Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A tudatos zenehallgatás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A tudatos zenehallgatás"— Előadás másolata:

1 A tudatos zenehallgatás

2 Fő célja: A zenei befogadókészség kialakítása Zenei élmény nyújtása Aktív, értő zenehallgatásra nevelés További jelentősége: Az egyszólamú, vokális zenei világ kitágítása Hon- és népismeret Európai kulturális értékek megismerése

3 Követelmények a kerettanterv alapján:
„A zeneértő és -érző képesség fejlesztésének követelménye többször meghallgatott zeneművek felismerése, megnevezése, az emberi hangfajok, hangszerek hangszínének megkülönböztetése, a zenei karakterek különbségének, kifejező erejének megfigyelése.” „A zenei memória fejlesztése, a zenei élmény szóbeli, vizuális és mozgásos megfogalmazása.”

4 Anyaga: Zajok, zörejek (?)
Tanult dalokhoz kapcsolódó eredeti népi felvételek, feldolgozások Népzenei felvételek, feldolgozások Ünnepekhez, ünnepkörökhöz kapcsolódó népzenei felvételek, feldolgozások, műzenei szemelvények Karakterdarabok, táncok, cselekményes zeneművek

5 A mű kiválasztásának szempontjai:
Befogadhatósága illeszkedjen az adott korosztály életkori sajátosságaihoz, érdeklődéséhez Időtartama: fél perctől max. 3-3,5 perc az életkortól függően. Sok tankönyvcsaládhoz tartozik javasolt zenehallgatási anyag CD felvételen, de a tanító ezeken kívül önállóan is választhat zeneművet.

6 A zenehallgatás formái:
A zenei ismeretszerzést, képesség- (észlelés, emlékezet, gondolkodás) és készségfejlesztést célzó (időtartama perc). Az órán tanított dalhoz kapcsolódik, elsősorban az élménynyújtás céljával. Élőzenei bemutató Más tantárgyak óráin (szemléltetésként vagy az élményszerűség fokozására, valamint a tantárgyi koncentráció lehetőségeinek kihasználására) Tanórán kívüli lehetőségek

7 Folyamata: Érdeklődés felkeltése (az óra tartalmához illesztése)
A mű meghallgatása Spontán megbeszélés Megfigyelési szempont adása Újabb (esetleg csak részlet) meghallgatás Megbeszélés a megfigyelési szempontok alapján Újabb megfigyelési szempontok adása-meghallgatás-megbeszélés a 4-6. pont szerint. Ez a folyamat harmadszor is végrehajtható. A már ismerős mű ismételt meghallgatása

8 A megfigyelési szempontok vonatkozhatnak:
Hangulat, karakter, szöveg Hangszín Zenei jelenségek (dallam, hangmagasság, együtthangzás, ritmus, ütemfajta, tempó, dinamika) Forma (ismétlődés, hasonlóság, különbözőség, zenei kérdés-felelet) Tánc, „együttjátszás”

9 Szakirodalom: Tanítói kézikönyvek
Beyer István: Zenetörténet, zeneirodalom. Pedellus, 2003. Laczó Zoltán: Zenehallgatás az általános iskola alsó tagozatán. Mendölyné Kiss Cecília: Ide hallgass! (Zenehallgatás alapfokon) FPI, 1999


Letölteni ppt "A tudatos zenehallgatás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések