Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kilencedik előadás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kilencedik előadás."— Előadás másolata:

1 Kilencedik előadás

2 A serdülőkor

3 Kötelező irodalom Szemelvények: A serdülőkor oldal

4 Ajánlott irodalom:

5 A serdülőkor általános jellemzése:
átmeneti kor a gyermek és a felnőttkor között, nincs serdülőkori státusz, ellentmondásokkal megtűzdelt időszak, akceleráció.

6 Szomatikus jellemzők:
a második alakváltozás kora, a hormonegyensúly megbomlik, megjelenik a másodlagos nemi jelleg, tipikus nőies és férfias testalkat, a serkentés túlsúlyba kerül, átmenetileg felborul a kialakult mozgáskoordináció, esetlenné, ügyetlenné válik a mozgás.

7

8 Érzékelés, észlelés: az érzékszervek érzékenysége eléri a funkció maximumát, észlelése szintetikus jellegű, értelmező észlelés, megfigyeléseiben a lényeg megragadására törekszik, vizsgálódásai több szempontúak, és tapasztalataira oksági magyarázatokat keres, megfigyeléseit azonban sok esetben a felszínesség, az első benyomás eltúlzása jellemzi .

9 Emlékezet: bevésése megértésen alapuló, gondolati logikus jellegű,
megőrzésében leegyszerűsödési, racionalizálódási és kiegészülési folyamatok figyelhetők meg, felidézése egyre inkább saját szavakkal megfogalmazott, rendszerezett, és lényegkiemelő.

10 Képzelet: alkotó és reproduktív jelleg, alkotó dominanciával,
célok, tervek megjelenése, képzeletbeli szárnypróbálgatások, a felnőtt modell keresése, túlburjánzása a serdülőkori ábránd.

11 Gondolkodás: absztrakt fogalmi jelleg, tudományos fogalmak használata,
többszöri absztrakció, sokféle fogalomstruktúra, pl. a víz értelmezése, folyadék, oldószer, vízmolekula, atomos szerkezet, kovalens kötés.

12 Következtetései: induktív jellegűek, az egyesről az általánosra képes következtetni, például: a vasnak van szabadelektronja, és vezeti az áramot, az alumíniumnak több szabadelektronja van, az jobb vezető, a réznek még több szabadelektronja van, és még jobban vezeti az elektromos áramot, a fémek vezetőképessége a szabad elektronok számának a függvénye, ha jó kontaktot akarunk elérni, a relék érintkezőit aranyozni kell.

13 Oksági magyarázatai törvényekre épülnek:
a törvényeket megérti, felismeri, alkalmazza, megfogalmazza, kiterjeszti.

14 Két törvénytípussal jól boldogul:
oksági törvények

15 strukturális törvények:

16 Serdülőkor végére kialakul a kognitív stílus:
nyílt, divergens gondolkodási mód (kreativitás) zárt, konvergens gondolkodási dominancia (sémák)

17 Köszönöm a figyelmüket! (A következő előadáson folytatjuk!)

18 Tizedik előadás

19 Érzelmek a serdülőkorban
az átmeneti érzelmi labilitás időszaka, az érzelmi kifejeződések sokszor kicsúsznak az akarat szabályozása alól, jellemzőek a szélsőséges, végletes megélések, a hangulathullámzások, az érzelmi kifejeződések gyakran inadekvátak, a serdülőkor a tartós érzelmek (harag, rokonszenv, ellenszenv) kialakulásának az időszaka, a magasabbrendű érzelmek szabályozó hatása egyre erőteljesebb.

20 Erkölcsi érzelmek: egyre több erkölcsi normát ismer,
az erkölcsi helyzetek többszempontú megítélésére képes, a kortárscsoport erkölcsi értékei elsődlegessé válnak (együttérzés, igazságérzet, betyárbecsület) érti és megéli az absztrakt tartalmakhoz kapcsolódó erkölcsi helyzeteket (himnusz –hazafiság).

21 Esztétikai érzelem forrása a tartalom és a forma egysége,
jellemző az esztétikai értékek zűrzavara, fontossá válnak a kortárscsoport esztétikai értékei (divat, zenei irányzatok) a klasszikus esztétikai értékeket gyakran hárítja, esztétikai megítéléseit a végletesség, a szokatlanság, a különcség jellemzi.

22 Intellektuális érzelmek
a kíváncsiságot egyre inkább a tudásvágy váltja fel, a kételyeinek a bizonyítását keresi, a sikerélmény hatalmas motivációs erővé válik, míg a kudarc elsősorban elkerülésre készteti, az eredményes tevékenység büszkeséggel tölti el, amit a kortársak felé intenzíven, a felnőttek felé visszafogottan fejez ki.

23 Akarat a második önállósodás időszaka, így egyre több önálló célkitűzése van, mások célkitűzéseit kritikával fogadja, a felnőttekkel gyakran ütközik, bár már a motívumok reális mérlegelésére képes (a tudat és a tett rendszerint ellentétes) döntéseiben megfontolatlan (a cselekvésgondolat szakasza általában hiányzik) végrehajtásában a saját céljaiért erőteljesen küzd, de mások céljaival nehezen azonosul.

24 Társaskapcsolatok: érzelmi önállósodás, leválás a szülőkről,
a kortárscsoport jelentősége megnő, nemek szerinti csoportosulások, erotikus indítékú közeledések, a diákszerelmek időszaka.

25 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "Kilencedik előadás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések