Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK Vállalati gazdaságtan - Prezentáció - Készült Szabó József (2003):

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK Vállalati gazdaságtan - Prezentáció - Készült Szabó József (2003):"— Előadás másolata:

1 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK Vállalati gazdaságtan - Prezentáció - Készült Szabó József (2003): Vállalatok, vállalkozások gazdaságtana című jegyzete (Universitas KHT, Győr) és további hivatkozott források alapján Ábraszerkesztés és animáció: Barka László - Agistra Stúdió, Bp., 2005. PrintMaster clipart képekkel illusztrálva Szabó József - Varsányi Judit:

2 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 1 Hozzáférés megtagadása könnyű Hozzáférés megtagadása nehéz Egyéni fogyasztás Közös fogyasztás magánjavak közös készletű javak díjfizető javak közjavak Savas, E. S. (1993): Privatizáció. Hogyan vonuljon ki az állam a gazdaságból? Akadémiai Kiadó, Bp. Javak csoportosítása ^A javakkal való ellátás szereplői vJavak előállítója, szolgáltatója vAz értékesítés megszervezője vFogyasztó ^A javak csoportosítása belső jellegük szerint

3 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 2 Magánjavak KizárásMegoldhatóMegoldhatatlan palackozott víz tengervíz felszín alatti vízgyűjtő vize városi közterületi kút vize csapvíz Savas, E. S. (1993): Privatizáció. Hogyan vonuljon ki az állam a gazdaságból? Akadémiai Kiadó, Bp. Közjavak Díjfizető javak Közös készletű javak Fogyasztás módja Közös Egyéni Javak jellemzése a víz példáján

4 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 3 Javak és szolgáltatások Állam szervezi Magánszektor szervezi Állam állítja elő Állami szolgál- szolgáltatás Államközi egyezmény Magánszektor állítja elő Szerződés Koncesszió Szubvenció Magánszektor állítja elő Utalvány Piac Önkéntesség Önkiszolgálás Állami szektor állítja elő Állami értékesítés Savas, E. S. (1993): Privatizáció. Hogyan vonuljon ki az állam a gazdaságból? Akadémiai Kiadó, Bp. A szervezés és ellátás tízféle lehetősége

5 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 4 Állami gazdaságpolitika Gazdaságpolitika = állami tevékenység a gazdaság jogi, intézményi rendszerének alakítására Gazdasági mechanizmus = gazdasági szereplők, kapcsolatok és folyamatok jogi, intézményi kerete (eszközrendszer a gazdaságpolitika megvalósítására) Dobias nyomán, in: Chikán Attila (1992): Vállalatgazdaságtan. Aula, Bp., 101. o.

6 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 5 Samuelson nyomán (1987), in: Chikán Attila (1992): Vállalatgazdaságtan. Aula, Bp., 102. o. Gazdaságpolitikai célok és eszközök Az állam gazdaságpolitikai céljai ^Makroökonómiai stabilitás ^Erőforrások allokációjának befolyásolása ^Jövedelem-elosztás szabályozása Gazdaságpolitikai eszközök - jellegük szerint ^A vállalati működés korlátozó tényezői ^A működés sikerét befolyásolható tényezők ^Lobbi-lehetőségek a versenyelőnyök elérésére

7 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 6 Dobias nyomán, in: Chikán Attila (1992): Vállalatgazdaságtan. Aula, Bp., 101. o. Az állam gazdaságpolitikai eszköztára ^Magatartásra utasító eszközök vÁrszabályozás, bérszabályozás vExport-import és termelési előírások ^Magatartást indukáló eszközök vKöltségvetés vMonetáris eszközök vÁrfolyampolitika ^Magatartást egyeztető eszközök vÁllami egyeztetések w Termelőkkel w Munkavállalókkal w Egyéb érdekcsoportokkal

8 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 7 Vállalati szerepkörök ^Alapvető gazdasági szerep vFizetőképes kereslet kielégítése w Termeléssel w Szolgáltatással ^További szerepkörök vA szükségletkielégítés színvonalának állandó emelése w Termékek, szolgáltatások és eljárásmódok fejlesztése vMunkaalkalom megteremtése vJövedelmek generálása, realizálása w Egyéni, társadalmi jövedelmek w Vállalkozói jövedelmek vMunkavállalók szaktudásának fejlesztése vEgyéb hozzájárulás a társadalmi fejlődéshez w Kultúra, környezetvédelem, oktatás, kutatás, képviselet Illés Mária (1997): Vezetői gazdaságtan. Kossuth Kiadó, Bp., 18 - 39. o.

9 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 8 Állam FogyasztóMagánvállalat Piac Állam FogyasztóMagánvállalat Utalvány Állam FogyasztóMagánvállalat Szerződés Állam FogyasztóMagánvállalat Koncesszió Állam FogyasztóMagánvállalat Szubvenció A vállalat szerepe Szabó József (2003): Vállalatok, vállalkozások gazdaságtana. Egyetemi jegyzet. Universitas KHT, Győr.

10 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 9 Önkéntesek egyesülete Állam Fogyasztó Magán- vállalat Önkéntesség Állam Fogyasztó Magán- vállalat Önkiszolgálás Állam Fogyasztó Magán- vállalat Állami szolgáltatás Állam Fogyasztó Magán- vállalat Állami értékesítés Fogyasztó Magán- vállalat Államközi egyezmény Állam 1 2 A vállalati szerep hiánya Szabó József (2003): Vállalatok, vállalkozások gazdaságtana. Egyetemi jegyzet. Universitas KHT, Győr.

11 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 10 VállalatelméletekVállalatelméletek ^Alapjai vA társadalmi munkamegosztás közgazdasági jelentősége (Adam Smith, 1776) vMunkamegosztás hatékonysági követelménye vSpecializáció = nagyobb teljesítmény vCsere w A munkamegosztás és specializáció következménye w Lényege = javak átadása (tranzakció) w Következménye = gazdasági szereplők rendszeres kapcsolata vKoordináció szükségessége w Koordináció = eszközök, intézmények a csere lebonyolítására ^Koordinációs intézmények: PIAC és SZERVEZET vPiac eszköze = az ÁR vSzervezetek eszköze = HATALMI BEFOLYÁS vA két intézménytípus közös koordinációja = a szükséges és elérhető információ függvénye Chikán Attila (1992): Vállalatgazdaságtan. Aula Kiadó, Bp., 55-68. o.

12 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 11 VállalatelméletekVállalatelméletek ^Neoklasszikus (standard mikroökonómiai) elmélet vPiaci árra alapozott, racionális döntés = profitmaximálás ^Magatartási elmélet vSok cél, érintettek koalíciója, korlátozott racionalitás ^Megbízó-ügynök elmélet vInformációs aszimmetria, tulajdonos és menedzser érdekütközése, érdekeltségi rendszer szükségessége ^Intézményi közgazdaságtan vállalatelmélete vPiaci és szervezeti koordináció határvonala vA vállalat a piac helyett addig koordinál, amíg a szervezeten belüli megállapodások költsége kisebb a piacinál ^Egyéb vállalatelméleti közelítések vIpari szervezetelmélet, evolucionista elmélet, tulajdonjogok gazdaságtana Chikán Attila (1992): Vállalatgazdaságtan. Aula Kiadó, Bp., 55-68. o.

13 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 12 Neoklasszikus elmélet ^A neoklasszikus vállalatelmélet alapítója vAdam Smith ^A vállalat fő jellemzői vJogi egység, termelési lehetőségekkel vTulajdonos és menedzser érdekazonossága ^Koordináció vVállalat = egység, a szervezeti koordináció nem jellemző vCsak piaci koordináció létezik ^Racionális választás alapja vA piaci értékítélet, piaci ár ^Működési elv vA profitmaximálás elve Chikán Attila (1992): Vállalatgazdaságtan. Aula Kiadó, Bp., 55-68. o.

14 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 13 Magatartási vállalatelmélet ^A magatartási vállalatelmélet alapítói vSimon, Cyert, March ^A vállalat fő jellemzői vA működésben résztvevők (érintettek) koalíciója vÉrintettek egymást korlátozó érdekei ^Koordináció vA szervezetnek tulajdonított nagyobb hatékonyság vÉrintettek nagy számú egyedi célja, érdeke vA specializáció miatt eltérő dimenziójú célok ^Racionális választás alapja vA szükségletkielégítés aspirációs szintje mint alsó korlát ^Működési elv vKorlátozott racionalitás - kielégítő profitra törekvés Chikán Attila (1992): Vállalatgazdaságtan. Aula Kiadó, Bp., 55-68. o.

15 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 14 Megbízó-ügynök elmélet ^A megbízó-ügynök elmélet alapítói vJensen, Meckling, Fama, Arrow, Holmston-Tirole ^A vállalat fő jellemzői vTulajdonos (megbízó) és menedzser (ügynök) funkció vInformációs aszimmetria miatti érdekütközések ^Koordináció vVállalat = egység (fekete doboz) vTőkepiac mint a menedzseri érdekek korlátozója (mérsékli az információs aszimmetriát) ^Racionális választás alapja vA döntés a menedzsmenté, profit a tulajdonosé vHierarchikus döntéshozatal vA menedzsment csorbíthatja a tulajdonos érdekeit Chikán Attila (1992): Vállalatgazdaságtan. Aula Kiadó, Bp., 55-68. o.

16 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 15 Az intézményi közgazdaságtan vállalatelmélete ^Az intézményi közgazd. vállalatelmélet alapítói vCoase, Williamson ^A vállalat fő jellemzői vKét intézmény: piac és szervezet hatókörének kombinációja vA termelés mellett a csere (tranzakció) is költséges ^Koordináció vPiaci és szervezeti koordináció határvonala kérdéses ^Racionális választás alapja vA piaci ár mellett az árinformáció megszerzésének költsége vAz egyes tranzakciók szerződéskötési költségei ^Működési elv vAktorok hatalma más aktorok felett = szerződéses előírások, tartósan stabilizált piaci hierarchiák Chikán Attila (1992): Vállalatgazdaságtan. Aula Kiadó, Bp., 55-68. o.

17 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 16 Ipari szervezetelmélet ^Az ipari szervezetelmélet alapítói vSchelling, Rumelt, Clarke, Tirole ^A vállalat fő jellemzői vSzervezetek közötti konfliktushelyzetek ^Módszertani háttere vJátékelmélet vKapcsolat a vállalatvezetési problémák és a közgazdasági elmélet között ^Működési elv vA problémák középpontja a gazdaság, nem a vállalat vA stratégiai menedzsment és gazdálkodás összekapcsolása Chikán Attila (1992): Vállalatgazdaságtan. Aula Kiadó, Bp., 55-68. o.

18 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 17 Evolucionista vállalatfelfogás ^Az evolucionista (fejlődéselvű) elmélet alapítói vNelson, Winter, Hannan, Freeman ^A vállalat fő jellemzője vA szervezeti rutinok vizsgálatának elsődlegessége vElve = szervezeti viselkedés mint a kiválasztódás alapja vA vizsgálat szintje a vállalatok populációja ^Racionális választás alapja vRutinszerű vállalati magatartás mint vezérlő elem vBiológiai analógiák a fejlődés és hanyatlás vizsgálatára ^Működési elv vA problémák középpontja a gazdaság, nem a vállalat vA kiválasztódás a magatartás sikerének függvénye Chikán Attila (1992): Vállalatgazdaságtan. Aula Kiadó, Bp., 55-68. o.

19 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 18 Pejovich, S. (1992): A tulajdonjogok közgazdaságtana. KJK, Bp. Tulajdonviszonyok, tulajdonjogok ^A kapitalizmus „alapintézményei” vTermelőeszközök magántulajdona vSzerződéses szabadság vAlkotmányos (korlátozott) állam ^A tulajdonjog elemei vHasználat joga vVagyontárgy formájának megváltoztatása vElidegenítés joga vJogosultság a haszon elsajátítására

20 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 19 Tulajdonosi jogok gazdaságtana ^A tulajdonosi jogok gazdaságtanának alapítói vGrossmann, Hart, Moore ^A vállalat fő jellemzője vVállalat = termelőeszközök halmaza vTulajdonos = ellenőrzési joggal rendelkező személy vEmberi tőke = a munkavállaló elidegeníthetetlen tulajdona vA hierarchia csúcsa nem hat közvetlenül az emberi tőkére ^Racionális választás alapja vTermelőeszközök tulajdonjoga miatt = közvetett befolyás vTermelőeszközök allokációja befolyásolja a munkás szervezeti hatékonyságát ^Működési elv vA vállalatelmélet integrálása a közgazdaságtanba Chikán Attila (1992): Vállalatgazdaságtan. Aula Kiadó, Bp., 55-68. o.

21 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 2020 Gazdasági társaságok jellemzői ^Társaság = egy vagy több tulajdonos által alapított üzleti vállalkozás ^Közös vonások vTulajdonosok érdekközössége vÖnálló szervezeti, ügyviteli mechanizmusok vSzervező erejű szerződések vKoordináció ^Egyedi, megkülönböztető vonások vA társulás feltételei és következményei vA választott tevékenység jellege vAlapítási körülmények, bejegyzési kötelezettség vFelelősségi viszonyok Chikán Attila (1992): Vállalatgazdaságtan. Aula Kiadó, Bp., 45-55. o.

22 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 21 Kozma Ferenc (1992): A menedzser közgazdasági szemlélete. KJK, Bp. Vállalatgeneráló tényezők ^Konjunktúrahullám ^Külföldi tőke ^Bonyolult társadalmi munkamegosztás ^Gazdaságpolitikai ösztönzés ^Innovatív ötletek kihasználása ^Gazdasági előny vagy kényszer ^Családi vállalkozás ^Karrierépítés ^Befektetési szándékú vállalkozás

23 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 22 Vállalkozási konstrukciók ^Magántőkés elvű vállalkozás vAlapmotívuma: tőke alapú haszonszerzés vPiaci kockázat: a sajáttőkét érinti ^Munkavállalói tulajdonon alapuló vállalkozás vAlapmotívuma: csak tulajdonosok dolgoznak vPiaci kockázat: a sajáttőke mellett a munkajövedelmeket is érintheti ^Idegentőke használatán alapuló vállalkozás vAlapmotívuma: a vállalati vagyon idegen tulajdona vMűködtetési kockázat: a menedzsereké, munkavállalóké vPiaci kockázat: főként a munkajövedelmekre és felhalmozott tartalékaikra irányul vMásodlagos kockázat: a munkavállalók egy-egy kijelölt vagyontárgya Illés Mária (1997): Vezetői gazdaságtan. Kossuth Kiadó, Bp., 18 - 39. o.

24 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 23 Szabó József (2003): Vállalatok, vállalkozások gazdaságtana. Egyetemi jegyzet. Universitas KHT, Győr. Vállalkozásjogi formák ^Egyéni vállalkozás ^Gazdasági társaságok vRészvénytársaság (Rt.) vKorlátolt felelősségű társaság (Kft.) vBetéti társaság (Bt.) ^Polgári jogi társaságok ^Szövetkezetek ^Költségvetési szervezetek

25 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 24 Vállalati érdekstruktúra ^Tőketulajdonosi érdek vA tulajdon védelme, értékmegőrzése vA saját és idegen tulajdon gyarapítása ^Vállalkozói érdek vVállalkozói nyereség realizálása vA vállalkozói nyereség hosszú távú maximálása ^Munkavállalói érdek vMunkavállalási lehetőség, érdekes, tartalmas munka vEgzisztenciális feltételek, és azok fejlődése vSzakmai fejlődés, önfejlődés, jó közérzet ^Szervezeti érdek vMunkavállalók érdekeinek kombinációja vA szervezet fennmaradása, fejlődése vJavuló munkavégzési, jövedelmi, előmeneteli lehetőségek Illés Mária (1997): Vezetői gazdaságtan. Kossuth Kiadó, Bp., 18 - 39. o.

26 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 25 A vállalati érdekek terelői ^Tőketulajdonosi érdek terelője vGazdaságpolitika ^Vállalkozói érdek terelői vGazdaságpolitika vTársadalompolitika vKörnyezetvédelem ^Szervezeti érdek terelője vVállalkozó vMenedzsment ^Munkavállalói érdek terelője vTőketulajdonos, vállalkozó vIgazgatóság, menedzsment Illés Mária (1997): Vezetői gazdaságtan. Kossuth Kiadó, Bp., 18 - 39. o.

27 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 26 Az üzleti etika feladata ^Etika = tanítás a helyes életvitelről, magatartásról ^Célja = egységet teremteni va gazdaság, vkultúra, vmunka világa, és a vmindennapok tapasztalata között ^Szerepe = szerződéses kapcsolatok kiegészítése az etikus cél elérése érdekében Szabó József (2003): Vállalatok, vállalkozások gazdaságtana. Egyetemi jegyzet. Universitas KHT, Győr.

28 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 27 Az etikus magatartás hasznossága ^Piaci hasznosság vMegbízhatóság vBizalom vSzerződéses költségek csökkentése ^Társadalmi hasznosság vTársadalmi költségek csökkentése vKözérdek érvényesülése ^Szabálykövetési lehetőségek kihasználása vFeltétel nélküli, ösztönös vFeltételekhez kötött, tudatos Szabó József (2003): Vállalatok, vállalkozások gazdaságtana. Egyetemi jegyzet. Universitas KHT, Győr.

29 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 28 Piaci környezet Politikai környezet Technológiai - infrastrukturális környezet Természeti és épített környezet Gazdasági környezet Társadalmi - szociológiai környezet Vállalat A vállalat környezete Szabó József (2003): Vállalatok, vállalkozások gazdaságtana. Egyetemi jegyzet. Universitas KHT, Győr.

30 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 29 A külső környezet tényezői vPolitikai, társadalmi tényezők vVilággazdaság vNemzetközi kapcsolatok vNemzetgazdaság vPiaci környezet = erőforrások, termékek, információk vVersenytársak vTechnológiai környezet vDemográfiai környezet vJogi környezet vÖkológiai környezet vEgyéb környezettípusok USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

31 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 30 A vállalat és a környezet kapcsolata A vállalat és a környezet kapcsolata ^Stakeholderek ^Kapcsolat az érintettekkel - lehetséges kimenetek ^Az üzleti etika szükségessége ^Etikai feladatok ^Az etikus magatartás jelentősége ^Az etikus magatartás hasznossága Szabó József (2003): Vállalatok, vállalkozások gazdaságtana. Egyetemi jegyzet. Universitas KHT, Győr.

