Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Polgári jogi ismeretek Szerződési biztosítékok. A szerződés célja a szolgáltatás maradéktalan teljesítése, megvalósulása. Szolgáltatás az a magatartás,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Polgári jogi ismeretek Szerződési biztosítékok. A szerződés célja a szolgáltatás maradéktalan teljesítése, megvalósulása. Szolgáltatás az a magatartás,"— Előadás másolata:

1 Polgári jogi ismeretek Szerződési biztosítékok

2 A szerződés célja a szolgáltatás maradéktalan teljesítése, megvalósulása. Szolgáltatás az a magatartás, amilyet a jogosult a kötelezettől követelhet, és amelyet a kötelezett a szerződés alapján tanúsítani köteles. A szerződés célja a szolgáltatás maradéktalan teljesítése, megvalósulása. Szolgáltatás az a magatartás, amilyet a jogosult a kötelezettől követelhet, és amelyet a kötelezett a szerződés alapján tanúsítani köteles. Vannak azonban olyan jogi eszközök, amelyek a szerződés teljesítését elősegítik vagy a teljesítés elmaradása esetére jelentenek biztosítékot a jogosult számára. Ezek a szerződési biztosítékok, amelyek a felek akarategységét feltételezve jönnek létre. Vannak azonban olyan jogi eszközök, amelyek a szerződés teljesítését elősegítik vagy a teljesítés elmaradása esetére jelentenek biztosítékot a jogosult számára. Ezek a szerződési biztosítékok, amelyek a felek akarategységét feltételezve jönnek létre. Ezek a szerződési biztosítékok, amelyek a felek egyező akaratával kerülnek kikötésre a szerződésben. Szerződésszegés és teljesítés esetén fontosak, a szerződés ezen létszakaihoz kötődnek. Ezek a szerződési biztosítékok, amelyek a felek egyező akaratával kerülnek kikötésre a szerződésben. Szerződésszegés és teljesítés esetén fontosak, a szerződés ezen létszakaihoz kötődnek. A biztosítékok 2 fajtája különböztethető meg: A biztosítékok 2 fajtája különböztethető meg: 1. Teljesítő készséget fokozó biztosítékok 2. Teljesítő képességet fokozó biztosítékok

3 1. Teljesítési készséget fokozó biztosítékok A teljesítési készséget fokozó biztosítékok elsősorban anyagi hátrányok kilátásba helyezésével igyekeznek a kötelezettet a szerződés teljesítésére rászorítani. A teljesítési készséget fokozó biztosítékok elsősorban anyagi hátrányok kilátásba helyezésével igyekeznek a kötelezettet a szerződés teljesítésére rászorítani. Abban az esetben lényegesek tehát, ha az adósban nincs hajlandóság a teljesítésre. Abban az esetben lényegesek tehát, ha az adósban nincs hajlandóság a teljesítésre. Általában kárátalány jellegűek. (Kárátalány: az adott biztosíték akkor is igénybe vehető, ha a jogosult oldalán nincs kár, azonban ha van kára, és az meghaladja a biztosíték értékét, akkor a biztosíték értékét meghaladó összegű kárát a kártérítés szabályai szerint követelheti.) Általában kárátalány jellegűek. (Kárátalány: az adott biztosíték akkor is igénybe vehető, ha a jogosult oldalán nincs kár, azonban ha van kára, és az meghaladja a biztosíték értékét, akkor a biztosíték értékét meghaladó összegű kárát a kártérítés szabályai szerint követelheti.) Típusai: Típusai: A. Foglaló B. Kötbér C. Jogvesztés kikötése D. Tartozáselismerés Foglaló és kötbér esetén, amennyiben az túlzott mértékű, a bíróság szerződésmódosítással csökkentheti annak mértékét. Foglaló és kötbér esetén, amennyiben az túlzott mértékű, a bíróság szerződésmódosítással csökkentheti annak mértékét.

