Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hetedik előadás. A kisiskoláskor Kötelező irodalom Szemelvények:Szemelvények: Középső gyermekkor 117-156. oldal Középső gyermekkor 117-156. oldal.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hetedik előadás. A kisiskoláskor Kötelező irodalom Szemelvények:Szemelvények: Középső gyermekkor 117-156. oldal Középső gyermekkor 117-156. oldal."— Előadás másolata:

1 Hetedik előadás

2 A kisiskoláskor

3 Kötelező irodalom Szemelvények:Szemelvények: Középső gyermekkor 117-156. oldal Középső gyermekkor 117-156. oldal

4 Ajánlott irodalom:

5 Szomatikus jellemzők: az első alakváltozás kora, arányos testalkat, előrehaladott myelinizáció, a serkentés és gátlás egyensúlyba kerül, megteremtődik a finommozgások szabályozásának az idegi feltétele.

6 Érzékelés, észlelés: az érzékszervek érzékenysége megnő, a szinkretizmus felszámolódik, kialakul az analitikus, elemző észlelés, lehetővé válik a szempontok szerinti, tudatosan irányított megfigyelés, az önálló megfigyelés érzelem és érdeklődésvezérelt, a megismerést az első jelzőrendszer túlsúlya jellemzi.

7 Észlelésében megjelenik a többszempontúság, érti az egyszerűbb összefüggéseket. Térészlelése: decentrált. Időészlelése : egyre inkább a mért időhöz kapcsolódik. Mozgásészlelése: többszempontú viszonyításra képes.

8 Emlékezet: mechanikus bevésés, a megőrzés időtartama megnő, a felidézés szószerinti, rohamosan bővül a szóemlékezet, a megértés másodlagos, a késleltetett felidézés eredményesebb (reminiszcencia).

9 Képzelet: elsősorban reproduktív jellegű,elsősorban reproduktív jellegű, a külső irányítás miatt az alkotó képzelet átmenetileg visszafogott,a külső irányítás miatt az alkotó képzelet átmenetileg visszafogott, tartalmában a mese és a valóság szétválik,tartalmában a mese és a valóság szétválik, az elképzelésben egyre nagyobb szerepet kap a realitás.az elképzelésben egyre nagyobb szerepet kap a realitás.

10 Gondolkodás szemlélethez kötött, konkrét fogalmi, az iskola konkrét tudományos fogalmakat alapoz, a lényegmegragadást a képiség és az érzelmi színezet akadályozza, egyre gyakoribbak az általánosítások.

11 A fogalom-meghatározás fejlődése funkció szerint: amit megiszunk,funkció szerint: amit megiszunk, tágabb fogalom alá rendelés: egy folyadék,tágabb fogalom alá rendelés: egy folyadék, a lényeges jegyek összefoglalása: a víz színtelen, szagtalan, átlátszó folyadék, az élet nélkülözhetetlen feltétele.a lényeges jegyek összefoglalása: a víz színtelen, szagtalan, átlátszó folyadék, az élet nélkülözhetetlen feltétele.

12 A fogalmak csoportokba szerveződnek: háziállat macska: emlős ragadozó Érti az összefüggéseket, pontosan használja a tanult kifejezéseket.

13 A fogalomcsoportok egyre biztosabbak: zöldség - ami hasonló (répa, petrezselyem, de a tök nem), zöldség - a konyhakert termései (retek, káposzta padlizsán, vagy tojásgyümölcs), zöldség - ami a lényege (egészséges növényi táplálékunk) zöldségféle - minden főzeléknek, salátának, ételízesítőnek használt növény gyümölcs - növényi termés, amit általában nyersen fogyasztunk (alma, körte, dió, de a tojásgyümölcs nem tartozik ide)

14 Következtetései, ítéletei tapasztalatának gyakran téves általánosításai a fa könnyű és úszik a vizen, a vas nehéz és elmerül a vízben, hajót vasból azért nem lehet készíteni, mert a vas nehéz, a konzervdoboz azért nem merül el, mert az könnyű vas, vagyis pléh (nem igazi vas), az összefüggés lényegét majd később Archimédesz törvényéből érti meg.

15 Következtetései jellemzően deduktív típusúak: A fa könnyű. Ami fából van, az úszik a vizen. Ha azt akarom, hogy valami ússzon a vizen, azt fából kell készíteni. A hajók tehát ezért fából készülnek.