32 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 31 vállalat Kindler József–Zsolnai László (szerk., 1993): Etika a gazdaságban. Keraban, Bpest kormányzat politikai csoportok tulajdonosokbankok szállítók fogyasztók versenytársak szakszervezetek alkalmazottak fogyasztói érdekvédők Egy nagyvállalat stakeholderei

33 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 32 Chikán Attila (1992): Vállalatgazdaságtan. Aula, Bp., 103. o. Állam mint a vállalat érintettje ^Fejlesztések támogatója vKözvetlen állami támogatások vFejlesztésbarát, ösztönző környezet és szabályok ^Vállalkozások állami partnere vÁllami résztulajdonlás magánvállalatokban ^Állam mint fogyasztó vÁllami megrendelések magánvállalatoknak vSok nagyvállalat alapvető piaca ^Állami versenytárs vÁllami vállalatok piaci szerepe, magatartása vVersengés a magánszférával, azonos vagy eltérő versenyfeltételekkel

34 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 33 A vállalati környezet vizsgálata ^A tanulmányok válfajai vOrszágtanulmányok, régiótanulmányok ^A tanulmányok információs és adattartalma vFöldrajzi adatok vDemográfiai adatok vÜzleti adatok vTermészeti környezetről szóló adatok vPolitikai helyezetről szóló információk vKockázatok vEgyéb adatok, információk Szabó József (2003): Vállalatok, vállalkozások gazdaságtana. Egyetemi jegyzet. Universitas KHT, Győr.

35 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 34 Vállalatok életciklusai Vállalatok életciklusai Adizes, I. (1992): Vállalatok életciklusai. Hogyan és miért növekednek és halnak meg vállalatok, és mi az ezzel kapcsolatos teendő? HVG Rt., Bp.

36 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 35 Előélet Szerveződés Meggyökeresedési szakasz beru- házás kis haszon Termelő szakasz jelentős expanzió szerény expanzió Vetélés Csecsemőkori halál Gyermekkori halál Baleset vagy merénylet Aggkori elmúlás A vállalkozás kibontakozási lehetőségei Kozma Ferenc (1992): A menedzser közgazdasági szemlélete. KJK, Bp. Vállalatok életciklusai

37 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 36 A vállalat mint szervezet ^Cél vKapcsolatok meghatározása a tartós munkamegosztáshoz ^Alapelvek vCélszerűség vÁttekinthetőség vGazdaságosság vKoordináció vEgyensúly vMunkatudományi szempontok ^Szervezeti formák vLineáris szervezet vTörzskari szervezet vFunkcionális irányítás vDivizionális szervezet vMátrixszervezet Szabó József (2003): Vállalatok, vállalkozások gazdaságtana. Egyetemi jegyzet. Universitas KHT, Győr.

38 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 37 SzervezetSzervezet ^Hogyan alakult meg a cég? vMagántulajdon, ezen belül családi tulajdon vAlkalmazotti tulajdon vKöztulajdon ^A fő érintettek köre vTulajdonosok száma vRészvényesek száma vIgazgatósági tagok száma ^A cég tőkeereje vA tőkeerő az iparág hasonló vállalataihoz képest vA sajáttőke elégséges-e jelenlegi céljainak eléréséhez? USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

39 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 38 SzervezetSzervezet ^A cég szervezeti sémája vJelezzük, melyek a fő vezető pozíciók vJelezzük, melyek a fő szakképzést igénylő pozíciók ^A cégvezetés és menedzsment erősségei, gyengeségei ^Stratégiai döntések mechanizmusa ^A felelősség- és hatáskörök rövid jellemzése ^Alkalmazottak létszáma és létszámmegoszlása vVezetők, hivatásos alkalmazottak vSzakképzett és betanított dolgozók USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

40 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 39 Termelés- menedzsment Projekt- menedzsment Kocsis József (szerk., 1994): Menedzsment műszakiaknak. Műszaki Könyvkiadó, Bp. Menedzsment szakterületek ^A szerzők alapmodellje: ^További fontos területek: vInformáció-menedzsment vTermékmenedzsment vTudásmenedzsment vKapcsolati menedzsment vPénzügyi menedzsment Innovációs menedzsment Marketing menedzsment Stratégiai menedzsment

41 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 4040 Kocsis József (szerk., 1994): Menedzsment műszakiaknak. Műszaki Könyvkiadó, Bp. Menedzseri szerepek ^Információs szerepek vMegfigyelő vElőterjesztő vSzóvivő ^Döntési szerepek vVállalkozó vDöntéshozó vErőforrás-elosztó vZavarokat kezelő ^Magatartási szerepek vVezető vMenedzser vKapcsolattartó vKépviselő ^Vezetői szerep vStratégiai irányelvek meghatározása vCélok kijelölése vDöntési határvonalak kijelölése ^Menedzseri szerep vErőforrások elosztása vA cél eléréséhez vezető legjobb megoldások meghatározása vA megvalósítás irányítása, követése, beavatkozás

42 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 41 A vállalat ügyletei Értékesítési piac Értékesítési piac Értékesítés Igénykielégítés Értékesítés Vállalat Termelés Szolgáltatás Erőforrás- piacok Erőforrás- piacok Beszerzés Erőforrások Munkaerő Állóeszköz Anyag Információ Munkaerő Állóeszköz Anyag Információ Visszacsatolás Szabó József (2003): Vállalatok, vállalkozások gazdaságtana. Egyetemi jegyzet. Universitas KHT, Győr.

43 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 42 A vállalkozás alapvető adatai BeszerzésTermelésÉrtékesítés Szállítók Anyagszükséglet Anyagkészletszint Elküldött rendelések Tartozások Rendelkezésre álló termelő eszközök Anyagszükséglet Munkaerőszükséglet Termékpiac Vevők Készáru készlet Befejezetlen termékkészlet Kintlévőségek Az üzleti működések segítéséhez szükséges alapvető adatok USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

44 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 43 USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15 Részterületek tényadatai ^Működési adatok vKészletek, költségek vTermelékenység vÁtfutási idők vRaktárkészlet forgások vKapacitáskihasználás ^Ügyfélforgalmi adatok vABC elemzés vElosztási csatornák vNyereség határértékek vRaktárkészletek vKöltségek ^Pénzügyi adatok vAz értékteremtő folyamat elemei vPénzügyi kimutatások w Mérleg w Eredménykimutatás w Cash-flow kimutatás

45 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 44 A belső környezet elemzése ^Termékskála ^Árképzés ^Terjesztési csatornák ^Szolgáltatások ^Erőforrás-audit ^Gyártási audit ^Pénzügyi audit USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

46 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 45 USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15 Technológiai elemzés ^Termékelőállítási technológia vKorszerűség vKezelhetőség, kiszolgálhatóság vÜzembiztonság vÁtfutási idők vHatás a termelési költségekre ^Folyamatfejlesztés vÁtfutási idők rövidítése vAnyagmozgatás, kiszolgálhatóság javítása vGépóraköltségek csökkentése vTermékminőség javítása

47 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 46 USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15 TermelésTermelés ^A fő termelési folyamatok jellemzése vKulcsberendezések, vásárlásuk időpontja, beszerzési költsége vBerendezések állaga, kapacitáskihasználása ^A cég technológiai előnyei a termelési folyamatokban vKedvező termelési ciklusidők vCsekély hulladéktermelés vKorszerűség, magas minőség ^Kulcsanyagok szükséglete és költségei vVolumen, ár, a beszerzés és finanszírozás forrása

48 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 47 TermelésTermelés ^Bérköltségek vKözvetlen és közvetett termelési munkabérek és járulékaik vFelügyeleti fizetések vTermelésvezetői fizetések ^Az elmúlt év fő termelési költségeinek szerkezete vAlapanyagok, alkatrészek, energiahordozók vCsomagolóanyagok vBérleti és lízingdíjak vKarbantartás stb. USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

49 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 48 USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15 Gyártási audit ^Technológiai eszközök és hiányosságok vMegfelelő és legújabb technológia vA felszereltés kora vBerendezések, helyiségek vÜzem elrendezése ^Technológia/Kihasználtság vMűszaki tervezés vGyártási kapacitás kihasználtsága

50 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 49 USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15 Gyártási audit ^Gyártási erőforrások a versenytársakéhoz képest vMilyen nagy a rés? vMely területeken? ^Gyártási költségek vFix költségek vAnyagköltség vMunkabérköltség vRaktárkészlet költsége vMinőség és költsége ^Humán erőforrások vAlkalmazottak képzettségi szintje vMegfelelő munkaerő vTermelékenységi szint

51 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 50 Chikán Attila (1992): Vállalatgazdaságtan. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó–AULA, Bp. Logisztikai rendszer Készletezés Anyagi folyamatok lebonyolítása Információk kezelése Kínálat- menedzsment, szállítói nyilvántartások Beszállítás Anyagkészlet, vásárolt alkatrészek Beszerzés A termelési program nyilvántartásai Anyag- mozgatás Félkésztermék, befejezetlen termelés A termelés ellátása Kereslet- menedzsment, vevői nyilvántartások Kiszerelés, szállítás Késztermék- készlet Értékesítés SzállítókSzállítók VevőkVevők

52 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 51 Szabó József (2003): Vállalatok, vállalkozások gazdaságtana. Egyetemi jegyzet. Universitas KHT, Győr. A kontrolling funkciói ^Gazdasági, pénzügyi tervezés ^Beszámoló és értelmezése ^Értékelés és tanácsadás ^Adóügyek ^Beszámoló készítése külső szervezeteknek ^Vagyonvédelem ^Iparági és makroszintű vizsgálatok

53 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 52 Chikán Attila (1992): Vállalatgazdaságtan. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó–AULA, Bp. Személyügyi funkció ^A személyügyi funkció környezeti tényezői vGazdasági feltételek vMunkaerőpiaci adottságok vFöldrajzi helyzet vJogi szabályozás vÉrdekvédelem ^A HR funkció stratégiai elemei vMunkaerő és szervezet kapcsolata vBérezés, érdekeltség, motiváció vÉrtékelés vFejlesztés, oktatás vKarrier-szempontok és lehetőségek

54 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 53 Személyügyi funkció ^ A HR funkció szakmai feladatai vToborzás vKépzés vÁtképzés, átcsoportosítás, leépítés vMunkaidő-gazdálkodás vBér- és jövedelemszabályozás vTeljesítménymérés, ellenőrzés vÖsztönzés ^Kapcsolatépítés, kapcsolattartás vÁllamigazgatási kapcsolatok vOktatási kapcsolatok vÉrdekvédelmi kapcsolatok Szabó József (2003): Vállalatok, vállalkozások gazdaságtana. Egyetemi jegyzet. Universitas KHT, Győr.

55 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 54 MŰKÖDŐTŐKE = az egyes termelési ciklusokban a vállalat pillanatnyi működéséhez szükséges befektetett anyagi források összessége Folyó kötelezettségek Működőtőke és hasznosítása ^Fizetendő számlák ^Esedékes kifizetések - adók, bérek, stb. ^Hosszúlejáratú tartozások adott időszakra eső része ^Rövidlejáratú tartozások ^Egyéb folyó kötelezettségek ^Fizetendő számlák ^Esedékes kifizetések - adók, bérek, stb. ^Hosszúlejáratú tartozások adott időszakra eső része ^Rövidlejáratú tartozások ^Egyéb folyó kötelezettségek Forgóeszközök — ^Nyersanyagok, folyó munkák, készáruk készlete ^Követelések ^Rövidtávú befektetések ^Készpénz ^Egyéb rövid lejáratú eszközök ^Nyersanyagok, folyó munkák, készáruk készlete ^Követelések ^Rövidtávú befektetések ^Készpénz ^Egyéb rövid lejáratú eszközök Nettó működőtőke = USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

56 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 55 A működőtőkét csökkentő kockázatok ^Rövid lejáratú működőtőke-hitelemelés finanszírozási költségei ^A raktárkészlet értékcsökkenése, elavulása ^Tönkrement romlandó termékek ^Ellopott raktárkészlet/őrzési költségek ^Adósok fizetésmegtagadása vagy csődje ^A vállalat pénzét kezelő bank csődje ^Kintlévőségek és a készpénz valódi értékének infláció miatti értékcsökkenése USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

57 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 56 USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15 A működőtőke-igény tervezése ^A potenciális értékesítés becslése ^Az ilyen volumenű értékesítéshez szükséges termelési terv meghatározása ^A nyersanyagigény kielégítéséhez szükséges forgóeszköz-igény ^A termelési időszak, folyó munkák és elfogadható szintű készárukészletek becslése ^A kintlévőségek elfogadható szintjének meghatározása a vállalat hitelpolitikája alapján ^A beszállítók hitelfeltételeinek vizsgálata ^A beszállításhoz felszabadítandó működőtőke nagyságának és ütemezésének meghatározása

58 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 57 Likőrgyár Forint Nettó működőtőke igény Folyó kifizetések Kintlévőségek Készáruk Folyó munkák Nyersanyagok Szupermarket Forint Hosszabb gyártási időszak = nagyobb működőtőke-szükséglet Egy likőrgyárnak jelentős működőtőkére van szüksége, mivel a gyártási idő hosszú Egy szupermarketnek szabad készpénze van, mert a működési idő rövid, és a vevők készpénzben fizetnek, míg a beszállítókat csak később kell kifizetni USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15 Nettó működőtőke többlet Esedékes kifizetések Áruk a boltokban Áruk raktáron

59 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 58 A kedvezmény- és hitelnyújtási politika hatékonyságához a vállalatnak folyamatosan meg kell határoznia kintlévőségeinek életkorát Kintlévőségek életkora 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 0-3030- 60 60- 90 90- 120 120- 240 240- 360 >360 Nap Milliárd Ft 96/2/196/3/1 Kintlévőségek elemzése a jó vevői hitelpolitikához ^A kormeghatározó elemzés megmutatja a vállalat teljes vevői hitelpolitikájának hatását ^Segít összehasonlítani a tényleges hitelpolitikát a kitűzött célokkal ^Rámutat a fontosabb behajtási teendőkre ^Becsléseket ad a kétes vagy behajthatatlan követelésekről USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

60 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 59 USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15 Rugalmas fizetési feltételek ^Előleg: egyesíti az előrefizetés és a hitelben történő eladás előnyeit. Ezt a fizetési módot új vevőknek lehet ajánlani. ^Részteljesítésenkénti számlázás, amely különösen hosszú lejáratú szerződéses partnerkapcsolatoknál hatékony, mert rendszeres pénzbeáramlást tesz lehetővé ^Bankgarancia: ha a fizetést nem teljesítik, az esedékes összeget a bank fizeti ki. Új vevőktől tanácsos bankgaranciát kérni. ^Rugalmas árszabás: megvédi a vállalatot az inflációs veszteségektől, ha az árakat a következőkkel kötjük össze: várfolyam, inflációs ráta és az adott termék inflációs indexe va fizetés tényleges időpontja ^Kedvezmények több vásárlás vagy gyorsabb fizetés ösztönzésére ^Bizományosi értékesítés: az áruk tulajdonjoga a vállalaté a teljes kifizetésig

61 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 60 Túl sok tőkét köt le Felesleges fenntartási költségek Fennáll az elveszés/megrongálódás kockázata Fennáll az elavulás kockázata Túl nagy készlet Fennáll a kockázat, hogy a termelés leáll Csökken az értékesítésből szár- mazó bevételek vagy készpénz mennyisége Túl kis készlet KészletgazdálkodásKészletgazdálkodás USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

62 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 61 Kritikus készletek Nagyértékű termékek Nehezen beszerezhető termékek Idényjellegű termékek Nagy fenntartási költségű termékek Romlandó termékek Egyéb készletek Olcsó termékek Helyettesítő termékek Nem fontos üzletek céljára tartott termékek Szilárd helyzetű beszállítóktól érkező áruk Tartsunk gyakran ellenőrzést Ellenőrizzünk irányelvek alapján! Határozzuk meg a kritikus készlettételeket és a többit kevésbé szigorúan ellenőrizzük A teljes készlet hatékony ellenőrzése túl sok időt emészthet fel Szelektív készletellenőrzés USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

63 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 62 Készletfenntartási költségek felbecsülése Készletrendelési költségek felbecsülése A beszerzéshez szükséges idő felbecsülése A termeléshez szükséges készlet nagyságának kiszámítása A rendelési ütemterv kidolgozása Az alkalmazott rendelési ütemterv összehasonlítása az optimálissal Optimális rendelési volumen kiszámítása A rendelés szokásos mennyiségének összehasonlítása az optimálissal A hatékony készletmenedzsment lépései USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

64 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 63 Illés Mária (1997): Vezetői gazdaságtan. Kossuth Kiadó, Bp., 230-238. o. Állóeszközök avulása ^Fizikai elhasználódás vHasználattal járó terhelések vHasználatfüggetlen hatások (tárolás, korrózió stb.) ^Erkölcsi kopás vA berendezést gyártók olcsóbban állítják elő a gépet vA gyártók korszerűbb és olcsóbban üzemeltethető gépekkel jelennek meg a piacon vA meglévő berendezésen gyártott termékek elavulnak vA berendezés teljesítőképessége más okból nem hasznosul

65 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 64 Illés Mária (1997): Vezetői gazdaságtan. Kossuth Kiadó, Bp., 230-238. o. AmortizációAmortizáció ^Állóeszközök beszerzése = egyszeri kiadás ^A megtérülési követelmény szétterítődik az időben ^Amortizáció = értékcsökkenési leírás = az egyszeri kiadás szétterítése évekre ^Az amortizáció funkciói vAz állóeszköz-avulás névértékének adómentes visszaforgatása vÉves költségelszámolással a nyereség alakítása vA cég vagyonértékének kiigazítása

66 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 65 Illés Mária (1997): Vezetői gazdaságtan. Kossuth Kiadó, Bp., 230-238. o. Az értékcsökkenést befolyásoló tényezők ^Beszerzési érték (bekerülési, „bruttó” érték) ^A szándékozott leírás aránya ^A tervezett működés élettartama (az értékcsökkenési leírás időhorizontja) ^A leírás kötelező vagy választott módszere

67 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 66 Illés Mária (1997): Vezetői gazdaságtan. Kossuth Kiadó, Bp., 230-238. o. Az értékcsökkenés leírási módszerei ^Az élettartam hatótényezői szerint vIdőarányos leírás vTeljesítményarányos leírás vA kettő kombinációja ^A leírás üteme szerint vLineáris vDegresszív vProgresszív vagy kombinált

