Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A megismerés fejlődése. A csecsemő megismerése (0-1 év) valamennyi érzékszerv funkcióképes, a kor elején az észlelésnek még nem adottak a feltételei,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A megismerés fejlődése. A csecsemő megismerése (0-1 év) valamennyi érzékszerv funkcióképes, a kor elején az észlelésnek még nem adottak a feltételei,"— Előadás másolata:

1 A megismerés fejlődése

2 A csecsemő megismerése (0-1 év) valamennyi érzékszerv funkcióképes, a kor elején az észlelésnek még nem adottak a feltételei, ezért csak érzéki megismerés van.

3 Látás: születés után kétdimenziós, foltszerű, születés után kétdimenziós, foltszerű, erős fényintenzitásokra reagál, erős fényintenzitásokra reagál, két hónap után tekintetével mozgó tárgyat követ két hónap után tekintetével mozgó tárgyat követ egy hónap után kontrasztos tárgyat fixál, egy hónap után kontrasztos tárgyat fixál, hat hónap után tekintetével letapogat, hat hónap után tekintetével letapogat, nyolc hónap után megjelennek a konstanciák, nyolc hónap után megjelennek a konstanciák, tíz hónap után a látóteréből kikerül tárgyat keresi. tíz hónap után a látóteréből kikerül tárgyat keresi.

4 Tekintetével fixál:

5 Hallás: születés után csont, majd légvezetéses hallás, születés után csont, majd légvezetéses hallás, erős hangokra sírással reagál, erős hangokra sírással reagál, az emberi hangra és a dallamra különösen figyel. az emberi hangra és a dallamra különösen figyel.

6 Szaglás: erős szagokra reagál, erős szagokra reagál, Ízérzékelés: Ízérzékelés: az édes és keserű ízeket megkülönbözteti, az édes és keserű ízeket megkülönbözteti, Bőrérzékelés: Bőrérzékelés: 1-2 Celsius-fokos különbségi küszöb. 1-2 Celsius-fokos különbségi küszöb.

7 A megismerés eszköze a kéz, melynek segít- ségével a tárgy a szájközpontú térbe kerül.

8 Fokozatosan kialakul a szenzomotoros koordiná- ció, a megfogás és a szenzomotoros manipuláció

9 A figyelem: beszéddel (hangsúllyal) irányítható, beszéddel (hangsúllyal) irányítható, ez a helyzet már a felismerés jellegű emlékezet kezdete. ez a helyzet már a felismerés jellegű emlékezet kezdete.

10 A kisgyermekkor (1-3 év) A járás megtanulásával a megismerés tere kitágul, a beszéd megtanulásával megteremtődik a második jelzőrendszeren alapuló közvetett megismerés feltétele.

11 A beszéd fejlődésének vonala csecsemőkor: differenciálatlan, majd differenciált sírás, gőgicsélés, gagyogás, kisgyermekkor: szituatív, majd kontextusos beszéd, óvodáskor: a szókincs köznapi fogalmakkal bővül, kisiskoláskor: pontos meghatározások, konkrét tudományos fogalmak, serdülőkor: absztrakt fogalmak, szleng, ifjúkor: egyéni beszédstílus.

12 a konstanciák lehetővé teszik az észlelést, elsősorban felismerés jellegű emlékezet, elemi, mozaikos, reproduktív képzelet, szemlélethez kötött, cselekvő gondolkodás

13 Cselekvésben végez gondolkodási műveleteket analízis: szétszed, szintézis: összerak, konkretizál: rámutat, általánosít: a fehérköpenyes veszélyes, rendez: például építőkockát, analógia: hasonlóságot, különbséget észrevesz.

14

15 Az óvodás (3-6 év) megismerése egyre több alak, nagyság, szín megkülönböztetésére képes, egyre több alak, nagyság, szín megkülönböztetésére képes, jellemzővé válik a tapasztalatok szavakba öntése, jellemzővé válik a tapasztalatok szavakba öntése, megjelenik a viszonyítás. megjelenik a viszonyítás.

16 Észlelése szinkretikus, ami a rész és az egész pontatlan értelmezését jelenti:  pointillizmus - a részlet válik fontossá,  globalizmus - az egész a fontos. A szinkretizmus formái  értelmi szinkretizmus: amit tud, az válik fontossá,  érzelmi szinkretizmus: ami érzelmileg megragadja, az lesz a fontos.

17 Értelmi szinkretizmus a gyermekrajzon:

18 Érzelmi szinkretizmus a gyermekrajzon:

19 Az észlelés további jellemzői: a térészlelése egocentrikus, időészlelése eseményhez kötött.

20 Emlékezete: a kor elejétől a kor vége felé haladva az önkéntelen emlékezetből szándékos emlékezet lesz, bevésése mechanikus (rím, ritmus), megőrzése rövid idejű, felidézése pontatlan, akadályozott.

21 Képzelete: reproduktív és alkotó képzelet, a mese és a valóság keveredik, gazdag fantázia (a játék és a mese jelentősége), fantáziahazugság.

22 Gondolkodása: szemléletes képszerű, vagyis képi tartalmakkal tud gondolkodási műveleteket végezni, már vannak tapasztalatra épülő elemi fogalmai (csiga) meghatározásai funkciószerűek (víz),

23 Megismerés a kisiskoláskorban (6-10 év) az érzékszervek érzékenysége megnő, a szinkretizmus felszámolódik, kialakul az elemző észlelés, lehetővé válik a szempontok szerinti, tudatosan irányított megfigyelés,

24 Észlelésében megjelenik a többszempontúság, érti az egyszerűbb összefüggéseket. Térészlelése: decentrált. Időészlelése : egyre inkább a mért időhöz kapcsolódik.

25 Emlékezete: mechanikus bevésés, a megőrzés időtartama megnő, a felidézés szószerinti.

26 Képzelet: elsősorban reproduktív jellegű, elsősorban reproduktív jellegű, tartalmában a mese és a valóság szétválik, tartalmában a mese és a valóság szétválik, az elképzelésben egyre nagyobb szerepet kap a realitás. az elképzelésben egyre nagyobb szerepet kap a realitás.

27 Gondolkodás szemlélethez kötött, konkrét fogalmi, az iskola konkrét tudományos fogalmakat alapoz.

28 Megismerés a serdülőkorban (10-18 év) az érzékszervek érzékenysége eléri a funkció maximumát, értelmező észlelés, megfigyeléseiben a lényeg megragadására törekszik.

29 Emlékezet: bevésése megértésen alapuló, gondolati logikus jellegű, felidézése egyre inkább saját szavakkal megfogalmazott, rendszerezett, és lényegkiemelő.

30 Képzelet: alkotó és reproduktív jellegű, alkotó és reproduktív jellegű, célok, tervek megjelenése, képzeletbeli szárnypróbálgatások, célok, tervek megjelenése, képzeletbeli szárnypróbálgatások, túlburjánzása a serdülőkori ábránd. túlburjánzása a serdülőkori ábránd.

31 Gondolkodás: absztrakt fogalmi jelleg, tudományos fogalmak használata, sokféle fogalomstruktúra.

32 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "A megismerés fejlődése. A csecsemő megismerése (0-1 év) valamennyi érzékszerv funkcióképes, a kor elején az észlelésnek még nem adottak a feltételei,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések