Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Negyedik - ötödik előadás. Az óvodáskor 3-6 év Kötelező irodalom Fejlődés az első három évben Szemelvények 63-100. Tagolatlan egészek, viszonyítás nélküli.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Negyedik - ötödik előadás. Az óvodáskor 3-6 év Kötelező irodalom Fejlődés az első három évben Szemelvények 63-100. Tagolatlan egészek, viszonyítás nélküli."— Előadás másolata:

1 Negyedik - ötödik előadás

2 Az óvodáskor 3-6 év

3 Kötelező irodalom Fejlődés az első három évben Szemelvények Tagolatlan egészek, viszonyítás nélküli részletek (A szinkretizmus) Mérei Egyszerre több szempont érvényes (Decentrálás) Mérei Kettős tudat Mérei Fejlődés az első három évben Szemelvények Tagolatlan egészek, viszonyítás nélküli részletek (A szinkretizmus) Mérei Egyszerre több szempont érvényes (Decentrálás) Mérei Kettős tudat Mérei

4 Mozgás: a szenzomotoros összerendeződés egyre tudatosabb és irányítottabb lesz,a szenzomotoros összerendeződés egyre tudatosabb és irányítottabb lesz, automatizált mozgáselemek állandósulnak, automatizált mozgáselemek állandósulnak, fokozatosan kibontakozik a mikromanipuláció, fokozatosan kibontakozik a mikromanipuláció, tipikus kifejeződése a játéktevékenység és a gyermekrajz. tipikus kifejeződése a játéktevékenység és a gyermekrajz.

5 A gyremekrajz fejlődésének vonala: vonalas firka:

6 körkörös firka:

7 megnevezett firka:

8 alakos firka:

9 alakábrázolás:

10

11

12 élmények megjelenése:

13 mesék megjelenése:

14 Megismerés Az érzékelés, észlelés funkciói differenciálódnak, finomodnak,Az érzékelés, észlelés funkciói differenciálódnak, finomodnak, egyre több alak, nagyság, szín megkülönböztetésére képes,egyre több alak, nagyság, szín megkülönböztetésére képes, jellemzővé válik a tapasztalatok szavakba öntése,jellemzővé válik a tapasztalatok szavakba öntése, megjelenik a viszonyítás.megjelenik a viszonyítás.

15 Észlelése szinkretikus, ami a rész és az egész pontatlan értelmezését jelenti:  pointillizmus - a részlet válik fontossá,  globalizmus - az egész a fontos. A szinkretizmus formái  értelmi szinkretizmus: amit tud, az válik fontossá,  érzelmi szinkretizmus: ami érzelmileg megragadja, az lesz a fontos.

16 Értelmi szinkretizmus a gyermekrajzon:

17 Érzelmi szinkretizmus a gyermekrajzon:

18 Értelmi és érzelmi szinkretizmus együtt:

19 Az észlelés további jellemzői: a térészlelése egocentrikus, időészlelése eseményhez kötött, mozgásészlelése egyszempontú.

20 Emlékezete: a kor elejétől a kor vége felé haladva az önkéntelen emlékezetből szándékos emlékezet lesz, bevésése mechanikus (rím, ritmus), megőrzése rövid idejű, felidézése pontatlan, akadályozott.

21 Képzelete: reproduktív és alkotó képzelet, a mese és a valóság keveredik, szerveződésében megjelenik a szabálytudat, gazdag fantázia (a játék és a mese jelentősége), fantáziahazugság.

22 Gondolkodása: szemléletes képszerű, vagyis képi tartalmakkal tud gondolkodási műveleteket végezni, már vannak tapasztalatra épülő elemi fogalmai (csiga) meghatározásai funkciószerűek (víz), egyszempontú viszonyításra képes (Piaget-kísérletek) szemléletes jegy alapján osztályba sorol, sajátos oksági magyarázatok (animizmus, artificializmus, finalizmus, mágikus világkép)

23 Érzelmek: rövid lefolyásúak, látványosan kifejezettek, a tanult érzelmek köre jelentősen bővül, érzelmeit már képes szabályozni, esztétikai érzelmeit a forma (szín, ritmus) kelti, erkölcsi érzelmei szokásnormákhoz kapcsolódnak (árulkodás, káröröm, szégyen), intellektuális érzelmeit a kíváncsiság jellemzi (mi ez?, miért?, mit lehet vele csinálni? - játék).

24 Akarat: egyszerű szándékos cselekvések, folyamatos irányítás mellett, rövididejű, bizonytalan célkitűzések a játékban, önérvényesítési próbálkozások, akarati tulajdonságok alapozódása.

25 Az óvodáskor fő tevékenységformája: a játék

26

27 Ajánlott irodalom:

28 Játékelméletek: Spencer: az erőfelesleg levezetése, Lazarus: pihenés, felüdülés, Gross: a játék a munka előkészítése, Claparede: vágykivetítő énmegvalósítás, Freud: az ösztönök korai kivetülése, Bühler: a játék lényege az örömélmény.

29 Főbb játékfajták: funkciós, fikciós-, vagy szerepjáték, konstrukciós játék.

30 A funkciós játék: indítéka a funkcióöröm, a játékmozgásban megélt örömélmény, eredménye a mozgáselemek összehangolódása, célirányossá válása, mozgásképességek alapozódnak (gyorsaság, ügyesség, állóképesség), funkciósjátékok pl.: hintázás, fogócskázás.

31 Fikciós- (kitalált), vagy más szóval szerepjáték: indítéka a másnak lenni öröme,indítéka a másnak lenni öröme, megjelenésének a feltétele: a szimbólumtudat,megjelenésének a feltétele: a szimbólumtudat, mechanizmusa az utánzásra épül,mechanizmusa az utánzásra épül, eredménye a különféle szereptechnikák megismerése és elsajátítása,eredménye a különféle szereptechnikák megismerése és elsajátítása, szerepjáték például a fodrászos, a papás-mamás, a boltosos játék.szerepjáték például a fodrászos, a papás-mamás, a boltosos játék.

32 témája:témája: ahonnan a játékát meríti, fejlődése:fejlődése: cselekvés, tárgy, szerep, tartalma:tartalma: amit megjelenít, eljátszik, szocializációs fokai:szocializációs fokai: együttlét, együttmozgás, tárgykörüli összeverődés, összedolgozás.

33 Konstrukciós (alkotó) játék: az alkotás öröme vezérli,az alkotás öröme vezérli, gondolkodási műveletorientált,gondolkodási műveletorientált, megnő a szabályok jelentősége,megnő a szabályok jelentősége, folyamatában a cél és a motívum fokozatosan szétválik,folyamatában a cél és a motívum fokozatosan szétválik, konstrukciós játék például, az építőkocka, a legó, a technokid fémépítő, vagy a gyurma.konstrukciós játék például, az építőkocka, a legó, a technokid fémépítő, vagy a gyurma.

34 A következőkben tekintsük meg „A játékról” című filmet!

35 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "Negyedik - ötödik előadás. Az óvodáskor 3-6 év Kötelező irodalom Fejlődés az első három évben Szemelvények 63-100. Tagolatlan egészek, viszonyítás nélküli."

Hasonló előadás


Google Hirdetések