68 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 67 Illés Mária (1997): Vezetői gazdaságtan. Kossuth Kiadó, Bp., 230-238. o. Lineáris értékcsökkenési leírás ^Éves leírás = bruttó érték * az élettartam reciproka ^Jelentése = egy év alatt a beszerzési érték mekkora hányadát írja le a vállalkozás ^A leggyakrabban alkalmazott módszer ahol: Alin = az adott állóeszköz éves leírásának összege klin = a lineáris leírás éves kulcsa adott élettartam mellett n = az állóeszköz amortizációs élettartama években Ebruttó = az eszköz bruttó beszerzési értéke Emaradv = az eszköz maradványértéke az n-edik év után

69 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 68 Illés Mária (1997): Vezetői gazdaságtan. Kossuth Kiadó, Bp., 230-238. o. Csökkenő maradvány módszere ^Éves leírás = állandó leírási kulcs * aktuális nettó érték ^A degresszív leírási módszerek egyik változata ^Az időszak elejétől a leírás összege évente folyamatosan csökken ^Teljes leírás nincs, maradványérték keletkezik ahol: At = az adott állóeszköz „t”edik évi leírásának összege k = leírás kulcsa adott élettartam és maradványérték mellett Et Nettó = az állóeszköz „t”-edik évi nettó értéke

70 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 69 Illés Mária (1997): Vezetői gazdaságtan. Kossuth Kiadó, Bp., 230-238. o. Egyéb értékcsökkenési leírási módszerek ^Emelt vagy többszörös maradványcsökkentés vUSA = adózási célú, gyorsított leírás, államilag előírt kulcsokkal vMegnövelt lineáris leírási kulcs, az utolsó évben a nettóérték (mínusz maradványérték) leírásával ^Kombinált módszerek, progresszív elemekkel vNagyértékű, az első években lassan felfutó berendezések vIdőszak elején = teljesítményarányos leírás vFelfutás után = időarányos leírások közötti választás ^Kamatos kamattal növelt leírás vA leírási összegbe kamatokat is beszámítanak vElsősorban vezetői döntésekhez használatos módszer

71 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 70 Illés Mária (1997): Vezetői gazdaságtan. Kossuth Kiadó, Bp., 422-426. o. TermelékenységTermelékenység Kategóriái vÉlőmunkára vetített termelékenység vA tőke termelékenysége vÁtlagtermelékenység Munkatermelékenység = termelés/élőmunka aránya v100-nál többféle mutatóját használják vTermelés = természetes mutatóban, normaórában, értékben, hozzáadott értékben, bér + nyereségre vetítve vÉlőmunka = állományi vagy munkáslétszám, átlaglétszám, teljesített munkanapok, munkaórák, kapacitáspercek száma

72 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 71 Illés Mária (1997): Vezetői gazdaságtan. Kossuth Kiadó, Bp., 230-238. o. A termelékenység hatótényezői ^Technológiai fejlettség, műszaki színvonal ^A termék korszerűsége, minősége ^Az árváltozás torzító tényezői ^A termelés szervezettsége ^Munkaszervezési színvonal ^Kapacitáskihasználás ^Munkaidő-kihasználás ^Szakképzettség, szakismeret és hasznosítása

73 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 72 Illés Mária (1997): Vezetői gazdaságtan. Kossuth Kiadó, Bp., 52-53. o. Befektetések gazdaságossága ^A magántőkés vállalkozás minimális jövedelemelvárása vA kiadásokból származtatott költségek megtérülése vEzen felül minimálisan a tőke átlagos haszonlehetőségének megtérülése a bevételekből ^Az elvárt tőkehozam rátáját számszerűsítő kamatlábat a hazai szóhasználat jellemzően kalkulatív kamatlábnak nevezi. ^A kalkulatív kamatláb közgazdaságilag két fő részből tevődik össze: va tőkehasználat árából és va vállalkozói nyereségelvárásból.

74 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 73 Illés Mária (1997): Vezetői gazdaságtan. Kossuth Kiadó, Bp., 52-53. o. A tőke nyereségelvárása ^A tőkehasználat ára - elvileg - az állampapírokba történő befektetés kockázatmentesen elérhető hozamrátája alapján számszerűsíthető ^Vállalkozói nyereségelvárás rátája = kalkulatív kamatláb mínusz a tőkehasználat ára

75 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 74 Kalkulatív kamatláb ahol: ^i = kalkulatív kamatláb, ^ih = a tőkehasználat ára (egységnyi tőkére), ^iv = a vállalkozói nyereségelvárás tőkebefektetésre vonatkoztatott rátája. Illés Mária (1997): Vezetői gazdaságtan. Kossuth Kiadó, Bp., 52-53. o. ^A vállalkozói nyereségelvárás a kockázatvállalás ellenértékeként elvárt tőkearányos hozamrátát jelenti:

76 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 75 Megtérülési számítások módszerei ^Statikus módszerek vVégtelenül leegyszerűsítő feltételezésekkel élnek vAz időtényezőt, azaz az idő pénzértékét nem veszik figyelembe vKamatos kamatszámítási módszereket nem alkalmaznak ^Dinamikus módszerek vA kamatos kamatszámítás elvén alapulnak vVáltozatos időtényezőkkel és feltételezésekkel számolnak: vKamattényező vDiszkonttényező vTörlesztőfaktor......... az idő pénzértékének alkalmazására Illés Mária (1997): Vezetői gazdaságtan. Kossuth Kiadó, Bp., 113. o.

77 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 76 Gazdaságosság-elemzési módszerek Illés Mária (1997): Vezetői gazdaságtan. Kossuth Kiadó, Bp., 89. o. A vizsgálat tárgya szerint Rendszerek Elmozdulások Rendszerek Elmozdulások Vizsgált időszak szerint Egy év Több év Teljes élettartam Egy év Több év Teljes élettartam Időtényező figyelembevétele szerint Statikus Dinamikus Statikus Dinamikus

78 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 77 Statikus megtérülés-számítások ^A gazdaságosság statikus alapfeltétele: Illés Mária (1997): Vezetői gazdaságtan. Kossuth Kiadó, Bp., 113. o. ahol: M = éves nyereség E = a befektetett tőke nagysága i = kalkulatív kamatláb

79 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 78 A statikus megtérülésszámítások feltételei ^Pillanatszerűen megvalósuló, úgynevezett pontberuházás ^Évről-évre állandó nyereséghozam ^A beruházott berendezés végtelen élettartama ^Ezek a leegyszerűsítő feltételek a valóságban soha nem fordulnak elő, de ^...kiinduló alapot képeznek a dinamikus számításokhoz Illés Mária (1997): Vezetői gazdaságtan. Kossuth Kiadó, Bp., 113. o.

80 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 79 Illés Mária (1997): Vezetői gazdaságtan. Kossuth Kiadó, Bp., 96. o. IdőtényezőkIdőtényezők ^Az időtényezők olyan szorzótényezők, amelyek a pénz időértékének hatását összevonják ^Kamatfaktor ahol t = a figyelembe vett évek száma ^Diszkontfaktor ^Törlesztőfaktor ahol n = a teljes időtartam, illetve élettartam

81 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 8080 Illés Mária (1997): Vezetői gazdaságtan. Kossuth Kiadó, Bp., 97. o. KamatfaktorKamatfaktor A kamatfaktor azt mutatja meg, hogy vegységnyi befektetésnek v„i” kamatláb mellett v„t” év alatt mekkorára kell felnövekednie. Értéke = 1-től a végtelenig terjed.

82 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 81 Illés Mária (1997): Vezetői gazdaságtan. Kossuth Kiadó, Bp., 97. o. DiszkontfaktorDiszkontfaktor A diszkontfaktor azt mutatja meg, hogy ma milyen összeget kell befektetni ahhoz, hogy az v„i” növekedési ütem mellett v„t” év alatt véppen egységnyi értékűre növekedjék. A diszkontfaktor értéke egységnyi jövőbeni befektetés mai értékének felel meg

83 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 82 Illés Mária (1997): Vezetői gazdaságtan. Kossuth Kiadó, Bp., 97. o. TörlesztőfaktorTörlesztőfaktor A törlesztőfaktor olyan szorzótényező, amely megmutatja, hogy vegységnyi tőkének v„i” kamatlábbal, „t” év alatt időszakonként mekkora új pénzhozamot kell eredményeznie ahhoz,hogy abból: va befektetett összeg megtérüljön, és ezen felül: v... „i” kamatlábbal elvárt tőkenövekményt is hozzon

84 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 83 Illés Mária (1997): Vezetői gazdaságtan. Kossuth Kiadó, Bp., 128. o. Dinamikus megtérülés-számítások ^Nettó jelenérték számítása (diszkontált hozadékösszeg meghatározása) vÉvenkénti bevételek és kiadások különbségére épül vDiszkonttényező alkalmazása vIdőszaki diszkontált hozadékok összegzése ^A megtérülés belső kamatlábának keresése vCélja a beruházás valódi jövedelmezőségének vizsgálata vA befektetés összegéből indul ki vA teljes élettartam alatti éves átlagos %-os jövedelmezőséget mutatja meg ^Annuitás-számítás vTörlesztőfaktor alkalmazása időtényezőként vPontberuházás feltételezése, n évig állandó éves hozammal

85 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 84 Illés Mária (1997): Vezetői gazdaságtan. Kossuth Kiadó, Bp., 128. o. Nettó jelenérték számítása ^Célja = beruházások jövőben várható hozamainak összegzése a mai időpontra, az időtényező figyelembevételével vÉvenkénti bevételek és kiadások különbségére épül vDiszkonttényező alkalmazása vIdőszaki diszkontált hozadékok összegzése vGazdaságos a beruházás, ha NJE  =0: ahol: NJE = nettó jelenérték Pt = bevétel a „t”-edik évben kt = működési kiadások a „t”-edik évben Et = befektetés-jellegű kiadások a „t”-edik évben

86 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 85 Illés Mária (1997): Vezetői gazdaságtan. Kossuth Kiadó, Bp., 128. o. Belső kamatláb meghatározása ^Célja = a beruházás valódi jövedelmezőségének vizsgálata vA befektetés összegéből indul ki vE kamatláb mellett válik egyenlővé egymással a bevételi és kiadási sor összege vA teljes élettartam alatti éves átlagos %-os jövedelmezőséget mutatja meg vA belső kamatlábbal számított NJE = 0! ahol: r = belső kamatláb Pt = bevétel a „t”-edik évben kt = működési kiadások a „t”-edik évben Et = befektetés-jellegű kiadások a „t”-edik évben Keressük „r”-nek azt az értékét, amely mellett NJE = éppen 0

87 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 86 Illés Mária (1997): Vezetői gazdaságtan. Kossuth Kiadó, Bp., 128. o. Annuitás-számításAnnuitás-számítás ^Célja = befektetéstől elvárt éves állandó hozamoknak, vagy hitelek éves törlesztőrészleteinek kiszámítása vTörlesztőfaktor alkalmazása időtényezőként vPontberuházás feltételezése, n évig állandó éves hozammal vGazdaságos a beruházás, ha az évi azonos nettó hozam nem kisebb az évi átlagos tőkeköltségnél ahol: h = a beruházás évenkénti, azonos nagyságú hozama qn = törlesztőfaktor E = a beruházás összege E*qn = évi átlagos tőkeköltség és qn értéke:

88 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 87 A gazdálkodásmenedzsment témakörei ^A cégsiker hatáslánc-piramisa ^Gazdálkodás és jövedelmezőség vKöltséggazdálkodás: elvek, sémák vFedezeti kalkuláció, tanulási görbe vForgalom és jövedelmezőség, fedezeti elven vOrtogonális cégmutatók vAz árképzés, árpolitika szerepe vA költséggazdálkodás szerepe vÉrtékelemzés, értéktervezés ^Balanced Scorecard módszer ^Oligofed elemzés (a tankönyvben részletesebben) Varsányi Judit - Menedzsment óravázlatok. Széchenyi István Egyetem, 2002. február

89 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 88 Tőkegyarapodás Piaci aktivitás Kereslet Piacismeret Minőség Versenyképesség Marketing Tőkeerő Alkuerő Gazdálkodás Jövedelmezőség Fejlesztéspolitika Likviditás Innováció Varsányi Judit - Üzleti stratégia, üzleti tervezés. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1996, 2001 A cégsiker hatáslánc-piramisa

90 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 89 Gazdálkodás és jövedelmezőség ^Költséggazdálkodás: elvek, sémák vRealitás, áttekinthetőség, követhetőség vKöltségkalkulációs, költségfelosztási elvek vFedezeti elv, a ráhatás elve vKöltségtervezési elvek, sémák ^Fedezeti kalkuláció, tanulási görbe vTömegtermékek gazdaságos forgalmazása vGyártási, értékesítési tapasztalatok hasznosítása ^Forgalom és jövedelmezőség fedezeti elven vA termelés és forgalmazás logisztikai tényezőinek hatása vAz alkuerő és hatásai Varsányi Judit - Menedzsment óravázlatok. Széchenyi István Egyetem, 2002. február

91 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 90 Gazdálkodás és jövedelmezőség ^Cégteljesítmény-mutatók Matula Miklós modelljében vCégmutatók szerepe és az ortogonalitás elve vAjánlott mutatószám-rendszer, fésűdiagramok vVállalati sikermutató ^Az árpolitika és költséggazdálkodás szerepe vPiackövető árpolitikák vEseménykövető és eseményalakító költséggazdálkodás ^Értékelemzés, értéktervezés vAz értékelemzés logikai alapja vFunkciójelleg, funkcióelemzés, funkciószínvonal javítása vKöltségelemzés, költségracionalitás vFunkciószínvonal vs. funkcióköltség viszony javítása vKreatív megoldási változatok és értékelésük vMegvalósítás és hasznosítás Varsányi Judit - Menedzsment óravázlatok. Széchenyi István Egyetem, 2002. február

92 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 91 USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15 Termékcsoportok jövedelmezősége ^Értékesítési volumen és árbevétel vBelföldi és exportpiaconként vTermékcsoportonként és összesen ^Közvetlen költség, egységköltség vBelföldi és exportpiaconként vTermékcsoportonként ^Finanszírozási költség vBelföldi és exportpiaconként vTermékcsoportonként ^Nyereség összege vBelföldi és exportpiaconként vTermékcsoportonként és összesen

93 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 92 Költség menedzsment Költség menedzsment Változó költségek elszámolási modellje Költség felosztási módszerek Költségmérés, költségelemzés Költségképzők A költség- csökkentés megközelítései Költségellenőrzés, költségcsökkentés A költségmenedzsment áttekintése ^A költségmenedzsment célirányai vKöltségek mérése vKöltségelemzés vKöltségek ellenőrzése vKöltségcsökkentés USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

94 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 93 USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15 Költség-kategorizációKöltség-kategorizáció ^A költség-kategorizáció céljai vNyereségküszöb elemzése a jövedelmezőséghez szükséges kibocsátási szint meghatározására vKöltségmodellezés a várható költségek előrejelzésére vTermékköltségek elszámolása és utólagos elemzése

95 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 94 IGEN egyenes arányban VÁLTOZÓ KÖLTSÉG FIX KÖLTSÉG NEM IGEN de nem egyenes arányban KVÁZI-FIX KÖLTSÉG USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15 VÁLTOZIK-E EZ A KÖLTSÉG AZ ELŐÁLLÍTOTT MENNYISÉGGEL? Fix és változó költségek vAnnak meghatározásához, hogy a költség fix vagy változó, fel kell tennünk a következő kérdést:

96 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 95 Költség (bérleti díj) Kibocsátás Ez a költség ugyanakkora lesz 30 egységnyi kibocsátásnál, mint 100 egységnyinél. KÖLTSÉG = 60.000 301004050607080901020 20000 40000 60000 USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15 FixköltségekFixköltségek ^A fixköltség nem változik az előállított mennyiséggel vPélda: a vállalat bérel egy földterületet 60 ezer Ft/hó bérleti díjért vEz a bérleti költség minden kibocsátási szinten azonos

97 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 96 Költség (nyersanyag) Output Ha a kibocsátás x%-kal nő, a nyersanyagok költsége x%-kal fog növekedni KÖLTÉG = A x KIBOCSÁTÁS 301004050607080901020 100 200 300 (A = egy egységre jutó költség) USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15 Változó költségek ^A változó költség az előállított mennyiséggel arányos vPélda: a vállalat bőrcipőket készít vMinden egység azonos mennyiségű bőrt igényel vA bőr teljes költsége egyenes arányban változik az előállított cipők mennyiségével

98 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 97 Szállítási költség Kibocsátás (ezer pár) Minden 50.000 pár feletti kibocsátásnál a szállítási költség lépcsősen nő Ha a kibocsátás < A, KÖLTSÉG=X; ha A { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.hu/8/2099417/slides/slide_98.jpg", "name": "SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 97 Szállítási költség Kibocsátás (ezer pár) Minden 50.000 pár feletti kibocsátásnál a szállítási költség lépcsősen nő Ha a kibocsátás < A, KÖLTSÉG=X; ha A

99 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 98 GAZDASÁGI SZEMPONTBÓL KÖTHETŐ-E EZ A KÖLTSÉG EGY ADOTT TERMÉKHEZ VAGY TEVÉKENYSÉGHEZ? IGEN KÖZVETLEN KÖLTSÉG NEM KÖZVETETT KÖLTSÉG Közvetlen és közvetett költségek Ha meg akarjuk állapítani, hogy egy költség közvetlen-e vagy közvetett, tegyük fel a következő kérdést: USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

100 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 99 ^Cipőgyártó gép amortizációja ^Termelési részleg munkabére ^ Nyersanyagok ^ Kereskedők jutaléka ^ Vevőhöz szállítás díja ^Csomagológép amortizációja ^Termelésellenőrzés munkabére ^Kereskedők fizetése ^Igazgató fizetése ^Fűtési energia ^Szociális juttatások költsége ^ Gépműködtető energia FixVáltozó Közvetlen Közvetett Példa a költségkategorizációra USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

101 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 10 0 USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15 Költségkimutatások tételei ^Közvetlen termelési költség vVásárolt anyag, alkatrész vKözvetlen munkabér vBérjárulékok vTermelési energia ^Gyártási általános költség vMűhelyek amortizációja vFűtés és energia vMűhely karbantartása vKözvetett munkabér vGyártás egyéb ált. költsége ^Általános költségek vIrodaépületek amortizációja vFűtés és energia vSzállítmányozás vIrodai fizetések vEgyéb általános költség ^Egyéb kiadás ^ÖSSZES KÖLTSÉG

102 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 10 1 USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15 Költségelszámolási modellek ^Teljes költségterhelés modellje vAz általános költségek teljes felosztása az összes termékre ^Elkerülhető költségek elszámolási modellje vAz általános költségek felosztása néhány termékre, amelyek megszüntetésével ezek az általános költségek elkerülhetők ^Határköltségek elszámolási modellje vPontosan mérjük egységnyi termék előállításának költségeit vElemezzük, hogyan változnak a termékköltségek a termelés nagyságrendjének változásával vEgységár - egységköltség = rendelkezésre álló összeg a termékegységre eső általános költségek fedezésére

103 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 10 2 Az ABC elemzés elve (Pareto nyomán) Elemzési kategóriák „A” kategória „B” kategória „C” kategória Tételek számaránya, % 5 20 75 Tételek értékaránya, % 75 20 5 Megjegyzések Tételenkénti elemzés célszerű. 5% munkaigény mellett a teljes megtakarítás 75%-a realizálható A teljes „B” kategóriát egyetlen közös tételként célszerű vizsgálni a marketingakció vagy a takarékossági kampány során A nagy tételszámú „C” sokaság egésze csekély jelentőségű, így foglalkozni vele felesleges. Varsányi Judit - Üzleti stratégia, üzleti tervezés. Nemzeti Tkkiadó, Bp. 1996, 2001

104 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 10 3 Egységár x darabszám Volumen Árbevétel Összes mennyiség Volumen Fixköltség USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15 Költség-volumen-profit (KVP) elemzés A KVP elemzés a következő egyenleten alapul: Profit = Árbevétel - (Fixköltség + Változó költség) Az alapegyenletet a következőképpen lehet átrendezni: Profit = (Egységár x Darabszám) - Fix költség - (Változó egységköltség x Darabszám) = [(Egységár - Változó egységköltség) x Darabszám] - Fix költség = (Egységfedezet x Darabszám) - Fixköltség Az alapegyenletet a következőképpen lehet átrendezni: Profit = (Egységár x Darabszám) - Fix költség - (Változó egységköltség x Darabszám) = [(Egységár - Változó egységköltség) x Darabszám] - Fix költség = (Egységfedezet x Darabszám) - Fixköltség Volumen Egységköltség x Darabszám Változó ktg.

