Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Üzleti Jog II. 7. előadás. SZERZŐDÉSEK FOGALMI ELEMZÉSÉNEK MÓDSZERTANA Ki az alanya? Mi a tárgya? Mi a tartalma?

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Üzleti Jog II. 7. előadás. SZERZŐDÉSEK FOGALMI ELEMZÉSÉNEK MÓDSZERTANA Ki az alanya? Mi a tárgya? Mi a tartalma?"— Előadás másolata:

1 Üzleti Jog II. 7. előadás

2 SZERZŐDÉSEK FOGALMI ELEMZÉSÉNEK MÓDSZERTANA Ki az alanya? Mi a tárgya? Mi a tartalma?

3 A SZERZŐDÉS ALANYAI, ALANYVÁLTOZÁS A SZERZŐDÉSBEN

4 Szerződés alanyai  Szerződés jogosultja vagy kötelezettje – szerződő fél - lehet minden jogképességgel rendelkező személy (jogalany)  Ki vállalhat szerződéses kötelezettséget?  Ügyleti képesség – jogképesség  „kontár” a szerződésben

5 Alanyváltozás  Alanyváltozás – Jogutódlás  Jogi tény eredményeként (szerződés alanyainak személyi körülményeiben beálló változás – halál, szervezet megszűnése)  „ kötelmi alapon ”

6 Alanyváltozás „kötelmi alapon”  Engedményezésről beszélünk, ha a szerződés jogosultja a szerződésből eredő követelését másra ruházza.  Tartozásátvállalás esetében a szerződés kötelezetti oldalán áll be változás (azaz a szerződéses kötelezettség teljesítését  1 sz. boríték

7 7. Előadás 1. boríték  Fizetési felszólítást kaptam a banktól, melyben a bank felszólít, hogy miután barátom a lakásvásárlásra felvett bankkölcsönét nem fizet, és én készfizető kezességet vállaltam, 8 napon belül fizessek meg a banknak 1.200.000 Ft.- tőkét és annak egy évre visszamenő járulékait….  Egy kft. egy általunk fejlesztett honlap díját nem fizette ki. Az ügyvezetőnek írt levélre az illető azt válaszolta, hogy a tartozást nem áll módjában kifizetni, ugyanis a kft. megszűnt, beolvadt egy külföldi tulajdonú rt.-be. Ennek az rt.-nek ő már nem vezető tisztségviselője….  Megkerestük az említett rt.-t, melynek képviselője arról tájékoztatott, hogy a jogelőd kft. Tartozásit, és függő szerződéseit „kiszervezték” egy másik – frissen alapított – projekt társaságba, a Lepel Kft.-be….

8 A SZERZŐDÉS TÁRGYA A szerződés közvetlen és közvetett tárgya, a szolgáltatások osztályozása

9 A szerződés közvetlen tárgya  Szerződések közvetlen tárgya a szolgáltatás. A szolgáltatás az a magatartás, amelyet a jogosult a kötelezettől követelhet, illetőleg amelyet a kötelezett a jogosulttal szemben tanúsítani köteles

10 A szerződés közvetett tárgya  A szerződések közvetett tárgya ezen túlmenően az a – jogi értelemben vett - dolog, aminek az adására, szolgáltatására a szerződés létrejött

11 A szerződéses szolgáltatások osztályozása  Tevőleges – nem tevőleges  Egyszeri – tartós – időszakosan visszatérő  Személyes – forgalmi jellegű  Egyedi - fajlagos – zártfajú  Osztható – oszthatatlan  Vagylagos – nem vagylagos  Főszolgáltatás – mellékszolgáltatás - Lássuk az 2. sz borítékot !

