Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MUNKAKERETEK II. Emlékezet utáni III. Elképzelés utáni I. Természet utáni IV. Díszítő jellegű V. Kézimunka barkácsolás Az óvodai vizuális nevelés tevékenységeit.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MUNKAKERETEK II. Emlékezet utáni III. Elképzelés utáni I. Természet utáni IV. Díszítő jellegű V. Kézimunka barkácsolás Az óvodai vizuális nevelés tevékenységeit."— Előadás másolata:

1 MUNKAKERETEK II. Emlékezet utáni III. Elképzelés utáni I. Természet utáni IV. Díszítő jellegű V. Kézimunka barkácsolás Az óvodai vizuális nevelés tevékenységeit a következő munkakeretekbe soroljuk

2 I. Természet utáni munkakeret • Közvetlen szemlélet alapján történik → a látvány a foglalkozás végéig a gyermekek előtt van! • Legfontosabb a valóság megfigyelése → formai,színbeli jellemzők, arányok, irányok stb.; hasonlóságok, különbözőségek • Minél több érzékszervet kell megmozgatni (látás, tapintás, hallás, szaglás, ízlelés) • Fő cél: az ábrázolási probléma megértése →formai / színbeli / aránybeli stb. • Nem várhatunk valósághű ábrázolást!

3 A természet utáni munkakeretben végzett ábrázoló tevékenység során spontán megragadással, de elsősorban a szándékos megfigyelés által fejlődik: • a színérzék • a formaérzék • az arányérzék • a térérzék • a kompozíciós érzék • gazdagodnak a formaképzetek • alakul a megfigyelőképesség, elemzőképesség, a reális értékelés képessége, az önellenőrzés (a készülő munka és a valóság gyakori egybevetése által) • hangsúlyozottan fejlődik a figyelem, megfigyelőképesség, az analizáló és a szintetizáló képesség

4 II. Emlékezet utáni munkakeret • Tárgyak, élőlények, jelenségek felidézése, megjelenítése • Legfontosabb a lényeg megragadása Összefüggések önálló kombinálása → amit a gyermek nem tud felidézni, azt fantáziája segítségével egészíti ki Feldolgozható témák: 1.Élményábrázolások 2.Előzetes szemléltetés alapján készülő munkák

5 1.Élményábrázolások a) Spontán úton szerzett élmények → otthoni környezet, otthoni események, családi programok, ünnepek stb. b) Irányított módon szerzett élmények Az óvópedagógus előre eltervezetten lehetőséget ad az élményszerzésre: közös kirándulások, séták, látogatás bábszínházban, állatkertben stb. Néhány jellemző dologra hívja fel a gyerekek figyelmét, de az élmény „ízét” ne vegye el! Ábrázolás előtt beszélgetéssel felelevenítjük az élményt.

6 2. Előzetes szemléltetés alapján készülő munkák A szemléltetés történhet: • 1-2 nappal • 1-2 órával a kezdeményezés előtt •A felidézés (ábrázolás) minél hamarabb történjen, mert az emlékképek veszítenek frissességükből. •Itt már határozottan kell irányítani a megfigyelést, az élményszerzés során, de legyen élvezetes a gyermekek számára!

7 Az emlékezet utáni munkakeret fejleszti: • az emlékezetet (forma-, színemlékezet) • a képzeletet (fantáziát) • a gondolkodást • a térérzéket • a formaérzéket • az arányérzéket • a színérzéket • a karakterérzéket • a kompozíciós érzéket Alakulnak a gyermek forma- és színképzetei

8 III. Elképzelés utáni munkakeret Témái: át nem élt, vagy még nem tapasztalt helyzetek, ismeretlen szituációk Az itt megjelenő formáknak, színeknek is valóságból eredő gyökerei vannak, de azokat sajátos módon alkalmazza a gyermek. •Jellemző a hiányzó részek szóbeli kiegészítése, mert nem mindent tudnak megjeleníteni. • Eleinte kevéssé tudnak a témára koncentrálni (elkalandoznak), később az összpontosítás egyre tudatosabb (fejlesztési feladat).

9 E tevékenység lehetővé teszi: • az érzelmek és gondolatok önálló képi megfogalmazását • az alkotó, kreatív gondolkodást • Különösen fejleszti a fantáziát és az emlékezetet → a gyermek ugyanis a természet utáni tapasztalatokból szerzett emlékképeit variálja.

10 IV. Díszítő jellegű munkakeret Sík- és téri formák vonzóbbá, szebbé tételére szolgál. Csak tárgyat, (vagy tárgy-formát) díszítünk! Fejleszti: • a ritmusérzéket – színritmus, formaritmus • a színérzéket • az arányérzéket • a formaérzéket • a kompozíciós érzéket • a finommotorikát • a technikai készséget •Alkalmas a munkakeret a különböző technikák begyakorlására (rajzolás, festés, nyomattechnikák, kollázs stb.)

11 A díszítés során a gyermek a majdani írásnál is használatos elemeket alkalmazza: Díszítés közben a szabályos és szabálytalan formák belsővé válnak, (interiorizálódnak, automatizálódnak), így a díszítőtevékenység hangsúlyozottan szolgálja az írás előkészítést. • egyenesek • hullámvonalak • cikk-cakk vonalak • pontok, körök, pöttyök • geometriai alapformák • kapuforma • csészeforma • X-ek, csillagok • természeti formák stilizált változatai (ember, állat, levél, virág stb.)

12 • Megismertet bizonyos fogalmakkal: a forma közepe (centrum), széle, mellette, előtte, átlók stb. Fejlődik : •a türelem, •a figyelem, •az önfegyelem, •a koncentráló képesség •a variáló és kombináló képesség •a díszítőérzék •az ízlés • Megalapozza a szerkezet, elrendezés, díszítendő felület összefüggésének meglátását.

13 V. Barkácsolás - Kézimunka (Nem azonos a mintázással!) Elsősorban konstruálást jelent! →létrehozás, szerkesztés, megtervezés A munkakeret jó lehetőséget ad: •az egyszerű szerszámok használatának elsajátítására •egyszerű munkafogásoknak az elsajátítására •különböző anyagok megismerésére

14 •az arányérzéket •a formaérzéket •a finommotorikát •a konstruáló készséget •a gondolkodást •a fantáziát → a kreativitást •HANGSÚLYOZOTTAN A TÉRÉRZÉKET Fejleszti: Játékos „ábrázolás”, játékszerek készítése → kapcsolódik a gyermekek játéktevékenységéhez!


Letölteni ppt "MUNKAKERETEK II. Emlékezet utáni III. Elképzelés utáni I. Természet utáni IV. Díszítő jellegű V. Kézimunka barkácsolás Az óvodai vizuális nevelés tevékenységeit."

Hasonló előadás


Google Hirdetések