105 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 10 4 Varsányi Judit - Menedzsment óravázlatok. Széchenyi István Egyetem, 2002. február Költséggazdálkodás, fedezeti kalkuláció, tanulási görbe ^Költséggazdálkodás vFedezeti elv vKöltségokozó elv vKöltséghelyi rendszerek vNullbázisú költségtervezés vABC elemzés és hasznosítása ^Fedezeti kalkuláció vA fedezet fogalma vÁbrázolás vFedezeti szintek vTömegtermelés mint a fedezeti gazdálkodás feltétele vGazdaságos sorozatnagyság. Tapasztalati görbe ^Forgalom és jövedelmezőség, fedezeti elven

106 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 10 5 Bevtelek és költségek tömege Forgalom nagysága Fedezeti kalkuláció, fedezeti szintek Fixköltség Összköltség Árbevétel Változó költség Fedezeti pont Wild, Ray: Essentials of Production- and OperationsManagement. Cassell, London, 1990. 62.o. ^Költségokozók, költségszerkezet, fedezeti arányok ^Forgalomnövelés, áremelés, költségcsökkentés, szerkezetváltás lehetősége ^Hatásvizsgálatok és szerepük az üzletpolitikában

107 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 10 6 Bevtelek és költségek tömege Forgalom nagysága Fedezeti viszonyok a gyakorlatban Wild, Ray: Essentials of Production- and OperationsManagement. Cassell, London, 1990. 60.o. Fixköltség Összköltség Árbevétel Változó költség 0 NegatívPozitív Fedezet, nyereség

108 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 10 7 USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15 Fedezeti összeg Profit = árbevétel - összköltség Fedezeti összeg = árbevétel - változó költség vFontos, hogy az eladási ár haladja meg az egységnyi változó költséget, hogy a fedezeti összeg pozitív legyen vA vállalat a fedezeti összeget először a fix költségek fedezésére használja fel; Fedezeti összeg x N eladott egység > Fix költségek N eladott egység = Fix költségek/Fedezeti összeg = fedezeti pont vMinden további eladott egység (a fix költségek fedezése után) közvetlenül hozzáadódik a profithoz. vA fedezeti összegre való összpontosítás legfőbb előnye az, hogy ellentétben az egységnyi profittal, ez nem változik a kibocsátás változásával

109 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 10 8 Tapasztalati görbe és méretgazdaságosság ^A piaci részesedés döntő szerepe a nyereség alakulásában vNagyságrendi megtakarítások miatt vBegyakorlottság növekedése miatt vA piaci hatalom eredményeként (nagyságrendi beszerzés, áralku) ^Begyakorlottsági görbe = US repülőgépipar, 70-es évek vÚjtermékek árának jelentős csökkenése a bevezetést követően vOka = jelentős költségcsökkentési potenciál Hirschman, W.B.: Profit From The Learning Curve. Harvard Business Review, Febr. 1964, p.118. Tevékenségek időigénye Darabköltség, egységár Műveletek ismétlésének száma Kumulált mennyiség

110 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 10 9 USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15 A költség-oldali profitnövelés lehetőségei ^Költség-alapon a vállalat profitja a következőképpen növelhető: vAz egységek árának növelésével vAz egységnyi változó költség csökkentésével vA fix költségek csökkentésével vA volumen növelésével ^Az egységnyi profit helyett (amely volumenenként eltér) az összes fix költségre és a fedezeti összegre kell fókuszálni

111 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 11 0 USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15 Költségképzők szerepe a költségcsökkentésben ^A költségelemzés jelentősége vKiemeli a szokatlan, jelentős és ellenőrizhető költségeket vRávilágít a súlyponti költségképzőkre ^Költségképző = a költségváltozás alapvető oka vA költségképzők ismerete teszi lehetővé a hatékony beavatkozást vA költségképző változása a költség szükségszerű változását eredményezi

112 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 111 USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15 Példa a költségképzőkre Költségnemek ^Munkabér ^Anyagköltség ^Pénzügyi költség ^Javítási költségek ^Energiaköltség ^Értékesítési költségek ^Számviteli adminisztráció ^Raktározási költség ^Elosztási költség Lehetséges költségképzők ^Telephely, munkatermelékenység ^Beszerzés mennyisége, hulladék, szállítási költség ^Kamatráta, inflációs ráta ^Gépek életkora, gépterhelés ^Fűtendő légtér, fűtési rendszer, energiaveszteség ^Vevők és kibocsátott számlák száma ^Üzleti tranzakciók száma, egy üzlet átlagos lebonyolítási ideje ^Átlagos tárolási idő, raklapok száma ^Járművek száma, elosztási út bonyolultsága

113 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 11 2 Diagnosztikai táblázat ^A diagnosztikai táblázat segít meghatározni az egyes terméktípusok jellemző költségképzőit ^A vállalatok tevékenységüktől függően különféle költségképzőkre koncentrálnak ^A sötétebb kör az adott költségképző nagyobb súlyát jelzi USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15 Formatervezés Műszaki specifikáció Input költségek Sorozatnagyság Munkatermelékenység Üzleti folyamatok szervezettsége Technológiák Telephelyi adottságok Elosztási költségek Fogyasztási cikkek Ipari termékek Kereskedelmi áruk

114 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 11 3 Formatervezés Műszaki specifikáció Input költségek Sorozatnagyság Munkatermelékenység Üzleti folyamatok szervezettsége Technológiák Telephelyi adottságok Elosztási költségek Anyagköltség Munkabér és TB Energiaköltség Pénzügyi költségek Bérlet, lízing Elosztási költség Marketing Adminisztráció Adóterhek Eszközfenntartás Amortizáció USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15 Gyártási költségszerkezet diagnosztikai táblája

115 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 11 4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Nyugati versenytárs Saját vállalkozás Hazai versenytárs Profit Pénzügyi ráford. Közvetett költség Közvetlen költség Eladási bevételek %-ban Költségszerkezet és komparatív hozzáadott érték USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

116 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 11 5 USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15 Közvetlen költségek szerkezete ^Anyagköltség vNyersanyagok, alkatrészek költsége vCsomagolóanyagok, egyéb anyagjellegű költségek ^Közvetlen bérköltségek és közterheik ^Termelési közvetlen költségek vAlvállalkozói termelés, szolgáltatás költségei vTermelési energiaköltség, amortizáció vEgyéb termelési közvetlen költség

117 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 11 6 Közvetett költséghordozók felsorolása ^Cégvezetés és adminisztráció költségei ^Marketing és értékesítés költsége ^Kutatás-fejlesztés költségei ^Minőségmenedzsment költségek ^Beszerzés és belső logisztika költségei ^Termelési közvetett költségek ^Karbantartási költség ^Külső logisztikai költségek ^Egyéb közvetett költségek USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

118 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 11 7 Közvetett költségviselő piaci funkciók USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15 ^Menedzsment, titkárság működtetése ^Beszerzés menedzselése ^Rendeléskezelés ^Értékesítési munka, ügynöki tevékenység ^Piackutatás ^Reklámtevékenység ^Piactervezés és ellenőrzés ^Készletfigyelés, terepmunka ^Kiegészítő szolgáltatások

119 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 11 8 USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15 Beszerzési és belső logisztikai funkciók közvetett költséghordozói ^Menedzsment, titkárság működtetése ^Gazdasági tervezés és ellenőrzés ^Beszállítók kiválasztása ^Rendeléskezelés ^Belső logisztika ^Anyagok, alkatrészek raktározása

120 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 11 9 USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15 Termelési és karbantartási funkciók közvetett költséghordozói ^Menedzsment, titkárság működtetése ^Gazdasági tervezés és ellenőrzés ^Karbantartás ^Felszerszámozás ^Energiaellátás ^Termelésellenőrzés ^Munkavédelem

121 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 12 0 USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15 Külső logisztikai funkciók közvetett költséghordozói ^Menedzsment, titkárság működtetése ^Gazdasági tervezés és ellenőrzés ^Raktárra szállítás ^Raktározás ^Termékek kiszállítása a vevőkhöz ^Szállítmányozási funkció

122 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 12 1 USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15 Finanszírozási költségek ^Finanszírozási költségek vHosszú lejáratú kölcsönök tőketörlesztése vHosszú lejáratú kölcsönök kamattörlesztése vRövid lejáratú kölcsönök tőketörlesztése vRövid lejáratú kölcsönök kamattörlesztése vKészletek finanszírozása sajáttőkéből vEgyéb finanszírozási költségek ^A finanszírozási költségek felosztása vA termékcsoportra történő felosztás elvei vTermékcsoportok finanszírozási költségarányai

123 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 12 2 USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15 Anyagköltségek csökkentése ^Előnyösebb beszállítási feltételek ^Anyagvásárlás nagy tételben, mennyiségi kedvezménnyel ^Egyéb kedvezmények igénybevétele ^Olcsóbb szállítók keresése ^Szezonvégi, olcsóbb anyagvásárlás ^Hatékonyabb anyagfelhasználás ^Gépek megfelelő karbantartása az anyagveszteség csökkentésére ^Hulladékanyag összegyűjtése, újrahasznosítása ^Olcsóbb anyagokból azonos termékminőség előállítása ^A saját előállítású anyag beszerzése olcsóbban külső szállítótól ^Termékek újratervezése alacsonyabb anyagigénnyel, azonos minőségben ^Kisebb anyagigényű technológia keresése

124 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 12 3 USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15 Közvetlen bérköltség csökkentése ^A munkatermelékenység növelése ^Munkanormák módosítása ^Teljesítménybérezés bevezetése ^Termékegység alapján történő bérezés ^A munkaerőfelhasználás javítása sokoldalúan képzett dolgozókkal ^A személyzet átirányítása műhelyek között ^Kényszerszabadságolás a lassú időszakokban ^A felesleges személyzet elbocsátása, átcsoportosítása

125 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 12 4 USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15 Általános költségek csökkentése ^Általános költségek csökkentése az erőforrások hatékonyabb felhasznásával ^Bérelt, felesleges épületek felmondása ^Forgalmazási költségek csökkentése más rendszerrel ^Adminisztratív létszám csökkentése ^Kisegítő műhelyek bezárása ^Munkák kiszervezése külső szolgáltatóknak ^Raktározás, szállítás központosítása a logisztikai költségek csökkentésére ^Üzemek kereskedelmi szolgáltatásai más vállalatoknak (teherfuvarozás, autójavítás, tárolás, stb.

126 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 12 5 PénzügyPénzügy ^A gazdálkodás fontosabb kimutatásai vPénzügyi mérleg három évre visszamenőleg vNyereség-veszteség és cash flow kimutatások ^A cég tulajdonát képező összes felszerelés beszerzésének időpontja és mai értéke ^A teljes ingatlantőke összetétele és értéke USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

127 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 12 6 USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15 Pénzügyi audit ^Régebbi pénzügyi számlakivonatok (három évre visszamenőleg) ^Üzleti tervek és előirányzatok ^Rövid távú készpénzáramlás ^Kinnlevőségek időelemzése ^Fizetendő számlák időelemzése ^Raktárkészlet a feldolgozottság szintje szerint (nyersanyagok, félkész termékek, késztermékek)

128 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 12 7 USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15 Pénzügyi audit ^Gazdasági mutatók a teljesítmény értékeléséhez vForgalom, bevételek, kiadások alakulása vHosszútávú trendek vÖsszemérés hasonló cégekkel vA mutatók korlátainak felismerése ^Pénzügyi mutatók a vezetőség szemszögéből vMűködőképesség elemzése vErőforrás-kihasználtság elemzése vEladósodottsági mutatók vJövedelmezőségi mutatók

129 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 12 8 USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15 Pénzügyi audit A TELJESÍTMÉNYMÉRÉS ARÁNYMUTATÓI: ^Jövedelem-növekedési ráta ^Értékesítés megtérülési rátája ^Beruházás megtérülési rátája ^Újraberuházás rátája ^Bruttó profitráta ^Működőtőke, mint a megtérülés százaléka ^Egy főre eső értékesítés vagy profit ^Raktárkészlet forgási sebessége ^Rendelési ciklusidő ^Minőségi hibák költségei ^Időben történő szállítás lehetősége és költségei

130 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 12 9 Varsányi Judit-Virág Miklós: Cégstratégiák piaci, pénzügyi megalapozása. Műszaki Könyvkiadó, Bp., 1997. Finanszírozási célterületek ^Likviditásmenedzselés hosszabb távon vA likviditásmenedzselés célja az, hogy a cég a viszonylag hosszú stratégiai időtávon tartósan elkerülje a fizetésképtelen állapot. Kulcseleme a pénzügyi helyzet folyamatos követése likviditási mutatók alapján, cash flow követési mechanizmusokkal, keresztmetszeti elemzésekkel, csődmodellekkel. Rendszerbe épített szűrők jelzik a kritikus sávokat, értékeket, időpontokat vA tartós likviditásnak fontos feltétele, hogy a cégvezetés tudatosan kialakított finanszírozási elveket és arányokat kövessen. Az árak és fizetési feltételek alakításával pl. a likviditás széles határokon belül látványosan befolyásolható. Annak, hogy ez kihasználható legyen, fontos feltétele a cég termékeinek piacképessége, s ennek folytán a cég erős alkupozíciója

131 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 13 0 Varsányi Judit-Virág Miklós: Cégstratégiák piaci, pénzügyi megalapozása. Műszaki Könyvkiadó, Bp., 1997. Finanszírozási célterületek ^Projektek finanszírozása vA projektfinanszírozás eredményességének feltétele, hogy a cég széles körben mérje fel tőkeforrásait, s azokat gondosan igazítsa a projekt tényleges tőkeszükségletéhez - beleértve a pénzforrások időbeli eloszlásának szempontját vA jó tőkeellátottságú projektek sikeres kivitelezésének feltétele a jó döntésmodellezés ^Stratégiai akciók finanszírozása vA stratégiai akciók finanszírozása a projektfinanszírozás körébe tartozik akkor, ha az akció tartalma, jellege és jelentősége innovációs projektnek felel meg. Általában azonban az akcióprogramot előzetesen felül kell vizsgálni a finanszírozhatóság, pénzügyi erőforrások elosztása és az egyéb szempontok alapján

132 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 13 1 Forrás: Varsányi Judit-Virág Miklós: Cégstratégiák piaci, pénzügyi megalapozása. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1997. Finanszírozási célterületek ^A saját befektetések pénzügyi háttere vAz erőforrások allokációját az adott stratégiai akció piaci, megvalósíthatósági és finanszírozási szempontjainak figyelembevételével kell megtervezni ^Befektetések, beolvasztások, egyéb tőkeigényes akciók vA tőkeallokációnak a tőkebővülési igényeken kell alapulnia vA tőkeallokáció típusát a befektetési kínálat elemzése és sokoldalú hatásszimuláció alapján kell meghatározni vAz átfogó forráskeresési és finanszírozási döntéseket az adott befektetési változatok különböző hasznossági elemzéseire és hatásszimulációira kell építeni

133 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 13 2 Innovációk finanszírozása ^Akciófinanszírozás, projektfinanszírozás vAkciófüggő finanszírozási ismérvek vForrásfüggő finanszírozási ismérvek ^Fundraising és forráshasznosítás vFundraising = forrásszerzés vPályázati rendszer, vegyes célú források vVáltozó feltételrendszer = döntésmotiváló tényezők (hozzáférhetőség, előnyök, terhek, kockázatok) vPályázókészség nagy szerepe vA pályázatírási készség fejlesztése Varsányi Judit - Menedzsment óravázlatok. Széchenyi István Egyetem, 2002. február

134 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 13 3 Akcióirányokhoz kötött pénzügyi megfontolások Közvetlen, gyors megtérülés, mérhető piaci hatásokkal Hatás a minőségre, mennyiségre, szervezhetőségre, fajlagosokra, amortizációra Ráfordítások időszerkezete, megtérülése és hatása a likviditásra Az ismeretszerzés célja és hatásai Alternatívák a piackutató kínálat költségességére és hatásosságára A marketingakció piacbefolyásoló képessége: hatás az erőviszonyokra, részarányokra Hatás az árpolitika mozgásterére és az eladható mennyiségre Jövedelmezőségi, likviditási hatások tömege és időbeli eloszlása Termékjelleggel meghatározott mozgástér Az értékesítési hálózatbővítés formái és hatásosságuk A bővülés fenntartásának forgóeszközigénye és finanszírozhatósága A megcélzott képességjavulás jellege Az akció tartalma, menedzselési igénye, alvállalkozói kínálat és ésszerűség Hatások számszerű és intuitív elemei, szinergiahatások, pénzügyi eredmény A környezetvédelmi akció célpontja és indokoltsága Finanszírozási forráslehetőségek és preferenciák Elvárások és a megtérülés kulcsszempontjai Akcióirányok Akcióirányok Döntési szempontok és pénzügyi megfontolások Döntési szempontok és pénzügyi megfontolások Gyártmány- fejlesztés Gyártás- fejlesztés Piac- kutatás Termék- pozicionáló marketing Piacbővítő marketing TQM akció Környezet- védelem Gyártmány- fejlesztés Gyártás- fejlesztés Piac- kutatás Termék- pozicionáló marketing Piacbővítő marketing TQM akció Környezet- védelem Varsányi Judit-Virág Miklós: Cégstratégiák piaci, pénzügyi megalapozása. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1997.