4 A. Foglaló Egy pénzösszeg vagy más dolog, amely a szerződés megkötésekor a kötelezettségvállalás jeléül, foglalónak nevezve átadásra kerül. (Amennyiben a két kiemelt feltétel nem egyszerre valósul meg, nem foglalóról beszélünk.) Egy pénzösszeg vagy más dolog, amely a szerződés megkötésekor a kötelezettségvállalás jeléül, foglalónak nevezve átadásra kerül. (Amennyiben a két kiemelt feltétel nem egyszerre valósul meg, nem foglalóról beszélünk.) Tipikusan olyan adásvételi szerződésekhez kapcsolódik, amikor a teljesítés és a vételár kifizetése egymástól elválik. Tipikusan olyan adásvételi szerződésekhez kapcsolódik, amikor a teljesítés és a vételár kifizetése egymástól elválik. Szerepe kettős, egyrészt kikényszeríteni hivatott a felek teljesítését (ezáltal a szerződés megfelelő teljesítését szolgálája), másrészt szankcionálja a teljesítés elmaradását. Szerepe kettős, egyrészt kikényszeríteni hivatott a felek teljesítését (ezáltal a szerződés megfelelő teljesítését szolgálája), másrészt szankcionálja a teljesítés elmaradását. Ha valamelyik fél felróható magatartására vezethető vissza a szerződés meghiúsulása, ha ő adta, elveszti a foglalót, amennyiben pedig ő kapta, kétszeresen kell azt visszaadnia. Ha valamelyik fél felróható magatartására vezethető vissza a szerződés meghiúsulása, ha ő adta, elveszti a foglalót, amennyiben pedig ő kapta, kétszeresen kell azt visszaadnia. Ha egyik félnek sem róható fel, vagy mindkettőnek felróható a meghiúsulás, mindkettőnek vissza kell adni, kapni. Ha egyik félnek sem róható fel, vagy mindkettőnek felróható a meghiúsulás, mindkettőnek vissza kell adni, kapni. Ha szerződésszerű a teljesítés, a foglaló a vételárba beszámít. Ha szerződésszerű a teljesítés, a foglaló a vételárba beszámít.

5 B. Kötbér A szerződés kötelezettnek felróható nem teljesülése vagy nem szerződésszerű teljesítése esetére, írásban kikötött pénzösszeg. (A kötelem bére.) A szerződés kötelezettnek felróható nem teljesülése vagy nem szerződésszerű teljesítése esetére, írásban kikötött pénzösszeg. (A kötelem bére.) Különbségek a foglalóhoz képest: Különbségek a foglalóhoz képest: a foglalót nem kell írásba foglalni, a foglalót nem kell írásba foglalni, foglaló nem csak pénz lehet, foglaló nem csak pénz lehet, a kötbért nem a szerződés megkötésekor adják át, a kötbért nem a szerződés megkötésekor adják át, foglaló csak felróható magatartás esetén alkalmazható, míg kötbér bármilyen szerződésszegés esetére kiköthető. foglaló csak felróható magatartás esetén alkalmazható, míg kötbér bármilyen szerződésszegés esetére kiköthető. A kötbér 3 nevesített típusa: A kötbér 3 nevesített típusa: nem teljesítési vagy meghiúsulási kötbér (kötelezett egyáltalán nem teljesít) nem teljesítési vagy meghiúsulási kötbér (kötelezett egyáltalán nem teljesít) késedelmi kötbér ( itt maga a szolgáltatás, teljesítés továbbra is követelhető) késedelmi kötbér ( itt maga a szolgáltatás, teljesítés továbbra is követelhető) hibás teljesítési kötbér (a teljesítés továbbra is követelhető) hibás teljesítési kötbér (a teljesítés továbbra is követelhető) A kötbér mértéke vagy fix összegben kerül meghatározásra vagy a szerződésben meghatározott %-ban. (Utóbbi megoldás a tipikus.) A kötbér mértéke vagy fix összegben kerül meghatározásra vagy a szerződésben meghatározott %-ban. (Utóbbi megoldás a tipikus.)

6 C. Jogvesztés kikötése A szerződésszerű teljesítésre való ösztönzés azáltal, hogy a szerződésszegő fél elveszít valamilyen jogot vagy kedvezményt amely a szerződés alapján őt megilletné. A szerződésszerű teljesítésre való ösztönzés azáltal, hogy a szerződésszegő fél elveszít valamilyen jogot vagy kedvezményt, amely a szerződés alapján őt megilletné. Kikötni csak írásban lehet. Kikötni csak írásban lehet. Például: a felek adásvételi szerződést kötnek és a vevő részletfizetési kedvezményt kap. Ha azonban egyetlen részlettel is késedelembe esik, az egész összeg esedékessé válik. Például: a felek adásvételi szerződést kötnek és a vevő részletfizetési kedvezményt kap. Ha azonban egyetlen részlettel is késedelembe esik, az egész összeg esedékessé válik. Amennyiben a jogvesztés túlságosan hátrányos a kötelezettre, lehetőség van bírósági beavatkozásra. Amennyiben a jogvesztés túlságosan hátrányos a kötelezettre, lehetőség van bírósági beavatkozásra.

