Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A vezetés Mi a vezetés?. Művészet Tudomány VEZETÉS szakma Irányítás Politika.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A vezetés Mi a vezetés?. Művészet Tudomány VEZETÉS szakma Irányítás Politika."— Előadás másolata:

1 A vezetés Mi a vezetés?

2 Művészet Tudomány VEZETÉS szakma Irányítás Politika

3 A vezetés fogalma “A vezetés olyan tevékenység, amely – a kommunikációs folyamatra támaszkodva – meghatározott cél (célok) érdekében befolyásolja az emberek közötti kapcsolatokat és az emberi magatartásokat.” (Bayer, 1995)

4 DEFINÍCIÓK „Elérni egy feladat megoldását (egy kitűzött célt) más emberek segítségével” A vezető képes elérni, hogy munkatársai  Elkötelezetten együttműködjenek vele  A közös cél elérése érdekében  Képességeik, tehetségük, energiáik felhasználásával

5 DEFINÍCIÓK „Más emberek befolyásolására tett kísérlet a szervezeti célok elérésének érdekében” (P. Hersey) „A vezetés alapvető célja a munkaadók és a dolgozók együttes, maximális boldogulásának az elősegítése” (F. W. Taylor)

6 A szervezet vezetésének három összetevője Vezetők Környezet Vezetettek Külső Belső FormálisInformális

7 MENEDZSERNYELV ( DOGBERT szigorúan titkos VEZETŐI KÉZIKÖNYVE) Nem helyes idiótáknak nevezni a beosztottaidként tevékenykedő idiótákat. Ezzel csak még veszélyesebbé teszed őket. Bár nagyon jó mulatság bosszantani őket, nem ajánlom. Menedzserként meg kell tanulnod diplomatikusan viselkedni. Használd inkább az „emberi erőforrás” kifejezést. Ugyanúgy idiótát jelent, de valahogy mégsem ugyanazt a reakciót váltja ki az emberekből. Hasonlóképpen a „csapattag” és a „munkatárs” használata ajánlott a fafej és a balek szavak helyett, Az új kifejezések nem áldoznak fel semmit a pontosság oltárán, viszont növelik személyes biztonságodat. Ebben a könyvben beosztottaidra, mint „alkalmazottakra” fogok hivatkozni, ez a szó ugyanis magában foglalja az összes előbb említett lekicsinylő kifejezést.

8 A vezetettek és a vezetés kapcsolatrendszere A vezető sikeressége elsősorban beosztottjain múlik. A hatalom alapvetően a vezetőnél van. A beosztottak is rendelkeznek bizonyos hatalommal.

9 BLAKE-MOUTON FÉLE VEZETŐI RÁCS KOMPROMISSZUMOS MENEDZSMENT Megfelelő szintű szervezeti tevé- kenység és az emberek hangulatá- nak megfelelő szintű egyensúlyo- zás. (3-6; 3-6) CÉLORIENTÁLT MENEDZSMENT A munkafolyamat hatékonysága a munkakörülmények olyan elrende- zéséből ered, ahol az emberi ténye- zőt csak minimális szinten veszik figyelembe. (6-9; 1-3) SZEGÉNYES MENEDZSMENT Minimális erőkifejtés, hogy eleget tegyen a megkövetelt munkának, elegendőt ahhoz, hogy fenntart- hassa szervezeti tagságát (ne rúg- ják ki). (1-3; 1-3) COUNTRY CLUB MENEDZSMENT Gondos figyelem az emberi kap- csolatok szükségleteinek kielégí- tésére, ami egy kényelmes, barátságos szervezeti légkörhöz és munkatempóhoz vezet. (1-3;6-9) TEAM MENEDZSMENT Kiemelkedő teljesítmény magas emberi kapcsolatokkal 1 2 3456798 9 2 3 4 5 6 7 8 1 Vezetettekkel való törődés Produktummal való törődés

10 LEBEL VEZETŐI OSZTÁLYOZÁSA Lebel a vezetői típusok értelmezésénél három egyenrangú tényező kapcsolatát a vezetés során érvényesített mértékét veszi alapul. A három csúcsponthoz tartozó típusok, csak egyetlen szempont dominanciáját érvényesítik Abszolutikus Narcisztikus Paternalista A kettő csúcspontot összekötő oldalak mentén a csúcspontok mixelésének megfelelően két szempontot érvényesít a vezető vezetői munkája során: Harmonizáló Részvétel Technokrata Mindhárom szempontot (csúcspontot) érvényesítő (kis háromszög) megoldás a Vezetésorientált típust jelzi.