135 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 13 4 Finanszírozási forráshoz kötött pénzügyi megfontolások A saját forrás tömege, és a más irányú lehetőségek mérlegelése A saját tőke megtérülési követelménye Krízis esetére tartalékolandó saját tőke aránya Hitelterhek és biztosíték iránti igények Törlesztési kondíciók és a cég törlesztőképessége Forrás és hozzáférhetőségi feltételek Általános és speciális hitelkondíciók Kibocsátási feltételek és ígérvények Inflációs viszonyok és várakozások Visszafizetési és törlesztőképességi viszonyok Az innovációs lehetőség vonzereje és tartós hatásai Az idegen tulajdonos magatartása, messzebbre mutató szándékai A tulajdonarányok változásának hatása a jövedelmezőségre, osztalékra,, és a döntési struktúra alakulására Hosszú távú megtérülési és likviditási viszonyok Az innováció hatása a vagyonarányos nyereség alakulására PénzforrásokPénzforrások Döntési szempontok és pénzügyi megfontolások Döntési szempontok és pénzügyi megfontolások Saját forrás Hosszú lejáratú bankkölcsön Kedvezményes célhitelek Kötvény- kibocsátás Idegen tulajdonosi tőke bevonása Saját forrás Hosszú lejáratú bankkölcsön Kedvezményes célhitelek Kötvény- kibocsátás Idegen tulajdonosi tőke bevonása Varsányi Judit-Virág Miklós: Cégstratégiák piaci, pénzügyi megalapozása. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1997.

136 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 13 5 Fundraising és forráshasznosítás ^A tőkeerő és pénzügyi forrásszerzés jelentősége vTőkeerős cégek üzleti előnyei vKülső források célzott hasznosítása ^A pályázati tevékenység fókuszpontjai vA pályázati kiírás értelmezése, feltételezett preferenciák vInfo. gyújtés, háttértényezők vizsgálata, info. feldolgozás vBemutatkozás és szerepe vA pályázati anyag tartalmi elemei és sikertényezői vA bírálók szempontjai, értékelési gyakorlat vA projekt vonzereje, kidolgozottsága, megvalósíthatósága vA fenntarthatóság szempontjai és társadalmi hasznosság ^Fundraising készségfejlesztés tréningekkel Varsányi Judit - Menedzsment óravázlatok. Széchenyi István Egyetem, 2002. február

137 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 13 6 LikviditásmenedzsmentLikviditásmenedzsment ^Kleinebeckel rendszere vA tőkeszükséglet tervezése vA tőkefedezet lehetséges elemei vTőkeszükséglet és tőkefedezet összehangolása ^Helfert modellje vA vállalati működés leképezése pénzügyi következmény-szemléletben ^Matula Miklós likviditási fésű-diagramja vA pénzügyi bevételek és kiadások állapotmodellje vA likviditásmenedzsment eszköze Varsányi Judit - Menedzsment óravázlatok. Széchenyi István Egyetem, 2002. február

138 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 13 7 HH Kleinebeckel pénzügyi tervmérlege Szöveges forrás: Kleinebeckel: Pénzügyi és likviditási irányítás. Saldo, Budapest, 1993. 51.o. Forgóeszközök (F) Biztos üzletmenet esetén ezek összegét tervezzük a lehető legalacsonyabbra 2 Befektetett eszközök (B) Tekintettel a finanszírozási lehetőségekre, ezeket a lehető legszolidabban és leggazdaságosabban tervezzük 1 Sajáttőke (ST) Hitelképességünk érdekében a sajáttőkét ne engedjük a számlavezető bankunk által megkövetelt szint alá süllyedni 3 Áthidaló kölcsön (ÁK) A szezonális hatások és a sajátos üzleti adottságok finanszírozásához ezt kielégítő mértékben kell tervezni 7 Rövid távú kötelezettségek (RK) Összegüket a normál üzletmenetre kell tervezni 6 Működőtőke (MT=ST+HH-B) A működőtőkét olyan nagyra kell tervezni, hogy a forgóeszközök megfelelő hányadát hosszú lejáratú hitelekkel (HH) fedezhessük 5 Hosszú lejáratú hitelek (HH) 4 F B ST ÁK RK MT Tőkeszükségleti tervTőkefedezeti terv

139 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 13 8 Fésűdiagramok Matula Miklós modelljében Fésűdiagramok = A költségtervezés, pénzügyi tervezés eszközei Költségfésű = Költségek idődiagramjának forgalomreprezentációja Likviditási fésű = A bevételek és kiadások állapotreprezentációja Matula Miklós: Dinamikus számvitel és stratégiai vezetés. Nemzeti Tkk. Bp. 1997. 68.o. Január Február Március Április Május Június Augusztus Szeptember Október November December ÁllapotForgalom Dátumvonal

140 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 13 9 Értékelemzés, értéktervezés ^Értékelemzés = komplex hasznosságfokozó modell (L.D. Miles nyomán) vPiacismereti alapok vFunkcionális szemlélet vHasznossági szemlélet vKomplex műszaki-gazdasági közelítés vFunkcióhasznosság = funkciószínvonal és funkcióköltség viszonya vÁtlagosan 20% költségmegtakarítás ^Az értéktervezés lényege, szerepe vPiaci igényfjlődésre alapozott tartalom vOptimális értékkombináció Varsányi Judit - Menedzsment óravázlatok. Széchenyi István Egyetem, 2002. február

141 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 14 0 Az értékelemzés lényege és hasznosítása ^Funkcióelemzés w Fogyasztói igények feltérképezése, elemzése w Termékfunkciók meghatározása és rendszerezése ^Termékelemzés w Termékösszetevők rendezése terméksémába w Funkciókhoz kötött terméktulajdonságok meghatározása ^Rangsorolás, súlyozás, minőségi értékelés w Igények, funkciók fontossági rangsora, súlyozása w Funkciók jellemzése paraméterekkel = színvonal-mutatók w Aggregálás = funkciószínvonal meghatározása ^Költségelemzés w Kifejezőképes költségelemzés, funkció-termék mátrix, funkcióköltségek meghatározása w Funkciósúly, funkciószínvonal és funkcióköltség egybevetése elemzési egységenként ^Problémamegoldás és megvalósítás w Gyengepontok meghatározása, rendszerezése w Brainstorming, megoldási javaslatok, akcióprogram Varsányi Judit - Menedzsment óravázlatok. Széchenyi István Egyetem, 2002. február

142 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 14 1 A minőség fogalma MINŐSÉG = a termék vagy szolgáltatás alkalmassága vadott célra... vadott célú felhasználásra va vásárló igényeinek kielégítésére va használat követelményeinek kielégítésére Szabó József (2003): Vállalatok, vállalkozások gazdaságtana. Egyetemi jegyzet. Universitas KHT, Győr. Minőségmenedzsment (TQM)

143 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 14 2 Mi a Total Quality? ^Teljesen integrált törekvés a fogyasztói igények kielégítésére vPiacközpontúság vFegyelmezett vezetői megközelítés vA szervezetet átfogó folyamat ^Javítja a teljesítményt vBiztosítja a nyereséget hozó fejlődést vElősegíti az áttörésszerű sikereket vStruktúrált fejlesztési technikák alkalmazása ^Megfelel a vállalati céloknak vKüldetés vTávlati tervek vÉves célok USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

144 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 14 3 A minőségügy rendszere Nyomtatványok, jegyzékek, bizonylatok Munkautasítások Eljárások Minőség- politika- Szabó József (2003): Vállalatok, vállalkozások gazdaságtana. Egyetemi jegyzet. Universitas KHT, Győr.

145 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 14 4 ISO 9000 Minőségügyi Rendszer ^Nemzetközi Szabványügyi Szervezet vSzékhely: Genf vISO: görög szó, jelentése: egyenlő vagy ugyanaz vNemzetközi Minőségi Szabvány vAz Amerikai Egyesült Államokban: w ANSI/ASQC 9000 ^1997-ig a világ 70.000 cégét minősítették már ^Folyamatközpontúság a változatlan minőség elérése érdekében USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

146 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 14 5 ISO 9000 Minőségügyi Rendszer A Tanusítványt a cégektől általában a következő okokból tagadják meg: vDokumentációs hiányosságok18,7% vElégtelen felelősségi rendszer18,7% vVilágos, tömör folyamatleírások hiánya 9,5% vElőírások követésének hiánya 8,1% vAlkalmazottak ellenállása 7,9% vElégtelen továbbképzés 4,4% vA hitelesítési eljárások hiánya 3,2% USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

147 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 14 6 Az ISO szabvány tartalma ^A legfelső vezetőség felelőssége ^ Minőségrendszer ^A szerződés előzetes felülvizsgálata ^A tervezés szabályozása ^Dokumentumok, adatok kezelése ^Beszerzés ^A beszállított termék kezelése ^Termék azonosítása, nyomon követése ^Folyamatszabályozás ^Ellenőrzés, felülvizsgálat ^Ellenőrző, mérő és vizsgálóberendezések felügyelete ^Ellenőrzött és vizsgált állapot ^A nem megfelelő termék kezelése ^Megelőző és helyesbítő intézkedések ^Kezelés, tárolás, csomagolás, állagmegőrzés, kiszerelés ^Minőség-feljegyzések készítási ^Belső minőségi audit ^Minőségi képzés ^Vevőszolgálat ^Statisztikai módszerek alkalmazása Szabó József (2003): Vállalatok, vállalkozások gazdaságtana. Egyetemi jegyzet. Universitas KHT, Győr.

148 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 14 7 A minőségi hibák Ishikawa-diagramja A cementált rétegvastagság nem megfelelő Hőfoktartás hiánya Fűtőelem hibája Karbantartás elmaradása Ember Gép Harmatpont ingadozása Propán mennyisége Segédanyag hibája Hibás alapanyag Felületi oxidáció Szennyezett felület Anyag Meghajtómotor Átfutási idő változása Alkatrész-felrakás módja Leolvasási hiba Módszer Szabó József (2003): Vállalatok, vállalkozások gazdaságtana. Egyetemi jegyzet. Universitas KHT, Győr.

149 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 14 8 Bevételek és ráfordítások (Ft) Minőségi szint Maximális nyereség Nyereség Árbevétel Ráfordítás Piaci felvevőképesség határa Gazdaságosság határa Optimális minőségi szint Költségek és hasznok A minőség költsége és haszna Szabó József (2003): Vállalatok, vállalkozások gazdaságtana. Egyetemi jegyzet. Universitas KHT, Győr.

150 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 14 9 A versenyképes szervezet TQM jellemzői ^Ügyfélközpontú ütemezés, eljárások és minőségi követelmények ^Rugalmas termékösszetételi lehetőségek, gyors kezdés ^A vezetők irányítanak, a tevékenységeket végző teamek a fő tevékenységekre koncentrálnak ^Fejlesztés-központúság, magas termelékenység, kiváló minőség ^Tiszta kép arról, merre halad a vállalat, mi a küldetése ^Kevés vezetési szint, lapos struktúrák, átfogó ellenőrzés ^Kis végrehajtó egységek, meghatározott piacok vagy vevők köré csoportosulva ^Vevőközpontú marketing USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

151 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 15 0 USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15 MarketingstratégiaMarketingstratégia ^A marketingstratégia célja vÉrtékelni a helyzetelemzés problémáit és lehetőségeit vMarketingeszközökkel keresni a megoldást és az esélyek kihasználásának lehetőségeit ^A marketingstratégia célterületei vTermékismeret, termékfejlesztés vEladási árak alakítása vElosztás, értékesítési erőfeszítések vA termékkipróbálások tapasztalatainak hasznosítása vKapcsolattartás, szolgáltatások vPiaci részesedés növelése, terjeszkedés új piacokra vAz értékesítés nyereségének növelése

152 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 15 1 A termék életciklusa Értékesítés és haszon a termék életciklusának különböző fázisaiban Értékesítés Haszon Termék- fejlesztés BevezetésNövekedésÉrettségHanyatlás Értékesítés és haszon Idő USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

153 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 15 2 Az értékesítési vezető szemlélete ^Az eladott mennyiség fontosabb, mint a haszon vNövelni igyekszik a jelenlegi eladásokat vJutalék és prémium elérésére törekszik ^A gyors siker értékesebb, mint a hosszú távú vCsak a mai termékekre, piacokra, vevőkre és stratégiákra gondol vNem foglalkozik a termék/piac bővítési stratégiákkal a következő 5 év távlatában ^Egyes vevők preferenciája piaci szegmentek helyett vIsmeri és figyeli az egyéni számlákat vKevésbé érdekelt a piaci szegmentáló stratégiákban ^A terepmunka vonzóbb az íróasztalinál vStratégiák és megvalósítási tervek kidolgozása helyett a vevőknek történő eladást részesíti előnyben USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

154 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 15 3 USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15 A marketingvezető szemlélete ^Profittervezés vA profit köré tervezi az értékesítési mennyiséget vProfitszerzésre tervezi meg a termékkör, vevőkör összetételét vElfogadható kockázattal tervez ^Hosszútávú trendek, veszélyek, esélyek figyelése vHogyan váltsuk át ezeket új termékekre és piacokra? vHogyan használhatók fel hosszútávú növekedést biztosító stratégiák kidolgozásához? ^Vevőtípusok és szegmentális különbségek érzékelése vHogyan lehet kimagasló szolgáltatást nyújtani a legjövedelmezőbb szegmenteknek? ^Rendszer-szemléletű piacelemzés és tervezés vOtthonos a számok világában, és a marketingtervek pénzügyi vonzatainak kidolgozásában

155 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 15 4 USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15 PiacelemzésPiacelemzés ^Piaci szegmentáció ^Piac méret és növekedési arányok szegmentenként (forgalom és bevétel szerint) ^Fogyasztói igények szegmentenként vA vásárlási folyamatok feltérképezése vA résztvevők befolyásolási módjának meghatározása ^A fogyasztó észrevételei a cégről és versenytársairól

156 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 15 5 A piacelemzés szegmentációs változói ^Társadalmi-gazdasági vÉletkor vNem vCsaládméret vJövedelem vFoglalkozás vVégzettség vstb. ^Földrajzi vRégió vVárosméret vNépsűrűség ^Személyiségi vKonzervativizmus vAmbíció, stb. ^Fogyasztói magatartás vHasználat aránya vVásárlók, vásárlási okok vVégső felhasználás vHűség mértéke vMárkahűség vÁrérzékenység vMinőségérzékenység vSzolgáltatás-érzékenység USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

157 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 15 6 Bevételek 0 200 400 600 800 1000 1200 199219931994 A ügyfélB ügyfél C ügyfélD ügyfél Más ügyfelek A) versenytárs 44% B) versenytárs 16% C) versenytárs 12% D) versenytárs 8% Saját vállalat 20% Piacelemzés statisztikák ^A főbb ügyfelek meghatározása ^Az ügyfélforgalom csökkenési, növekedési tendenciái ^Főbb ügyfelek hozzájárulása a vállalat bevételeihez A saját vállalat részesedése főbb ügyfeleinek ügyleteiből USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

158 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 15 7 Az értékesítés megoszlása főbb ügyfelekre Hat főbb ügyfél képviseli az értékesítés > 50%-át... 396,0 113,0 215,7 27,026,0 17,0 16,5 16,2 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 Teljes értékesítés 6 fő ügyfél fő ügyfél 1 fő ügyfél 2 fő ügyfél 3 fő ügyfél 4 fő ügyfél 5 fő ügyfél 6 Fő ügyfelek 199X $1000 USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

159 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 15 8 Ügyféllátogatási tapasztalatok ^A vállalat teljesítményének egyik legfőbb mércéje a vállalat fontosabb ügyfeleinek véleménye ^A vállalat teljesítményének felmérése ügyfelek súlyozott vásárlási kritériumai alapján vRendelésfeldolgozás vSzállítás megbízhatósága vSzállítás gyorsasága vTermékskála vRugalmasság vTervezés (design) vÁr vMinőség vEgyéb ügyfélspecifikus kritériumok USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

160 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 15 9 Az üzleti forgalom értékelése ^Ügyfelek vSoroljuk fel az eladások együttesen legalább ötven százalékát adó legnagyobb ügyfeleket vMilyen folyamatok segítségével mérjük fel az ügyfelek elvárásait? vMilyennek látják az ügyfelek a céget? vMekkora a marketing költségvetés? vMelyek a bejáratott marketing tevékenységek? vMelyek a legfőbb gondok a marketing tevékenységben? ^Termékek forgalma és árbevétel-arányos nyeresége vTerméklista az elosztó hálózat csatornái szerint vFelsorolás földrajzi terület szerint vEgyéb csoportosítások forgalma és nyereséghozama USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

161 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 16 0 USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15 A versenytársi összemérés ismérvei ^Értékesítési ügynök képességei ^Megrendelések kezelése ^Árak és fizetési feltételek ^Rendelések átfutási ideje ^Szállítási határidők betartása ^Termékminőség ^Műszaki tervezés, formatervek színvonala ^Termékskála ^Termékek élettartama ^Karbantartás ^Vevőszolgálat színvonala ^Költségszint, költségszerkezet

162 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 16 1 Rezsi és más költségek Értékesítés/marketing Termelés K + F Nyersanyag Magyar versenytárs Magyar vállalat Nyugati versenytárs Költség költségössze- tevőnként Összehasonlító költségláncok ^A cégközi és nemzetközi összehasonlítás szempontjai vÖsszes költség vKöltségösszetevők az összes költség százalékában vEgyéb szempontok USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15 Versenytársi összehasonlítás

163 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 16 2 Erőforrás/Fő kompetencia Technológiák Vezetőségi erő Szervezet Humán erőforrások Termelési rugalmasság K+F Számítógépes integráció Információs rendszer Kínálat menedzsment Jelmagyarázat 1 = Gyenge 5 = Kiváló = Legjobb versenytárs = Magyar vállalat Teljesítmény 1 234 5 Az összehasonlítás szempontjai láthatók a diagramon Kérdés: mit lehet tenni, hogy a magyar vállalatot világszínvonalúvá tegyük minden versenyterületen? USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15 Versenytársi összehasonlítás

164 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 16 3 Szállítási reakcióidő rendelésre Gyors reagálás Elosztási központ helye Rendszer/rendelés feldolgozás Anyagkezelés/szállítási mód Speciális eljárások a főbb ügyfelek számára Fejlettebb rendelésfeldolgozás Jellemző paraméter Ügyféligény Lehetséges „javítási” pontok Javasolt további fejlesztések Piacelemzés javaslatokkal ^Az ügyfél elvárásait azzal a céllal kell elemezni, hogy javíthassuk a magyar vállalatok képességét ezek kielégítésére USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

165 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 16 4 USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15 ^Árazáshoz szükséges információk vTermékköltségek vA költségek és forgalom összefüggései vVersenytársak árai vA termék életciklus-pozíciója vA vásárló árérzékenysége vKeresleti görbe vAz ártól független tulajdonságok értéke ÁrképzésÁrképzés ^Legfőbb megközelítések vTöbbletköltség vVersenyképes árképzés: mit visel el a piac vCélzott árképzés vHitelpolitika és szerepe

166 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 16 5 Árpolitika-modellekÁrpolitika-modellek ^Árpolitikai célok Kotler szerint vPiacbehatolás, árbevétel növelése, fogyasztók kielégítése vPiaclefölözés, nyereségmaximálás vAdott termékcsoport preferálása ^Árstratégiák vKöltségorientáció = haszonkulcsos rendszer w Milyen ár szükséges a tervzett nyerséghez? w Zavaró tényezője a kereslet változása vKeresletorientáció = árstratégia fogyasztói értékítélet alapján vA versenyhelyzet árstratégiái = reagálás a versenytársak árváltoztatásaira (Fox és Wheatley nyomán) w Szegmentált piac, eltérő árak ill. egységes áralkalmazás w Reklámár-stratégia, időszakos árleszállítások, diszkontok, árengedmények w Presztízsárak és más pszichológiai árstratégiák Zeller Gyula: Piac és vállalatvezetés. KJK, Bp., 1988. 237-252.o.

