Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az óvodáskorú gyermek. Fejlődés Öröklés Érés (biológiai program). A gyermek első éveiben jelentősebb Tanulás (kölcsönhatás a környezettel). Anyanyelv.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az óvodáskorú gyermek. Fejlődés Öröklés Érés (biológiai program). A gyermek első éveiben jelentősebb Tanulás (kölcsönhatás a környezettel). Anyanyelv."— Előadás másolata:

1 Az óvodáskorú gyermek

2 Fejlődés Öröklés Érés (biológiai program). A gyermek első éveiben jelentősebb Tanulás (kölcsönhatás a környezettel). Anyanyelv elsajátítása után veszi át a vezető szerepet. Fejlődés: spirálszerű, szakaszos folyamat

3 Fejlődési szakaszok Méhen belüli fejlődés Csecsemőkor Kisgyerekkor Óvodáskor Iskoláskor Serdülőkor Ifjúkor Felnőttkor időskor

4 Fiziológiai és pszichikai fejlődés üteme eltér A különböző pszichikus funkciók fejlődési üteme is eltér ▼ Koegzisztencia törvénye ( túlterhelés elkerüléséért) Átmenetek, átfedések a szakaszok között

5 Testi sajátosságok Óvodáskor vége: első alakváltás Csontrendszer: megerősödőben, porcos szövetek ! Helyes testtartás! Izomrendszer: összerendezettebb mozgások, finomodó mozgások – írás! Még ellenjavallt.

6 Idegrendszer: –Idegsejt-csoportok differenciálódása –Mielinizáció –Agytömeg 6 éves korra szinte eléri a felnőttét: nagy oxigén-igény –Serkentés-gátlás → nagy mozgásigény, szabad levegőn

7 Testséma kialakulása (testi én-kép) –Tapintásos, vizuális, motoros, viszceroceptív úton Ritmusérzék fejlődése (ritmus: időbeli tagolódás mozgásban, énekben, beszédben, belső ritmus) Egyensúlyérzék alakulása

8 Feladataink az óvodáskorú gyermek testi fejlesztésével kapcsolatban Mozgásigény kielégítése Pihenés biztosítása Helyes táplálkozás Tisztaság Egészségmegőrzés

9 Érzelmi sajátosságok Egyéni és társas érzelmek összekapcsoltan Alapérzelmek vagy elsődleges érzelmek (már csecsemőkorban is) –Alapszükségletek kielégítettségének mértékével függenek össze (harag, düh, elégedettség, félelem, szorongás, kíváncsiság, öröm) Óvodáskorban: másodlagos érzelmek (a társas lét következményeként) –Pl. Büszkeség, szégyen, zavar, bűntudat, irigység, empátia

10 Érzelmek kontrollálása (nyelvi átfordítás is) Késleltetés képességének alakulása Akadálytűrő képesség Negatív, kellemetlen feszültségek leküzdése, tűrése Érzelmi intelligencia (EQ) –Saját érzelmek felismerése, adekvát kifejezése –Az érzelmek kifejezése különböző módozatainak megismerése (felnőtt minta, interakció gyerekkel, szerepjáték)

11 MESE (népmese!) – érzelmek átélésének terepe Mások érzelmeinek felismerése Együttérzés képessége

12 Társas viselkedés Egyszerű erkölcsi szabályok alapján Erkölcsi heteronómia Érzelmileg terhelt helyzetben: –Feltétlen engedelmeskedés vagy –Nyílt ellenszegülés Óvodáskor végén: belsővé vált szabályok, lelkiismereti működés

13 Agresszivitás –Nem minden fajtája destruktív (meggondolatlanság, türelmetlenség) –Valódi agresszivitás: tudja, hogy mi a viselkedésének következménye a másikra nézve –Instrumentális agresszió (vminek a megszerzéséért) –Kapcsolati agresszió („nem leszek a barátod”) –Verbális agresszió (csúfolódás, fenyegetés) –Indirekt agresszió (a célszemély holmiját rongálja)

14 Proszociális viselkedés: támogatás, együttműködés, segítségnyújtás, részvét

15 Értelmi fejlődés sajátosságai Érzékelés, észlelés –Globális észlelés – szinkretizmus –Helyes alaklátás: 6/7 éves korban (Bender- próba) –Írás/olvasás tanuláshoz: egyszerre észlelni a szót, mint egészet, és differenciáltan: a hangokat, betűket –Színfelismerés –Térészlelés, téri tájékozódás (9. évben lesz biztonságos) –Időészlelés – személyes élményhez kötődik

16 A figyelem –Önkéntelen jellegű –Elterelhető –Nagy eltérések gyermekenként Emlékezet –Inkább az önkéntelen, mint a szándékos –Szóbeli emlékezet kezdetben cselekvésbe ágyazottan (pl ritmikus testmozgás) –Helyzetek, szövegek érzelmi telítettsége is segíti az emlékezést –Vizuális emlékezet jobban működik, mint a verbális → szemléltetés

17 Tanulás: latens, játékban Gondolkodás: az óvis gyermek nem hibásan, hanem másképp gondolkodik, mint a felnőtt Piaget: asszimiláció és akkomodáció (a 2 egyensúlya: adaptáció) Óvisnál túlsúlyban: asszimiláció („mondjuk, hogy”, „tegyünk úgy, mintha” játékok

18 Gondolkodás formai oldala –Énközpontúság (egocentrizmus) – a gyermek „én”-je fokozatosan leválik a külvilágról –Képszerűség –Előfogalmak szakasza (tapadás az egyedihez, nincs általánosítás) –Nincs elvonatkoztatási képesség (ami van, abban uralkodó az érzelmi szempont) –Intuitív jelleg –Egyszempontúság

19 –Valóság és képzelet közti határok elmosódottak A gondolkodás tartalmi oldala. A gyermeki világkép –Világkép: a világ jelenségeit magyarázó elvek rendszere (értékelésmentes) –Artificializmus –Finalizmus (pl eszünk, mert főztünk) –Animizmus –Realizmus (pl álom) –Mágikus gondolkodás (az ember mindenhatósága)

20 A képzelet –Inkább a produktív, mint a reproduktív –Kreativitás csírái: játékban, eredetiségben, változatosságban –Kreativitást gátló tényezők: siker vagy teljesítmény orientáltság, a kortársakhoz igazodás túlzott elvárása, kérdezés és felfedezés tilalma, munka és játék merev elhatárolása a gyermek életében


Letölteni ppt "Az óvodáskorú gyermek. Fejlődés Öröklés Érés (biológiai program). A gyermek első éveiben jelentősebb Tanulás (kölcsönhatás a környezettel). Anyanyelv."

Hasonló előadás


Google Hirdetések