A TÁMOP / "Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben" című pályázat megvalósulásáról

2 A kompetencia alapú óvodai nevelés előzményei óvodánkban
Lépésről lépésre program Intézményi összevonások- pedagógiai megújulás HEFOP

3 A pedagógusok, a szakmai vezető és az intézményvezető
A pedagógusok, a szakmai vezető és az intézményvezető felkészítése a kompetencia alapú nevelésre Hatékony tanuló megismerési technikák Tanulói differenciálás heterogén csoportban Kooperatív módszertanra épülő együttműködés Pályázatírás, projektmenedzsment változásmenedzsment a gyakorlatban A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása- óvodai programcsomag A sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek együttnevelésére felkészítő képzés

4 Az óvoda nevelési programjának tartalmi, módszertani fejlesztése
Óvoda-iskola átmenet hangsúlyosabbá vált Még pontosabban kidolgoztuk a család-óvoda kapcsolattartásának lehetőségeit Az inklúzív nevelés szemléletének megfelelően módosult minden nevelési terület

5 Koordináltabb, tartalmasabb kommunikatív munkakapcsolat
Érzékenyítő tréning Saját élményű, kooperatív technikákra építő anyagfeldolgozás Nevelői értekezlet a mentor- folyamat szaktanácsadó irányításával Egész évben folyamatos tájékoztatás Tanévzáró értekezleten az éves munka áttekintése, értékelése, iterálása

6 Nevelő munkánk változásai, fejlődése
Projekt tervezés az őselemek köré építve Heti terv formailag finomodott Differenciálási szintek Értékelés- mérés nem változott, de tudatosabbá vált

7 A pedagógiai fejlesztés folyamatának eredményei
Képességfejlesztés eszköztára Megvalósítást támogató segédletek, gyűjtemények Jó gyakorlat átvétele HOP aktualizálása a kompetencia alapú óvodai nevelésnek megfelelően

8 Képességfejlesztés eszköztára

9 Megvalósítást támogató segédletek, gyűjtemények
Pedagógia Pszichológia Módszertan - Külső világ tevékeny megismerése - Vers, mese - Ének, zene, énekes játék - Mozgás - Rajzolás, mintázás, kézimunka Hagyományőrzés, Játék Fejlesztő pedagógia, integráció és inkluzív nevelés Szintmeghatározás, fejlettségmérés Minőségbiztosítás Óvodavezetés Óvodapedagógusok Lexikonok Folyóiratok  A

10 Jó gyakorlat átvétele Néhány fontos jellemző
A pedagógus facilitátor szerepe Tárgyi környezet tudatos alakítása Egységes szabályok és ezek jelölése Óvodapedagógus- dajka együttműködése

11 A projekt megvalósításának értékei
Tervezett értékek: az óvodapedagógia dokumentumok koherenciája, a HOP kiegészítése az intézményi szintű, egységes nevelési elveket valló pedagógiai munka, a koordináltabb, tartalmasabb munkakapcsolat, a szemléletváltás óvónők és dajkák személyében egyaránt, innovatív szemlélet – önfejlődés – élethosszon át való tanulás. 

12 A projekt megvalósításának értékei
Nem tervezett értékek: Szülők érdeklődésének és aktivitásának növekedése már a bevezetés alatt Intézmények közötti együttműködés és tapasztalat csere folyamatossága A pedagógiai munka perspektivikus értékelése

13 Megvalósított projektjeink az év során
LEVEGŐ TŰZ VÍZ FÖLD Óvodások vagyunk Négy vándor jár Újra az óvodában Tündérek és mások, Az én családom Az ősz színei, Ilyen vagyok Itt van az ősz, itt van újra Emberi test, érzékszerveink Adventi ünnepkör Szakad a hó Csipp, csepp egy csepp Új év, új év , új esztendő Víz az ember lételeme Tavaszi szél Ez a világ olyan kerek Megy a gőzös Földünk állatai

14 Nehézségeink a megvalósítás során
Eszközbeszerzés akadozása a szerződések miatt Jó gyakorlat későn lett feltöltve az Educatio kosarába Az alap kompetencia képzésre már a megvalósítás közben került sor

15 A fenntarthatóság feladatai intézményünkben- multiplikációs terv végrehajtása I.
Egységes dokumentációs rendszer bevezetése A pályázatban részt vevő pedagógusok, a pályázat során megszerzett kompetenciákat átadják a nevelőtestület számára A bevezetett egységes dokumentációs rendszer vezetésének folyamatos felülvizsgálata A csoportok folyamatosan alkalmazzák a belső hospitációkon, továbbképzéseken megszerzett kompetenciáikat a mindennapi nevelő-fejlesztő munkájukban

16 A fenntarthatóság feladatai intézményünkben- multiplikációs terv végrehajtása II.
Belső ellenőrzési rendszer kidolgozása , működtetése Belső ellenőrzési rendszer működtetése A hosszú távú multiplikációs terv záró értékelése:Tervezett célok tükrében eredményesség mérés Kerületen belüli hálózati tanulás -

17 Amit oda elültetnek, azt aligha lehet valaha is onnan kipusztítani.”
„A gyermekkor évei azok az esztendők, amikor a szív a legérzékenyebb, leghajlékonyabb. Amit oda elültetnek, azt aligha lehet valaha is onnan kipusztítani.”


Letölteni ppt "A KÓPÉVÁR ÓVODA SZAKMAI BESZÁMOLÓJA A TÁMOP"

Hasonló előadás


Google Hirdetések