167 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 16 6 USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15 Terjesztési csatornák ^A csatorna környezetének vizsgálata vAz egyes főbb csatornákon történő iparági értékesítés %-a vA csatorna sikerének leglényegesebb tényezői ^A cég pozíciója a különböző csatornák mentén vAz egyes csatornákon keresztül történő értékesítés %-a vCsatornák megosztása vA csatorna értékelése a vállalatról, illetve annak versenytársairól vCsatornakonfliktusok és kezelésmódjuk ^Alternatív csatornák vTelefonos értékesítés vKözvetlen posta

168 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 16 7 Munkaszerződés Munkajog Tulajdonilap Ingatlan- nyilvántartás Hűtlen kezelés Csalás Büntetőjog Társadalombiztosítás Nyugdíj Társasági jog Részvény Hitel Banki és hitelkapcsolat Iparigazgatás Telephely Adójog Áfa Kereskedelem Igazgatás Birtok Tulajdonjog Az üzleti jog területei Szabó József (2003): Vállalatok, vállalkozások gazdaságtana. Egyetemi jegyzet. Universitas KHT, Győr.

169 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 16 8 Veszélyforrások meghatározása és elemzése Vagyoni, jövedelmi, felelősségi és személyes kockázatok A lehetséges károk nagysága, valószínűsége, gyakorisága és pénzügyi hatásai Intézkedések a károk elkerülésére, megelőzésére vag csökkentésére Pénzügyi megoldások keresése: tartalékképzés, biztosítások A kockázatkezelésfolyamata Intézkedési lehetőségek keresése A legjobb módszerek kiválasztása Pénzügyi szempontok Egyéb vállalkozási szempontok A kiválasztott kockázatkezelési módszerek végrehajtása Vezetési intézkedések Technikai intézkedések Monitoring, és a program továbbfejlesztése Az eredmények megfigyelése és értékelése Szabványosított megoldások kidolgozása Szabó József (2003): Vállalatok, vállalkozások gazdaságtana. Egyetemi jegyzet. Universitas KHT, Győr.

170 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 16 9 Károkozó tényezők ^Károkozók eredete szerint vKülső és belső tényezők ^Károkozók jellege szerint vTermelési tényezők vEmberi tényezők vGazdasági tényezők ^Eredet és jelleg szerint vTermészeti tényezők vPolitikai tényezők vGazdasági károkozók vPiaci tényezők vTechnikai, termelési okok vEmberi eredetú károkozók Szabó József (2003): Vállalatok, vállalkozások gazdaságtana. Egyetemi jegyzet. Universitas KHT, Győr.

171 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 17 0 Hatás erőssége AlacsonyKözepesErős Gyakoriság Gyakorlatilag nulla Alacsony Közepes Magas Kockázatelemző mátrix Csekély Közepes Jelentős Elviselhető Kockázat mértéke Szabó József (2003): Vállalatok, vállalkozások gazdaságtana. Egyetemi jegyzet. Universitas KHT, Győr.

172 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 17 1 A kockázat finanszírozása ^Általános költség ^Tartalékok ^Külső források ^Biztosítási transzfer vSzemélybiztosítás vVagyonbiztosítás vFelelősségbiztosítás vJogvédelmi biztosítások Szabó József (2003): Vállalatok, vállalkozások gazdaságtana. Egyetemi jegyzet. Universitas KHT, Győr.

173 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 17 2 Stratégiai tájékozódás  feltárja azokat a tényezőket, melyek a jövőben hatnak a vezető által irányított rendszerre (tervezetten vagy váratlanul),  a folyamatok várható alakulását próbálja előre jelezni,  a szervezetre gyakorolt várható hatásokat segíti felbecsülni. Operatív tájékozódás  felméri a folyamatok tényleges helyzeteit és eredményeit,  meghatározza, hogy a tényleges állapotról szóló információk hova kerüljenek,  megadja az információk pontos útját,  meghatározza az informálandók teljes körét. A vezetői tájékozódás rendszere akkor segíti a vezetőt hatékonyan, ha  a tájékozódás rendszere minden vezetési szint igényeit kielégíti,  a tájékozódás rendszere pontosan szabályozott folyamat tartalmilag és időben egyaránt,  vezetők és beosztottak aktív szereplői a rendszernek, vagyis lehetőségeik és kötelezettségeik kiegyensúlyozottak. InformációgazdálkodásInformációgazdálkodás Szabó József (2003): Vállalatok, vállalkozások gazdaságtana. Egyetemi jegyzet. Universitas KHT, Győr.

174 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 17 3 Vállalati információs rendszer követelményei  a vállalatvezetés valamennyi szintje és területe számára biztosítani azt a tájékozottsági szintet, amely feladatuk elvégzéséhez szükséges és elégséges;  a döntések előkészítéséhez — benne a kielégítő megoldáshoz illetve az ezt leíró kritériumrendszerhez, valamint az alternatívák megkereséséhez — szükséges információkat biztosítani kell;  a vezetők informáltsági szintje a felelősségükkel összhangban legyen;  az ügyintézői tevékenységek biztonságos és hatékony elvégzésének informatikai feltételeit biztosítani kell;  az információs rendszer hűen tükrözze a rendszer erőforrásait, a feladatokat, a környezetet, a hírfolyamatot;  az információs rendszer segítsen feltérni a terv és a tényleges helyzet közötti eltéréseket;  teljesítse az előírt adatszolgáltatási kötelezettségeket.   Számítógépes támogatás számítógéppel segített rendszer számítógépes információs rendszer InformációgazdálkodásInformációgazdálkodás Szabó József (2003): Vállalatok, vállalkozások gazdaságtana. Egyetemi jegyzet. Universitas KHT, Győr.

175 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 17 4 A fejlődést elősegítő tevékenységek Tudományos kutatás és kísérleti fejlesztés Tudományos és műszaki oktatás Tudományos és műszaki szolgáltatások A fejlesztési eredmények terjedése Fejlett termékek kereskedelme Szellemi termékek kereskedelme Beruházások, vegyes vállalatok alapítása Termelési kooperáció Stratégiai szövetségek Nemzetközi vagy nemzeti technológiai—fejlesztő programok Az innovációk fajtái hatásuk alapján Fokozatos Radikális Új technológiai rendszerek Totális hatású fejlesztés Gál Péter–Simai Mihály (1994): A műszaki fejlődés világgazdasági rendszere. AULA, Bp. InnovációInnováció

176 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 17 5 Philip Kotler nyomán (1991, 345. o.), in: Chikán Attila (1992): Vállalatgazdaságtan. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó–AULA, Bp. 181. o. Újtermékek típusai

177 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 17 6 Termékek életciklusa A termékkategória forgalma A termékkategória nyeresége 0 Érték dollárban Bevezető fázis Növekedési szakasz Érettség fázisa Hanyatló szakasz ^ ^Termékkategóriánként kell elkészíteni ^ ^A márkák belépése és kilépése bármelyik életszakaszban megtörténhet ^ ^A modell a marketingmix és marketingstratégia előrejelzésére és megtervezésére használható Marketing Course of State University of West Georgia, 1998.

178 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 17 7 Rekettye Gábor (1997): Értékteremtés a marketingben. KJK, Bp, 117. o. A K+F ciklus és az életciklus rövidülése

179 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 17 8 Rekettye Gábor (1987): Értékteremtés a marketingben. KJK, Budapest, 116.o.

180 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 17 9 Rekettye Gábor (1987): Értékteremtés a marketingben. KJK, Budapest, 116.o.

181 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 18 0 Innovációs menedzsment ^Az innováció fogalma ^Főbb célterületek vPiaci innováció vTevékenységi innováció w Eszközei = K+F, beruházás, marketing stb. w Iványi Attila - Hoffer Ilona könyve vMűködési innováció vSzervezeti innováció vEmberi innováció ^Value Engineering mint komplex modell vAz értéktervezés fogalma, rendszere vA MÉT tevékenysége Varsányi Judit - Menedzsment óravázlatok. Széchenyi István Egyetem, 2004. január

182 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 18 1 Cole, G. A. (1993): Management Theory and Practice. DP Publications Ltd. London Innováció - kétféle közelítésben Moss Kanter (1984) 10 nagyméretű és 100 egyéb USA vállalat körében végzett mélyelemzése alapján az innováció két döntően eltérő módját különböztette meg: szakaszolja a problémamegoldást vA szegmentalista innováció szakaszolja a problémamegoldást, a szervezetet is inkább tekinti szegmentek sorának, mintsem szerves egésznek vEzek a cégek a szegmenteken belüli változásokkal foglalkoznak, ezért képtelenek összehangolni az átfogó struktúrát holisztikusan közelítik vAz integratív innováció olyan cégek gyakorlata, amelyek holisztikusan közelítik a problémákat: új ötleteket keresnek, és általában lehetőségnek, nem pedig fenyegetésnek tekintik a változást vAdott változás bevezetése sokkal jobban sikerült az integratív cégeknél, mint a szegmentalisták esetében

183 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 18 2 Cole, G. A. (1993): Management Theory and Practice. DP Publications Ltd. London ^Egy cég Moss Kanter szerint úgy válhat integratív szervezetté, hogy kifejleszti magában a következő új képességeket: vHatalmi képesség = meggyőző erő vHatalmi képesség = meggyőző erő – olyan adottság, amely képes meggyőzni másokat arról, hogy érdemes időt és erőforrásokat áldozni új (és kockázatos) befektetésekre vA problémakezelés képessége - vA problémakezelés képessége - amely a teammunkának, és az alkalmazottak bevonásának köszönhető vA változás megtervezése - vA változás megtervezése - képesség a változás módjának és megvalósításának megtervezésére és kivitelezésére Hogyan integráljuk képességeinket?

184 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 18 3 Schumpeter, Joseph A. (1980): A gazdasági fejlődés elmélete. KJK, Budapest. 111. o. Alap-innovációk válfajai Schumpeter nyomán ^Új termékminőségek ^Ismeretlen termelési eljárások ^A termékelhelyezés új lehetőségei ^Új beszerzési források ^Szervezeti innováció

185 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 18 4 Alap-innovációkra építhető termékstratégiai megoldások Schumpeter alapinnovációi ^Új termékminőségek ^Új termelési eljárások ^A termékelhelyezés új lehetőségei ^Új beszerzési források ^Szervezeti innováció Schumpeter alapinnovációi ^Új termékminőségek ^Új termelési eljárások ^A termékelhelyezés új lehetőségei ^Új beszerzési források ^Szervezeti innováció Termékstratégiai megoldások ^ ^Piacteremtő új termék ^ ^Fejlettebb igényeket kielégítő paraméterek ^ ^Ízlésesebb formatervezés ^ ^Alapszükséglethez társuló járulékos hasznok ^ ^Új működési elv, új terméktartalom ^ ^Korábban elérhetetlen termékminőség ^ ^A nagyobb termelékenység árelőnye ^ ^Termékismeret kiterjesztése ^ ^Fogyasztói szokások „exportja” ^ ^Piaci telítetlenség kihasználása ^ ^Olcsóbb és/vagy biztonságosabb beszerzés ^ ^Minőség, változatosság, jobb hozzáférhetőség ^ ^Színvonalas, koncentrált terméktervezés ^ ^A termékmenedzseri mátrixszervezet előnyei ^ ^Monopolhelyzet, globalizációs előnyök Termékstratégiai megoldások ^ ^Piacteremtő új termék ^ ^Fejlettebb igényeket kielégítő paraméterek ^ ^Ízlésesebb formatervezés ^ ^Alapszükséglethez társuló járulékos hasznok ^ ^Új működési elv, új terméktartalom ^ ^Korábban elérhetetlen termékminőség ^ ^A nagyobb termelékenység árelőnye ^ ^Termékismeret kiterjesztése ^ ^Fogyasztói szokások „exportja” ^ ^Piaci telítetlenség kihasználása ^ ^Olcsóbb és/vagy biztonságosabb beszerzés ^ ^Minőség, változatosság, jobb hozzáférhetőség ^ ^Színvonalas, koncentrált terméktervezés ^ ^A termékmenedzseri mátrixszervezet előnyei ^ ^Monopolhelyzet, globalizációs előnyök Varsányi Judit, in: Törőcsik-Varsányi: Termékstratégia emocionális és racionális közelítésben. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998.

186 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 18 5 Porter étéklánc-modellje Porter, M. (1985): Competitive Advantage. Free Press, N.Y. p.37. In: Rekettye Gábor (1987): Értékteremtés a marketingben. KJK, Budapest, 16.o.

187 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 18 6 K+F stratégiák Freeman szerint  Offenzív  Defenzív  Kombinált  Imitációs  Függő  Tradicionális  Opportunista ^ ^Intenzív K+F az újdonság kifejlesztése érdekében ^ ^Első piaci megjelenés esélye: időelőny és jogi védelem ^ ^Az élenjárók gyors követése, rugalmas alkalmazkodás ^ ^A piacon megjelent termék gyors továbbfejlesztése ^ ^Az újdonság átugrásával K+F megtakarítás ^ ^Az offenzív és defenzív stratégiák ideális allokációja és aránya ^ ^Adott termelési tényező olcsóságára építő stratégia ^ ^Csekély K+F potenciállal a termék átvétele az életgörbe közepén ^ ^Kisvállalatok kapcsolódása nagyvállalati partnerekhez ^ ^Tipikus beszállítói kapcsolat ^ ^A nagyvállalat által igényelt fejlesztések elvégzése ^ ^Elnyújtott érettségű termék ^ ^Lassú fejlődés, emiatt csekély innovációs szükséglet ^ ^Szűk piacon, kisvállalkozások által követhető stratégiája ^ ^Csekély innovációs potenciált igénylő termékek fejlesztése Freeman, C. (ed., 1990): The Economics of Innovation. Edward Elgar Publishing Ltd.

188 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 18 7 Innovációs politikák ^Kezdeményező műszaki fejlesztés vCélja: vilálgszínvonalú újdonságok kifejlesztése vFeltételei: fizetőképes kereslet és kritikus K+F potenciál ^Követő műszaki fejlesztés vKözepes színvonalú termék kifejlesztése vagy átvétele vIsmert megoldások beépítése vAlacsonyabb K+F szükséglet, kisebb nyereség Pl. szabadalommal már nem védett generikus gyógyszerek ^Adaptációs műszaki fejlesztés vÉlenjáró cég termékének, technológiájának megvásárlása vHonosítás a beszerzési és gyártási adottságok, szabványok illesztésével Iványi Attila Szilárd-Hoffer Ilona (1999): Innováció a gazdaságban. Aula Kiadó, Bp. 49-50. o.

