Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Általános forgalmi adó 2012. 2011. évi XXXV. törvény 2011. évi XCVI. törvény 2011. évi LVII. törvény 2011. évi CXXIII. törvény 2011. évi CLVI. törvény.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Általános forgalmi adó 2012. 2011. évi XXXV. törvény 2011. évi XCVI. törvény 2011. évi LVII. törvény 2011. évi CXXIII. törvény 2011. évi CLVI. törvény."— Előadás másolata:

1 Általános forgalmi adó 2012

2 2011. évi XXXV. törvény 2011. évi XCVI. törvény 2011. évi LVII. törvény 2011. évi CXXIII. törvény 2011. évi CLVI. törvény - MK 140. szám Hatály: 2012. január 1.

3 TÉMÁK Adómérték Közhatalmi tevékenység Megszűnés jogutódlással Közösségi ügyletek, Adófizetési kötelezettség Adóalap csökkenés, adólevonás, Fordított adózás, számlázás Tárgyi eszköz, mezőgazdasági tevékenység

4 Adómérték Áfa kulcs: 25 % 27 % (21,26 %), 18 %, 5 % - hangszeres élő zenei szolgáltatás vendéglátóhely, zártkörű családi, baráti rendezvény, belépő díj nélküli zenés, táncos rendezvény 2011. április 12-től Azon ügyletekre, amelyek adókötelezettsége 2011. december 31-e után keletkezik

5 Adómérték Főszabály: a teljesítéskor érvényes adómérték! Kivéve: –Termék Közösségen belüli beszerzés –Előleg fizetés –Belföldi fordított adózás a fizetendő adó megállapításakor érvényes adómérték

6 Adómérték Nettó elszámolás: 15m Ft + áfa Előleg számla: 2011. november 15. 1. Előleg5 000 eFt 2. Előleg áfája (25%)(5 000 x 0,2)= 1 000 eFt Végszámla: 2012. január 15-én: 3. Nettó vételár15 000 eFt 4. Árhátralék15 000 e – 4 000 e = 11 000 eFt 5. Árhátralék áfája (27%)11 000 e x 0,27 = 2 970 eFt 6. Fizetendő hátralék11 000 e + 2 970 e = 13 970 eFt 7. Bruttó vételár15 000e+1 000e+2 970e=18 970 eFt 8. Áfa összesen1 000e+2 970e = 3 970 eFt

7 Adómérték Bruttó elszámolás: 18 750 eFt Előlegszámla: 2011. november 15-én: 1. Előleg5 000 eFt 2. Előleg áfája (25%)1 000 eFt Végszámla 2012. január 15-én: 3. Bruttó vételár18 750 eFt 4. Árhátralék18 750e - 5 000e=13 750 eFt 5. Árhátralék áfája (27%)13 750e x 0,2126 = 2 923,25 eFt 6. Fizetendő hátralék13 750 eFt 7. Nettó vételár18 750e-1 000e-2 923,25e=14 826,75 eFt 8. Áfa összesen1 000e + 2 923 250 = 3 923 250 Ft

8 Adómérték Időszaki elszámolásokra – átmeneti rendelkezés –25 % - fizetési határidő 2011. december 15. –25 % - elszámolási időszak 2011. dec. 1 - 2011. dec. 31. ellenérték megtérítése – 2012. január 10. –27 % - elszámolási időszak 2012. jan. – ellenérték megtérítése 2012. jan. –25/27 % - elszámolási időszak 2011. dec. – 2012. jan. ellenérték megtérítése 2012. jan. 2011. decemberi - 25 % 2012. januári - 27 %

9 Adómérték – EVA alanyoknál 58. §. szerinti ügylet esetén 2011. dec. könyvelési díj, számlát kiállítja, fizetési határidő 2012. jan., 2011. évben nem kerül kiegyenlítésre 2012. évre is eva alany marad: elszámolás időszak befejeződik 2011. évben: –Bevételi nyt: időszak dec, fiz hi: jan áfa: 25 % 2012. évi eva bevétel – 37 % –Számviteli tv.: áfa - 25 % 2011. évi eva bevétel – 30 %

10 Adómérték – EVA alanyoknál Elszámolási időszak áthúzódik 2012. évre: időszak: 2011. dec. - 2012. jan. fizetési határidő: 2012. jan. –Bevételi nyt: időszak dec-jan, fiz hi: jan decemberre - áfa 25 % január - áfa 27 % 2012. évi eva bevétel – 37 % –Számviteli tv.: áfa - 25 % (időbeli elhatárolás) 2011. évi eva bevétel – 30 % - 27 % 2012. évi eva alap – 37 %

11 Adómérték – EVA alanyoknál 2012. évre EVA megszűnik TAO alany lesz elszámolás időszak befejeződik 2011. évben: –Bevételi nyt: időszak dec, fiz hi: jan áfa: 25 % 2011. évi eva bevétel – 30 % 2012. évben – áfa 0 –Számviteli tv.: áfa - 25 % 2011. évi eva bevétel – 30 % 2012. évben - áfa 0