11 LEBEL VEZETŐI OSZTÁLYOZÁSA A három kategória öt lényeges kérdés alapján mutatható be, illetve az adott válaszok jól érzékeltetik a különbözőségeket. 1.Mi a domináns vezérlő elv? 2.Mi a vezető célja? 3.Vezető és vezetettek kapcsolatát mi jellemzi? 4.Hogyan segíti elő a vezető a vezetettek szakmai fejlődését? 5.Mi a vezető jellemző magatartása?

12 LEBEL VEZETETTI OSZTÁLYOZÁSA

13 ÖSSZEFÉRHETŐSÉG A VEZETŐK ÉS A VEZETETTEK KÖZÖTT A két kategorizálást, illetve az azon belüli összeférhetőséget az alábbi táblázatban foglaltuk össze. Dolgozói típus Vezetői típus Munka - centrik us Lázad ó Alázat os Együtt - működ ő Engedé- keny Függet- len Partneri Abszolutisztikus +–+–+– +++–+– + Narcisztikus +–+– +–+– +++–+ Paternalista +–+++–+ Harmonizáló +++++++ Részvételre építő +++++++ Technokrata +++++++ Igazgatásorientált +++++++ + = Kompatíbilis;  = Nehezen összehangolható; – = Inkompatibilis

14 LEBEL: VEZETŐI FELADATOK RENDSZEREZÉSE

15 VEZETŐI TÍPUSOK Közös érdekek Önkorlátozó hatalom gyakorlás EgyüttműködikÁtalakító vezető CserélMűködtető vezető Abszolút hatalom gyakorlás EgyüttműködikÁtalakító diktátor CserélJószándékú diktátor Saját érdekek Önkorlátozó hatalom gyakorlás EgyüttműködikCsábító CserélManipulátor Abszolút hatalom gyakorlás EgyüttműködikCsábító diktátor CserélDiktátor

16 Tannenbaum vezetési modellje Hangsúlyozottan tekintélyi vezetési stílus, egyéni döntés-előkészítés Hangsúlyozottan csoportos vezetési stílus, közös döntés-előkészítés A vezető a munkatársak megkérdezése nélkül dönt. nélkül dönt. A vezető maga dönt, de döntéseinek de döntéseinekhelyességérőligyekszikbeosztottjaitmeggyőzni. A vezető dönt, de oly módon, hogy az előkészítéskeretébenkülönböző kérdéseket kérdéseket tesz fel tesz fel munkatársa- munkatársa- inak, és azok észrevételeitfigyelembeveszidöntésében. A vezető tájékoztatja munkatársait munkatársait a tervezett döntésről: ily módon a munkatársak kifejthetikvéleményüket még a végleges döntést döntéstmegelőzően. A csoport javaslatokat dolgoz ki; a közösen kialakítottprobléma-megoldáselfogadása felől a vezető határoz. A csoport dönt, miután a vezető felvázolta a megoldandóproblémát és a lehetséges döntésimozgásteret. A csoport dönt, a vezető kizárólagkoordinációsfeladatokat tölt be.

17 Fiedler kontingencia modellje Helyzet12345678 Vezető - vezetett Van Nincs Feladat struktúra Magas Alacsony Magas Alacsony Pozíciós hatalom ErősGyengeErősGyengeErősGyengeErősGyenge Hatékon y stílus Feladat Kapcsolat -MindkettőFeladat Kedvező Kedvezőtlen

18


Letölteni ppt "A vezetés Mi a vezetés?. Művészet Tudomány VEZETÉS szakma Irányítás Politika."

Hasonló előadás


Google Hirdetések