189 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 18 8 A stratégiai fejlesztés fókuszai ^Célirányok meghatározása és követése vPiaci változások figyelése, követése (evolúció) vSzervezeti formaváltás a szükséges irányban, mértékben vMűködési innováció: piacváltás, tevékenységek, kapcsolatok Varsányi Judit - Menedzsment óravázlatok. Széchenyi István Egyetem, 2004. január

190 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 18 9 A K+F tevékenység közvetett költségviselői USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15 ^Menedzsment, titkárság működtetése ^Műszaki tervezés ^K+F irányok és költségek tervezése és ellenőrzése ^Termékfejlesztés ^Analitika ^Terméktesztelés ^Minőségbiztosítás

191 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 19 0 Innovációk finanszírozása ^Akciófinanszírozás, projektfinanszírozás vAkciófüggő finanszírozási ismérvek vForrásfüggő finanszírozási ismérvek ^Fundraising és forráshasznosítás vFundraising = forrásszerzés vPályázati rendszer, vegyes célú források vVáltozó feltételrendszer = döntésmotiváló tényezők (hozzáférhetőség, előnyök, terhek, kockázatok) vPályázókészség nagy szerepe vA pályázatírási készség fejlesztése Varsányi Judit - Menedzsment óravázlatok. Széchenyi István Egyetem, 2004. január

192 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 19 1 Piaci, gazdasági, pénzügyi tervezés ^Célja vMozgástér kihasználása vTudatos jövőformálás, pozitív kényszerpályák ^Válfajai = stratégiai, taktikai, operatív ^Tervtípusok főbb jellemzői vTankönyv: Üzleti stratégia, üzleti tervezés vAgistra és üzleti tervezési demo vTervezési esetjátékok Varsányi Judit - Menedzsment óravázlatok. Széchenyi István Egyetem, 2002. február

193 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 19 2 HelyzetképHelyzetkép PrognózisokPrognózisok Struktúraváltás, tevékenységfejlesztés MűködésfejlesztésMűködésfejlesztés Szervezeti, működési, érdekeltségi innováció Forrásbővítés, forráshasznosítás Küldetés, krédó, Jövőkép, célok Küldetés, krédó, Jövőkép, célok Döntések Feltétel- Vizsgálat Feltétel- Vizsgálat AkciókAkciók Innovációs főirányok Szezonális harmonizálás Tudásmenedzsment, létszámhasznosítás Irányítás, érdekeltség fejlesztése Ajánlati és kapcsolati marketing HatékonyságnövelésHatékonyságnövelés Varsányi Judit - Menedzsment óravázlatok. Széchenyi István Egyetem, 2002. február A vállalati tervezőmunka logikája

194 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 19 3 Piacorientált tervtípusok rendszere Képesség- hasznosító (funkcionális) Képesség- fejlesztő Szerkezet- fejlesztő Átfogó (globális) I n p u t o k Pénzforgalmi terv Eredményterv Funkcionális tervek Osztalékterv Hitelgazdálk. terve Rentabilitásitérképek Motiváció Kontrolling K+F Marketing akciók Tudás- bővítés Stratégiai koncepció Piackutatás ABC- elemzés Portfólió versenytérkép Megvalósíthatósági tanulmányok A t e r v j e l l e g e O u t p u t o k Taktikai tervek Finan- szírozás Varsányi Judit – Üzleti stratégia-üzleti tervezés. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996, 2001.

195 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 19 4 PrognózisokPrognózisok DiagnózisDiagnózis DöntésekDöntések CélokCélok AkciókAkciók Előnyösségi vizsgálatok Rangsorolás, időzítés Hatáselemzések Akcióprogram Tartalékok terve Erőforrások hozzárendelése Stratégiai célrendszer Célok realitásvizsgálata Feltételvizsgálat Szelekció Akcióváltozatok A cégstratégia kulcselemei Forrás: Varsányi Judit - Üzleti stratégia, üzleti tervezés. Nezmeti Tankönyvkiadó, Bp. 1996, 2001

196 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 19 5 Az iparág öt versenytényezője Új belépők fenyegetése Versenytársak fenyegetése Helyettesítő termékek fenyegetése Szállítók alkupozíciója Vevők alkupozíciója Szöveges forrás: Porter, M.: Versenystratégia. Akadémiai Kiadó, Bp. 1993.

197 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 19 6 Az Öt Versenyerő-modell: az elemzések kulcseszköze Forrás: Porter, M. (1979): How Competitive Forces Shape Strategy? Harvard Business Review 57, No.2. March-April, pp. 137-145. Más iparágak cégei által kínált helyettesítő termékek A termékek és szolgáltatások vevői A kulcsinputok beszállítói Potenciális új belépők A beszállítók alkupozíciójával és jövedelmezőségével összefüggő versenyerők A vevők alkupozíciójával és jövedelmezőségével összefüggő versenyerők Kívülállók piaci törekvése a vásárlók elcsábítására saját helyettesítő termékeik vásárlásáért Új riválisok belépésének fenyegetéséből származó versenyerők Harc a meglévő versenytársakkal A rivális cégek versenyerői, harcban a jobb piaci pozícióért és más versenyelőnyökért Az iparág öt versenytényezője

198 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 19 7 Porter versenystratégia- kereke ÜzletágakCélpiacok Értékesítés MarketingPénzügyek K+F Forgalmazás Beszerzés MunkaerõTermelés Célok és verseny- módszerek Szöveges forrás: Porter, M.: Versenystratégia. Akadémiai Kiadó, Bp. 1993.

199 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 19 8 Team megalakítása Információs háttér Misszió, értékrend, cégfilozófia Strategiai elemzések Portfólió elemzés Kulcskompetenciák Versenytényezők, értékláncok Kulcs- pozíciók B e n c h m a r k i n g H a r m ó n i a - e l e m z é s e k Cégdiagnózis Intuitív prognózisok Vezérelvek, főcélok Stratégiai célrendszer A célok elérésének feltételei Stratégiai döntések Akció- döntések Akció- koncepciók Nívótervek, akciótervek Célirányok és preferenciák Erőforrás- allokáció Hatás- vizsgálatok Fundraising és finanszírozási stratégia Stratégiai tartalékok Menedzsment eszközök Cégépítés Monitoring,utógondozás © Varsányi Judit - AGISTRA Stúdió, Budapest, 1999. december Az Agistra 2000 modell kulcslépései

200 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 19 9 Oligofed taktikai hatékonyságtérkép ? ? ? = A környezeti és belső stratégiai előnyök kombinációja (pontszorzata)Ígéretesség = Jellemző termékegységre vetített fajlagos fedezet Aktuális hasznosság Varsányi Judit - Üzleti stratégia-üzleti tervezés. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp, 1996, 2001.

201 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 200200 Varsányi Judit-Virág Miklós: Cégstratégiák piaci, pénzügyi megalapozása. Műszaki Könyvkiadó, Bp., 1997. Kérdések a jövőhöz... Cégpozíciók tartóssága vA cég mai pozíciói mennyiben és mennyi ideig tarthatók? vA mai versenytársak milyen irányú és mértékű fejlődése várható, s ennek milyen hatásai lesznek a mai piaci elrendeződésekre, erőviszonyokra?

202 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 2 01 Kérdések a jövőhöz... Jövőképek fenyegetései és esélyei vMilyen jellegű cégekből lesznek a jövő versenytársai, és azok milyen adottságai emelkednek ki a környezetből, miben lesznek különösen vonzók a piacon, s ezért különösen veszélyesek; vMilyen változások várhatók a társadalmi formációk, szükségletek és fogyasztói magatartás területén, s ezek mely cégeket érintenek előnyösen vagy hátrányosan, és miért; vVárhatók-e forradalmi változások a technikai, piaci, gazdasági környezetben, s azok milyen eséllyel alakítják át a fogyasztói szokásokat, s ezzel a piaci erőviszonyokat; vBe lehet-e kapcsolódni a nagy újdonságok piacképessé fejlesztésébe, s ha igen, milyen áldozattal, milyen feltételekkel; vKik lehetnek a cég jövőbeli szövetségesei, s azokkal milyen célra, milyen formában érdemes szövetkezni? Forrás: Varsányi Judit (1997) In: Varsányi-Virág: Cégstratégiák piaci, pénzügyi megalapozása. Műszaki Könyvkiadó, Bp.

203 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 202202 Prognosztika és időhorizont Milyen messzire KELL előre látni? Milyen messzire LEHET előre látni? Termelési tényezők avulása Piaci igények döntő változásai Tudományos-műszaki fejlődés lépcsői A pontosság igénye Információs korlátok Prognosztikai mozgástér Mérvadó stratégiai időszeletek A működési kör időtávja Prognózisok használhatósági időtávja Üzletági életgörbék átlaghosszúsága Releváns akciók átfutási ideje Az időszeletek eredője: a stratégiai terv reális időtávja Forrás: Varsányi Judit: Üzleti stratégia - üzleti tervezés. Nemzeti Tkk. 1996-2001. Az intuitív prognosztika és időhorizont Horváth László és Dessewffy Olivér adaptációja

204 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 2 03 Szöveges forrás: Porter, M.: Versenystratégia. Akadémiai Kiadó, Bp., 1993. Az iparági belépés korlátai Porter szerint ^Gazdaságos sorozatnagyság ^Termékmegkülönböztetés ^Tőkeszükséglet ^Áttérési költség ^Forgalmazási csatornák hozzáférhetõsége ^Méretfüggetlen költségeltérések ^Kormánypolitika

205 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 204204 Befektetési alternatívák más iparágakba Befeketõi megfontolások Befeketői megfontolások Az iparág megtérülési alaprátája tökéletes verseny esetén Tönkremenő cégek További befektetések Az iparág átlagjövedelmezősége A verseny leszorító hatása M e g t é r ü l é s i k ü s z ö b Új belépő k 5 tényezõ5 tényezõ Szöveges forrás: Porter, M.: Versenystratégia. Akadémiai Kiadó, Bp., 1993. Tőkevesztés kockázata Hosszú lejáratú állampapírok hozama

206 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 2 05 Szöveges forrás: Porter, M.: Versenystratégia. Akadémiai Kiadó, Bp., 1993. Fejlődési folyamatok iparágtól független érvénnyel, és változó dinamikával ^A növekedés változásai hosszú távon ^A piacméret és a kiszolgált piaci szegmentumok változásai ^Vásárlók tanulási folyamata ^A bizonytalanság csökkenése ^Tapasztalatok és kizárólagos ismeretek elterjedése ^Pénzpiaci változások ^A termék, a termelés és a marketing innovációja ^Szomszédos iparágak struktúraváltásai ^Új belépések és kilépések az iparágba ^Kormánypolitikai változások

207 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 2 06 Fejlődés Varsányi Judit - Üzleti stratégia-üzleti tervezés. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 1996. Goodwill Jövedelmezőség Erős üzleti pozíciók Versenyképes struktúrák és erőforrások Húzóerők, szövetségi politika, menedzselés Stratégiai célpiramis

208 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 2 07 Szöveges forrás: Porter, M.: Versenystratégia. Akadémiai Kiadó, Bp., 1993. Általános stratégiák Porter szerint ^Költségvezetési stratégia vSzigorú mennyiségi célok, gazdálkodás és ellenõrzés vGyárthatóság-központú döntések, mennyiségi ösztönzés vMagas mûszaki szakértelem vTartós tõkelekötés vOlcsó elosztási rendszer ^Megkülönböztetõ stratégia vErõs marketingképességek és kreativitás vVezetõ K+F szerep, tradíció és szakértelem együttese vK+F, marketing és értékesítés összhangja vA kreativitás toborzása, serkentése, ösztönzése ^Összpontosító stratégia vKiemelt stratégiai célra fókuszálás vKöltségvezetési és megkülönböztetõ stratégiák kombinációja vKombinált érdekeltség a célnak megfelelõen

209 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 208208 Szöveges forrás: Porter, M.: Versenystratégia. Akadémiai Kiadó, Bp. 1993. A versenystratégia dimenziói adott iparágban versengő vállalatok stratégiai lehetőségeinek megkülönböztetésére ^Szórtság vagy szakosodás (összpontosítás foka) ^Árstratégia vagy márkaelismertetési törekvések ^Közvetlen vagy közvetett reklámozás ^Vállalati vagy szakosodott értékesítés ^Termék-tömegszerûség vagy exkluzív minõség ^Utánzás vagy technológiai vezetõszerep ^Egysíkúság vagy vertikális integráció ^Költségvezetõ szerepre törekvés mértéke ^A vevõszolgálati tevékenység kiépítettsége ^Az árpolitika súlya, szerepe ^Tulajdoni befolyás, beavatkozás mértéke ^Kényszerkapcsolatok anyavállalattal, saját és befogadó kormányzattal

210 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 2 09 Diverzifikációs főirányok Jantsch modellje nyomán Diverzifikációs főirányok Jantsch modellje nyomán Bővebben: Varsányi Judit: Üzleti stratégia - üzleti tervezés Nemzeti Tankönyvkiadó, 1996, 2001. Vertikális diverzifikáció Mélységi diverzifikáció Feldolgozottság növelése Teljes vertikum kiépítése Önellátó üzem létrehozása Gazdaságtalan vertikumok felszámolása Új termék Új technológia Más felhasználásmód Bővebb választék VÁLASZTÉKBŐVÍTÉS MINŐSÉGJAVÍTÁS ALKALMAZÁSTECHNIKA Saját értékesítés Tiszta kereskedelem Kapcsolt szolgáltatás Know-how, szoftver eladás Üzemesítés, betanítás Oktatás Idegen üzleti kultúra Kapcsolt vállalkozás Pénzügyi szolgáltatás NAGYOBB PIACI MOZGÁSTÉR JOBB ÁRPOZÍCIÓ INNOVÁCIÓS HÚZÓHATÁSOK TEVÉKENYSÉGEK VÁLTOZATOSSÁGA TUDÁSBŐVÍTÉS FOKOZOTT TUDÁSHASZNOSÍTÁS Horizontális diverzifikáció

211 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 21 0 Sávos tervezés ^Legvalószínűbb sáv vMúltbeli tapasztalatok vIsmert új tendenciák ^Szezonális sáv ^Adalékok a sávos tervhez vÚj piaci igények vKonkurensek kivonulása vKiszorulás esélye a piacról vVáratlan helyzetek ^Elérhető legvalószínűbb várbevétel vköltségtömeg vnyereség ^Korrekciók vVolumenhatások vKöltségnövekedés vNormamódosítás vVálasztékhatások vAz ABC elv alkalmazása Varsányi Judit – Üzleti stratégia-üzleti tervezés. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996, 2001.

212 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 21 1 Üzleti tervek készítése ^Az üzleti terv egy üzleti tevékenységet ír le v... annak minden fontosabb működési jellemzőjével, és minden járulékos adatával... v... megszabott időszakra, általában három évre ^Az üzleti terv különféle felhasználóknak szólhat: vA cég felsővezetésének és második vonalának vPotenciális kereskedelmi partnereknek vHitelezőknek vagy tőkéstársaknak mint finanszírozóknak USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

213 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 21 2 Az üzleti tervezés folyamatmodellje Tartalékok terve Krédó, misszió, filozófia Krédó, misszió, filozófia Cégdiagnózis Cégdiagnózis Akciók terve PiacismeretPiacismeret HelyzetelemzésHelyzetelemzés KörnyezetvizsgálatKörnyezetvizsgálat PrognózisokPrognózisok JövedelmezőségJövedelmezőség TőkeforgatásTőkeforgatás InnovációInnováció Piaci célok Likviditási célok Korrekciók Mozgástér Forrás: Varsányi Judit - Üzleti stratégia, üzleti tervezés. Nezmeti Tankönyvkiadó, Bp. 1996.

214 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 21 3 Az üzleti terv célpiramisa Mozgástér Fejlődés Likviditás Forgalom és jövedelmezőség Erőforrások felhasználása és költségei Üzletpolitika, árpolitika, marketing Forrás: Varsányi Judit - Üzleti stratégia-üzleti tervezés. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1996.

215 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 21 4 USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15 Az üzleti terv tartalma ^Az üzleti terv vezetőségi összegzéssel kezdődik, amelyet az érdeklődő olvasó számára tervezett részletes leírás követ ^Az üzleti terv főfejezetei: vPiackutatás/értékelés w A projekt mennyiben tesz eleget a piaci követelményeknek vA jelenlegi piaci helyzet kiaknázására irányuló stratégia w A stratégia végrehajtásának módja: az mennyiben előnyösebb, mint a konkurrencia stratégiája vTermelési terv w A termelés módja, mennyisége, a nyersanyagok beszerzési helye, ára, beszerzendő mennyisége, termelési költségek v........

216 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 21 5 Az üzleti terv tartalma ^..... vSzervezeti terv w Elsődleges személyzet, képességfelmérés, munkaszükséglet és költségek vPénzügyi terv w Piaci, eladási, termelési és más adatok összegzésének segítségével becslést ad a készpénzigényre és a várható készpénzbevételre vÁltalános üzletfejlesztési terv w Lényegi elemek, mérföldkövek, kilépési stratégiák beruházóknak, belsődleges kockázat USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

217 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 21 6 Az üzleti tervet alátámasztó dokumentumok Cash flow elemzés Pénzügyi mérleg Nyereség- veszteség kimutatás Nyereség- veszteség kimutatás Eredeti beruházás A projekt maradó értéke Erőforrások allokációja A projekt cash flow-ja Vállalások listája Értékesítési előrejelzés Piac és versenytársak elemzése Piac és versenytársak elemzése Ô Nettó jelenérték Ô Belső megtérülési ráta Üzleti terv USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

218 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 21 7 A vállalati vagyon elemei ^Dologi vagyonelemek vIngatlanok tulajdonjoga, vBérleti jogok, használati jogok vGépek, berendezések, járművek ^Ingóságok mint forgóeszközök vAnyag, szerszám vFélkész és késztermék-készlet ^Pénzjellegű vagyonelemek vKészpénz vKövetelések, tartozások vEgyéb pénzjellegű vagyon ^Egyéb vagyonelemek vÉrtékpapírok w Kötvény, részvény w Váltó, egyéb értékpapír vVállalati üzletrészek w Részvény, üzletrész vSzellemi jogok és termékek w Találmány, szabadalom w Védjegy w Know-how w Egyéb szellemi termékek Szabó József (2003): Vállalatok, vállalkozások gazdaságtana. Egyetemi jegyzet. Universitas KHT, Győr.

219 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 21 8 A vállalatértékelés indítékai ^A vállalat eladása és vétele ^Tőkeemelés és tőkerészek kibocsátása ^Társtulajdonosok bevonása és kilépése ^Öröklési eljárás, ajándékozás ^Fúziók, vállalatok szétválása, átalakulások ^Hitelek felvétele, és/vagy emelése, hitelbiztosítékok ^A szállítók és/vagy vevők bonitásának megállapítása ^Biztosítási szerződések megkötése ^Szanálási intézkedések, felszámolások stb. Szabó József (2003): Vállalatok, vállalkozások gazdaságtana. Egyetemi jegyzet. Universitas KHT, Győr.

