Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A kompetencia alapú óvodai nevelés előzményei óvodánkban  Lépésről lépésre program  Intézményi összevonások- pedagógiai megújulás  HEFOP.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A kompetencia alapú óvodai nevelés előzményei óvodánkban  Lépésről lépésre program  Intézményi összevonások- pedagógiai megújulás  HEFOP."— Előadás másolata:

1

2 A kompetencia alapú óvodai nevelés előzményei óvodánkban  Lépésről lépésre program  Intézményi összevonások- pedagógiai megújulás  HEFOP

3 A pedagógusok, a szakmai vezető és az intézményvezető felkészítése a kompetencia alapú nevelésre • Hatékony tanuló megismerési technikák • Tanulói differenciálás heterogén csoportban • Kooperatív módszertanra épülő együttműködés • Pályázatírás, projektmenedzsment változásmenedzsment a gyakorlatban • A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása- óvodai programcsomag • A sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek együttnevelésére felkészítő képzés

4 Az óvoda nevelési programjának tartalmi, módszertani fejlesztése  Óvoda-iskola átmenet hangsúlyosabbá vált  Még pontosabban kidolgoztuk a család-óvoda kapcsolattartásának lehetőségeit  Az inklúzív nevelés szemléletének megfelelően módosult minden nevelési terület

5 Koordináltabb, tartalmasabb kommunikatív munkakapcsolat  Érzékenyítő tréning  Saját élményű, kooperatív technikákra építő anyagfeldolgozás  Nevelői értekezlet a mentor- folyamat szaktanácsadó irányításával  Egész évben folyamatos tájékoztatás  Tanévzáró értekezleten az éves munka áttekintése, értékelése, iterálása

6 Nevelő munkánk változásai, fejlődése  Projekt tervezés az őselemek köré építve  Heti terv formailag finomodott  Differenciálási szintek  Értékelés- mérés nem változott, de tudatosabbá vált

7 A pedagógiai fejlesztés folyamatának eredményei  Képességfejlesztés eszköztára  Megvalósítást támogató segédletek, gyűjtemények  Jó gyakorlat átvétele  HOP aktualizálása a kompetencia alapú óvodai nevelésnek megfelelően

8 Képességfejlesztés eszköztára

9 Megvalósítást támogató segédletek, gyűjtemények • Pedagógia • Pszichológia • Módszertan • - Külső világ tevékeny megismerése • - Vers, mese • - Ének, zene, énekes játék • - Mozgás • - Rajzolás, mintázás, kézimunka • Hagyományőrzés, • Játék • Fejlesztő pedagógia, integráció és inkluzív nevelés • Szintmeghatározás, fejlettségmérés • Minőségbiztosítás • Óvodavezetés • Óvodapedagógusok • Lexikonok • Folyóiratok

10 Jó gyakorlat átvétele Néhány fontos jellemző - A pedagógus facilitátor szerepe - Tárgyi környezet tudatos alakítása - Egységes szabályok és ezek jelölése - Óvodapedagógus- dajka együttműködése

11 A projekt megvalósításának értékei Tervezett értékek:  az óvodapedagógia dokumentumok koherenciája, a HOP kiegészítése  az intézményi szintű, egységes nevelési elveket valló pedagógiai munka,  a koordináltabb, tartalmasabb munkakapcsolat,  a szemléletváltás óvónők és dajkák személyében egyaránt,  innovatív szemlélet – önfejlődés – élethosszon át való tanulás.

12 A projekt megvalósításának értékei Nem tervezett értékek:  Szülők érdeklődésének és aktivitásának növekedése már a bevezetés alatt  Intézmények közötti együttműködés és tapasztalat csere folyamatossága  A pedagógiai munka perspektivikus értékelése

13 Megvalósított projektjeink az év során Óvodások vagyunk Négy vándor jár Újra az óvodában Tündérek és mások, Az én családom Az ősz színei, Ilyen vagyok Itt van az ősz, itt van újra Emberi test, érzékszerveink Adventi ünnepkör Szakad a hó Csipp, csepp egy csepp Új év, új év, új esztendő Víz az ember lételeme Tavaszi szél Ez a világ olyan kerek Megy a gőzös Földünk állatai LEVEGŐ TŰZ VÍZ FÖLD

14 Nehézségeink a megvalósítás során  Eszközbeszerzés akadozása a szerződések miatt  Jó gyakorlat későn lett feltöltve az Educatio kosarába  Az alap kompetencia képzésre már a megvalósítás közben került sor

15 A fenntarthatóság feladatai intézményünkben- multiplikációs terv végrehajtása I.  Egységes dokumentációs rendszer bevezetése  A pályázatban részt vevő pedagógusok, a pályázat során megszerzett kompetenciákat átadják a nevelőtestület számára  A bevezetett egységes dokumentációs rendszer vezetésének folyamatos felülvizsgálata  A csoportok folyamatosan alkalmazzák a belső hospitációkon, továbbképzéseken megszerzett kompetenciáikat a mindennapi nevelő-fejlesztő munkájukban

16 A fenntarthatóság feladatai intézményünkben- multiplikációs terv végrehajtása II.  Belső ellenőrzési rendszer kidolgozása, működtetése  Belső ellenőrzési rendszer működtetése  A hosszú távú multiplikációs terv záró értékelése:Tervezett célok tükrében eredményesség mérés  Kerületen belüli hálózati tanulás

17 „A gyermekkor évei azok az esztendők, amikor a szív a legérzékenyebb, leghajlékonyabb. Amit oda elültetnek, azt aligha lehet valaha is onnan kipusztítani.”


Letölteni ppt "A kompetencia alapú óvodai nevelés előzményei óvodánkban  Lépésről lépésre program  Intézményi összevonások- pedagógiai megújulás  HEFOP."

Hasonló előadás


Google Hirdetések