Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A mai magyar gyermekvédelmi rendszer

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A mai magyar gyermekvédelmi rendszer"— Előadás másolata:

1 A mai magyar gyermekvédelmi rendszer

2 A gyermekvédelem reformja
Cél: a gyermekvédelem gyökeres reformja bővüljön a gyermekvédelem által kezelt helyzetek köre mérséklődjenek a gyermekvédelmi jellegű problémák

3 Változások A legkisebb kényszer elvének megfogalmazása , operacionalizálása a gyermekjóléti és gyermekvédelmi problémák azonos rendszerben történő elhelyezése a települési gyermekvédelemnek a gyermekjóléti szolgálatok által történő szervezése a gyermekjóléti szolgálatok elsődlegessége a problémák észlelésében és minősítésében Hatóság szerepének csökkentése

4 A ma alkalmazott modellek
A gyermekek családban nevelkedésének segítése, veszélyeztetettségének kezelése (alapellátás)‏ a családban élő gyermekek veszélyeztetettségének kezelése hatósági kontroll mellett ( védelembe vétel )‏ a gyermekek átmeneti gondozása jóléti ellátás formájában a szülők kérésére a gyermek helyettesítő gondozása a szülő által kiválasztott másik családban ( családba fogadás)‏

5 A gyermek átmeneti jellegű helyettesítő gondozása a hatóság kötelező intézkedése alapján
a gyermek határozatlan ideig tartó helyettesítő gondozása a szülői felügyeleti jog gyakorlására jogosult szülő hiánya esetén ( örökbefogadás, tartós nevelésbe vétel )‏ a gyermek más személynél történő elhelyezése

6 A gyermekvédelmi rendszer a Gyermekvédelmi törvény szerint
Pénzbeli ellátások: rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmény gyermektartásdíj megelőlegezése otthonteremtési támogatás

7 A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások
gyermekjóléti szolgáltatás gyermekek napközbeni ellátása ( bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet)‏ gyermekek átmeneti gondozása ( CSÁÓ GYÁÓ HSZT)‏

8 Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások
otthont nyújtó ellátás utógondozói ellátás területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás

9 A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések
védelembe vétel családba fogadás ideiglenes hatályú elhelyezés átmeneti nevelésbe vételt tartós nevelésbe vétel nevelési felügyelet elrendelése az utógondozás elrendelése az utógondozói ellátás elrendelése

10 A gyermekvédelmi jog jogforrásai
Az 1997.évi XXXI. tv. A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról A 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 15/1998.(IV.30) NM. Rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működési elvéről

11 Az 1992.évi LXXXIX. tv. A magzati élet védelméről
Az 1997.évi CLIV. Tv. Az egészségügyről 32/1992(XII.23.)NM. Rendelet a magzati élet védelméről szóló tv. Végrehajtásáról 5/1995.évi tv. A körzeti védőnői szolgálatokról 26/1997.(IX.3.)NM. Rendelet az iskola egészségügyi ellátásról Az évi XLVII. tv. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsoló személyes adatok kezeléséről és védelméről 16/1969(EÜ.K.7.) Eü.M: utasítás a testi sérülést szenvedett személyekről orvosi látlelet és vélemény kiállításáról

12 A Gyermekjóléti Szolgáltatás

13 Gyermekjóléti alapellátások
Hozzá kell járulnia a gyermek testi , érzelmi , értelmi, erkölcsi fejlődésének , jólétének , a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzéséhez, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezéséhez.

14 Feladatok: tájékoztatás a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődést biztosító támogatásokról a családtervezési, nevelési ,pszichológiai,egészségügyi, mentálhigiénés és káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás szociális válsághelyzetben lévő anyák segítése szabadidős programok szervezése hivatalos ügyintézés veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése

15 a törvényben meghatározott személyekkel való együttműködés megszervezése
A veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása, megoldási javaslat készítése a gyermek problémáinak rendezése,a családban jelentkező működési zavar ellensúlyozása családi konfliktusok megoldásának elősegítése Egészségügyi - szociális ellátás ,hatósági beavatkozás kezdeményezése Javaslat készítése a gyermek családjából történő kiemelésére Utógondozás biztosítása, visszagondozás

16 Szervezés, szolgáltatás, gondozás
a településen élő gyermekek szociális helyzetének figyelemmel kísérése gondozási-nevelési terv elkészítése helyettes szülői hálózat szervezése gyermekjogi képviselő biztosítása oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatában segítés örökbefogadás előtt környezettanulmányt készítése

17 Védelembe vétel oka: az együttműködés hiánya az alapellátás sikertelensége feltételezhető , hogy a kiskorú veszélyeztetettsége fokozott segítséggel megszüntethető biztosítható a családban történő neveltetése

18 Menete: gondozási – nevelési terv készítése kiskorúval, a törvényes képviselővel, a kiskorú környezetében lévő szakemberekkel Fontos: team munka, komplex látásmód, koordináció, szülők kötelezése és kötelezhetősége

19 Családba fogadás: Törvényes képviselő kérelmére történik, melynek ideje alatt szünetel a szülői felügyeleti jog. Okai : szülő egészségügyi állapota, távolléte Ideiglenes hatályú elhelyezés Oka: a gyermek felügyelet nélkül marad testi, értelmi, érzelmi fejlődését családi környezet, vagy önmaga veszélyezteti.

20 Átmeneti nevelésbe vétel
Oka: ha a gyermek fejlődését a családi környezet veszélyezteti, ezt sem alapellátással, sem védelembe vétellel nem lehet megszüntetni, illetve attól eredmény nem várható Tartós nevelésbe vétel oka: szülői felügyeleti jog megszüntetése szülő halála ismeretlen szülő titkos örökbefogadás előtt

21 A Gyermekjóléti Központ által működtetett speciális szolgáltatások
Utcai és lakótelepi szociális munka a magatartásával testi, lelki, értelmi fejlődést veszélyeztető, a szabadidejét az utcán kallódó gyermek speciális segítése a lakóhelyéről önkényesen távozó, vagy gondozója által lakásból kitett, ellátás és felügyelet nélkül maradó gyermek felkutatása, lakóhelyére történő visszakerülés elősegítése, szükség esetén átmeneti gondozásának vagy gyermekvédelmi gondoskodásban részesítésének kezdeményezése Programok az utcán

22 Kapcsolattartási ügyelet
a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő számára a találkozás biztosítása együttlétre alkalmas, semleges helyen

23 Konfliktuskezelés, segítő szolgáltatás nyújtása
gyermekvédelmi közvetítői eljárás - mediáció biztosítása a felek közötti konfliktusok feloldásának segítése megállapodás létrehozása, annak mindkét fél részéről betartatása önálló szakmai módszertani programmal rendelkező kapcsolatügyeleti szolgáltatás nyújtása

24 Készenléti szolgálat a gyermekjóléti központ nyitvatartási idején túl felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítségnyújtás, tanácsadás , tájékoztatás állandó, jól ismert telefonszámon a készenlétben lévő munkatárs biztosítja a szakszerű segítséget


Letölteni ppt "A mai magyar gyermekvédelmi rendszer"

Hasonló előadás


Google Hirdetések