12 7. ea. 2. boríték  Esküvői vacsorát rendeltünk 200 főre, amit a Gundel étterem prezentál  A kocsimra téli gumi szettet vettem, sajnos csak 3 db érkezett meg belőle… a kereskedő természetesen csak 3 gumit akar kifizettetni velem  Vereb község külterületén 200 ha szántó művelési ágú termőföldet bérelek  A Csillagvirág lakóparkban vásároltam egy 45 m2-es garzont  Szeretnék venni egy 2009.es évjáratú, kék Bentley-t  Meg akarom venni Paris Hilton kék Bentley-jét  Megállapodtunk a szomszédommal, hogy Milli nevű kecskéjének következő elléséből egy bakot nekem ad.

13 A SZERZŐDÉS TARTALMA

14 A szerződés tartalma  A szerződés tartalma a felek kölcsönös jogainak és kötelezettségeinek teljes körű katalógusa, amely következik (azaz megállapítható):  a feleknek a lényeges szerződési feltételekre irányuló kölcsönös és egybehangzó nyilatkozataiból  a szerződésre irányadó mögöttes jogszabályok rendelkezéseiből,  kivételesen a bíróság is megállapíthat szerződési tartalmat a jogszabály által meghatározott esetekben (ún. bírói szerződés- alakító jog)

15 Hatály és érvényesség

16 A SZERZŐDÉS HATÁLYOSSÁGA ÉS ÉRVÉNYESSÉGE  Hatályosság - érvényesség  érvénytelenség fogalma, fajai, okai és jogkövetkezményei

17 Hatályosság; „tól-ig”  A hatályosság a szerződés aktív létszakát, alkalmazási „zónáját” jelenti, és feltételezi a szerződés jogszabályi feltételeknek való megfelelését: az érvényességet. A hatályosság jelenthet időbeli körülhatárolást, vagy érintett személyi vagy tárgyi kör korlátozását

18 Szerződések időbeli hatályának meghatározása  - kezdő időpont megjelölése  - megszűnési időpont meghatározása (határozott idejű szerződések)  - felfüggesztő feltétel megjelölése (a szerződés létrejötte jövőbeli bizonytalan tényezőtől függ)  - bontó feltétel megjelölése (a szerződés megszűnése jövőbeli bizonytalan tényezőtől függ)  Nyissuk a 4. sz borítékot…

19 7/4. boríték  „Szerződő felek rögzítik, hogy jelen megállapodásukkal egyidejűleg az azonos tárgyban közöttük korábban létrejött szerződés vonatkozó rendelkezéseit hatályon kívül helyezik, azok helyébe a jelen szerződés rendelkezései lépnek. „  „Felek tudomásul veszik, hogy a jelen megállapodás érvényessége a 149/1997. (IX.10) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései értelmében az illetékes gyámhatóság jóváhagyásához kötött. Erre tekintettel a szerződő Felek az illetékes … Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Családvédelmi és Szociális Osztályánál a megállapodás jóváhagyása iránt közös kérelmet terjesztenek elő. A gyámhatósági eljárás során a Feleket személyesen …………. képviseli.”  „….A jelen szerződés annak aláírásával hatályos, és a gyámhivatali jóváhagyó határozatával egyidejűleg lép érvénybe.„  „… Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban írt ingatlan tekintetében legkésőbb 2011-november 15. napjáig ingatlan adásvételi szerződést kötnek, amennyiben az alább írt feltétel teljesül:  Az ingatlan tulajdoni lapján Eladó a tulajdoni várományra vonatkozóan, a jelen szerződés 2. a)-b) pontjában hivatkozott, a tulajdoni láncolat teljes körű igazolására korlátozás mentesen alkalmas széljegyeket – eredeti rangsorhelyükre – visszaállítja, és azt eredetei, hiteles tulajdoni lap másolat bemutatásával igazolja Ezzel összefüggésben a tulajdoni igényre vonatkozó széljegyek helyreállítására irányuló földhivatali eljárásban kéri a – cégnyilvántartásban 1998-ban átvezetett - névváltozásának regisztrálását is.”


Letölteni ppt "Üzleti Jog II. 7. előadás. SZERZŐDÉSEK FOGALMI ELEMZÉSÉNEK MÓDSZERTANA Ki az alanya? Mi a tárgya? Mi a tartalma?"

Hasonló előadás


Google Hirdetések