7 D. Tartozáselismerés A kötelezett által a jogosulthoz intézett írásbeli, egyoldalú, címzett jognyilatkozat, amelyben a kötelezett kijelenti, hogy a jogosulttal szemben tartozása áll fenn. A kötelezett által a jogosulthoz intézett írásbeli, egyoldalú, címzett jognyilatkozat, amelyben a kötelezett kijelenti, hogy a jogosulttal szemben tartozása áll fenn. Lényege a biztosítási teher megfordulásában áll, a bizonyítás terhe a kötelezettre hárul. A jogosultnak csak azt kell bizonyítania, hogy volt egy tartozáselismerő nyilatkozat a kötelezett részéről. Lényege a biztosítási teher megfordulásában áll, a bizonyítás terhe a kötelezettre hárul. A jogosultnak csak azt kell bizonyítania, hogy volt egy tartozáselismerő nyilatkozat a kötelezett részéről. Kötelezettnek kell bizonyítania azt, hogy: Kötelezettnek kell bizonyítania azt, hogy: már nem áll fent tartozása, mert időközben azt megfizette, már nem áll fent tartozása, mert időközben azt megfizette, bírói úton nem érvényesíthető a tartozás, bírói úton nem érvényesíthető a tartozás, szerződés eleve érvénytelen, szerződés eleve érvénytelen, a tartozáselismerő nyilatkozat érvénytelen. a tartozáselismerő nyilatkozat érvénytelen.

8 Teljesítési képességet fokozó biztosítékok A teljesítésre vagyoni fedezetet jelentő biztosítékok. A teljesítésre vagyoni fedezetet jelentő biztosítékok. Két fajtájuk különböztethető meg. Az alapján, hogy a teljesítés biztosítékát dolog vagy egy harmadik személy jelenti megkülönböztetünk: Két fajtájuk különböztethető meg. Az alapján, hogy a teljesítés biztosítékát dolog vagy egy harmadik személy jelenti megkülönböztetünk: A. Dologi biztosítékokat, úgy mint: óvadék óvadék zálogjog zálogjog jogok átruházása (engedmény) jogok átruházása (engedmény) fedezetlekötés és annak banki igazolása fedezetlekötés és annak banki igazolása B. Személyi biztosítékok kezesség kezesség bankgarancia bankgarancia

9 A. Teljesítő képességet fokozó dologi biztosítékok 1. Óvadék: Pénz-, bankszámlakövetelés, értékpapír vagy más pénzügyi eszköz jogosult részére történő átadása valamely jogviszonyból eredő követelés biztosítására, ha fennáll valamelyik fél jelentős károsodásának veszélye. Pénz-, bankszámlakövetelés, értékpapír vagy más pénzügyi eszköz jogosult részére történő átadása valamely jogviszonyból eredő követelés biztosítására, ha fennáll valamelyik fél jelentős károsodásának veszélye. Amennyiben tárgya nem kerül átadásra, vagy nem a törvényben meghatározott tárgy kerül átadásra, nem beszélhetünk óvadékról. Amennyiben tárgya nem kerül átadásra, vagy nem a törvényben meghatározott tárgy kerül átadásra, nem beszélhetünk óvadékról. Az óvadék intézményének lényeg a közvetlen kielégítési jog abban az esetben, ha a kötelezett nem vagy nem szerződésszerűen teljesít. A kár mértékét a jogosult bizonyítja, és a kárt meghaladó mértékű óvadékot (annak ellenértékét) a kötelezettnek ki kell adni. Az óvadék intézményének lényeg a közvetlen kielégítési jog abban az esetben, ha a kötelezett nem vagy nem szerződésszerűen teljesít. A kár mértékét a jogosult bizonyítja, és a kárt meghaladó mértékű óvadékot (annak ellenértékét) a kötelezettnek ki kell adni. Az óvadék járulékos jellegű biztosíték, valamilyen alapjogviszonyhoz kötődik. Az óvadék járulékos jellegű biztosíték, valamilyen alapjogviszonyhoz kötődik.