220 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 21 9 USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15 A vállalatértékelés célja ^Eszköz-alapú (dologi) vállalatértékelés vFinanszírozási céllal, a hitelezők informálására vA potenciális vevőkkel folytatandó tárgyalások előkészítésére ^Üzleti értékelés vPotenciális pénzügyi befektetők (portfólió-befektetők) részére vPotenciális szakmai (stratégiai) befektetők informálására vKözforgalomra szánt részvények árának meghatározására vSajáttőke értékének meghatározására

221 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 22 0 USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15 A cégérték három fő típusa ^Könyvszerinti érték ^Méltányos piaci érték ^Felszámolási érték

222 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 22 1 USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15 Eszköz-alapú (dologi) vállalatértékelés ^Finanszírozási céllal, hitelezőkkel és potenciális vevőkkel történő tárgyalások előkészítéséhez vKöltségalapú megközelítés vKözvetlen értékesítési összehasonlítás vBevétel-alapú dologi értékelés ^Sajáttőke értékének meghatározásához vA sajáttőke értéke nem egyenlő az alaptőkével, részvénytőkével vagy a részvény kereskedelmi értékével vA sajáttőke értékét a cégérték és a folyó kötelezettségek különbsége alapján határozhatjuk meg

223 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 22 2 USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15 Üzleti értékelés ^Potenciális pénzügyi vagy szakmai befektetőkkel történő tárgyalások előkészítése ^Közforgalomra szánt részvények árának meghatározása vDiszkontált (leszámítolt) cash-flow (DCF) módszer vEszköz-alapú történő üzleti értékelés vPiaci összehasonlításon alapuló üzleti értékelés ^Az értékelés követelményei vFüggetlen szakemberek vKellő piacismeret és tapasztalat vSzabványos módszerek alkalmazása vAz értékelés hitelessége, hitelesítése

224 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 22 3 ESZKÖZÉRTÉK 0 100 400 200 300 ( - ) 100 200 0( - ) ÜZLETI ÉRTÉK ÁLLÓESZKÖZÖK KISELEJTEZÉSI ÉRTÉKEÁLLÓESZKÖZÖK KÉNYSZERFELSZÁMOLÁSI ÉRTÉKE Smith és Parr nyomán, USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15 Az eszközérték és üzleti érték kapcsolata ESZKÖZÖK ÉS A NYERESÉGES VÁLLALKOZÁS PÓTLÁSI KÖLTSÉGEI MŰKÖDÉS ÜZLETI ÉRTÉKEN A) Veszteséges üzletmenet = kényszerfelszámolás veszélye B) Az üzlet egyenesbe jött, de még mindig veszíthet. Megoldás = szabályszerű felszámolás C) Az üzlet normális nyereségre tesz szert. Az immateriális javak és tárgyi eszközök gazdasági avulása minimális D) Az üzlet rendkívül nyereséges. A tárgyi eszközök és immateriális javak a használati értéket mutatják. A bevételi többletek az üzleti értékben tükröződnek FOLYTONOS HASZNÁLATBAN LÉVŐ ÁLLÓESZKÖZÖK ÉRTÉKE IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKE ÁLLÓESZKÖZÖK SZABÁLYSZERŰ FELSZÁMOLÁSI ÉRTÉKE A VÁLLALAT ÉRTÉKE A D C B

225 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 22 4 Vezetői beszámoló _Termeléstervezés _A leghatékonyabb nyersanyag- felhasználás _Termékösszetevők készítésének vagy vásárlásának megtervezése _A raktárkészlet megfelelő szinten tartása _Az anyag, vagy munka- erőpazarlás elkerülése _A kiadások költségveté- sen belül tartása, és a tervek kivitelezésének biztosítása _Az egyes részlegek költségelemzése _A termelőmunkás hatékonyságának mérése _A részlegvezetők teljesítményének mérése Segíti a vezetést a döntések megtervezésében Segíti a vezetést a vállalkozás irányításában/ ellenőrzésében Segíti a vezetést az eredmények felmérésében USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

226 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 22 5 A hasznos vezetői információ jellemzői ^Tömör vÁttekinthető, szükségtelen tételeket nem tartalmaz ^Pontos vA felhasználónak biztosnak kellene lennie abban, hogy az információ nem tartalmaz hibákat vagy kihagyásokat ^Megfelelően időzített vIdőben kell elkészüljön ahhoz, hogy a döntéshozatalban felhasználható lehessen ^Tömör vÁttekinthető, szükségtelen tételeket nem tartalmaz ^Pontos vA felhasználónak biztosnak kellene lennie abban, hogy az információ nem tartalmaz hibákat vagy kihagyásokat ^Megfelelően időzített vIdőben kell elkészüljön ahhoz, hogy a döntéshozatalban felhasználható lehessen ^Következetes vAz időbeli és a részlegek/üzleti egységek közötti összehasonlítást tegye lehetővé ^Megfelelő vMeg kell felelnie annak a célnak, amire készült ^Költséghatékony vAz információ előállítása ne kerüljön többe, mint a belőle származó előny ^Tárgyilagos vNe legyen benne semmilyen részrehajlás ^Megfelelően irányított vA műveletért felelős személyhez kell eljutnia ^Következetes vAz időbeli és a részlegek/üzleti egységek közötti összehasonlítást tegye lehetővé ^Megfelelő vMeg kell felelnie annak a célnak, amire készült ^Költséghatékony vAz információ előállítása ne kerüljön többe, mint a belőle származó előny ^Tárgyilagos vNe legyen benne semmilyen részrehajlás ^Megfelelően irányított vA műveletért felelős személyhez kell eljutnia USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

227 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 22 6 A teljesítménymérés adatforrásai ^Eredeti kutatások w Vevői visszajelzés w Telefonos felmérés w Közvélemény kutatás w Tanácsadó cégek w Benchmarking ^Belső adatforrások w Könyvtári adatbázisok w Belső elemzések w Belső kiadványok ^Külső adatforrások w Szakmai társaságok w Iparági kiadványok w Iparági jelentések w Szakipari kiadványok w Általános üzleti kiadványok w Szakfolyóiratok w Szemináriumok w Ipari adatfeldolgozó cégek w Ipari szakemberek w Kereskedők w Egyetemek forrásai w Vállalati megfigyelők/elemzők w Hirdetések w Hírlevelek USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

228 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 22 7 USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15 A vezetői értékelés fő mutatói Fő mutatószámok a menedzsment számára: vAz általános működési teljesítmény elemzéséhez: w Bruttó nyereség w Profitráta vAz általános jövedelmezőség elemzéséhez: w Eszközmegtérülés vA források felhasználásának elemzéséhez w Eszközforgalom w Készletforgalom w Napi kintlévőségek

229 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 22 8 USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15 A tulajdonosi, hitelezői értékelés fő mutatói ^Fő mutatószámok a tulajdonos számára vA teljes jövedelmezőség elemzéséhez: w A teljes tiszta vagyon hozama w A közös tőke hozama ^Fő mutatószámok a hitelezők számára vA hitelképesség elemzéséhez: w Forgóeszközfedezeti mutató w Likviditási gyorsráta vA pénzügyi helyzet elemzéséhez w Adósság és aktívák aránya w Adósság és tőkésítés aránya w Adósság és befektetett tőke aránya vAz adósságtörlesztési képesség elemzése: w Kamatfedezet w Egyéb terhek fedezete

230 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 22 9 Cégteljesítmény-mutatók Matula Miklós „Ariadné” modelljében ^Cégmutatók szerepe vAz ortogonalitás elve = egymással okozati kapcs-ban nem álló mutatók képezzék a cégteljesítmény értékelésének alapját vAjánlott mutatószám-rendszer ^Vállalati sikermutató vS = Nyereségtömeg/Cégvagyon elméleti kamathozama ^Nyereségtömeget alakító tényezők = üzemi és pzü eredmény ^Sikermutatót alakító tényezők vPiaci hatékonyság és elméleti kamathozam viszonya vLikviditási hatékonyság és elméleti kamathozam viszonya vVevőállomány kamatvesztesége ^Léthorizont-mutató vAz a belátható időtartam, ameddig a belátható bevételek és likviditási tartalékok fedezik a belátható kiadásokat ^Cégmutatók szerepe vAz ortogonalitás elve = egymással okozati kapcs-ban nem álló mutatók képezzék a cégteljesítmény értékelésének alapját vAjánlott mutatószám-rendszer ^Vállalati sikermutató vS = Nyereségtömeg/Cégvagyon elméleti kamathozama ^Nyereségtömeget alakító tényezők = üzemi és pzü eredmény ^Sikermutatót alakító tényezők vPiaci hatékonyság és elméleti kamathozam viszonya vLikviditási hatékonyság és elméleti kamathozam viszonya vVevőállomány kamatvesztesége ^Léthorizont-mutató vAz a belátható időtartam, ameddig a belátható bevételek és likviditási tartalékok fedezik a belátható kiadásokat Forrás: Matula Miklós: Dinamikus számvitel és stratégiai vezetés. Nemzeti Tkk. Bp. 1997. 123-134.o.

231 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 23 0 Forrás: Matula Miklós: Dinamikus számvitel és stratégiai vezetés. Nemzeti Tkk. Bp. 1997. 123-134.o. Az Ariadné modell ajánlott mutatói ^Leképezési mutatók w Megoszlási mutatók w Transzformációs mutatók w Aránymutatók w Összegző mutatók w Átlagmutatók = tematikus, hónapsoros, intervallumos átlagok w Eloszlási mutatók = spektrális eloszlás, cégsoros eloszlás w Változásmutatók w Trendmutatók = időszaki, idősoros szelektív és állapottrendek ^Generatív mutatók vHagyományos mutatók w Piaci, jövedelmezőségi, hatékonysági mutatók w Vagyonstruktúra-mutatók w Likviditási, finanszírozási, világbanki mutatók vFüggvénymutatók

232 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 23 1 Varsányi Judit-Virág Miklós: Cégstratégiák piaci, pénzügyi megalapozása. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1997. A pénzügyi cégminősítés főbb tényezői ^A cég életképességének és fejlődőképességének aktuális mutatói w A pénzügyi egyensúly mutatói és időfüggvényei, w A cég pénzellátottságának jellemzői, w Az eladósodottság mérőszámai, w Hitelképesség és számszerű garanciái ^A pénzügyi helyzetet hosszú távon befolyásoló tényezők w A kínálkozó innovációs alternatívák finanszírozási igénye, w Az önfinanszírozó kapacitás fejlesztésre fordítható hányada, w Az innováció idegen finanszírozási alternatívái, forrásai és feltételei.

233 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 23 2 Ha az eszközmegtérülést (ROA) vesszük fő mérőszámként, akkor a DuPont modellt az alábbi egyenlet kiterjesztésével állíthatjuk fel: A pénzügyi teljesítmény modellezése ROA = Nettó profit Eszközök = Nettó profit Értékesítés Eszközök x (Értékesítés - Összköltség - Adók) Értékesítés (Forgóeszközök + Állóeszközök + Egyéb eszközök) x = USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15 Ez az egyenlet továbbfejthető a következő oldalon felvázolt modell elkészítéséhez. A baloldali inputok a mérlegből és a bevételi kimutatásból kerültek a modellbe, vagy a vezetés feltételezéseit, elképzeléseit tükrözik a vállalat jövőbeni működésének alternatíváiról Minden más tételt a modell fenti egyenlete alapján kell kalkulálni

234 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 23 3 Eszközforgalom} (Egyenlet = Értékesítésböl származó bevételek/Eszközök) } } } } } } } } } } } } } } } } } Értékesítésböl származó bevételek } } } } } } } } } } } } } } } } } Eszközök összesen} (Egyenlet = Álló + forgóeszközök)} }Eszközmegtérülés } (Egyenlet = Eszközforgalom x Profitráta) } } } } } } } } } } } } } } } } } } Profitráta} (Egyenlet = Nettó bevétel/Értekesítésböl származó bevételek) } } USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15 A DuPont modell vázlata } } } Nem anyagi jellegü állóeszközök } } } } } } } }Állóeszközök } } (Egyenlet = Tételek összesen) Anyagi jellegü állóeszközök Hosszú távú beruházások } } } } }} }} }} } }} }} }} }} }} }} } Forgóeszközök } } (Egyenlet = Tételek összesen ) } } } } Tőkemódosítások Készletek Kintlévőségek Rövidtávú beruházások Készpénz + halasztott költségek Nettó bevétel (Egyenlet = Értekesítésböl származó bevételek - Összköltség) } } } Értékesítés bevételei } } } } } } } } } } } Összköltség } } (Egyenlet = Tételek összesen) } }} } } } } } } } } } } }} }} Közvetlen anyagköltségek Bérek, fizetések Amortizáció Finanszírozási költségek Egyéb költségek } } } } } } } } } } } } } Értékesítés bevételei

235 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 23 4 A Balanced Scorecard rendszere ^A BSC a cégteljesítmény szintetikus értékelésének több szempontú eszköze vPiaci, vevőköri nézőpont w Részarány, stabilitás, árpozíció, vevők megtartása, új vevők megszerzése w Vevőjövedelmezőség, vevőelégedettség, lojalitás vGazdasági-pénzügyi nézőpont w Forgalom, költségek, hozzáadott érték w Jövedelmezőség, termelékenység, tőkemegtérülés vMűködési nézőpont w Vezetők kvalitása, vezetési stílus, döntésminőség w Irányíthatóság, rugalmasság, likviditás vCégtanulási, fejlődési nézőpont w Munkatársak elégedettsége, termelékenység, lojalitás vStrukturális és stratégiai nézőpont w Tevékenységek versenyképessége, fejlesztések eredményessége stb. ^A modell hasznosítása Kaplan-Norton: Balanced Scorecard. KJK-IFUA, Bp. 1998. 206-208.o.

236 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 23 5 Kaplan-Norton: Balanced Scorecard. KJK-IFUA, Bp. 1998. 206-208.o. Szellemi erőforrások kínálta új lehetőségek Előnyösebb fogyasztói kapcsolatok Meglévő lojalitás fenntartása, kihasználása, erősítése Új fogyasztói szegmentek megcélzása, eredményes kiszolgálása Célszegmentek igényeihez illeszkedő innovatív termékek, szolgáltatások bevezetése Egyedi, kiváló termékek kialakítása olcsón, rövid átfutással Az alkalmazottak képességeinek maximális hasznosítása az üzleti folyamatok, minőség és reagálási idő érdekében Modern IT, adatbázisok és rendszerek kiépítése Előnyösebb fogyasztói kapcsolatok Meglévő lojalitás fenntartása, kihasználása, erősítése Új fogyasztói szegmentek megcélzása, eredményes kiszolgálása Célszegmentek igényeihez illeszkedő innovatív termékek, szolgáltatások bevezetése Egyedi, kiváló termékek kialakítása olcsón, rövid átfutással Az alkalmazottak képességeinek maximális hasznosítása az üzleti folyamatok, minőség és reagálási idő érdekében Modern IT, adatbázisok és rendszerek kiépítése BSC indíték = verseny az információs korszakban Törekvés az erőforrások hatékonyabb elosztására Pénzügyi alapú ellenőrzési rendszerek sikere, majd kudarca Korábbi alapfeltevések elavulása Új versenykövetelmény: a nem anyagi javak hatékonyabb hasznosítása

237 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 23 6 Kaplan-Norton: Balanced Scorecard. KJK-IFUA, Bp. 1998. 206-208.o. Példák vevői BSC-mutatókra Megrendelések visszaigazolása elektronikus úton, a megrendelés napján Vevőreklamációk kezelésének egyszerűsítése, gyorsítása Termékmódosítás egy kulcsvevő megváltozott igényeinek megfelelően Vegyitermék hatóanyag-tartalmának emelése áremelés nélkül Gyártott termelőberendezés működőképességének javítása A vevői nézőpont szerepe ^Piaci szegmentek, fogyasztók azonosítása ^Célpiacok versenyviszonyainak felmérése ^Fogyasztói lojalitás növelése = piacmegtartás, piacbővítés vFogyasztói elégedettségi index, lojalitás jellege, mértéke vMegnyert és megtartott fogyasztók száma vFogyasztói csoportok jövedelmezősége vPiaci részesedés, adott szegment részesedése az összfogyasztásból stb.

238 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 23 7 Kaplan-Norton: Balanced Scorecard. KJK-IFUA, Bp. 1998. 206-208.o. Példák pénzügyi BSC-mutatókra Részványárfolyam megkétszereződése adott időszak során Befektetett tőke 40%-os növekedése Árbevétel 50%-os emelkedése A mai vevők keresletnövekedését 30%-kal meghaladó forgalomnövekedés A pénzügyi nézőpont szerepe ^Múltbeli események gazdasági következményeinek mérése ^A stratégia felülvizsgálata a jövedelmezőség szemszögéből vMűködőtőke hozama, hozzáadott érték vÁrbevétel, készpénzteremtő képesség stb.)

239 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 23 8 Kaplan-Norton: Balanced Scorecard. KJK-IFUA, Bp. 1998. 206-208.o. Példák működési BSC-mutatókra Termelési költségek csökkentése ésszerű anyagmozgatással Rendelésteljesítések átfutási idejének 30%-os csökkentése Szűk termelési keresztmetszet feloldása Hibaarány csökkentése Termékfejlesztési ciklus lerövidítése Minőségfejlesztés új anyagvizsgáló eljárással Hibás termékek szakszerű javítása Alkalmazottak képességfejlesztése A működési nézőpont szerepe ^Értékképzés a célpiac megnyeréséhez, megtartásához ^Megfelelés a tulajdonos pénzügyi elvárásainak ^Értéklánc-elemek összehangolása a piaccal és egymással vInnovációs folyamat = tervezés, fejlesztés vEllátási lánc = marketing, előállítás, értékesítés, utógondozás ^Értéklánc-szakaszok hosszának szerepe a teljesítményben vPl. hosszú innováció, szabadalmi védettség, gyors értékesítés

240 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 23 9 Kaplan-Norton: Balanced Scorecard. KJK-IFUA, Bp. 1998. 206-208.o. Példák a tanulási mutatókra Alkalmazottak továbbképzése = adott tudásszint elérése Információs rendszerek jobb használhatósága Új termék, szolgáltatás kifejlesztése Új munkamódszerek elsajátítása Új berendezés üzembeállítása határidő előtt 2 hónappal, stb. A tanulási és fejlődési nézőpont szerepe ^Stratégiai források (emberek, rendszerek, eljárások) azonosítása vA jelen és a jövő forrásainak megkülönböztetése vA jövőben szükséges források meghatározása, megteremtése ^Az átfogó és egyedi értékteremtő képesség fokozása!

241 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 24 0 Kaplan-Norton: Balanced Scorecard. KJK-IFUA, Bp. 1998. 206-208.o. Befektetések BSC-alapon ^Befektetés a továbbképzésbe vAlkalmazotti képességek, képzettség, elégedettség vFluktuációs ráta alakulása vÜzletspecifikus képességek ^Befektetés az információtechnológiába vIT alkalmassága valós idejű, pontos, lényeges informálásra (vevőkről, működésről) ^Szervezeti eljárások és működés javítása vSzervezet alkalmassága a kritikus vevők megtartására vSikertényezők és az érdekeltségi rendszer összhangja vVállalati döntések mechanizmusának minősége éles versenyben, stb.

242 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 24 1


Letölteni ppt "SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK Vállalati gazdaságtan - Prezentáció - Készült Szabó József (2003):"

Hasonló előadás


Google Hirdetések