16 Az okságot gyakran saját tapasztalatával, ennek hiányában meseszerű elemekkel magyarázza: azért dörög az ég, mert eső lesz, azért dörög, mert a felhők összeütköznek, azért dörög, mert kugliznak az angyalok.

17 Az ok - okozati összefüggés felismerése fokozatosan jut el a lényegig: azért kell házi feladatot készíteni, mert tanító néni mondta,azért kell házi feladatot készíteni, mert tanító néni mondta, azért kell házi feladatot készíteni, mert holnap számtan óránk lesz,azért kell házi feladatot készíteni, mert holnap számtan óránk lesz, azért van házi feladat, hogy a megoldásokat begyakoroljam,azért van házi feladat, hogy a megoldásokat begyakoroljam, azért kell házi feladatban is begyakorolni a feladatmegoldást, hogy megtanuljam, tudjam a leckét.azért kell házi feladatban is begyakorolni a feladatmegoldást, hogy megtanuljam, tudjam a leckét.

18 Köszönöm a figyelmüket! (A következő előadáson folytatjuk!)

19 Nyolcadik előadás

20 Kötelező irodalom Szemelvények: Az erkölcsi fejlődés 133-141. oldal, A szocializáció jellegzetességei 142-156. oldal

21 Ajánlott irodalom:

22 A kisiskolás érzelmei: egyre inkább az akarat szabályozása alá kerülnek,egyre inkább az akarat szabályozása alá kerülnek, kiegyensúlyozott időszak,kiegyensúlyozott időszak, gyakoriak az ambivalens érzelmek,gyakoriak az ambivalens érzelmek, helyzethez igazodó intenzív átélés, adekvát kifejezés,helyzethez igazodó intenzív átélés, adekvát kifejezés, nem jellemzőek a tartós érzelmek (harag, rokonszenv, ellenszenv),nem jellemzőek a tartós érzelmek (harag, rokonszenv, ellenszenv), jelen vannak a magasabbrendű érzelmek.jelen vannak a magasabbrendű érzelmek.

23 Erkölcsi érzelmek: már megértett erkölcsi normához kapcsolódnak, egyre jellemzőbb lesz az elvárásoknak való megfelelés, az érzelmek cselekvésszabályozó erővé válnak (feladattudat, kötelességérzet), megjelenik az erkölcsi helyzetek elmzése.

24 Az erkölcsi fejődés Kohlberg szerint: prekonvencionális erkölcs (jó cselekedet az, amit mások annak tartanak) konvencionális erkölcs (az a jó gyerek aki betartja a szabályokat), posztkonvencionális erkölcs (a jó cselekedet értékvezérelt, pl. becsületesség ).

25 Esztétikai érzelem forrása a tartalom, megtanulja a valóság elemeit szépként értelmezni (megérti miért szép?), fenntartás nélkül átveszi a felnőtt esztétikai értékeit, azt tartja szépnek, amit a felnőtt is szépnek tart.

26 Intellektuális érzelmek a tanulási tevékenységhez kapcsolódnak,a tanulási tevékenységhez kapcsolódnak, fontossá válik a sikerélmény, amely a tanulás hajtóereje lesz,fontossá válik a sikerélmény, amely a tanulás hajtóereje lesz, a kíváncsiság fokozódik, alaposabb elemzésre indít,a kíváncsiság fokozódik, alaposabb elemzésre indít, az eredményes értelmi tevékenység további erőpróbákra késztet (versenyek).az eredményes értelmi tevékenység további erőpróbákra késztet (versenyek).

27 Akarat az iskolai tanulás valódi akarati cselekvést feltételez,az iskolai tanulás valódi akarati cselekvést feltételez, rövid idejű célkitűzések, de céljai inkább másoktól származnak, a motívumok harca érzelemvezérelt, döntéseiben befolyásolható, a cselekvésgondolat jelentőségét nehezen ismeri fel, végrehajtásában irányításra, biztatásra, ellenőrzésre szorul.

28 Társaskapcsolatok: szülő-gyermek viszony,szülő-gyermek viszony, kortárskapcsolatok, fiúk-lányok viszonya,kortárskapcsolatok, fiúk-lányok viszonya, tanár-diák kapcsolat, az iskolára vonatkozó attitűd alakulása.tanár-diák kapcsolat, az iskolára vonatkozó attitűd alakulása.

29 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "Hetedik előadás. A kisiskoláskor Kötelező irodalom Szemelvények:Szemelvények: Középső gyermekkor 117-156. oldal Középső gyermekkor 117-156. oldal."

Hasonló előadás


Google Hirdetések