10 A. Teljesítő képességet fokozó dologi biztosítékok 2. Zálogjog: zálogjog alapján a jogosult a pénzben meghatározott vagy meghatározható követelésének biztosítására szolgáló zálogtárgyból – törvény eltérő rendelkezése hiányában - más követeléséket megelőző sorrendben kielégítést kereshet, ha a kötelezett nem teljesít. zálogjog alapján a jogosult a pénzben meghatározott vagy meghatározható követelésének biztosítására szolgáló zálogtárgyból – törvény eltérő rendelkezése hiányában - más követeléséket megelőző sorrendben kielégítést kereshet, ha a kötelezett nem teljesít. Járulékos jellegű biztosíték, valamilyen alapjogviszonyhoz kapcsolódik. Járulékos jellegű biztosíték, valamilyen alapjogviszonyhoz kapcsolódik. Zálogjog fajtái: Zálogjog fajtái: jelzálog jelzálog kézizálog kézizálog vagyont terhelő zálogjog vagyont terhelő zálogjog jogokon, követeléseken fennálló zálogjog jogokon, követeléseken fennálló zálogjog önálló zálogjog önálló zálogjog

11 A. Teljesítő képességet fokozó dologi biztosítékok 3. Követelések átruházása vagy engedmény: Valamely követelés más személyre való átruházása, amely történhet jogszabály vagy a felek megállapodása alapján. Valamely követelés más személyre való átruházása, amely történhet jogszabály vagy a felek megállapodása alapján. Tipikusan pénzintézetek által nyújtott kölcsönök fedezetét szolgálja. Tipikusan pénzintézetek által nyújtott kölcsönök fedezetét szolgálja. 4. Fedezetlekötés és annak banki igazolása: Banki nyilatkozat, igazolás arról, hogy a kötelezett bankszámláján a szerződésben meghatározott ellenszolgáltatás elkülönítetten rendelkezésre áll, és más célra nem használható fel. Banki nyilatkozat, igazolás arról, hogy a kötelezett bankszámláján a szerződésben meghatározott ellenszolgáltatás elkülönítetten rendelkezésre áll, és más célra nem használható fel.

12 B. Teljesítő képességet fokozó személyi biztosítékok 1. Kezesség: A kezes vállal fizetési kötelezettséget az alapjogviszony kötelezettje helyett abban az esetben, ha a kötelezett nem teljesít. A kezes vállal fizetési kötelezettséget az alapjogviszony kötelezettje helyett abban az esetben, ha a kötelezett nem teljesít. A kezesség vállalást rögzítő szerződést írásba kell foglalni. A kezesség vállalást rögzítő szerződést írásba kell foglalni. A kezesség, mint személyi biztosíték, képességet biztosító szerződés, a kezes és az alapjogviszony jogosultja között jön létrejövő ingyenes szerződés. A kezesség, mint személyi biztosíték, képességet biztosító szerződés, a kezes és az alapjogviszony jogosultja között jön létrejövő ingyenes szerződés. A kezesség két fajtája: A kezesség két fajtája: sortartó kezesség: a kezest megilleti az ún. sortartási kifogás, amely azt jelenti, hogy a sortartó kezes a jogosulttól azt követelheti, hogy először az alapjogviszony kötelezettjéhez forduljon, csak ha ő nem tud teljesíteni, akkor követelheti tőle a teljesítést. sortartó kezesség: a kezest megilleti az ún. sortartási kifogás, amely azt jelenti, hogy a sortartó kezes a jogosulttól azt követelheti, hogy először az alapjogviszony kötelezettjéhez forduljon, csak ha ő nem tud teljesíteni, akkor követelheti tőle a teljesítést. készfizető kezesség: a kötelezett és a kezes egysorban, egyetemlegesen felel a jogosult felé. készfizető kezesség: a kötelezett és a kezes egysorban, egyetemlegesen felel a jogosult felé.

13 B. Teljesítő képességet fokozó személyi biztosítékok 2. Bankgarancia: A bank kötelezettséget vállalhat arra, hogy meghatározott feltételek- így különösen bizonyos esemény beállta vagy elmaradása, illetőleg okmányok benyújtása- esetében és határidőn belül a kedvezményezettnek a megállapított összeghatárig fizetést fog teljesíteni. A bank kötelezettséget vállalhat arra, hogy meghatározott feltételek- így különösen bizonyos esemény beállta vagy elmaradása, illetőleg okmányok benyújtása- esetében és határidőn belül a kedvezményezettnek a megállapított összeghatárig fizetést fog teljesíteni. Nem járulékos jellegű biztosíték, a bank önálló kötelezettséget vállal a szerződésben. Két szerződésese kapcsolat van. Nem járulékos jellegű biztosíték, a bank önálló kötelezettséget vállal a szerződésben. Két szerződésese kapcsolat van.

14 Köszönöm a figyelmet! Dr. Zoványi Nikolett PhD. hallgató Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi Tanszék nikolett.zovanyi@gmail.com http://jog.unideb.hu


Letölteni ppt "Polgári jogi ismeretek Szerződési biztosítékok. A szerződés célja a szolgáltatás maradéktalan teljesítése, megvalósulása. Szolgáltatás az a magatartás,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések