Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A vezetés Mi a vezetés?.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A vezetés Mi a vezetés?."— Előadás másolata:

1 A vezetés Mi a vezetés?

2 Mi a vezetés? Művészet Tudomány VEZETÉS szakma Irányítás Politika

3 A vezetés fogalma “A vezetés olyan tevékenység, amely – a kommunikációs folyamatra támaszkodva – meghatározott cél (célok) érdekében befolyásolja az emberek közötti kapcsolatokat és az emberi magatartásokat.” (Bayer, 1995)

4 DEFINÍCIÓK „Elérni egy feladat megoldását (egy kitűzött célt) más emberek segítségével” A vezető képes elérni, hogy munkatársai Elkötelezetten együttműködjenek vele A közös cél elérése érdekében Képességeik, tehetségük, energiáik felhasználásával

5 DEFINÍCIÓK „Más emberek befolyásolására tett kísérlet a szervezeti célok elérésének érdekében” (P. Hersey) „A vezetés alapvető célja a munkaadók és a dolgozók együttes, maximális boldogulásának az elősegítése” (F. W. Taylor)

6 A szervezet vezetésének három összetevője
Vezetők Vezetettek Környezet Külső Belső Formális Informális

7 MENEDZSERNYELV ( DOGBERT szigorúan titkos VEZETŐI KÉZIKÖNYVE)
Nem helyes idiótáknak nevezni a beosztottaidként tevékenykedő idiótákat. Ezzel csak még veszélyesebbé teszed őket. Bár nagyon jó mulatság bosszantani őket, nem ajánlom. Menedzserként meg kell tanulnod diplomatikusan viselkedni. Használd inkább az „emberi erőforrás” kifejezést. Ugyanúgy idiótát jelent, de valahogy mégsem ugyanazt a reakciót váltja ki az emberekből. Hasonlóképpen a „csapattag” és a „munkatárs” használata ajánlott a fafej és a balek szavak helyett, Az új kifejezések nem áldoznak fel semmit a pontosság oltárán, viszont növelik személyes biztonságodat. Ebben a könyvben beosztottaidra, mint „alkalmazottakra” fogok hivatkozni, ez a szó ugyanis magában foglalja az összes előbb említett lekicsinylő kifejezést.

8 A vezetettek és a vezetés kapcsolatrendszere
A vezető sikeressége elsősorban beosztottjain múlik. A hatalom alapvetően a vezetőnél van. A beosztottak is rendelkeznek bizonyos hatalommal.

9 BLAKE-MOUTON FÉLE VEZETŐI RÁCS
9 COUNTRY CLUB TEAM MENEDZSMENT MENEDZSMENT 8 Gondos figyelem az emberi kap- csolatok szükségleteinek kielégí- Kiemelkedő teljesítmény magas emberi kapcsolatokkal Vezetettekkel való törődés tésére, ami egy kényelmes, 7 barátságos szervezeti légkörhöz és munkatempóhoz vezet. (1-3;6-9) 6 KOMPROMISSZUMOS MENEDZSMENT 5 Megfelelő szintű szervezeti tevé- kenység és az emberek hangulatá- 4 nak megfelelő szintű egyensúlyo- zás. (3-6; 3-6) 3 CÉLORIENTÁLT SZEGÉNYES MENEDZSMENT MENEDZSMENT Minimális erőkifejtés, hogy eleget 2 A munkafolyamat hatékonysága a tegyen a megkövetelt munkának, munkakörülmények olyan elrende- elegendőt ahhoz, hogy fenntart- zéséből ered, ahol az emberi ténye- 1 hassa szervezeti tagságát (ne rúg- zőt csak minimális szinten veszik ják ki). (1-3; 1-3) figyelembe. (6-9; 1-3) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Produktummal való törődés

10 LEBEL VEZETŐI OSZTÁLYOZÁSA
Lebel a vezetői típusok értelmezésénél három egyenrangú tényező kapcsolatát a vezetés során érvényesített mértékét veszi alapul. A három csúcsponthoz tartozó típusok, csak egyetlen szempont dominanciáját érvényesítik Abszolutikus Narcisztikus Paternalista A kettő csúcspontot összekötő oldalak mentén a csúcspontok mixelésének megfelelően két szempontot érvényesít a vezető vezetői munkája során: Harmonizáló Részvétel Technokrata Mindhárom szempontot (csúcspontot) érvényesítő (kis háromszög) megoldás a Vezetésorientált típust jelzi.

11 LEBEL VEZETŐI OSZTÁLYOZÁSA
A három kategória öt lényeges kérdés alapján mutatható be, illetve az adott válaszok jól érzékeltetik a különbözőségeket. Mi a domináns vezérlő elv? Mi a vezető célja? Vezető és vezetettek kapcsolatát mi jellemzi? Hogyan segíti elő a vezető a vezetettek szakmai fejlődését? Mi a vezető jellemző magatartása?

12 LEBEL VEZETETTI OSZTÁLYOZÁSA

13 ÖSSZEFÉRHETŐSÉG A VEZETŐK ÉS A VEZETETTEK KÖZÖTT
A két kategorizálást, illetve az azon belüli összeférhetőséget az alábbi táblázatban foglaltuk össze. Dolgozói típus Vezetői típus Munka-centrikus Lázadó Alázatos Együtt-működő Engedé-keny Függet-len Partneri Abszolutisztikus + + – Narcisztikus Paternalista Harmonizáló Részvételre építő Technokrata Igazgatásorientált + = Kompatíbilis;  = Nehezen összehangolható; – = Inkompatibilis

14 LEBEL: VEZETŐI FELADATOK RENDSZEREZÉSE

15 VEZETŐI TÍPUSOK Közös érdekek Önkorlátozó hatalom gyakorlás
Együttműködik Átalakító vezető Cserél Működtető vezető Abszolút hatalom gyakorlás Átalakító diktátor Jószándékú diktátor Saját Csábító Manipulátor Csábító diktátor Diktátor

16 Tannenbaum vezetési modellje
A vezető a munkatársak megkérdezése nélkül dönt. A vezető maga dönt, de döntéseinek helyességéről igyekszik beosztottjait meggyőzni. A vezető dönt, de oly módon, hogy az előkészítés keretében különböző kérdéseket tesz fel munkatársa- inak, és azok észrevételeit figyelembe veszi döntésében. A vezető tájékoztatja munkatársait a tervezett döntésről: ily módon a munkatársak kifejthetik véleményüket még a végleges döntést megelőzően. A csoport javaslatokat dolgoz ki; a közösen kialakított probléma- megoldás elfogadása felől a vezető határoz. A csoport dönt, miután a vezető felvázolta a megoldandó problémát és a lehetséges döntési mozgásteret. A csoport dönt, a vezető kizárólag koordinációs feladatokat tölt be . Hangsúlyozottan tekintélyi vezetési stílus, egyéni döntés-előkészítés A vezető döntési mozgástere A csoport döntési mozgástere Hangsúlyozottan csoportos vezetési stílus, közös döntés-előkészítés

17 Fiedler kontingencia modellje
Helyzet 1 2 3 4 5 6 7 8 Vezető - vezetett Van Nincs Feladat struktúra Magas Alacsony Pozíciós hatalom Erős Gyenge Hatékony stílus Feladat Kapcsolat - Mindkettő Kedvező Kedvezőtlen

18


Letölteni ppt "A vezetés Mi a vezetés?."

Hasonló előadás


Google Hirdetések