12 Adómérték – EVA alanyoknál Elszámolási időszak áthúzódik 2012. évre: időszak: 2011. dec. - 2012. jan. fizetési határidő: 2012. jan. –Bevételi nyt: időszak dec-jan, fiz hi: jan decemberre - áfa 25 % január - áfa 27 % 2011. évi eva bevétel – 30 % –Számviteli tv.: áfa - 25 % (időbeli elhatárolás) 2011. évi eva bevétel – 30 % - 27 % 2012. évi TAO bevétel (nettó) elhatárolás feloldása miatt - áfa 27 %

13 Közhatalmi tevékenység Közhatalmi tevékenység: közreműködő szervezek európai uniós és egyéb nemzetközi források felhasználásának lebonyolításával kapcsolatos tevékenység Nem feltétele: létesítő okirat utaljon Kikerül a törvényből: a ptk államigazgatási jogkörben okozott kárért való felelősségről szóló 349. §

14 Megszűnés jogutódlással Hatály: 2011. július 15-től Egyéni vállalkozó egyéni céggé történő „átalakulás” Gazdaságátadási támogatás fejében átadó mezőgazdasági termelő, átvevő a közeli hozzátartozó Költségvetési szerv államháztartási törvény szerinti átalakulása Áfa fizetési kötelezettségtől mentesülés 2010. január 1-től alkalmazható

15 Közösségi ügyletek Láncügylet – közbenső vevőként fuvarozó dönt 2. számla I  SLO 1. számla   3. számla HU HR Közösségi szolgáltatás, 3. országból – igénybevevő az adófizető előleg – adófizetés kötelezettség!!!!!!! jóváírása, kézhezvétele (2012. jan.1-től) adót nem tartalmaz, levonható, összesítő jelentés!!! Mikor:számlán szereplő időpont vagy pénzintézeti terhelés Áru mozgása

16 Számla korrekció Nem kell önellenőrizni: –Tévesen magasabb ellenértéket számláztak csökken az áfa kulcs – 25 % mentes –Teljesítés hiánya miatt az előleg részben vagy egészben visszafizetik –Kiállított számlát módosítani kell –Fizetendő adó csökken, de nem az adóalap csökkenése miatt Aktuális adóbevallásba

17 Adólevonás Levonható: személygépkocsi és más jármű bérbeadása, üzleti használat arányában 2011. dec. 31. után elszámolási időszaktól Levonási jog elévülési időn belül bármikor gyakorolható Negatív adó elévülési időn belül görgethető 2011. dec. 31. után elszámolási időszaktól Visszaigénylésnek nem feltétele a kifizetettség

18 Fordított adózás A köre nem bővül Az adóhatóságnak tájékoztatási kötelezettsége ingatlant értékesítő adóalany élt-e és milyen terjedelemben az adófizetés választásának lehetőségével Az adóhatóság ezen tájékoztatási kötelezettségének a honlapon történő közzététellel tesz eleget

19 Számlázás Az adóalany akkor is köteles számlát adni –Adóalany belföldön kívül is letelepedett –Ügylet teljesítésével legközvetlenebbül a belföldi székhely vagy állandó telephely érintett Elektronikus számlázás –EDI rendszerben történő elektronikus számlázás –elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátott elektronikus számlázás számlabefogadó beleegyezését, kivéve, ha jogszabályilag kötelező

20 Pénztárgép, taxaméter A gépi nyugta- és/vagy számlaadásra szolgáló pénztárgépet és taxamétert legkésőbb 2012. február 29-ig az arra jogosított szervizzel át kell állíttatni Az adóalany az átállításig kézi kibocsátású nyugtát, számlát kell használjon

21 Tárgyi eszközök Tárgyi eszköz figyelési időszak alatti korrekció: –Azokra az évekre kell számolni, amikor a tárgyi eszköz a naptári év teljes időszaka alatt az adóalany rendeltetésszerű használatában van –A korrekciót egységesen a naptári év utolsó adó- megállapítási időszakában kell elvégezni az adott naptári évre számított levonási hányados alapján 2011.dec.31-e után használatba vett tárgyi eszk-re Régi eszközökre is alkalmazhatja – adó nyilvánt-ba rögzíteni, önellenőrzés - pótlékmentesen

22 Mezőgazdasági tevékenység Mezőgazdasági tevékenységet meghatározó részben folytató adóalany: –Mezőgazdasági tevékenységen kívüli tevékenységből származó bevétele ≤ alanyi adómentesség értékhatár –Mezőgazdasági tevékenységből származó bevétele - egyéb tevékenységből származó bevétele

23 Bevallási kötelezettség Speciális adóalanyok –Közösségi ügyletben vesz részt összesítő nyilatkozat –Fizetendő adójuk van bevallás –Ellenőrzési összhang megteremtése összesítő nyilatkozat + bevallás

24 Sorozatjelleg Lakóterület besorolású építési telkek (telekrészek), Telekmegosztással Egyazon építési telekből (telekrészből) alakítottak ki Sorozat jelleg darabszámba – darabszámtól függetlenül – egy építési telekként (telekrészként) számítanak bele

25 Köszönöm a figyelmet! www.nav.gov.hu


Letölteni ppt "Általános forgalmi adó 2012. 2011. évi XXXV. törvény 2011. évi XCVI. törvény 2011. évi LVII. törvény 2011. évi CXXIII. törvény 2011. évi CLVI. törvény."

Hasonló előadás


Google Hirdetések